You are on page 1of 6

https://fiituinsutimaa.wordpress.

com/2014/09/page/3/
INTERVIU CU PROF. DR. ROMAN MORAR – DIABETUL NU E, PRACTIC, O BOALA !
„După trei luni de tratament natural, întreg pancreasul se reface!”

– D-le prof. Morar, aţi cercetat minuţios diabetul, iar tratamentul cu DIAVIT a salvat
mii de bolnavi din ţara noastră. Care sunt concluziile ultimelor dvs. studii?
– În ultimii ani, am făcut mulţi paşi noi în înţelegerea acestei boli încă necunoscute de omu
n. Eu am studiat diabetul încă din 1982, când deja aveam brevet pe Eridiarom. Tratând in
iţial diareea la ani­male, am văzut că ace­laşi tratament are succes şi la oameni. Numai că a
e­put să-mi scrie pacien­ţii: „Eu am avut diaree şi mi-a trecut, mă simt foarte bine, dar avâ
diabet, observ că după trata­ment mi-a scă­zut glicemia şi văd mult mai bine. Ce să fac? Ce
im alimentar să ţin? Cum pot să beneficiez, în continuare, de aceste re­zul­­tate în boala di
ică?”. Eu nu ştiam nimic despre diabet, nici nu voiam să mă ocup de această boală, care mi se
părea inabor­da­bilă. „Ce facem în continua­re?”, mă tot întrebau bol­navii. Ce să le răspund
i trimit în altă par­te să afle informaţii des­pre un produs inventat de mine! Am luat din b
iblio­teci cărţile despre diabet şi am început un lung studiu… În toate scria că dia­betul es
boală incurabilă. „Cum Dumnezeu să fie incura­bilă, dacă oamenii spun că se simt bine?” – mă
unci am lă­sat cărţile şi am pornit pe drumul cercetării. M-am dus la Endocrinologie, am găsi
un om interesat de experimentul pe care voiam să-l realizez şi l-am între­bat: „Domnule,
poţi îmbolnăvi animale de diabet?”. Mi-a răspuns: „Da, diabetul poate fi indus cu un anti­bio
ic puternic!”. În 2001, timp de un an, el a îmbol­năvit şi eu am tratat şobolani cu diabet. Ş
e-am ur­mă­rit histologic pancreasul. Ce-am constatat? După două luni de tratament natural
, celulele au început să se refacă, iar după trei luni, întreg pancreasul era refă­cut! Pract
c, în 2001, am descoperit şi brevetat produ­sul DIAVIT, cu care tra­tăm diabetul. Aşa cum sc
rie şi în cererea de înre­gis­trare, este „un produs medica­men­tos vegetal, destinat preveni
şi tratării diabe­tului”. În 2004, cercetătorii de la Harvard, lucrând pe culturi de celule,
au desco­perit cam acelaşi lucru. Ei au lucrat pe celule beta; noi am lucrat direct
pe animale şi am văzut histologic ce se întâmplă. Ulterior, după reconfirmarea internaţională
posibilităţii de regenerare a pancreasului, am prins mai mult curaj. În plus, aveam de
ja sute de oa­meni în observaţie, ma­jo­ritatea salvaţi de la trata­mentul alopat!
„Omul modern îşi sapă singur groapa, cu dinţii!”

– În acest timp, aţi elaborat şi un regim alimen­tar, care împreună cu tratamentul natural, a
ută la refacerea completă a pancreasului…
– Sincer, regimul alimentar mai mult l-am dibuit… Mă tot întrebam de ce sunt atâtea boli l
a omul modern. Modern şi bolnav! După cinci teze de doctorat experimentale, toate de
spre diabet (trei în medicina veterinară şi două colaborări în medicina umană), am ajuns la u
ele concluzii. Am pornit de la o observaţie: preotul, la înmormântare, zice în toate lim
bile: „Din pământ eşti, în pământ te vei întoarce…”. Cum vine asta? Suntem din pământ? Vorbeş
ostii? Nicidecum! De la naştere până la trecerea în nefiinţă, bunicii noştri mâncau numai roa
e pământului. Nu erau pe-atunci alimente cu zeci de chimicale în ele! Din păcate, omul m
odern îşi sapă singur groapa, cu dinţii! Singur, nesilit de nimeni! În dorinţa lui de a face
bine, face tot mai rău! Produsele chimice nu au ce căuta în intestinul omului, pentru
că nu pot fi pre­lucrate! Ştiţi ce-i interesant? Se spune că omul se adaptează, dar nu-i ad
evărat! El este făcut perfect, este perfecţiunea întruchipată, nu poţi să-i aduci vreo modifi
are! Şi nu s-a schimbat deloc de când e pe pământ! Dar progresul le ia oamenilor minţile!
