You are on page 1of 5

Scenariul organizatoric pentru un eveniment organizat în şcoală

Formular pentru planificarea eveniment
Conferinţa Naţională de
Analiză Aplicată a
Comportamentului
Ediţia I, 11 – 12 mai 2016
Data evenimentului

În data de 11 – 13 mai la ..., va avea loc prima ediţie a Conferinţei Naţionale
de Analiză Aplicată a Comportamentului, metoda care stă la baza
programului de recuperare pentru copii cu TSA, întârziere în dezvoltare
neuro-psihică, tulburare de comportament, ADHD.
11-13.05.2016

Programul evenimentului

11.05.2016 (08.30-18.30)
12.05.2016 (09.30 -17.30)
13.05.2016 (09.30-15.00)

Locaţia evenimentului

..........

Coodonatorul evenimentului/
persoana de contact

.................

Public ţintă
Cui ne adresăm?
Ce trebuie să ştie audienţa?
Ce le va atrage atenţia?
Mesajul
Ce vreţi să transmiteţi
publicului ţintă?
Ce doriţi să ştie/să facă
publicul ţintă?
Obiective

Descrierea evenimentului

Evaluarea riscului

Dezvoltarea strategiilor de
minimalizare a riscurilor

Sunt invitaţi să participe cadre didactice din învăţământul special şi specialintegrat, psihologi, şi părinţi.
Nu ignora semnele autismului – ignoranţa înseamnă condamnare!

Conferinţă urmăreşte să trasmite informaţii despre demersurile necesare în
scopul îmbunătăţirii vieţii copiilor şi a părinţilor care se confruntă în număr
din ce în ce mai mare cu acest tip de tulburări.
Publicul ţintă va trebui să colaboreze pentru informare şi acţiune concretă în
vederea îmbunătăţirii semnificative a vieţii copiilor cu deficienţe precum şi a
părinţilor acestora
Obiectivul principal al conferinţei este conştientizarea importanţei
intervenţiei precoce şi a susţinerii unui program intensiv de analiză aplicată a
comportametului în cazul copiilor diagnosticaţi cu tulburări pervazive de
dezvoltare, spectru autist, ADHD, tulburare de comportament şi orice alt tip
de întârziere în dezvoltarea neuro-psihică.
Al doilea obiectiv, a fost aducerea în atenţia părinţilor de copii cu deficienţe,
a ofertei educaţionale a şcolii.
În primele două zile, lectori cu renume, din rândul psihologilor acreditaţi în
Analiza Aplicată a Comportamentului, vor împărtăşi publicului informaţii
importante din experienţa personală în lucrul cu copiii. De asemenea, pe
durata celor 2 zile vor fi vizionate multe filmuleţe exemplificative din cadrul
programului de recuperare.
Ultima zi va fi dedicată workshopurilor (9) unde participanţii vor putea asista
la situaţii de rol demonstrative.
Spaţiul disponibil, redus al locaţiei în cazul în care va exista un număr crescut
de solicitări de participare.
Costul ridicat al taxei de participare.

Consultarea unor oferte de piaţă în privinţa închirierii unui spaţiu adecvat.
Oferirea de pachete de reduceri convenabile care să vină în întâmpinarea
nevoilor financiare ale participanţilor.

Stabilirea criteriilor de
evaluare
Care sunt obiectivele?
Am obţinut ce ne-am propus?
Ne-am încadrat în buget?

1

.....Care au fost rezultatele nedorite? Cum măsurăm eficacitatea? Ce instrumente folosim pentru a măsura succesul? Deteriorarea spaţiului pus la dispoziţie Nemulţumirea participanţilor în legătură cu conţinutul informaţional al materialelor prezentate....... Lista de verificare Cine va fi implicat în eveniment? Determinarea datei evenimentului Locaţia prevăzută pentru desfăşurarea evenimentului Determinarea publicului ţintă Determinarea mesajului Lista de obiective Evaluarea riscurilor Stabilirea criteriilor de evaluare 2 ...... Chestionarele de satisfacţie Cererile de înscriere în ..... Prin numărul de solicitări pentru întocmirea unui program intensiv de analiză aplicată a comportametului Prin numărul de pliante de oferte educaţionale împărţite şi cererile de vizitare a instituţiei...

