You are on page 1of 2

PELAN STRATEGIK PEMAJUAN SEKOLAH

KELAB KOMPUTER
Bidang
Pelan Strategik

1.

Pengurusan Kokurikulum
Kelab Komputer
Sekolah

Matlamat

Objektif

Menyediakan
pelajar yang
mampu
menggunakan
kemahiran dalam
teknologi
maklumat dan
celik IT.

iii.

iv.

i.

Menubuhkan
Kelab Komputer
dan melantik
AJK kelab
dikalangan
pelajar.
Mengadakan
pertandingan
persembahan
dalam bentuk
Multi Media
Mengisi masa
lapang pelajar
dengan
kegiatan yang
berfaedah.
Memberi
pengetahuan
dan kefahaman
kepada pelajar
tentang perisian
komputer.
Memberi
peluang kepada
pelajar untuk
mengetahui asal
usul komputer
dan sejarah
awal
penggunaannya
.

Membuka minda

Strategi
Pelaksanaan
i. Mesyuarat
Agong
ii. Perjumpaan
mingguan
iii. Persembahan
Multi Media
iv.Pertandingan
Persembahan
Multi Media
v. Mengenal
perkakasan
komputer
Buku skrap
elektronik
sejarah
komputer.
viii. Lawatan ke
pusat pengajian
Multi Media

Tempoh

20102014

Pelaksanaan

Guru Penasihat
Kelab

Pelaksanaan
Sebenar
Jan - Julai

Pemantauan

Pengetua
GPK Kokurikulum
Guru
Penyelaras
Kelab dan
Persatuan
Guru
Penasihat

Penilaian

.pelajar terhadap peluang pendidikan dunia IT.