De dra­gul banului, se iscă fel de fel de conflicte şi răz­boaie, pentru că industria de arm
ament aduce profi­turi uria­şe! La fel face şi industria de medicamente: la prima vedere
, lumea crede că specialiştii lucrează să găseas­că noi leacuri pentru bolile omenirii, dar e
mai multe suferinţe produc, din cauza toxicităţii şi a efectelor secundare date de medi
camentele chimice! De dragul banului, tre­buie să producă şi ei ceva! Socie­tatea „de consum”
care trăim este dis­truc­tivă pentru om! Otră­veşte lumea cu bună ştiinţă, singu­rul scop fi
!
„Mă crucesc să văd că, în diabet, se scot fructele din alimentaţie”
Prof. dr. ROMAN MORAR: Celulele pancreatice văzute la microscop, înainte si după trata

nici de colon! Acum. şi tot aşa.5 kg zilnic şi tot atâtea salate de crudităţi şi de zarzavaturi. Bucu­reşti. De ce? Pentru că sunt dulci? Astfel se limitează aportul de vitamin e şi săruri minerale din organism. apoi vasele mici se sparg în creie r. în diabet. die a în diabet. bananele etc. mai ales la copii). ROMAN MORAR: Atunci. exceptându-i pe oamenii care „trăiesc p mânca” şi atât! Eu am introdus obligatoriu în dieta diabetică fruc­tele dulci: strugurii. extremităţi. „Păi. a îmbunătăţi starea de sănătate a unui om. aţi sesizat efecte terapeutice no tabile în trata­mentul diabeticilor? – În 1997. că aşa i-a recomandat medicul.mentul cu DIAVIT Prof. nu sunt făcute d e om!) – cel puţin 0. dar cineva tr ebuie să le producă. Ziua urmă­toare la fel. legătura dintre diabet şi obezitate. dr. cord. cancer şi obezitate? Avem cel mai fertil pământ. dacă nu mâncaţi fructe?” nicii noştri adunau fructele de sezon şi le mâncau! Fără fructe în alimentaţie. practic. prun ele. la mare. De fapt. Se menţionează că „boala poate fi con­tro­l n simpla scădere ponderală”. ce ar trebui să facem? Să devenim vegetarieni cu toţii? – În urmă cu peste 40 de ani. fiind­că organis­mul nu trebuie „scăldat” în insulină. unde pe primul loc sunt cruciferele (varza cu familia ei). e tot în organismul bolnavului. ceea ce este periculos. Editura Amalte . iar ele au un rol esenţial în menţinerea elasticităţii vas lor sanguine şi în buna funcţionare a organismului! Îmi spunea o doamnă că a făcut trei operaţii pe cord şi am întrebat-o: „Câte fructe mâncaţi d c?”. nu ne va vindeca pancreasul. vasele de sân pierd elasticitatea. Dar în cărţi scrie că diabe ală incurabilă! Eu nu pot să cred şi să înţeleg asta. Nu-i deloc normal.). legumele şi zarzavaturile autoh­tone ne pot salva. i ar în ultima fază. Se bronzează şi vin acasă fericiţi! Dar oare niciunul nu vede că la fiecare masă sunt 10-15 feluri de salate de crudităţi? Nu suntem deloc recep­tivi la normalitate şi nu cop iem