You are on page 1of 3

Imię i nazwisko

Data

Klasa

Sprawdzian wiadomości z grawitacji i astronomii
Wersja A.

Maksymalna liczba punktów – 21.

Stała
stała grawitacji

Wartość stałej
G ≈ 6, 7 ⋅ 10 11

Stała

N ⋅ m2
kg 2

Wartość stałej
g ≈ 10

przyspieszenie ziemskie

⋅m
n
ss22

Zadanie 1. (3 p.)
Nasza galaktyka, Droga Mleczna, ma kształt spłaszczonego dysku (rys.).
5 kpc

←→

Słońce wraz z całym Układem Słonecznym obiega środek Drogi Mlecznej z prędkością około 250 km/s. Jeden taki
obieg trwa w przybliżeniu 240 mln lat. Oblicz, jak daleko od środka Drogi Mlecznej znajduje się Słońce, i zaznacz na
rysunku jego położenie w tej galaktyce.
1 rok ≅ 3,16 ⋅ 107 s; 1 pc ≅ 3,1 ⋅ 1013 km
Zadanie 2. (4 p.)
Na rysunku przedstawiono model obracającej się dziecięcej karuzeli. Liny utrzymujące poruszające się krzesełko odchylone są od pionu o pewien kąt . Narysuj i nazwij wszystkie siły działające na poruszające się krzesełko oraz ich
wypadkową. Wskaż siłę odgrywającą rolę siły dośrodkowej.

α

r

Zadanie 3. (2 p.)
Podczas czytania podręcznika Małgosia zaznaczała ważniejsze informacje papierowymi zakładkami, wystającymi poza
kartki książki. Przez nieuwagę książka wypadła jej z rąk i zaczęła spadać swobodnie. Papierowe zakładki wysunęły się
z podręcznika. Wyjaśnij dlaczego.

1

42 0. Ziemia statek kosmiczny Księżyc Zapisz.34 0. by zależność spełniająca III prawo Keplera była przedstawiona jako linia prosta.6 0.69 Pandora 1. drugi pod względem wielkości księżyc w Układzie Słonecznym. Poniżej w tabeli podano niektóre dane dotyczące wybranych księżyców obiegających Saturna.) 2 .4 2.51 0.63 Prometeusz 1. obiega Saturna w odległości w przybliżeniu równej 12.63 0. W stronę Księżyca wysłano z Ziemi statek kosmiczny. dlaczego podczas podróży w stronę Księżyca statek zużywa więcej paliwa niż podczas powrotu na Ziemię.34 2.41 Atlas 1.) Trzecie prawo Keplera dla obiektów obiegających to samo ciało astronomiczne można zapisać w postaci a3 = C= const. Oblicz okres obiegu tego księżyca wokół Saturna. Wykorzystaj dane z tabeli do wykonania wykresu potwierdzającego słuszność III prawa Keplera również dla satelitów planet.61 0.38 0.Sprawdzian wiadomości z grawitacji i astronomii | Fizyka.7 0.86 Janus 1.58 0.36 2. (3 p.2 · 1024 m3/ dzień2.) Masa Ziemi jest 81 razy większa od masy Księżyca. Zadanie 5.39 0.) B. (5 p.49 3. (2 p.22 · 108 m.51 Nazwa A. Współrzędne na osiach dobierz w taki sposób. Tytan. (2 p. Odległość od planety (· 108 m) Okres obiegu wokół planety (dni) T 2 (dni2) a3 (· 1024 m3) Pan 1. T2 Dla rodziny księżyców Saturna stała przyjmuje w przybliżeniu wartość C = 7. Po prostu Zadanie 4.37 2.

) Dzięki zastosowaniu prawa powszechnej grawitacji można wykazać. skąd bierze się tak skomplikowany ruch planety. a R – promień planety. W tabeli zamieszczono niektóre wielkości charakterystyczne dla Ziemi i Neptuna. obserwowany na tle gwiazd stałych. (3 p. Pegaz Wodnik Ryby 26 XII 16 XII 6 XII 26 XI 16 XI 6 XI 27 X 19 VI 9 VI 20 V 30 V 1V 10 V Koziorożec 9 VII 17 IX 5I 29 VII 18 VIII Ryba Południowa Mikroskop Wyjaśnij. dla której z planet zamieszczonych w tabeli wartość pierwszej prędkości kosmicznej jest większa.) Na rysunku zaznaczono poszczególne pozycje Marsa względem gwiazd stałych w pewnym przedziale czasu. potem zawraca.78 Neptun 24 764 11. Zadanie 7. że przyspieszenie grawitacyjne przy powierzchni planety da się wyznaczyć ze wzoru: g= GM R2 gdzie M – masa planety.Sprawdzian wiadomości z grawitacji i astronomii | Fizyka. Promień planety (km) Przyspieszenie grawitacyjne na równiku (m/s2) Ziemia 6378 9. 3 .00 Planeta Ustal i zapisz wraz z uzasadnieniem. Planeta przesuwa się do przodu. (2 p. Po prostu Zadanie 6. zakreśla pętlę i znów przesuwa się do przodu.