You are on page 1of 8

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Academia de Știinte a Moldovei
Universitatea Academiei de Știinte a Moldovei
Catedra : Filosofie , Istorie și Metodologia cercetării
Facultatea: Științe Sociumanistice

Referat
,, Influiențele Internetului asupra personalității umane ’’

A elaborat: Batîr Liliana , FC31, anul III
Profesor: Chetrean Lucia

Chișinău, 2015/ 2016

psihologice. Prin intermediul internetului se creează un spațiu în cadrul căruia indivizii comunică. interacționează. necesită abordări interdisciplinare în vederea analizei sale: antropologice. dar și asupra procesului de definire identitară prin care trece orice individ. stabilesc relații interpersonale cu ceilalți. aceasta reflectîndu/se și asupra modului în care actorii sociali comunică. tehnice. interacționează un spațiu virtual care a luat naștere prin intermediul mijloacelor tehnologice și informatice și care prin facilitățile puse la dispoziția utilizatorilor. Există o avalanșă de informații care ne copleșesc atît din punct de vedere cantitativ cît și al diversității acestora iar odată cu dezvoltarea noilor tehnologii accesul la informații crește in mai mare măsură astfel încît individul ajunge să nu mai facă față volumului imens al acestora. Am ales această temă anume pentru faptul că trăim într/o perioadă în care se resimte în foarte mare măsură extinderea continuă a internetului a noilor tehnologii de comunicare și informare și în special serviciilor pe care acestea le pun la dispoziție utilizatorilor. Fenomenul internet fenomen caracterizat de o mare complexitate. 2 . oferă acestora accesul la informații și interacțiuni care nu au limite de ordin geografic .Introducere O să încep această lucrare prin a spune că trăim într/o societate care se află intr/un proces de permanentă schimbare. social sau cultural. sociologice. Simultaneitatea virtuală reprezintă o caracteristică a comunicării contemporane fiind obținută în urma cuplării spațiului și timpului virtual. istorice.

poate în schimb să conducă la o atitudine antisocială. internet” desemnează rețele speciale ce interconectează două sau mai multe rețele autonome aflate la mare depărtare unele față de altele. 3 .  Are efecte benefice asupra capacității de multi/tasking și stimulează atenția. Cel mai popular mod de a schimba informația pe internet o reprezintă e/mail/ul a1 apoi chat/ul cît și cel mai în vogă site al momentului pe plan internațional .Facebook”care și/a făcut apari ția pe internet în anul 2004.. ci are și alte efecte negative cum ar fi izolarea.  Pot îmbunătăți memoria și vederea periferică. Efectele pozitive ale Internetului:  Crește abilitatea de integrare și procesare a informațiilor și îmbunătățește abilitatea de a lua decizii. Substantivul comun. Internet” o rețea mondială de calculatoare și interconectate conform protocoalelor de comunicare.. Neajunsurile acestor tipuri de comunicare o reprezintă în primul rînd timpul scurs de la trimiterea unei scrisori pînă la sosirea ei la destinație sau costul ridicat al unei convorbiri telefonice atunci cînd distan ța era foarte mare. Internetu1 oferă un mod mai simplu de a avea acces la toate facilitățile unei comunicări rapide la un cost redus.  Îmbunătățește memoria și capacitatea de a argumenta. Super rețeaua Internet din zilele noastre care a împînzit întreg globul pămîntesc a rezultat din extinderea permanentă a acestei rețele inițiale Arpanet. Pănă la apariția internetului cele mai utilizate moduri de comunicare erau scrisoarea și telefonul.. Rețelele sociale au devenit un drog modern care nu doar că dă dependență.Apariția Internetului Internet / poate avea două sensuri: Substantivul propriu.

multiple forumuri și liste de difuzare electronică. ajută la creșterea respectului de sine. 4 .  Accesul rapid la informație. Niciodată nu am beneficiat de o bogăție de informații chiar cu o supraabunden ță de date și de documente. Pentru prima oară în istoria omenirii s/a produs și utilizat în mod colectiv o tehnologie globală. regiunii statului nu mai există. Se comunică cu lumea întreagă la fel de simplu ca și cu vecinul de seară sau colegul de birou. noi biblioteci virtuale etc.  Stabilirea unor legături la nivel mondial Nu poate fi trecut sub tăcere efectul de anti/izolare produs de către internet. Se descoperă noi orizonturi. Aduce beneficii în special celor care folosesc computerul timp îndelungat.  Stimulează acea zonă a creierului responsabilă de emoție și socializare. orașelor. dar poate fi și o sursă importantă de stres. cadrul de comunicare se lărgește frontierele întreprinderilor. Un efect important al Internetului constă în simplificarea și ușurarea activităților zilnice privind administrația sau gestiunea... Se colaborează cu echipe noi. Cel mai important este să faci trierea informa ției alegîndu/o pe cea mai pertinentă.  Imbunătățește atenția periferică. noi concepții privind societatea. Brusc. numeroase site/uri de fișiere informatizate. Poate imbunătăți procesarea informațiilor.  Accesul la impresionante surse de informare Trebuie precizat imensul dispozitiv informațional constituit de către noi milioane de site/uri web. universităților.  Lucrul in grup creativitatea colectivă Crearea rețelelor de calculatoare și deci existența persoanelor care să le folosească ne conduce către un fenomen nou și anume dezvoltarea unei noi creativități colective..

