You are on page 1of 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI 2016

Tingkatan 3
UNSUR
PATRIOTISM
E

CADANGAN
AKTIVITI P&P

BAHAN
BANTU
MENGAJAR

MINGGU

TAJUK

KONSEP

HASIL PEMBELAJARAN

(1)

Kedudu
kan:

1.Keduduka
n

Mengenal pasti kedudukan dengan menggunakan
Rujukan Grid berasaskan peta topo
Aras 1:

mengenalpasti kedudukan Garisan
Timuran dan Utaraan berasaskan peta topo.

Menyatakan Rujukan Grid 4 dan 6 angka
berdasarkan ciri muka bumi yang diberi.

Menamakan ciri geografi berdasarkan rujukan grid
yang diberi.
Aras 2:

Menunjukkan cara penggunaan Rujukan Grid 4 dan
6 angka.

Membanding beza penggunaan Rujukan Grid 4 dan
6 angka.
Menentukan ketinggian dalam peta lakar yang
berasaskan peta topo.
Aras 1:

menyatakan cara mengenal ketinggian dalam peta
lakar yang berasaskan peta topografi.

menentukan ketinggian dalam peta lakar yang
berasaskan peta topo.
Aras 2:

Membanding beza simbol ketinggian dalam peta
lakar yang berasaskan peta topo.
Aras 3:

Menentukan cara mengira ketinggian di sesuatu
kawasan peta topo.

Mengira ketinggian berdasarkan selang kontur.

1. Cinta akan
negara
2.
Menghargai
alam
sekitar.

1. Membanding beza
garis Timuran dan
Utaraan.
2.Tunjuk cara –
penggunaan RG 4
dan 6 angka.
3. Mencirikan jenis
muka bumi
berdasarkan RG
yang diberi.
4. Membanding beza
penggunaan RG 4
dan 6 angka.

1. Kompas
2. Peta
topografi
3. Buku teks
4. lembaran
kerja
5. bahan
geometrik

1. cinta akan
negara
2.
menghargai
alam
sekitar
3.
kesyukuran

1. peta
topografi
2. buku teks
3. kertas
edaran
4. jadual
pengurusan
grafik

Mengenal pasti bentuk muka bumi berdasarkan
garisan kontur.
Aras 1:

Menamakan bentuk muka bumi berdasarkan ciri
garisan kontur.

Membandingbeza muka bumi cerun, dataran tinggi,
susuh bukit, dan sebagainya.

Aras 2:

Melukis keratan rentas sesuatu kawasan
berdasarkan kontur.

Menjelaskan ciri-ciri muka bumi berdasarkan kontur
yang diberi.

menama dan mencirikan bentuk muka bumi di

1.
kesyukuran
2. kerjasama
3. Cinta akan
negara
4.mengharga
i
alam
sekitar

1. membincangkan
simbol-simbol
ketinggian dalam
peta lakar.
2. menjelaskan
maksud selang
kontur.
3. melengkapkan
pengurusan grafik
tentang simbol
ketinggian dalam
peta lakar.
4.mengumpul
gambar
tentang ciri-ciri
muka bumi
1. Menjelaskan
kegunaan dan
cara
menggunakan
garisan kontur.
2. membincangkan
bentuk muka bumi
berdasarkan ciri
garisan
kontur yang diberi.
3. melukis keratan
rentas
antara 2 tempat.
4. Membanding beza
ciri

7 JAN – 8 JAN

1.1.
Rujukan
Grid

(2)
11 JAN – 15 JAN

(3)
18 JAN – 22 JAN

1.2.
Ketinggi
an

1.
Ketinggian

1.3 :
Kontur
dan
keratan
rentas

1. Kontur
2. Keratan
rentas
3. Selang
ketinggian

1. peta topo
2. alatan
geometrik
3. kertas
edaran
3. buku teks
4. bahan
Modul
Geografi

