You are on page 1of 6

.

,
1

Tukar 0.01 kepada peratus.


A
0.1%
B
1%

C
D

10%
100%

8% dalam perpuluhan ialah


A
0.008
B
0.08

C
D

0.8
8

18
100 =
A
9%
B
18%

C
D

27%
36%

7
25 sama dengan
A
28%
B
35%

C
D

49%
56%

Rajah menunjukkan segiempat sama yang sama saiz.

Yang manakah A, B, C atau D, yang mempunyai 25% kawsan berlorek?

35% = 20
Apakah nombor dalam kotak?
A
5
B
7
C
9
D
14

10

Tukar 85% kepada pecahan


15
20
A
C
17
20
B
D

Yang manakah pasangan berikut sama dengan 60%?


6
16
10 dan 25
A
6
6
10 dan 25
B
3
15
5 dan 25
C
3
9
5 dan 20
D
21
Tukar 50 kepada peratus.
A
24%
B
38%

12

C
D

42%
53%

4
25 =

11

19
20
21
25

4
100
16
100

3
Tukar 10 kepada peratus.
A
20%
B
30%

Yang mana tidak benar?


A
0.15 = 15%
23
100 = 23%
B
C
0.5 = 5%
2
5 = 40%
D

20
100
24
100

C
D

40%
50%

13

Tukar 24% kepada pecahan termudah.


24
100
A
C
9
50
B
D

6
25
3
20

14

Yang mana antara berikut hampir dengan 20%?


24
6
100
25
A
C
9
3
50
20
B
D

15

Tukar 9.01 kepada peratus.


A
9.01%
B
90.1%

16

17

11
25 setara dengan
A
11%
B
25%

C
D

C
D

33%
44%

Rajah terdiri dari beberapa segitiga yang sama saiz.

Hitungkan peratus kawasan berlorek.


A
25%
C
50%
B
30%
D
60%
18

19

901%
910%

Nyatakan 0.18 dalam peratus.


A
18%
C
B
36%
D

64%
72%

Tukar 40% kepada pecahan termudah.


40
6
100
25
A
C

B
20

12
70

2
5

Yang manakah lebih besar daripada 35%?


1
8
5
25
A
C
11
14
20
50
B
D

SOALAN OBJEKTIF
1

Lorekkan 40% daripada seluruh rajah

Rajah terdiri daripada segi empat yang sama saiz.

Kirakan peratus kawsan berlorek.

46
Tukar 100 kepada peratus.

Tukar 72% kepada pecahan bentuk termudah.

Tukar 4.25 kepada peratus.

Tukar 7% kepada pecahan.

3
Tukar 4 kepada peratus.

12
Tukar 100 kepada peratus.

Tukarkan peratus yang berikut kepada perpuluhan.


(a)
3%
(b)
101%

10

Tukar 45% kepada pecahan bentuk termudah.