You are on page 1of 9

IKLAN JAWATAN KOSONG

Rujukan Fail: Bil (20)dlm.LLM/SM/1-49/1 Jld. 4

1) JURUTERA AWAM (GRED J41)
1.

(a)

Jawatan

:

Jurutera Awam (Gred J41)

(b)

Badan Berkanun

:

Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)

(c)

Kumpulan Perkhidmatan:

Pengurusan dan Profesional

(d)

Klasifikasi Perkhidmatan :

Kejuruteraan

2.

Jadual Gaji

:

3.

Syarat Lantikan

:

RM 2,360.00 – RM 8,743.00

Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:a)

Warganegara Malaysia;

b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

c)

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) yang diiktiraf oleh kerajaan
daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya; dan

d)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh kerajaan.

4.

Taraf Jawatan

5.

Fungsi Bidang Tugas

:

Tetap/Kontrak

:

Merancang dan mengkaji jajaran lebuh raya selaras dengan kajian
perancangan pembangunan oleh pihak Kerajaan, menjalankan rundingan
teknikal
lebuh
raya
dalam
perancangan
dengan
Syarikat
Konsesi/Kontraktor, menjalankan penilaian terhadap projek lebuh raya
1

i) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Jadual Gaji : 3. c) d) 4. Taraf Jawatan : Tetap/Kontrak 2 .707. dan Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Syarat Lantikan : RM2. turut bertanggungjawab membuat semakan rekabentuk lebuh raya dan menguruskan permohonan Pembangunan Tepi Lebuhraya bagi projekprojek berkaitan. b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Selain itu. atau ii) Lulus Peperiksaan Akhir Peguam (Bar Final Examination).249.00 – RM 8.00 Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:a) Warganegara Malaysia.sebelum dan selepas beroperasi bagi menentukan keberkesanan sesuatu projek lebuh raya terhadap masyarakat dan Negara serta memantau kerjakerja menaiktaraf/ penyelenggaraan lebuh raya rutin dan berkala selaras dengan keperluan dan garis panduan yang ditetapkan. (a) Jawatan : Pegawai Undang-Undang (Gred L41) (b) Badan Berkanun : Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) (c) Kumpulan Perkhidmatan: Pengurusan dan Profesional (d) Klasifikasi Perkhidmatan : Perundangan Dan Kehakiman 2. 2) PEGAWAI UNDANG-UNDANG (GRED L41) 1.

646.00 – RM 8. Syarat Lantikan : RM 1. 3) 1. Selain itu.5. PEGAWAI TADBIR (GRED N41) (a) Jawatan : Pegawai Tadbir (Gred N41) (b) Badan Berkanun : Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) (c) Kumpulan Perkhidmatan: Pengurusan dan Profesional (d) Klasifikasi Perkhidmatan : Pentadbiran Dan Sokongan 2. b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. turut bertanggungjawab untuk mengkaji tuntutan saman oleh/dan terhadap Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) sebelum apa-apa arahan diberi kepada Peguam Lantikan untuk tindakan selanjutnya. atau ii) Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. deraf perintah pewartaan.00 Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:a) Warganegara Malaysia. c) i) Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Jadual Gaji : 3. Memorandum Persefahaman.911. menyemak klausa-klausa perjanjian. Fungsi Bidang Tugas : Menjalankan tugas perundangan dalam aspek pemberian nasihat. dokumen Kontrak dan sebagainya. Jaminan Bank. atau iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya: 3 .

sumber kewangan. pentadbiran dan pembangunan wilayah/daerah/tempatan/tanah. Taraf Jawatan 5. (a) Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir (Gred N27) (b) Badan Berkanun : Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) (c) Kumpulan Perkhidmatan: Pelaksana (d) Klasifikasi Perkhidmatan : Pentadbiran Dan Sokongan 2. 4) PENOLONG PEGAWAI TADBIR (GRED N27) 1. c) i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. perancangan dan pentadbiran sosial. 4. menggubal dan melaksanakan dasar-dasar awam mengenai pengurusan sumber tenaga manusia dan organisasi. ekonomi. Fungsi Bidang Tugas : Tetap/Kontrak : Merancang. Kadar Upah : 3. atau ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. hubungan antarabangsa dan hal ehwal luar negeri (termasuk perkhidmatan luar negeri) keselamatan/ketahanan negara serta pengurusan teknologi maklumat.00 sehari / Hari bekerja Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:a) Warganegara Malaysia. atau 4 . Syarat Lantikan : RM72.