Bearing azimut Aras 1:  membanding beza arah mata angin. Jenis skala 2. jarak mutlak.0 : Graf. Aras 2:  mengukur jarak dengan menggunakan skala.mengukur bearing sudutan antara 2 tempat 5. menyatakan cara menukar setiap skala 2. kertas edaran 2. m dan km. keratan akhbar (6) CUTI SEMPENA PERAYAAN TAHUN BARU CINA (8 FEB – 12 FEB 2016) 08 FEB – 12 FEB (7) 15 FEB – 19 FEB 4. membanding beza bearing sudutan dengan bearing sukuan 4. carta dan rajah. menentukan arah mata angin sesuatu kawasan. 1. 1. membanding beza jenis-jenis jarak 3.  menukarkan unit skala dalam pelbagai bentuk seperti cm. kertas edaran 4. kesungguhan 3. alatan geometri 2. kertas edaran 5. Berusaha bersama membangun kan negara. menunjuk cara mengukur luas 5.  menukarkan skala km persegi kepada hektar.  membanding beza jenis-jenis jarak seperti jarak relatif. melukis dan mentafsir graf. buku teks 6. 2. kesungguhan 2. benang 3. buku teks 3. berbangga . menunjuk cara menggunakan skala dalam proses pengukuran jarak dan luas. 2. 3. 2. kesyukuran 4.0 : Arah 1. Bearing sukuan Aras 2:  mengukur bearing sudutan antara dua tempat di peta topo. pecahan wakilan dan  skala lurus.  mengukur keluasan sesuatu kawasan dengan menggunakan skala.  menentukan arah sesuatu kawasan dengan menggunakan mata angin. buku teks 3. membanding beza arah mata angin. bahan Modul Geografi 1. mengukur bearing sukuan antara 2 tempat 1. Keluasan Menggunakan skala untuk menentukan jarak dan keluasan di atas peta lakar yang berasaskan peta topografi. 2.kawasan tanah tinggi. Arah mata angin Menentukan bearing dengan menggunakan jangka sudut di atas peta lakar berasaskan peta topografi. Carta dan Rajah 1. Jenisjenis graf Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. peta topografi 5. menunjuk cara mengukur jarak 4. (4) 25 JAN – 29 JAN 2.  mengukur bearing sukuan antara dua kawasan di peta topo. peta topo 4. Jarak 3. 1. berdikari 2. bahan Modul Geografi 1. cinta akan negara 1. Aras 1:  menyatakan jenis-jenis skala iaitu skala penyata. (5) 1 FEB – 5 FEB 3.  jarak lurus dan sebagainya. Carta Aras 1:  menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual 1. menghargai alam sekitar 4.  membanding beza ciri bearing sudut dan bearing sukuan. alatan geometri 2. menunjuk cara membina pelbagai jenis graf. 3. kebersihan fizikal dan mental 3. carta dan rajah. muka bumi berdasarkan garisan kontur.0: Skala 1. tanggungjaw ab 1. tanah pamah dan pinggir pantai berdasarkan garisan kontur yang diberi.

0: Peta 5. peta topo 4. bersatu padu 5. membanding beza pandang darat fizikal dengan pandang darat budaya. lembaran kerja 5. kesyukuran 4. cinta akan negara 2. mencirikan pandang darat fizikal dalam peta lakar 3.1. 1. graf. menerangkan cara mentafsir graf. Aras 1:  menyenaraikan pandang darat fizikal berdasarkan simbol-simbol dalam peta lakar Aras 2:  menghuraikan ciri-ciri pandang darat fizikal dalam peta lakar Aras 3:  mentafsirkan pandang darat fizikal yang terdapat dalam sesuatu peta lakar 1. graf gabungan. carta dan rajah. peta topo 4. bangga dengan kepelbagaian ciri budaya menarik dalam negara 3.0: Peta 5. Pelbagai jenis peta 5. buku teks 3. Aras 3:  mentafsir dan merumus graf. cinta akan negara 2. 4. bangga dengan kepelbagaian ciri fizikal menarik dalam negara 3. bahan edaran 2. alatan geometri 6. bahan Modul Geografi Mengenal pasti pandang darat fizikal dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi. transperansi 5. Pandang darat budaya 2.1. bersatu padu 2. Pandanmg darat fizikal Mengenal pasti pandang darat budaya dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi. mencirikan pandang darat budaya dalam peta lakar 3. menghargai alam sekitar 1. buku teks 3. Aras 3:  mentafsirkan pandang darat budaya yang terdapat dalam sesuatu peta lakar .menamakan jenis pandang darat fizikal 2. bahan Modul Geografi 1. carta dan rajah daripada pelbagai sumber media. carta pai dan rajah aliran.1 – Pandan g darat fizikal 1. bahan edaran 2. 3. kerja berkumpulan mengumpul pelbagai jadual. Jenisjenis rajah (8) melukis dan melengkapkan graf bar majmuk. mengadakan kuiz antara kumpulan 4. mengadakan kuiz antara kumpulan tentang ciri pandang darat fizikal 1. carta dan rajah 22 FEB – 26 FEB (9) 29 FEB – 4 MAC (10) 07 MAC – 11 MAC 5. 3. menamakan jenis pandang darat budaya 2. bahan Modul Geografi   Aras 2:  membaca dan memahami graf bar. carta pai dan rajah aliran. transperansi 5. dengan kepelbagaian ekonomi negara. kesyukuran 4. menghargai 1.3.2 – Pandan g darat budaya 1. Aras 1:  menyenaraikan pandang darat budaya berdasarkan simbol-simbol dalam peta lakar Aras 2:  menghuraikan ciri-ciri pandang darat budaya dalam peta lakar  membanding beza pandang darat fizikal dan budaya.