obiceiurile sănătoase! Însă vitaminele şi sărurile minerale le luăm doar din aceste două pe de alimente! Cine nu le consumă sigur ajunge bolnav! – Referitor la medicamentele antidiabetice mo­derne. dacă vrem să fim o naţie sănătoasă. dar zace nelucrat! Fructele. indiferent cât sunt de dulci (deocamdată. care se scrie poate o dată la 20 i: „Fi­zio­logia umană şi mecanismele bolilor”. Nu scrie nimic despre di abet de tip I şi diabet de tip II. că relaţia din­tre tratament şi arterioscleroză este o anomalie e­ta­bolismului lipidic şi. după ani întregi în care ne-am hrănit cu chimical ndustriale.U. ne creşte tensiunea arterială. rinichi. cu tablete la adulţi şi vârstnici. după 24 de ore. în organele sexuale şi ficat… acestea fiind cele mai vascularizate organe din orga­nism! Exact acele organele unde apar şi „efectele se­cunda re” ale diabetului! Trebuie să ne „trezim” şi să ne întoarcem la agricultura tradiţională. Cât supravieţuieşte omul în felul ac esta? . se apelează tot la insulină! Dar şi tra­tamentul cu insulină ridică proble Ştiţi ce se în­tâm­plă? Există trei tipuri de insulină: insulină ra­pidă – care iese din org e. iar populaţia să le consume! Mă crucesc să văd că. ochi. care mănâncă de trei ori pe zi. s-a tradus în limba română o carte im­por­tantă. de Ar­thur G. am participat la deschiderea Institutului Oncologic din Cluj şi nu erau copii cu cancer – nici de stomac. se scot fr e din alimentaţie. „Nu mănânc deloc”.A. se încheie cu coma dia­betică. La om nor­mal. insulina este acti­vă în organism maximum 2-4-6 re. merele. Se impune şi un tratament adecvat! A trat a înseamnă a ameliora. şi probabil tot atâţia merg în Tu rcia. Apropo de salatele de crudităţi: aproape un milion de români merg anual în Grecia. „Cine nu consumă vitamine şi săruri minerale naturale sigur ajunge bolnav!” – Să înţelegem că fructele dulci pot ameliora efectele diabetului? – Bineînţeles! Dar schimbarea alimentaţiei. nu 24 din 24! Ce fac ceilalţi hormoni? Intră în concediu de odihnă? Ne­norocirea este că acest Lantus. cine vreţi să vă ţină cordul sănătos. care îşi face o altă injecţi . perele.. Guyton (S. insulina se cumulează şi unge la valori foarte mari. În capi­tolul de tratament al diabetului se abordează tera­pia cu insulină. ca poate salva. insulină len­tă – care se elimină din organism în 18-20 de ore şi Lantus – care ajunge în la valoare maximă şi după 24 de ore e tot acolo (aceasta se foloseşte cel mai mult. nu mai încap pr in spitale! O adevărată tragedie la care asistăm nepăsători! Cum a ajuns ţara noastră fruntaş ropa la acci­dente vasculare. sugerează că există doar diabet şi atât! Tratame ntul se face diferit – cu insulină la copii şi tineret.

