You are on page 1of 3
http://energiata.com/automutilarea-energetica/ AUTOMUTILAREA ENERGETICĂ Caracterul nostru balcanic ne împinge și ne provoacă să ne credem ”zmei” când discutăm despre o iile altora. Ne băgăm cu capul înainte și numai după ce ne lovim în zid ne întrebăm ce am c colo. Da, inconștien a de care dăm dovadă în interpretarea fenomenelor energetice ne cos tă scump, plătim cu ceeea ce avem noi mai de pre – cu energie vitală. Emo ii precum frica, ura, dezamăgirea, gelozia – sunt energii, sau mai bine zis – parazi i energetici ce au ca scop polarizarea negativă a energiei vitale Acest procedeu creează adevărate breșe în bioplasma corpului uman, prin care odată cu energia vitală se el imină și parazi ii energetici . Dacă soarta ”stabilește” să ne aflăm în imediata apropiere a tfel de persoane , devenim victime inocente a poluării energetice. Energetica corpului uman se prezintă ca un burete, dornic să absoarbă toate ENERGIILE , așa a fost concepută de Creator. Bioplasma omului are drept func ii absorb ia energi ei din exterior, prelucrarea acesteia și transformarea în energie vitală necesară men iner ii corpului fizic în parametri maximi. Puterea de absorb ie a energiilor este diferi tă de la om la om. Unii ”fac baie de mul ime” și nu li se întâmplă nimic. Al ii pot fi ”infec o simplă privire a unui trecător, iar dintr-o persoană calmă se transformă într-un monstru. EMPATIZAREA – aici gasi i raspunsurile. Din punct de vedere energetic, emo iile ce ne polarizeză negativ energia vitală au la bază următoarele motive: 1.Atunci când sim im durerea altora ca pe propria durere; 2.Problemele generale ale societă ii devin problemele dvs. personale. Adăugăm la re eta de mai sus și pu ină empatizare, combinată cu epuizarea de la serviciu și p im un amestec care va genera în scurt timp – DEPRESIA. Cum să evităm această AUTOMUTILARE ENERGETICĂ ? Foarte simplu! Să fi i conștien i de existen a ei și să respecta i câteva regului simple: Să realiza i că nu sunte i ”pelicani”, nu mai ”înghi i i” emo iile altora, nu vă virusa i ene cu parazi ii altora.Determina i obiectiv cât de mult vă prinde i în capcana EMPATIZĂRII. Ast el, empatiza i ușor dacă : 1. Persoanele din jurul dvs. vă consideră hipersensibil sau exagerat de sociabil. Să ști i ca nu este un compliment, ci o povară, sunte i o victimă sigură. 2. Sim iti frica, stresul, neliniștea transmisă de cei din jurul dvs., inclusiv când nu cunoașteti aceste persoane. Această capacitate a corpului uman poate fi și o binecuvânta re, dacă ești conștient de existen a ei și ii cont de ”contraindica ii”. Evita i prin orice a AL II să vă influen eze deciziile și emo iile. Reduce i anturajul, bucura i-vă de ieșiri do rietenii pozitivi, de cei cu idei progresive, plini de bun sim și respect. Iar ce p rivește pe restul, păstra i fa ă de ei o distan ă și vădit dezinteres. 3.Evita i mul imile – acela este locul unde vă epuiza i cel mai mult energia vitală. După ace ași scenariu, vă plictisi i destul de rapid la petreceri, imediat acuza i oboseală, neferi cire și dori i cu orice pre să părăsi i petrecerea. 4.Sunetele puternice, mirosurile străine, bârfele de orice fel vă întind la maxim nervi i. 5.Pentru a vă reveni, sim i i nevoia să vă izola i într-o cameră liniștită; 6.Mereu vă înreba i ce se întâmplă, de ce sunte i atât de afectat, etc… 7.Fără să fi i conștient, încerca i să lămuri i problemele altora, fără să vi se ceară acest 8. Sunte i persoana care oferă mereu ”un umăr ” pe care se plânge. Căuta i sursa neliniștii dumneavoastra Întreba i-vă, emo iile pe care le sim i i vă apartin, sau sunt ale celui din aproprierea voas ră? Unde se află sursa acestor emo ii? De regulă, fica și ura nu se nasc în mintea unui emp at, în schimb ei preiau și amplifică aceste stări. Identifica i sursele acestor generatori negativi, probabil o să le gasi i inclusiv la ”Știrile de la ora 5 ” sau la vecina mereu nefericită și ”nesatisfăcută”, etc. Vi s-a întâmplat ca în clipele dvs. de fericire să apară o persoană din anturajul dumneavoas tră și din câteva cuvinte