You are on page 1of 6

UJIAN PENILAIAN SATU

Geografi
Tingkatan 1
1 jam
Soalan 1 (Band 2)
Berdasarkan rajah di bawah ini nyatakan lajur,baris dan kedudukan murid di kelas Tingkatan 1
Alpha.

Nama Murid
1.Farrish
2.Nisshaa
3.Syafie
4.Afiq
5.Barvina
6.Haziq
7.Widyawati
8.Naufal
9.Lim Tuk Choy
10.Lee Rui Jing

Lajur

Baris

Koordinat

(10 markah)

masjid terletak di sebelah ………………………………………………………… anda.Padang terletak di ……………………………………… sekolah 4. 8. 5.Apakah yang terdapat di kiri pejabat pos dan dihadapan bank? …………………………………………………………………………………………………… 10.Apakah yang terdapat di belakang pejabat pos? …………………………………………………………………………………………………… (10 markah) Soalan 3(Band 2) .Jika anda berada di Kondo Pelangi dan menghadap ke Kondo Surian.Jika anda berdiri di padang dan menghadap Sungai Surian.Di ………………………………………… bank adalah sebua kedai.Soalan 2 (Band 3) Berdasarkan peta di bawah ini.Masjid terletak di …………………………………… klinik.Tasik Biru terletak di ……………………………………………… Bukit Merah 7.Apakah yang terdapat di hadapan pejabat pos? ……………………………………………………………………………………………………… 9.Jika anda berdiri di taman bunga dan menghadap Sungai Surian. 3. 6. 2.sekolah terletak di sebelah ………………………………… anda.Taman Tasik Pelangi terletak di ………………………………………………… anda. isi tempat kosong dengan jawapan yang betul 1.

Berdasarkan rajah di bawah ini.Tandakan (√)pada pernyataan yang benar dan (×) pada pernyataan yang salah.Arah timur ialah mata angin perantaraan.A.Arah barat ialah mata angin utama 4.Arah tenggara ialah mata angin utama 3. Pernyataan 1.isi tempat kosong dengan maklumat yang sesuai B. 2.Arah selatan ialah mata angin perantaraan Jawapan (10 markah) Soalan 4(Band 2) .

8cm bersamaan 7.Jarak lurus sekolah ke Gua Kuning ialah 4.A.1cm mewakili 10km 5.1cm mewakili 2km Skala Lurus 2.1cm mewakili 100km B. (Band 3) Skala= 1cm mewakili 1km Pernyataan Jawapan 1.jawab soalan-soalan berikut: .Berdasarkan skala penyata di bawah ini.Jarak lurus masjid ke rumah Muiz ialah 6cm bersamaan 6km 3.Jarak lurus Bukit Helang ke balai raya ialah 12cm bersamaan 12km 4.1 cm mewakili 0.Kemudian.Berdasarkan peta di bawah ini.1 cm mewakili 5km 3.lukis skala lurus yang sesuai.5km (10 markah Soalan 5(Band 3) A. Skala Penyata 1.Ukur jarak di bawah ini dengan menggunakan skala lurus yang diberikan.tandakan √ atau × pada pernyataan di bawah ini.9km 5.Jarak lurus rumah Farkhan ke sekolah ialah 7.5 cm bersamaan 4.Jarak lurus rumah Daniel ke balai polis ialah 6cm bersamaan 6km 2.5km 4.

(5markah) Jumlah eksport bijih timah ke Negara X Tahun Jumlah Eksport(ribu) .Azura 2.Suresh 3.1. Nama murid Tambang Bas 1.Nani 2.Raju (5 markah) B.Azura 2.Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah.bina sebuah graf bar mudah. Nama murid Masa Perjalanan 1.Berapa lamakah masa yang perlu diambil oleh murid dari rumah masing-masing untuk ke sekolah jika masa perjalanan mereka ialah 10 minit bagi setiap kilometer.Sekiranya tambang bas ialah 20 sen bagi setiap kilometer.nyatakan tambang yang perlu dibayar oleh murid berikut untuk ke sekolah.

……………………… ……………………… (NORDIANA BT HUSIN) (MAS SALMAH BT ZUBRI) Ketua Panitia Geografi (EN WAN ANUAR B WAN MUHAMMAD) Guru Kanan Kemanusiaan ..2000 2001 2002 2003 2004 10 30 50 40 80 Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh: …………………….