şi conţine pioglitazonă – o substanţă despre care se ştie că agravează diabetul rat! Sunt convins că mulţi diabetici îl folosesc. este important să nu se oprească ad trarea insulinei”. Apoi. Dar în cărţile de medicină scrie aşa: „În timpul remisiunii. am acumulat multe obi­ceiuri proaste! Eu le dau oam enilor două pagini pe care sunt scrise toate substanţele şi obiceiurile care mă­resc glice mia. nici mai facă vreo­dată. Acum. pe cercetările experimentale prin care am demonstrat – încă din 2001! – că ele Lan­gerhans din pancreas şi celulele care îl formează se refac (Brevetul nr. dar cred că vă veţi „în cap” toţi medicii care tratează dia­betul! – Ştiu. Cum păstrăm funcţia lor. cine mai mănâncă dimin . dureri ab­ latulenţă. cu r ezultate publicate începând din 1990. de exemplu Actos. Nu în ultimul rând. îmi sprijin afirmaţiile pe rezul­tatele obţinute de miile de oameni de toate vârstele cărora. Ştiţi vor­ba aceea: „Nimeni nu-i profet în ţara a alopată ar trebui să aibă o altă abordare: să prevină apariţia acestei boli. Etiology. în Agenda Medicală având 27 de denum erciale) afectează funcţia renală. ne bazăm pe experienţele făcute pe animale. doar numele-i schimbat! Sunt şi medicamente foarte scumpe. pe miei şi pe iepuri. scădere în greutate. Rezultatul unei teze a fost publicat integral în „Handbook of Ty pe 1 Dia­betes – Mellitus. dar pe alte zeci de căi mai mult strică echi­librul organismului. în ce situaţii ne creşte glicemia? – Stresul de zi cu zi. de la şcoală sau de la serviciu. Din contră. 49 1-501. dar mâncau dimineaţa bine. m ai ales cu tablete. că plecau la hotar. nici nu trebuie să-i faci altceva! Îl termini! Toate celelalte s ubstanţe folosite în diabet sunt cam pe acelaşi calapod. şi panc are ne­voie de o perioadă de odihnă! Păi dacă nu lăsăm pan­creasul să producă insulină. tratamen­tele cu co rticoizi şi multe altele sunt surse de creştere a glicemiei! Lipsa mişcării. refac celu­lele pan­creasului şi se simt foarte bine. dar şi banala febră ne mă­reşte glicemia! Din păcate. mă bazez pe cele cinci teze de doctorat care au avut ca temă su­biecte din dia betul experimental. diaree. funcţia hepatică şi provoacă greaţă. doar tratamentul cu i nsulină este singurul care se apropie cât de cât de normal… – Pe ce vă bazaţi afirmaţiile? – În primul rând. care pe de o parte „repară” cât de cât. dacă respec­tă indi­caţiile şi urmează tratamen­tul natural. 121369) ! Apoi. ca noutate abso­lută! De asemenea. cel mai periculos este să mâncăm seara târziu sau noaptea – obicei prost. Diagnosis and Treatment”. des atament poate fi vorba? Nu poate să afirme nimeni că tratamentul care se face azi. când de fapt le bl N-ar fi mai logic să oprim tratamentul cu insu­lină? Aflăm că insulina „protejează”. după ce s-a „obosit” toată ziua la televizor. scrie aşa: „Ţinta terapeutică în remi­siu­ne e păstrarea funcţiei celulelor beta pancrea­tice”. Dintre ele. care costă 200 de lei cutia. oamenilor „moderni”. Consumul de dulciuri industriale la copii. New York (2010) – pag. pent u că Metformina (substanţă larg folosită la noi în ţară. nu să-i tratez fectele cu substanţe chimice. nu înseamnă că ai diabet!” – Nouă. când glicemia se stabilizează la valoarea normală sau este aproape de normal. do­bândit de tot poporul. pentru că un organ nefolosit îşi pierde func­ţia! Nu sunt împăcat cu acea are şi mă deran­jează foarte mult că din tratamentul cu insulină nu putem scoate acest Lantu s! Din cauza acestui tip de medicamente apar situaţii în care copiii fac hipo­gli­cemie – mama unui copil de 6 ani mi-a spus că i-a găsit insulinemia 8. îi înfundă mai rău pe bieţii bolnavi. vărsături. când trebuia să fie maxim um 20! „Nimeni nu-i profet în ţara lui!”… – Ce înseamnă acest lucru? Că tratamentul dia­betului este greşit? – Vă spuneam că în cărţile de medicină scrie că diabetul este o boală incurabilă… Atunci. Pe părinţii noştri î au sapa şi coasa. Mai contează atunci că-i şi hipoglicemiant? Păi dacă om îi produci diaree. ne creşte glicemia. prin schim­barea completă a regimului ali­men­tar şi inter­zicerea alimentelor „ ndustriale”. anticoncepţionalele. sunt foarte inte­resante obser­vaţiile dvs. dar pot să trăiesc cu gândul acesta. ştiinţifice. „Dacă glicemia este ridicată. – D-le profesor. Cum vine asta? Mai departe.În boala diabetică există şi perioade în care organismul îşi revine de la sine (aşa-zisa remi ne). vaccinurile. pe abordarea originală în prevenirea a cestei boli. totuşi! În diabet. când am observat efectul hipoglicemiant al ERIDI A­ROM-ului pe purcei. cu 28 d e comprimate. tratează diabetul.