bahan Modul Geografi . alatan media 6. 2. peta Malaysia kosong 4. 1. tembaga dan lain-lain. bahan bercetak 5. bauksit. keratan akhbar 4. 2. 2. 3. pita video 4. menghargai warisan negara 4.  menyenaraikan jenis sumber utama iaitu sumber mineral. buku teks 2.Cinta akan negara 2. kesyukuran 1. emas. bahan bercetak dari internet 3. Aras 2:  * menanda dan menamakan taburan hutan di atas peta Malaysia. hutan. arang batu. bahan bercetak 3. membincangkan taburan mineral berpandukan pelbagai media seperti atlas dan internet. air. mengadakan kuiz tentang taburan mineral di Malaysia. komputer 3. kesyukuran 3. 2. cinta akan negara Memahami taburan sumber mineral di Malaysia. membincangkan hasilhasil daripada hutan negara. memadankan jenis hutan dengan lokasinya di atas peta Malaysia. tayangan video tentang sumber di Malaysia seperti petroleum dan bijih timah. 1. Aras 1:  menyenaraikan jenis-jenis mineral logam dan bukan logam. gas asli. aktiviti berkumpulan mengumpul maklumat tentang sumber 1. Memahami jenis-jenis sumber utama. paya air tawar. Sumber yang boleh diperbahar ui 2. 1. bangga akan negara 1. cinta akan negara. tanih dan solar. bahan modul 1. Aras 2:  * menanda dan menamakan taburan sumber mineral di atas peta Malaysia. 2. kesyukuran Aras 1:  Mentakrif sumber yang boleh diperbaharui dan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Sumber yang tidak boleh diperbahar ui Taburan Pelbagai Sumber: i.  Mengelaskan jenis sumber utama dalam golongan sumber boleh diperbaharui atau tidak boleh diperbaharui. 21 MAC – 25 MAC (12) 28 MAC – 01 APR (13) 4 APR – 8 APR 1.  menyenaraikan ciri dan sumber hutan Malaysia dari jenis hutan hujan Tropika. menghargai keindahan alam sekitar 3. batu kapor. Memahami taburan hutan negara Malaysia. buku teks 2. keratan akhbar 5.CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 12 MAC – 20 MAC 2016 (11) Sumbersumber utama. hutan paya bakau. sumber mineral Sumber mineral Taburan Pelbagai Sumber: Pelbagai jenis hutan ii. televisyen 5. bahan Modul Geografi 1.  menamakan jenis dan lokasi mineral di Malaysia seperti petroleum. sumber hutan. 3. Aras 1:  menamakan jenis dan lokasi hutan di Malaysia. menghasilkan buku skrap tentang hutan di Malaysia. buku teks 2. pidato spontan tentang sumber di negara kita. hutan pantai dan hutan gunung. 1.