să vă ”ofilească” feng shui-iul? Aten ie la astfel de persoane din rajul dvs. Vă sim i i sufocat de plimbările din mall-uri? Întreba i-vă, ce ar fi dacă le-a i evita? Evita i cu orice pre sursa neliniștii Încerca i mai întâi să discuta i cu oamenii pe care nu-i suporta i, dar de data asta păstra i stan ă mai mare între dvs. și ei. O să observa i că nu vă va mai afecta atât de mult discu ii ective. Să nu vă fie frică că o îi ve i supăra, în fond, energetica dvs. este mai importantă. pune i la punct, mai bine spus, la distan a corectă. Dacă lângă dvs. și-au făcut prezen a pe e triste, deprimate, urât mirositoare, etc., fi i conștien i și pleca i în alt loc, oriând s esc solu ii, nu suporta i mutilarea energetică. În situa iile pe care nu le în elege i, încerca i să vă concentra i numai pe respira ie, nu p nte. Respira ia este importantă în rela ia conștientului dvs. cu subconștientul, puterea de a în e e corect tot ce se petrece cu energetica dvs. Inspira i liniște și expira i toată neliniștea . Ima inati-vă energia negativă ca fiind o cea ă gri ce este eliminată din corpul dvs. odată cu expira ia dar când inspirăm ne imaginăm o rază de sore aurie ce pătrunde în corpul nostru și liniștește.In scurt timp ve-ti observa o modificare radicală in bine a energeticii dvs . Folosi i protec iile energetice În Cosmoenergetică există mai multe tehnici de protec ie energetică, dar cele ini iale sunt prezentate sub forma ”scoicii energetice”, protec ie individuală. Cea de-a doua este ”pira mida de aur” – protec ie generală. Nu ezita i să le folosi i de fiecare dată când sunte i con rmează o interven ie neautorizată în energetica dvs. personală. Gestiona i corect supra extenuarea emo ională Învă a i să depista i în mul ime vampirii energetici, ei există printre noi și se hrănesc cu oastră. Pu ini însă știu că există o ”specie” separată de vampiri. Aceștia nu doar fură energ chimbă polaritatea acesteia, ci mai rău, ne ”aruncă” o cantitate enormă de energie negativă c re ne sufocă și ne poate provoca chiar și decesul. Un astfel de atac este cunoscut în p opor cu denumirea de ”deochi”. Despre modalită ile prin care putem evita astfel de situa ii am discutat, pe larg, în al te articole prezentate anterior. Aș avea o singură sugestie cu privire la problema vampirilor, și anume – nu ezita i să ”evada in loca ia unde sunte i vampiriza i, așa ve i salva energia dvs. vitală. Căuta i oameni pozitivi și situa ii pozitive Merge i cu amicii dvs./prietenii de suflet oriunde există energie pozitivă și voie bună. S avura i orice clipă petrecută într-un astfel de anturaj. Face i totul cu plăcere, savura i su cesul când apare. Și starea de bine este contaginoasă, iar dacă tot ave i capacitatea de a absorbi mult, încerca i să vă alimenta i doar cu energie pozitivă. Alege i NATURA Orice plimbare în natură vă va polariza pozitiv energetica proprie. Problemele legate de familie sunt anihilate prin plimbările frecvente în parcuri, spa iile verzi, frumos amenajate. Problemele sentimentale sunt anihilate cu ajutorul plimbărilor pe lângă su rsele de apă (fântâni, izvoare, lacuri, plaje) sau ideal, cu picioarele direct prin apă. Problemele lagate de nivelul energetic scăzut sunt rezolvate cu ajutorul plimbărilo r în picoarele goale, să existe contactul direct cu pamântul ( exerci iul de împământare). No suntem parte din NATURĂ. Pentru a întelege legăturile energetice care există în jurul nostru, vă invităm să participa a cursurile organizate de Prima Școală de Cosmoenergetică Clasică din România. Pentru a gestiona/manipula energiile din jurul dvs. pute i beneficia de ini ierile în frecven ele energo-informa ionale din Cosmoenergetică cu ajutorul cărora pătrunde i în lumea mpresionantă a energiilor fine, pentru a vă regla energetic corpul și a ob ine realizare a dumneavoastră socială. Andrei Cotru ă, Progresor Interna ional în Cosmoenergetică, Cosmoenerget, trainer şi fondatorul proiectelor „Protecţia banilor liberi” și ” Cosmoenergia - o necesitate a lumii moderne ”. Sursa: AUTOMUTILAREA ENERGETICĂ | Energia Ta