You are on page 1of 18

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

MALAYSIA

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PERSEDIAAN PELAJAR KE MESIR


SLOT 5 :
MEMAHAMI TATACARA HUBUNGAN
ANTARABANGSA

MALAYSIA - MESIR

Hubungan dua hala bermula pada tahun 1960 dengan pembukaan


Kedutaan Besar Malaysia di Kaherah

Pendidikan merupakan aspek utama dalam hubungan dua hala


Malaysia Mesir

Pelajar Malaysia telah melanjutkan pelajaran ke Al-Azhar, Mesir


sejak sebelum negara mencapai kemerdekaan

Terdapat seramai 5,790 pelajar di Mesir, dengan majoritinya belajar di


Universiti Al-Azhar

Merupakan rakan dagang terbesar Malaysia di kalangan negaranegara Afrika Utara, dengan jumlah dagangan sebanyak RM 1.8
billion pada tahun 2003

MALAYSIA - MESIR

MALAYSIA - MESIR

MALAYSIA - MESIR
Kedutaan Besar Malaysia di Kaherah, Mesir
21, El Aanab Street
Mohandessine, Giza
Kaherah, Republik Arab Mesir
Tel : (202) 7610013/10068/10073/10085/10019
Fax : (202) 7610216
E-Mail : mwcairo@soficom.com.eg
Waktu Pejabat : Ahad Khamis
8.00 pagi 2.30 petang

MALAYSIA - MESIR
DUTA BESAR MALAYSIA
Adalah wakil kepada SPB Yang di-Pertuan Agong di Mesir
Bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas dari
pelbagai segi :
Politik
-

Ekonomi

Pentadbiran/Keselamatan/Konsular

Sosial

MALAYSIA - MESIR
POLITIK
Mewakili negara untuk mempertingkatkan persahabatan,
persefahaman dan kerjasama dalam semua bidang
Menjelaskan dan mempertahankan dasar-dasar Kerajaan dan
kepentingan-kepentingan Malaysia
Melaporkan perkembangan politik dan keselamatan semasa
Mesir kepada Kerajaan

MALAYSIA - MESIR
EKONOMI
Menggalakan kerjasama ekonomi dengan Mesir
Menggalakkan dan mengadakan lawatan delegasi
perwakilan ekonomi di antara sektor awam dan swasta

Menjalankan tindakan susulan ke atas matlamat kerjasama


ekonomi, teknikal dan pembangunan yang telah dipersetujui
dan dimeterai antara Malaysia dan Mesir

MALAYSIA - MESIR
PENTADBIRAN/KESELAMATAN/KONSULAR
Bertanggungjawab ke atas pentadbiran dan pengurusan
Kedutaan Besar serta kediaman rasmi Kerajaan
Mengawasi segala aspek berkaitan urusan konsular dan protokol
agar mengikut peraturan yang telah ditetapkan
Mengawasi keselamatan pejabat perwakilan, kediaman rasmi
Kerajaan serta kakitangan dan rakyat Malaysia keseluruhannya

MALAYSIA MESIR
ATASE PENDIDIKAN
Adalah Penasihat Pelajaran kepada TYT Duta Besar mengenai
urusan pelajar dan perkara yang berkaitan dengan pendidikan
antara Malaysia dan Mesir
Mengawasi dan menyelia semua kerja kakitangan Jabatan
Penuntut Malaysia di Kaherah (JPMK), Mesir
Mengendalikan peruntukan JPMK dan juga pembayaran
biasiswa dan sumbangan pendidikan dan pembangunan (SPP)
bagi semua pelajar Malaysia di Mesir

MALAYSIA - MESIR
Menguruskan perkara berkaitan masalah dan hal ehwal pelajar
dan melawat pelajar-pelajar di seluruh Mesir dari masa ke
semasa
Menyelia dan mengawasi aktiviti Penerangan supaya matlamat
untuk menyebarkan maklumat berhubung keadaan dan isu
semasa yang berlaku di Malaysia dapat dilaksanakan dengan
berkesan
Mengaturkan dan menyediakan program untuk lawatanlawatan rasmi antara Malaysia Mesir
Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh Kementerian
dari masa ke semasa

MALAYSIA - MESIR
DASAR LUAR MALAYSIA
Dasar luar Malaysia adalah untuk mempertahan dan meneruskan
kepentingan negara dari segala segi
Berdasarkan prinsip-prinsip seperti :
menghormati kedaulatan negara dan juga kedaulatan
wilayah masing-masing
tidak campur tangan dalam soal dalaman sesebuah negara lain
penyelesaian yang aman dalam sesuatu pertikaian antara
negara
perhubungan dua hala seimbang

MALAYSIA - MESIR
ISU-ISU NEGARA MESIR
Situasi semasa Mesir diwarnai oleh isu-isu yang berlaku di
Palestin dan Iraq
Sensitiviti negara tuan rumah
Perbincangan di khalayak ramai mengenai isu
politik,
-

mengkritik pemerintah negara itu harus dielakkan

MALAYSIA - MESIR

Mematuhi arahan perjalanan ke kawasan larangan dapatkan


kebenaran dari pihak berkuasa
Larangan menangkap gambar di kawasan sensitif seperti
markas tentera dan sebagainya haruslah dipatuhi

MALAYSIA - MESIR
PANDUAN PELAJAR DI MESIR
Mendaftarkan diri dengan pihak Kedutaan
Menjaga keperibadian dan menampilkan imej terbaik sebagai
duta kecil Malaysia
Menjaga keselamatan peribadi dan harta benda
Menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru
Menggunakan peluang ini untuk menimba pengetahuan formal
dan tidak formal sebaik mungkin

MALAYSIA - MESIR

SESI SOAL JAWAB

MALAYSIA - MESIR

SEKIAN,
TERIMA KASIH