You are on page 1of 7

4. MEUNARODNI KONGRES DANI INENJERA STROJARSTVA, VODICE, 25.-27.3.

2015
4th INTERNATIONAL CONGRESS MECHANICAL ENGINEERS DAYS, VODICE, 25.-27.3.2015

Utjecaj percepcija i stavova javnosti na


izgradnju postrojenja za termiku
obradu otpada

Andreja Pavlovi, mag.nov.


Hauska i Partner d.o.o. Zagreb
andreja.pavlovic@hauska.com
0915704268

4. MEUNARODNI KONGRES DANI INENJERA STROJARSTVA, VODICE, 25.-27.3.2015


4th INTERNATIONAL CONGRESS MECHANICAL ENGINEERS DAYS, VODICE, 25.-27.3.2015

SIGURNOST

POUZDANOST

Jami primjena napredne


tehnologije

Tehnologija spaljivaa s vrtlonim slojem razvijena je i


koristi se u vrlo razliitim industrijskim procesima.

U svijetu postoje brojne


reference

Jami primjena mjera

Tehniko-tehnoloki koncept

zatite okolia i zatite

provjeren je kroz brojne

postrojenja

uspjene izvedbe

Postoje brojna postrojenja u svijetu u kojima se komunalni


otpad obrauje pomou tehnologije s vrtlonim slojem.

Doputene vrijednosti emisija u Hrvatskoj i EU Direktiva 2010/75/EU


Vrijednosti u mg/m3N (11% O2, suho), za PCCD/F u ng/m3N (11% O2, suho); na snazi od sijenja 2011.

Prosjene
dnevne
vrijednosti

Praina

Cd

HCl

SO2

NOx

Hg

Dioksini
i furani

10

10

10

50

200

0,05

0,1

4. MEUNARODNI KONGRES DANI INENJERA STROJARSTVA, VODICE, 25.-27.3.2015


4th INTERNATIONAL CONGRESS MECHANICAL ENGINEERS DAYS, VODICE, 25.-27.3.2015

4. MEUNARODNI KONGRES DANI INENJERA STROJARSTVA, VODICE, 25.-27.3.2015


4th INTERNATIONAL CONGRESS MECHANICAL ENGINEERS DAYS, VODICE, 25.-27.3.2015

Stigmatizacija tehnologije

Percepcija neprirodno
velikog rizika
Okolini i zdravstveni rizici
pojedinih tehnologija
Osim tehnoloke dimenzije,
ukljuuje i ljudsku

4. MEUNARODNI KONGRES DANI INENJERA STROJARSTVA, VODICE, 25.-27.3.2015


4th INTERNATIONAL CONGRESS MECHANICAL ENGINEERS DAYS, VODICE, 25.-27.3.2015

Percepcije rizika i procjena rizika

4. MEUNARODNI KONGRES DANI INENJERA STROJARSTVA, VODICE, 25.-27.3.2015


4th INTERNATIONAL CONGRESS MECHANICAL ENGINEERS DAYS, VODICE, 25.-27.3.2015

Dosljedni stavovi protiv PTOO


18.09.2014.
vecernji.hr

'Zastupnici, ako
mislite na svoju
djecu, glasujte
protiv spalionice
otpada'

prof. Stanko Uri: Prvo, spalionica je velik izvor tekih i po zdravlje opasnih oneienja.
Drugo, spalionica predstavlja silovanje svih ekolokih principa, dovoljno je spomenuti papir koji
se moe do sedam puta reciklirati. Tree, spalionica je suludo bacanje milijardi kuna u dim jer ona
nikada ne moe zaraditi niti jednu lipu osim ako se u zaradu ne rauna besprizorna pljaka graana
preko sve veih uplatnica. Samo pogon spalionice kota preko 150 milijuna kuna godinje! I etvrto,
ona je socijalno neprijateljski projekt jer unitava radna mjesta.

01.09.2014.
seebiz.eu

Znanstvenici:
Spalionice otpada
iznimno opasne
po zdravlje i okoli

Valerije Vrek se poziva na studije objavljivane u svjetskim znanstvenim asopisima koje ukazuju
na izrazitu tetnost spalionica po zdravlje ljudi i okoli. To ignoriraju samo znanstveno nepismeni
ili znanstveno nepoteni ljudi. Politiari, pak, koji ele da im odluke budu znanstveno utemeljene,
moraju uvaiti upozorenja znanstvenika", rekao je Vrek za DW, navodei dubiozne sluajeve
spalionica u europskim gradovima poput Bea ili Mnchena.

26.08.2014.
dnevnik.hr

Bernardi:
'Spalionica je
zapravo spalionica
novca graana
Zagreba'

'Preporuka Europske komisije iz 2006. je 1.100 stupnjeva za termiko obraivanje otpada, no


predloenim planom koji je na stolu predvia se paljenje otpada na tek 850 stupnjeva', rekao je
Bernardi. Tvrdi i kako se mnogi klorirani spojevi tako nee do kraja razgraditi to znai dalje
emisiju tetnih plinova te mutaciju gena u stanicama to u konanici izaziva rak.' Graani
Resnika su s pravom nezadovoljni jer ih nitko nije pitao kako se osjeaju oni koji e morati ivjeti u
neposrednoj blizini mjesta gdje je predvieno i odlagalite skurenog otpada', kazao je Bernardi.

25.11.2013.
vecernji.hr

Spalionica nije
rjeenje, nego
troenje koje
kota 150 milijuna
eura

Spalionice otpada najvei su izvor dioksinskih emisija u okoli, a osim milijardi metara kubnih
otrovnog dima koji izlazi iz dimnjaka spalionice, ostaje 30 posto pepela, ljake prepune kemijskih
spojeva, reeno je na tribini. Najvee zlo koje nam se moe dogoditi jest spalionica i centar za
gospodarenje otpadom. Stalno nam je podvaljuju, umjesto da trae neko ekoloko rjeenje, kazao je
gost predava tribine, profesor Stanko Uri.

15.09.2009.
limun.hr

Spalionica otpada
- pale zdravlja i
novca graana

Zelena akcija javno je zatraila izbacivanje Nacrta Plana gospodarenja otpadom iz daljnje procedure
Skuptine jer umjesto racionalnog gospodarenja promovira gradnju spalionice otpada, pogubnu za
zdravlje graana i skupocjenu tehnologiju koja u zemljama EU nailazi na iroku osudu znanstvenih
krugova, ponajprije medicinske struke s novim upozoravajuim dokazima. Simptomatino,
Zagreb je jedini grad u Hrvatskoj koji "gura" ovakav projekt. ak 35 tisua lijenika iz EU prole je
godine peticijom od Europskog parlamenta zatrailo zabranu izgradnje novih spalionica otpada
jer isputaju u zrak kancerogene nanoestice koje uzrokuju rak.

4. MEUNARODNI KONGRES DANI INENJERA STROJARSTVA, VODICE, 25.-27.3.2015


4th INTERNATIONAL CONGRESS MECHANICAL ENGINEERS DAYS, VODICE, 25.-27.3.2015

Zakljuci i preporuke