You are on page 1of 2

lepota

ELIM DA KORISTIM SAMO

Da, prirodna ili bioloka


kozmetika zauzima sve
vie prostora na policama
parfimerija i apoteka. I to
vie nije pitanje mode

BIOKOZMETIKU
D
ermatolozi nas sve vie upozoravaju na to da izbegavamo nanoenje
supstanci koje nisu srodne s koom. Preporuuju se one prirodne i
bioloke. Meutim, uvek ostaje sumnja, to prvenstveno proizlazi iz nedostatka zakona, ili barem Evropske uredbe o sirovinama za kozmetiku.
Dok je za namirnice neophodan standard ustanovljen jo 1991. godine,
kako bi se one mogle definisati kao prirodne ili bioloke, za kozmetike proizvode
i dalje ne postoji nita slino. Teoretski gledano, svaka firma mogla bi otvoriti centar
za sertifikaciju i definisati sopstvene proizvode kao prirodne ili bioloke.

februar 2013. ENA & ZDRAVLJE


mart 2013. ENA & ZDRAVLJE
ENA & ZDRAVLJE februar 2013.

51

lepota prirodna kozmetika

lepota prirodna kozmetika

Najpoznatija evropska udruenja za sertifikaciju


ICEA

BDIH

AIAB

CCPB

COSMEBIO
(ECOCERT)

U 2002. sertifikovali
su prvi ekobioloki
kozmetiki proizvod.
Sertifikuje proizvode
iz bioloke agrikulture,
dobijene bez GMO,
testiranja na ivotinjama
i upotrebe jonizujueg
zraenja.

Sertifikuje iskljuivo
proizvode bez
organskih i
sintetikih boja,
sintetikih mirisa,
netoksinih sirovina,
silikona, parafina
i drugih naftnih
derivata.

Kozmetika po ovom standardu


ne sadri GMO niti supstance
koje mogu izazvati ekoloku
tetu. Zabranjeni su i sastojci
koji meusobnom reakcijom
mogu proizvesti nitrozamine
(kancerogene supstance),
derivati nafte, silikoni i akrilni
polimeri.

Uslov za dobijanje
ovog sertifikata jeste
da proizvod ima
barem 95% prirodnih
sastojaka. Dozvoljeno
je samo 5% aditiva
dobijenih hemijskom
sintezom.

I ovo francusko udruenje


za izdavanje svog
sertifikata namee
obavezu da proizvod ima
barem 95% sastojaka
prirodnog porekla.
Takoe, ima razliite
standarde za bioloke i
ekoloke proizvode.

OTKRIJTE PRAVE
ZELENE PROIZVODE
Kako onda prepoznati eljene proizvode? Najpre treba proveriti imaju
li prepoznatljivu oznaku o sertifikaciji
(u gornjoj tabeli nai ete one najrasprostranjenije). Kontrole standarda
vre se barem jednom godinje. Moe
se dogoditi, na primer, da se kao rezultat reformulacije proizvoda pokae da
su prirodni ili bioloki sastojci manje
zastupljeni od zahtevanog minimuma.
Ili se ponekad otkriju tragovi pesticida
koji su u namirnicama zabranjeni, ali
koji se u kozmetikim proizvodima
toleriu. Ukoliko kompanija to ispravi,
tada joj se moe odobriti sertifikat. To
je jedan rigorozan, ali ne i skup proces
(jednu kompaniju s deset-dvadeset
proizvoda to godinje kota 1.500 do
1800 evra), te stoga ne utie ni na krajnju cenu poizvoda.
Drugi nain je navoenje spiska sastojaka koji se zbog zakonskih uredaba
moraju istai na svim pakovanjima.
Nazivi sastojaka navode se prema INCI
nomenklaturi (Internacionalna nomenklatura kozmetikih sastojaka), koja
se koristi u svim zemljama Evropske
unije, ali i u Americi, Rusiji, Kanadi...
Biljne komponente koje nisu pretrpele
transformaciju naznaene su na latinskom, s botanikim imenom i navedenim delom biljke sadranom u proizvodu (lie ili koren). Sastojci su navedeni
opadajuim redom, ali esto ih je
teko deifrovati, posebno ako
niste hemijski, farmaceutski
ili botaniki strunjak.

Kontrole se vre
barem jednom
godinje

februar 2013. ENA & ZDRAVLJE

I DALJE SUMNJATE?
PROITAJTE OVO
Pre nego to kupite zeleni proizvod, otkrijte s
nama odgovara li vaoj koi.
Postoje li 100% prirodni
proizvodi?
Samo proizvodi koji imaju
jedan jedini sastojak (na primer, oni u mineralnom prahu,
poput rumenila, pudera i senki
ili biljnih ulja), a koji ne sadre
druge sirovinske materije i/
ili konzervanse prirodni su
100%. Ostali (kreme, maskare, ruevi, sjajevi...) ne mogu
se napraviti bez dodatka
hemijski modifikovanih supstanci, ili barem malog dela
konzervansa odnosno sredstva
za zgunjavanje, pri emu se
biraju najmanje tetni aditivi.

ZAJEDNIKA OZNAKA?
NaTrue je udruenje za sertifikaciju
osnovano u Belgiji, koje je poslednjih
godina, zahvaljujui svojoj rasprostranjenosti u celoj Evropi, pokualo dati
najveu homogenost standardima.
Razlika izmeu sertifikata pomenutog udruenja i ostalih koji su dosad
povezivani s prirodnom kozmetikom
(BDIH i Ecocert najpoznatiji kod
nas) jeste u tome to je NaTrue neprofitno udruenje, te je popis svih dozvoljenih sastojaka transparentan. Osim
toga, NaTrue uvoenjem klasifikacije
sistema zvezdica omoguuje kupcima
da razlikuju prirodan od organskog
proizvoda.

***

NaTrue sertifikat s tri zvezdice


organska kozmetika koja sadri najmanje 95% organskih sastojaka

**

Teni puderi Dr.Hauschka


u pet nijansi prikrivaju male
nepravilnosti na licu i toniraju
ten, ostavljajui oseaj lakoe
na koi. Ulja makadamije,
avokada i jojobe obezbeuju
koi vlanost i dodatno je tite

Da li prirodno znai i
bezbedno?
Ne mora znaiti. Prirodna
i bioloka kozmetika ne bi
trebalo da sadri potencijalno
tetne supstance, poput boja,
hemijskih tenzida (povrinski
aktivne materije), parabena,
petrolatuma... One se zamenjuju drugim, prirodnijim
supstancama, koje su vie u
skladu s koom. Ipak, ak i

najistiji proizvod mogao


bi izazvati alergiju. Ukoliko
imate nenu i osetljivu kou,
testirajte odreeni proizvod
da biste proverili kako deluje.
Nanesite malo proizvoda na
unutranji deo ruke i saekajte
pet minuta. Ukoliko ne bude
reakcije niti crvenila, verovatno
je bezbedan po vas.
Jesu li kvarljiviji od onih
drugih?
Ukoliko je re samo o istim
sastojcima (supstance bez neistoe) na primer, o prahu
ili biljnim uljima oni e teko
dovesti do posledica i napraviti
tetu. Svi ostali sadre malo
konzervansa, odabranih tako
da budu najmanje tetni). U
sluaju bilo kakve sumnje
pratite simbol PAO (period
nakon otvaranja obavezan za
kozmetike proizvode iji je
rok trajanja krai od dve godine). Simbol je otvorena posudica s naznaenim brojem
meseci u kojima e upotreba
proizvoda biti ispravna, efikasna i prijatna.

NaTrue sertifikat s dve zvezdice


organska kozmetika koja sadri najmanje 70% organskih sastojaka

NaTrue sertifikat s jednom zvezdicom


prirodna kozmetika. NaTrue
prirodna kozmetika s jednom zvezdicom podudara se sa BDIH standardima (najee se sree kod uvoznih
proizvoda).

Mr Ivana Bakoevi
ing. tehnologije
savetnik za hemikalije

mart 2013. ENA & ZDRAVLJE

52

ENA & ZDRAVLJE februar 2013.


ENA & ZDRAVLJE mart 2013.

februar 2013. ENA & ZDRAVLJE


mart 2013. ENA & ZDRAVLJE
ENA & ZDRAVLJE februar 2013.

53