You are on page 1of 9

AUTO-DANI

Powerpoint Templates

Page 1

potrebno je uvesti složeniji pokazatelj-auto-dan. koji odgovara jednom kalendarskom danu svakog vozila voznog parka.• Ukoliko se umesto jednog vozila posmatra ceo vozni park autotransportnog preduzeća.Za homogen vozni park Powerpoint Templates Page 2 . • To znači da se za ceo vozni park auto-dani inventarski odgovarati zbiru inventarskih auto-dana svih vozila u voznom parku. odnosno: .

.broj grupa vozila istog tipa i marke u voznom parku ADI 1.2...n – broj inventarskih auto dana po grupama vozila .Za heterogen vozni park gde je: n .auto-dani inventarski celokupnog heterogenog voznog parka Powerpoint Templates Page 3 ..

Za sposobna vozila u voznom parku biće: .broj sposobnih auto dana za homogen vozni park .broj sposobnih auto dana za heterogen vozni park Powerpoint Templates Page 4 .

broj auto-dana na radu biće: .za heterogen vozni park Powerpoint Templates Page 5 .Za radni vozni park.za homogen vozni park .

Za auto-dane sposobnih vozila-auto-dani u garaži biće: .za heterogen vozni park Powerpoint Templates Page 6 .za homogen vozni park .

za heterogen vozni park Powerpoint Templates Page 7 .za homogen vozni park .Za auto-dane nesposobnih vozila biće: .

Podela inventarskih auto-dana u zavisnosti od tehničke i eksploatacione podele inventarskog voznog parka.za heterogen vozni park Powerpoint Templates Page 8 . može se napisati: .za homogen vozni park .

HVALA NA PAŽNJI. Powerpoint Templates Page 9 .