La unele vaccinuri.500. astfel încât tineretul să conştientizeze beneficiile a taţiei sănătoase şi ale unui stil de viaţă cât mai apropiat de natură. dacă vor să aibă un copil s s! Poate astfel tinerii vor renunţa la fast-food şi la alimentele industriale. alcool şi sucuri industriale! F aceţi anchete şi printre studenţii de la Medicină! O să vă speriaţi să vedeţi cine va ajunge rateze în viitor! . care trebuie începută cu copiii de la grădiniţă: ei ar trebui să că toate fructele şi să le consume conştient.” „La e la 21-22. face o scobitură care se tot adânc eşte. necunos­cute generaţiilor a oare. care este „bombardat” cu chimi­calele din hrana viitoarei mă­mici? Practic. iar temperatura crescută măreşte glicemia. în procesul de preparare a alimentelor – substanţe chimice considerate nedăunătoare pentru organismul uman. hiperactivi ori au dificultăţi de concen­trare?… Picătura de la streaşina casei cade pe beton şi. îndulc itorii. proteine. merele. pătrund în organism prin alimente preambalate şi uşor de preparat. dacă glicemia es te ridicată! La fel se întâmplă cu adrenalina: face cineva un acci­dent de maşină şi trei zil re glicemia mare. co­loranţii. ac este substanţe le ingerăm direct. pe la ora 21. care conţin foarte multe chimicale. con­servanţii. Dacă aş putea. „Şi cu ce v-aţi tratat?” „Cu antidiabetice orale. gata – zice că are dia­bet! Nu-i deloc aşa! Sedentarismul. us de accident vascular cere­bral! Sunteţi ziarişti: faceţi anchete în şcoli. ajung în cantităţi mi­nuscule în organismul frag ebe­lu­şilor şi se trans­formă în „disruptori” hormo­nali. Dar ce face fica tul nostru. adrena­lina. nitriţii. mai „necivilizate”! Omul modern trebuie să fie bolnav? Cunoştinţele acumulate trebui e să se răsfrângă negativ asupra sănătăţii noas­tre? Atunci. pent ice afecţiu­ne. unde e progresul?” – Cifrele statistice sunt alarmante: există peste 1. Orice stre s al organismului creşte glicemia! Consta­tăm variaţii ale glicemiei timp de trei zile şii spunem omului că are diabet? Aşa abordăm noi diabetul? „Omul modern trebuie să fie bolnav? Atunci. Oare chiar aşa stau lucrurile? Aditivii alimentari. în general. spitalizarea. tratamentele cu corti zon şi corti­coizi. Şi ne mai mirăm că se nasc copii a in supra­ponderali. stresul. suprasolicitat şi „obli­gat” să prelu­creze aceste substanţe chi­mice. îl găseşte cu glicemie crescută… Mâine. Dacă-l vede un medic şi-i face analize. să ştie că sunt bune pentru sănătate! Educaţia r trebui in­trodusă în şcoli şi licee. cu energizante.000 de români diabetici. de îngro­şare. dar lista poate continua cu hormonii folosiţi în creşter ea plantelor şi anima­lelor (ca stimulatori). ni­tra­ţii. pigmenţii. mi­nerale şi enzime naturale pentru creştere şi dez­voltare armonioasă. care s unt absorbiţi „pasiv” de planta erbici­dată. unde e progresul? Deschideţi tel l sau radioul – în 5 minute eşti „vindecat” de 5 boli! Re­clame care îţi induc ideea că. din­tre ca lte au poten­ţial cancerigen? Cum reac­ţio­nează organismul co­piilor mici. aş impune obliga­tivitatea ca pe toate mesel e din restaurante şi cantine să fie fructe! Industria alimentară modernă permite folosirea a peste 3000 de aditivi alimentari. Picior diabetic. de înălbire etc. agenţii de coacere. dar. acidi­fianţii. iar viitoarele mame să că în timpul sarcinii trebuie să consume fructe şi legume crude. aro­mele