sumber tenaga di negara lain Aras 1:  menyenaraikan jenis sumber tenaga alternatif di negara lain seperti suria di Jepun. transperansi 4. 2. biomas di India dan sebagainya. 3. 4. biomas. 1. arang batu dan lain-lain. carta 5.  menghuraikan ciri-ciri sumber alternatif di negara lain.  menghurai penggunaan sumber tenaga di Malaysia Aras 3:  membuat kesimpulan tentang penggunaan sumber tenaga di Malaysia pada masa depan. aktiviti berkumpulan untuk mengumpul maklumat tentang penggunaan sumber tenaga di Malaysia. menghargai iii. mengadakan tayangan video. Aras 2:  menghuraikan penggunaan sumber tenaga alternatif di negara lain seperti geoterma di Iceland. bahan Modul Geografi 1. ombak di Prancis dan sebagainya. mengumpul maklumat tentang jenis tenaga gantian di negara lain daripada pelbagai media seperti internet. cinta akan negara 3. perbincangan 1. kesyukuran 2. buku teks 2. transperansi 6. meramal penggunaan sumber tenaga di Malaysia pada masa depan. menghargai Sumber alternatif Memahami jenis sumber di negara lain di dunia. 3. kertas edaran 4. 1. perubahan semasa berpandukan pelbagai media seperti internet dan bahan bercetak. Aras 1:  menyenaraikan sumber tenaga yang digunakan di Malaysia seperti petroleum. 1. media elektronik 3. 2. menghasilkan buku skrap tentang jenis tenaga gantian di negara lain.  menamakan sumber alternatif yang digunakan di Malaysia seperti solar. sumber tenaga (15) 18 APR – 22 APR (16) 25 APR – 29 APR (17) 02 MEI – 06 MEI Taburan Pelbagai Sumber: iv. Aras 2:  menanda dan menamakan taburan sumber tenaga di Malaysia. 1. bahan Modul Geografi .  menamakan sumber tenaga dan taburannya di Malaysia. gas asli. peta kosong Malaysia 7. keratan akhbar 3. kesyukuran 3. buku teks 2. cinta akan negara 2. berjimat cermat 4.  membuat kesimpulan tentang kemajuan teknologi dalam pembangunan sumber tenaga.  menghuraikan usaha kitar semula di Malaysia. nuklear dan sebagainya.(14) 11 APR – 15 APR Taburan Pelbagai Sumber: Sumber alternatif Memahami pelbagai penggunaan sumber tenaga di Malaysia. teknologi. membincangkan perubahan penggunaan sumber tenaga mengikut kepentingan.

Aras 1:  menerangkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara seperti bahan mentah. Aras 3:  menghubungkaitkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber kepada pembangunan negara. 2. peta kosong 5. pendapatan negara. internet 3. Aras 1:  menyenaraikan kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar di Malaysia dari sudut perubahan pandang darat. cinta akan alam sekitar Kebersihan fizikal dan mental CUTI PERTENGAHAN TAHUN 28 MEI – 12 JUN 2016 tentang baik buruknya tenaga gantian yang dihasilkan. keratan akhbar 4. peningkatan suhu dan sebagainya. cinta akan negara 2. berjimat cermat 1. internet 3. perbincangan kepentingan pelbagai sumber kepada negara. Aras 2:  menghuraikan dengan contoh kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar di Malaysia dari segi perubahan pandang darat. prihatin terhadap kesan penerokaan sumber 3. mempertahankan keindahan negara 2. kepupusan hidupan dan sebagainya. menghargai sumbangan sumber negara 3. pendapatan negara dan sebagainya. 2. melayari internet untuk mengetahui dan mendapat maklumat tentang kepentingan sumber. perbincangan kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar berpandukan bahan media seperti internet.(18) Kepenting an Pelbagai Sumber Memahami kepentingan penerokaan sumber di Malaysia. buku teks 2. 1. 1. pekerjaan. menghasilkan peta Minda tentang kepentingan pelbagai sumber di Malaysia. keratan akhbar 4. Aras 2:  Menjelaskan dengan contoh kepentingan penerokaan pelbagai sumber di Malaysia seperti dari segi pekerjaan. peta kosong 5. 09 MEI – 13 MEI (19) 16 MEI – 20 MEI Kesan Penerokaa n Sumber ke atas Alam Sekitar (20) 23 MEI – 27 MEI Pandang darat. 1. 3. infrastruktur dan lain-lain. 1. bahan Modul Geografi JPWP . kepupusan hidupan. buku teks 2. menghasilkan buku skrap tentang kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar di Malaysia. Memahami kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar di Malaysia. bahan Modul Geografi 1.