extinderea orizonturilor și expunerea lor la diferite culturi și moduri de viață poate expune la multe pericole pe cei ce au pornit la explorarea autostrăzii de informații. internetul poate fi grav dăunator pentru sănătatea mentală și fizică a copiilor și tinerilor adulți. ca urmare dependența de internet afectează în mod direct stilul nostru de viață. să aprofundeze idei. Ne este secată esen ța ni se inhibă gîndirea. cartea este dovada vie a rămășițelor profunzimii umane într/o lume ce încearcă tot mai stăruitor să ne transforme în ființe superficiale. Pierdem timp prețios în fața unor ecrane cu mărimi din ce în ce mai variate cu funcții din ce în ce mai divers realizate pentru a ne capta total atenția și a ne îndepărta din sfera realului. Giovani Sartori Homo in Videns. de îndată ce prin fața ochilor li se perindau cuvinte pline de tîlc. Una dintre cele mai evidente probleme a tinerei generații care utilizează internetul este șansa de a fi dependent. Imbecilizarea prin Televiziune și post Gindirea” Internetul și navigația 5 . Copii sau tinerii adolescenți care au crescut folosind computerele vor fi în mod natural mai sensibili la obținerea dependenței de internet. Acum ne mulțumim cu un search rapid pe un oarecare motor de căutare și voila! Totul ne este oferit pe tavă fără un prea mare efort intelectual. Cîndva oamenii erau obișnuiți să cugete. iar spontaneitatea și imaginația ne sunt știrbite.. cu înțelesuri aparte.  Efectele negative1 ale Internetului cum ar fi dependența de Internet conținutul explicit și plagiat nu sunt neobișnuite în cultura de astăzi în cazul în care nu este utilizat în mod corespunzător. Internetul și culturalizarea individului În fața unei ere absorbite de evoluția tehnologiei.Efectele negative ale Internetului:  În timp ce pe Internet se deschide o lume de posibilități pentru generația tînără.

. Ideea este legată de conceptul de revoluție digitală care cuprinde și ideea că pasul următor după revoluția industrială constă în trecerea la o economie bazată pe manipularea de informație. Internetul il poate face pe individ mai bine informat dar și mai fericit? Accesul la internet reprezintă în fapt accesul la informație în urma conectării la internet un individ poate avea la un clik distanță orice îl interesează din orice domeniu fără a fi constrîns sau limitat. Perspective ale influienței internetului pe termen lung Epoca în care trăim va fi caracterizată de capacitatea oamenilor de a transmite informație fără restricții și de a avea acces la informație la un mod care era imposibil în trecut. Un studiu recent a scos la iveală faptul că internetul afectează memoria. . cu atît mai mult este alimentată aceastî. Cercetarea avansează ipoteza conform căreia căutarea pe internet îi face pe oameni să rețină mai puține lucruri tocmai pentru că le e comod să le acceseze oricînd. problema e dacă internetul va produce sau nu p cunoaștere culturală. să manipuleze populația fără nici un pic de ru șine. Fericiți cei sărăci cu duhul” devine o afirmație din ce în ce mai pertinentă pe zi ce trece deoarece cu cît știm mai multe cu atăt vedem cît de mult rău este în lume și înțelegem mai bine cît de bolnavă este societatea în care trăim o societate care încearcă să creeze ni ște roboți cu aspect umanoid. În teorie așa ar trebui să se intîmple pentrucă ca cine caută cunoaștere pe internet găsește.. pentrucă din păcate sunt prea mulți fericiți și nu se poate schimba nimic. sete de dreptate. Dimensiunea filosofică Tehnologia modernă din ce în ce mai la îndemînă are și aspecte negative. Dintre cele 2000 de personae participante la studio numai jumătate și/au 6 . cu cît un om este mai încărcat cu aceste cunoștințe..cibernetică” afirma că . Va fi o epocă digitală. fiind interesați numai de profit de avere. dar care este obstrucționată de realizarea neputinței.

amintit cînd a murit prințesa Diana. Puțin mai mult de jumătate dintre responden ți au fost capabili să spună în ce an a avut loc atacul din 11 septembrie din SUA. deși s/a întîmplat în 1997 adică relativ recent din punct de vedere istoric. Unul din 3 oameni chestionați și/au amintit în ce an a căzut zidul berlinului. Doar jumătate dintre subiecți au știut cine a fost primul om care a ajuns pe lună. 7 . 90% dintre cei care ai răspuns la chestionar au recunoscut că nu fac eforturi prea mari să își amintească lucruri pe care le e mai ușor să le caute pe internet.

Bucuresti 2. București.6/1999-1/2000. Editura Tehnica. Internet-ul și celularul – inamici sau prieteni? in revista Psihologia. pp. Superficialii: Efectele internetului asupra creierului uman.Bibliografie 1. Televizorul. Eysenck Hans.54-60. Editura Tehnica. Editura Teora. 2012. Bucuresti. 4. nr. 2000.2/1998. Editura Publica. Nicolas Carr. nr. Descifrarea comportamentului uman. Efecte perverse ale mediatizarii culturii in revista Psihologia. Bucuresti. 8 .Chelcea Adina. Eysenck Michael. pp. 352pag.3-5 3. Cucos Constantin.