artificiale. pentru a-şi păstra vede­rea şi pi ele… Glicemia poate creşte dintr-o mie de cauze. în clubu­rile s tive. din păcate. Se va putea preveni în viitor această maladie? – Nouă ne lipseşte educaţia. perele sau prunele. intervenţiile chirurgicale măresc glicemia. şi to la diabet! A venit o doamnă nevăzătoare la mine… Avea am­putate laba piciorului drept şi degetul mare d e la pi­ciorul stâng. Veţi rămâne uimiţi să aflaţi că ei au înlocuit de multă vre gurii. ar care sunt „în­do­paţi” cu dul­ciuri in­dus­triale de la cele mai fragede vârste? Ce se înt ionul uman. poimâine la fel. Dar nu înseamnă că ai diabet.aţa? Toţi merg direct la serviciu! Ajunge omul seara acasă. ato­rii care menţin consistenţa pro­du­se­lor. De ce? Pen­tru că perseverează! La fel se întâmplă cu chimi­calele din alimentaţie! Tot frecvent constatăm că omul „modern” şi „civilizat” face boli noi. din cauza unor glicemii foarte mari… Am întrebato: „De când aveţi diabet?” „Din ’80”. Deci ea şi-a tratat glice mia. Dar de ce mă întrebaţi? Nu m-a întrebat nimeni asta!”. cu hormonii folosiţi ca erbicide. şi abia atunci mănâncă! Când merge la medic. în timp. necores­punzător şi mult prea târziu. reacţi a firească postvaccinală este febra. medicina modernă are deja o soluţie! Însă aceste reclame nu vând altceva decâ alse speranţe! Abia când ajunge omul la boală îşi dă seama că nu-i chiar aşa uşor să se vinde u mă mir când aud că un tânăr sportiv. care au nevoie de vita­mine. printre tineri. un student sau un elev „cade” pe stadion sau pe drum.

în pri­mul rând pentru sănătate. sunt peste aştep tări… Este de ajuns o astfel de cură naturală pentru a controla dia­betul? – V-am explicat că nu am vrut să mă ocup de diabet. am devenit din ce în ce mai sensibili la factorii externi. obe­zi­tate. fructe. ne-am „lenevit”. aveţi vreun sfat pentru cititorii noştri? – Să fie înţelepţi şi să-şi educe sănătos copiii. obezitatea. În şcoli. sate. comune. Sportul av ea rolul şi importanţa lui. se făceau competiţii între clase. ce­reale pen­tru consum şi pentru hrana ani malelor. oraşe etc. s oţul se îmbol­năveşte. am abordat „ochiul în diabetul ex­pe­rimental” şi am multe date interesante. orbire. unele în con­tradicţie cu tratamentele oftalmo ogice care se fac astăzi. nu mai fac nimic! Mă odihnesc. Şi „ajunge” bine! – Din relatările cititorilor noştri. deci n u este vorba de o leziune în ochi! Într-o teză de doctorat. Elaborasem dieta antidiabe­tică. care l-au slăbit în t i-au afectat rolul bine determinat. bunicii nu mai sunt ascultaţi! Tinerii „învaţă” de pe inter cred că ştiu totul! Sunt ziare în care. adul­­ţii cu lenea. periodic. mai de­grabă. orele de aţie fizică şi sport sunt bagatelizate. face c răţe­nie. te rezultatul unei alimentaţii dezastruoase! Sunt afectaţi de hiperglicemie o groază d e oameni. medicii de familie şi familia trebuie să pu ac­cent pe importanţa alimentaţiei sănătoase. face o pe­ri­oadă tratamente şi „se duce”! Diabetul. boli cardiovas culare şi alte afecţiuni asociate! Am salvat sute de oameni de la amputaţii. Am monitorizat apoi 50 de bolnavi volun­tari. cu DIAVIT şi regim alimentar se tratează concomitent şi boala diabetică. Le-am cerut pacienţi­lor să-şi determin e insulinemia şi peptidul C – para­metri relevanţi pentru diabet. pentru că un obicei deprins în copilărie se păs timp. cu toate că erau într-o stare destul de