490. 5) PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM) (GRED JA17) 1. Fungsi Bidang Tugas : Pekerja Sambilan Harian (PSH) Memastikan penganjuran Konvensyen Usahanita Binaan (KUBINA) 2016 berjalan lancar dengan menyelaras sebarang maklumat dan keperluan konvensyen seperti lokasi.d) iii) diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (a) Jawatan : Pelukis Pelan (Gred JA17) (b) Badan Berkanun : Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) (c) Kumpulan Perkhidmatan: Pelaksana (d) Klasifikasi Perkhidmatan : Kejuruteraan 2. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Selain itu. 5 . promosi/brosur. Jadual Gaji : 3. Syarat Lantikan : RM 953. Taraf Jawatan : 5.00 Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:a) Warganegara Malaysia. atau iv) diploma dalam bidang pengurusan harta benda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. kit konvensyen dan lain-lain keperluan berkaitan. borang penyertaan. turut bertanggungjawab menyelaras jemputan kepada pihak-pihak yang berkaitan.00 – RM 3. 4.

c) d) i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dengan kepujian Pendidikan Seni Visual atau Lukisan Geometri atau Lukisan Kejuruteraan pada peringkat peperiksaan tersebut. Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. Fungsi Bidang Tugas : Tetap Menguruskan penyediaan. 4. penyemakan. Taraf Jawatan : 5. 6) JURUTEKNIK KOMPUTER (GRED FT17) 1. pengemaskinian dan penyelenggaraan lukisan teknikal. 6 . Syarat Lantikan : RM54. Selain itu. bertanggungjawab dalam mendapatkan laporan bulanan daripada syarikat-syarikat konsesi dan menyediakan analisa data kemajuan kerjakerja di tapak. atau ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam dan Struktur) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. perekodan. (a) Jawatan : Juruteknik Komputer (Gred FT17) (b) Badan Berkanun : Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) (c) Kumpulan Perkhidmatan: Pelaksana (d) Klasifikasi Perkhidmatan : Sistem Maklumat 2. penyimpanan.00 sehari / Hari bekerja Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:a) Warganegara Malaysia. atau iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam dan Struktur) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Kadar Upah : 3.

atau iv) Sijil dalam bidang teknologi maklumat atau prosesan data yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya. Di samping itu. atau xx ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Taraf Jawatan : 5. Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. turut bertanggungjawab menyediakan spesifikasi teknikal bagi pembelian komputer/perkakasan komputer serta mengemaskini inventori pembelian dan pelupusan perkakasan komputer. Fungsi Bidang Tugas : Pekerja Sambilan Harian (PSH) Bertanggungjawab dalam membaikpulih sistem komputer. atau v) d) Sijil dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya. 7 . 4. c) i) Sijil Pelajaran Malaysia serta lulus subjek elektrik atau elektronik atau teknologi maklumat pada peringkat peperiksaan tersebut atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannnya oleh kerajaan.b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. atau iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan Pusat Data LLM serta peralatan ICT LLM.

00 sehari / Hari bekerja Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:a) Warganegara Malaysia. Taraf Jawatan : Pekerja Sambilan Harian (PSH) 8 . atau ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-Kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Syarat Lantikan : RM 54.7) PEMBANTU AKAUNTAN (GRED W17) 1. Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. atau iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Kadar Upah : 3. c) i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut. atau iv) Sijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau penyimpan kira-kira yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknikpoliteknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. d) 4. b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. (a) Jawatan : Pembantu Akauntan (Gred W17) (b) Badan Berkanun : Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) (c) Kumpulan Perkhidmatan: Pelaksana (d) Klasifikasi Perkhidmatan : Kewangan 2.

(2) dan (3) sahaja) CATATAN AM 1. 2.llm. PERMOHONAN DITOLAK Permohonan akan ditolak sekiranya: i) ii) iii) iv) Tidak lengkap. fail pembangunan dan menyusun baucar-baucar serta fail di Bahagian Kewangan Kewangan Dan Pengurusan Aset LLM.5. 3. Segala perbelanjaan untuk menghadiri temuduga tidak ditanggung oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga. Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan dalam iklan. mengemaskini fail gaji dan potongan. dan Tidak menyertakan jawapan soalan esei bersama-sama borang permohonan (Bagi permohonan jawatan (1). Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. TARIKH TUTUP PERMOHONAN Tarikh tutup permohonan adalah pada 28 Januari 2016 (Khamis). Permohonan diterima pada atau selepas tarikh tutup permohonan.gov.my mulai 14 Januari 2016 (Khamis) hingga 27 Januari 2016 (Rabu). 9 . CARA MEMOHON Permohonan hendaklah dibuat secara on-line melalui laman sesawang Lembaga Lebuhraya Malaysia di alamat http://ejawatan. Fungsi Bidang Tugas : Melaksanakan tugas-tugas mengemaskini data/maklumat berkaitan pengenaan Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST).