You are on page 1of 1

3.

faza iskopa- strojni iskop


U segmentima od 60 cm uz utiskivanje panela i
vodilica klizne oplate do konane dubine
Potrebno je obratiti pozornost da paneli ne izlaze iz
vodilice vie od 60 cm

4.60

4.30

kutna klizna vodilica


L= 5,50m

1:5
0.60

0.60

1:5

2.40

panel klizne oplate


4,00x2,40 m

4,80 irina iskopa

4.faza iskopa- strojni iskop


Iskop i zatita graevne jame u punoj visini

240

4.20 +158,40

4,80 irina iskopa

5,15

140

panel klizne oplate


4,00x2,40 m

5,15

panel klizne oplate


4,00x1,40 m

140

kutna klizna vodilica


L= 5,50m