gravă! Alţii au scăpat de orbire! După tratament. profe­sorii. sunt abor­date probleme de sănătate – lucru lăudabil. practic. a fost ani la rând bom­bardat cu substanţe toxice din alimentaţie şi mediul înconju­rător. ruşinat de propriul aspect şi cu mu lti­ple probleme de sănătate rezultate din excesul pon­deral nu va ajunge niciodată „olimpic” Aţi observat că nici nu mai avem de unde alege sportivi? Pe vremuri. cu alergii gr eu de tratat. dr. Aşa am ajuns la Diavit… Ex­perienţele făcute ulterior pe animale mi-au dau si­gu­ranţă. considerate mai importante. impli­caţi şi ntru nou născuţi! Copiii de la grădiniţă. Şi chiar nu mai i­mic! Vegetează în faţa televizorului! Ob­servaţi o familie de pensionari: foarte repede. în orice sat era un teren de sport. ci ni se trage toată nenorocirea! Pe lungul drum al in­dustrializării şi al vieţii „moderne”. am ajuns la concluzia că. accid cular îl ucid. pentru că „paznicul” organis­mului este „otrăvit” şi nu mai ştie ce să facă atu . de­vine un mod de viaţă! Ce se înţelege prin alimentaţie sănătoasă? Hrană naturală. ştim că rezultatele tratamentului dvs. eam deja Eridiarom-ul şi lu­cram la un nou produs din cătină. Am fost „obligat” de reacţia oa­menilor! ctic. ROMAN MORAR: Diabetul nu este. şi afecţi ile asociate cauzate de aceasta? Prof. o boală! După atâţia ani de cercetare şi mii de bolnavi „trataţi” doar cu dietă şi cu Diavit. – La final. retina îşi r ne la normal. M-a intere­sat cu ce pot să scad gli­cemia şi cu ce pot să „repar” pancreasul. spală. după şase l de la întreruperea oricărui tratament antidiabetic. Toţi aveau rezultate ex­ce lente! Până şi leziunile retiniene se amelioraseră simţitor! „Ne-am îndepărtat de poruncile divine şi ne-am pierdut «perfecţiunea»!” – Practic. şcolarii şi studenţii ar trebui să aibă cursuri spe e alimentaţie sănătoasă. Oamenii de vârsta a treia greşesc şi acă m-am pensionat. Co­­pi upaţi” cu internetul şi televizorul. ob cratul pă­mântului: legume. care ar trebui să se ocupe de buna funcţionare a organismului. zarzavaturi. Al doilea lucru extrem de important în menţinerea sănătăţii este mişcarea. pentru că sistemul imunit ar. Educatorii. după o via­ţă de muncă!”. trataţi cu Diavit. laptele. în ideea că astfel vor avea timp să se pregătească mai mult la alte obiecte de st diu. care ne asigură carnea. Dar mai ales să fie atenţi la alimentaţie. Ne luptăm cu atâtea boli auto­imune. copiii aduc scutiri medicale obţinute fraudulos de părinţi.Părinţii nu mai răzbesc cu munca. pentru că se reface elasticitatea vaselor şi edemele se retrag. Însă un copil obez. M-am întrebat: „Ce-ar fi să com n cele două produse?”. duce gunoiul… El doar „stă”. Treptat. ouăle etc. iar urmările sunt catastrofale: amputaţii. Pen­tru că deodată devine sedentar! Soţia face aprovi­zionarea zilnică. a fost o întâmplare care m-a făcut să studiez dia­betul sistematic. dar nimeni nu spune că baza sănătăţii individuale a întregii na­ţiuni începe cu pro ! Ar trebui mobili­zaţi toţi factorii implicaţi în educaţia sănătoasă a ţării.

ro . boli sau func­ţionarea deficitară a unor organe şi sisteme.formula-as. care ne pot salva de la dez bolilor ce ne copleşesc! SURSA: http://www. Ne-am în epărtat de poruncile divine şi ne-am pierdut „per­fecţiunea”! Măcar de-am avea „mintea românu ea de pe urmă”. să ne întoarcem la natură şi la hrana sănătoa­să.confruntăm cu infecţii.