You are on page 1of 1

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL SUNGAI BESI

JALAN KAMPUNG SELAMAT, SUNGAI BESI,
57000 KUALA LUMPUR
TEL : 0390581355 FAX : 0390581355

SENARAI REKOD
PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
BIL

PERKARA

1.

Maklumat Guru

2.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Rukun Negara, Visi Misi
KPM, PPPM & Ringkasan ITHINK

3.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1999- Penyediaan Rekod
Pengajaran Dan Pembelajaran

4.

Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia

5.

Takwim Persekolahan Dan Senarai Cuti-Cuti Am

6.

Jadual Waktu

7.

Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran

8.

Rancangan Pelajaran Tahunan

9.

Rancangan Pengajaran Harian

10.

Senarai Buku Rujukan

11.

Senarai Nama Murid

12.

Jadual Ujian Bulanan Dan Peperiksaan Semester

13.

Take-Of-Value (Tov) Murid

14.

Rekod Markah Peperiksaan / Pencapaian Murid Bagi
Matapelajaran / Headcount

15.

Rekod Cuti & Kursus/ Bengkel/ Seminar/ Mesyuarat/
Taklimat

16.

Rekod Pencerapan