 * menghuraikan langkah pengurusan sumber seperti pemeliharaan dan pemuliharaan. Aras 2:  menanda dan menamakan taburan kegiatan . Taburan Memahami jenis dan taburan ekonomi utama di Malaysia. bahan Modul Geografi Kegiatan ekonomi utama. 3. 3. 4. Memahami kepentingan dan langkah-langkah pengurusan sumber.(21) 13JUN –17JUN (22) 20 JUN– 24JUN PELAKSANAAN KERJA KURSUS PT3 MINGGU 21. pertandingan melukis poster alam sekitar. internet 4. keratan akhbar 5. tanggungjawab 4. menghargai keindahan khazanah negara. Aras 1:  menyatakan kepentingan pengurusan sumber seperti menjamin bekalan sumber berterusan. kegigihan 3. peta kosong Malaysia 3. perbincangan tentang jenis ekonomi utama di Malaysia. Aras 2:  menghuraikan kepentingan pengurusan sumber seperti mengelakkan kepupusan. 1. buku teks 2. melakar kawasan kegiatan ekonomi utama Malaysia dalam peta Malaysia. bangga dengan kemajuan negara 2. 2. perindustrian. cinta akan alam sekitar 3. tanggungjawab 1. kerjasama 1. 1. 2. perlombongan dan sebagainya. 22 & 23 (23) 27 JUN – 1 JUL (24) 4 JULAI –8 JUL CUTI HARI RAYA AIDILFITRI Pengurusa n sumber Kepupusan sumber. 2. keseimbangan ekosistem dan sebagainya. mengelakkan kepupusan  menyenaraikan langkah pengurusan sumber yang dapat mengurangkan kesan negatif penerokaan sumber seperti pemeliharaan dan pemuliharaan. menonton 1. perbincangan – kepentingan pengurusan sumber. bahan bercetak 6. sumbang saran tentang langkah pengurusan sumber yang dapat mengurangkan kesan negatif penerokaan sumber terhadap alam sekitar. pertanian. keratan akhbar 4. internet 5. 1. buku teks 2. menghasilkan penanda buku yang bertemakan pengurusan sumber. bahan Modul (25) 11 JULAI – 15 JULAI (27) 18 JULAI – 22 JULAI (28) 1 OGOS – 5 OGOS (29) 8 OGOS – 12 OGOS Aras 1:  menyenaraikan jenis ekonomi utama Malaysia iaitu perkhidmatan.  menentukan taburan kegiatan ekonomi utama Malaysia berdasarkan peta. kesyukuran 4. transperansi 3.

 * menghuraikan dengan contoh faktor kemanusiaan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti modal. menghasilkan buku skrap tentang kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. 1. kegigihan berusaha membangunkan negara. Tanggungjawab 3. pemindahan teknologi 1. buku teks 2. Aras 2:  menghuraikan dengan contoh kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan Malaysia dari sudut peluang pekerjaan. pasaran dan sebagainya. bahan bercetak 6. tanih. iklim dan sebagainya. Aras 1:  menyenaraikan kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan Malaysia dari sudut peluang pekerjaan. 1.ekonomi utama Malaysia di atas peta kosong. teknologi. buku teks 3. 2. pendapatan negara. 1. modal. iklim dan sebagainya. faktor fizikal. Memahami faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama Malaysia. keratan akhbar 4. 4. tanih. perbincangan tentang faktor kemanusiaan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti teknologi. 3. 2. iklim dan sebagainya. Saling kaitan 2. kegigihan 3. faktor kemanusia an (30) 15 OGOS – 19 OGOS 31) 22 OGOS-26 OGOS. Geografi 1.  menerangkan faktor kemanusiaan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti teknologi. modal. bangga dengan kemajuan negara 2. mengumpul gambar tentang kegiatan ekonomi utama negara. keratan akhbar 4. tanggungjawab 4. bahan internet 2. tayangan video tentang kegiatan ekonomi utama Malaysia. perbincangan tentang faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama Malaysia. peta kosong Malaysia 3. bahan Modul Geografi 1. perbincangan tentang faktor fizikal yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti muka bumi. menghargai alam sekitar. Faktor mempenga ruhkegiata n ekonomi utama Malaysia. (32) 29 OGOS – 02 SEPT. 1. Aras 1:  menyenaraikan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama Malaysia. internet 5. sumbang saran tentang kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan 2. pemindahan teknologi dan sebagainya. pendapatan negara.  menghuraikan dengan contoh faktor fizikal yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti muka bumi. pasaran dan sebagainya. bahan Modul . Sumbanga n kegiatan ekonomi terhadap pembangu nan negara.  menerangkan faktor fizikal yang mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti muka bumi. kerjasama Memahami kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia. Aras 2 :  menghuraikan dengan contoh faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama Malaysia. tanih.

pulau haba.  menyenaraikan langkah pemuliharaan untuk mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di Malaysia. sumbangsaran tentang langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di Malaysia. 2. bahan Modul Geografi Memahami langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. – 30 SEPT Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. kerjasama 5. pemulihara an Alam sekitar 3. hujan asid 5. Langkah menguran gkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. pulau haba dan lain-lain. keratan akhbar Aras 1:  menyenaraikan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di Malaysia seperti hujan asid. buku teks 3. kerjasama 5. kebersihan fizikal dan mental 3. penipisan ozon 3. 1. keratan akhbar 4. kebersihan fizikal dan mental 1. menghargai khazanah warisan negara 2. 1. Aras 1:  menyenaraikan langkah pemeliharaan untuk mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di Malaysia. pemelihara an Alam sekitar 2. 1. menghargai khazanah warisan negara 2. – 23 SEPT . buku teks 3. keratan akhbar 4.dan sebagainya. 2. (33) 05 SEPT. (34) 19 SEPT. kempen dan sebagainya. tanggungjawab 4. 1. bahan Modul Geografi . pulau haba 4. menghargai khazanah warisan negara 2. menghasilkan buku skrap tentang pencemaran alam sekitar. jerebu. menghasilkan peta minda tentang kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. buku teks 3. menghargai alam sekitar 1. tanggungjawab 4. pendidikan alam sekitar. banjir kilat 6. kesan rumah hijau 2. bahan internet 2. 2. jerebu Memahami kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di Malaysia. Aras 2 :  * menghuraikan langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di Malaysia seperti penghutanan semula. sumbangsaran tentang langkah mengurangkan kesan kegiatan 1. perbincangan tentang kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di Malaysia. kesan rumah hijau dan sebagainya. bahan internet 2. Aras 2:  * menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di Malaysia seperti hujan asid. menghargai alam sekitar 1. pemelihara an Alam sekitar Langkah menguran gkan kesan kegiatan 1. kebersihan fizikal dan mental 3. bahan internet Memahami langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di negara lain. (35) 26 SEPT. Membincangkan langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar berpandukan bahan media seperti internet. 1. kitar semula. Aras 1:  menyenaraikan langkah pemeliharaan untuk 1. 1. – 09 SEPT.

kerjasama ekonomi terhadap alam sekitar di negara lain. gigih berusaha untuk membangunkan negara 2. 4.  menghuraikan jenis-jenis kerjasama ekonomi antarabangsa seperti kerjasama serantau. buruh dan sebagainya. Singapura Memahami kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa di antara Malaysia dengan negara-negara lain. pasaran. bantumembantu 4.4 NOV. menghargai usaha kerajaan membangunkan negara. sumbangsaran tentang kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa. (41) 07 NOV. – 11 NOV PROGRAM KHAS SELEPAS PT3 3. – 28 OKT. Aras 2:  * menghuraikan langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di Jerman. Aras 2:  menghuraikan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa seperti pemindahan teknologi. saling kaitan mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di Jerman. saling bergantun g 2. (36) 3 OKT – 7 OKT (37) 10 OKT – 14 OKT (38) 17 OKT – 21 OKT Kepenting an kerjasama ekonomi antaraban gsa. buruh dan sebagainya. menghargai alam sekitar 1. bahan Modul Geografi 1. kerjasama dua hala dan sebagainya. buku teks 3. 2. tanggungjawab 4. 2. keratan akhbar 4. singapura dan lain-lain. Denmark. Taiwan. Membincangkan langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di negara lain 1.  menyatakan jenis-jenis kerjasama ekonomi antarabangsa seperti kerjasama serantau. pasaran. Aras 1:  memahami kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa seperti pemindahan teknologi. Taiwan. kerjasama 5. (40) 1 NOV. bahan internet 2. 2. pemulihara an Alam sekitar 1. 3. Denmark. bahan Modul Geografi . membina peta minda tentang jenis kerjasama ekonomi antarabangsa.ekonomi terhadap alam sekitar di negara lain. kerjasama dua hala PEPERIKSAAN PT3 2016 (39) 24 OKT.

(42) 14 NOV – 18 NOV (43) 21 NOV – 25 NOV CUTI AKHIR TAHUN PERSEKOLAHAN BERMULA 26 NOVEMBER HINGGA 1 JANUARI 2017 .