04. Program/intervenţii Finalizarea programului 3 Acţiunea Data până la care se va finaliza Întocmirea listelor de invitaţi şi trimiterea invitaţiilor Identificarea şi rezolvarea necesităţilor.2016 01.2016 09.2016 Data până la care se va finaliza 20.04.. trimise către Inspectorul Şcolar General Inspectorul Şcolar de Specialitate.05. trimiterea lui 30.08.2016 .. publicaţii CCDPH Coordonatorul revistei şcolii . radio. Identificarea nevoilor şcolii în privinţa materialului didactic 13. TV.2016 PR –ul unităţii Redactarea şi transmiterea invitaţiilor oficiale 09. Realizarea meniului..03. cafea Mâncare (caldă şi rece) Autoservire Catering extern Aparatura necesară Accesorii necesare Tema conferinţei poate fi urmărită în sala de mese? Cerinţe speciale cu privire la meniu Administrator şcoală Administrator firmă de catering colaboratoare Cabinetul medical al şcolii Persoana responsabilă Planificarea evenimentului PR –ul unităţii şi directorul Publicitare Presă.. mass-media Invitaţii Lista de adrese actualizată Compunerea şi verificarea invitaţiilor Verificarea numelor de pe liste.05. Aranjarea adecvată a sălii de mese Acţiunea Informarea canalelor de mass-media Anunţarea evenimentului în revistă Întocmirea programului. Menţinerea relaţiei cu banca şi a evidenţei financiare... revista şcolii. Directorul DGASPC PH şi medicii neuropsihiatrii din judeţ (cu 6-8 săptămâni înainte de eveniment)  Anunţarea revistelor de specialitate. sumele rămase vor fi alocate achiziţionării de materiale didactice) Colectarea taxei.2016 Directorul unităţii Redactarea şi transmiterea invitaţiilor oficiale 20.2016 01..03.2016 Secretarul şcolii Administratorul şcolii Protocol Invitaţii scrise.05.. centrelor de terapie... a titlurilor şi adreselor pentru acurateţe Informarea invitaţilor speciali şi a speakerilor pentru a-şi planifica activitatea  Trimiterea invitaţiilor PR –ul unităţii Catering Cost per persoană  Băuturi – sucuri.Planificarea timpurie a evenimentului Persoana responsabilă Planificarea evenimentului Secretarul şcolii Buget Idenficarea sursei –taxa de participare Sponsorizări Stabilitarea pragului de rentabilitate (în cazul în care vor exista. ceai. apă.

05.Trimiterea programului către speakeri Redactarea discursurilor Anunţarea firmei de catering cu privire la program Valoarea adăugată pentru oaspeţi Publicaţia printată sau CD-ROM Daruri Programul Oferte speciale Coordonatorul evenimentului Responsabilii comisiilor didactice Coordonatorul revistei şcolii Securitate Paza asigurată de agenţii asiguraţi de Consiliul Judeţean Furnizarea de prim ajutor Asigurată de Serviciul Privat de Ambulanţă Prahova Administratorul şcolii Reprezentanţii cabinetului medical al şcolii Echipamentul audio-video  CD sau casetofon Ambianţă  Aranjamente florale  Muzică de fundal Confortul oaspeţilor  Accesul scaunelor cu rotile/persoanelor cu deficienţe  Grupurile sanitare Ospitalitate  Amenajarea intrării în şcoală  Garderobă Menaj Curăţenia înainte şi după Asigurarea curăţeniei în timpul evenimentului În ziua evenimentului Amenajarea sălilor 4 11-13.05.2016 Administratorul şcolii Profesorul de TIC Achiziţionarea aranjamentelor florale Întocmirea listei de melodii şi difuzarea muzicii de fundal 10-13. Redactarea discursurilor Crearea ofertelor de preţ speciale Întocmirea mapelor de prezentare Publicarea revistei evenimentului Instruirea agenţilor de pază Solicitarea serviciilor de prim ajutor Acţiunea Data până la care se va finaliza Mecanicul insituţiei Administratorul instituţiei Personalul nedidactic Responsabilul CEAC Asigurarea căilor de acces speciale/lift Asigurarea curăţeniei 10-13.05.05.05.2016 Administratorul şcolii Personalul nedidactic Administratorul şcolii Mecanicul şcolii Asigurarea curăţeniei 10-14.05.2016 .2016 Profesorul de TIC  rever sau microfon portabil  iluminat  cerințele electrice suplimentare  pupitru Personal Personal extra necesar Personalul care să întâmpine participanţilor către speakeri şi anunţarea firmei de catering.2016 Asigurarea închirierii echipamentului audio-video şi a bunei lui întrebuinţări 01-13.05.2016 Amenajarea locaţiei Asigurarea 11-13.05.05.2016 Responsabilii comisiilor didactice Întocmirea listei cu personal suplimentar Întâmpinarea participanţilor 01-13.2016 Amenajarea intrării în şcoală Gestionarea garderobei 10-13.2016 Persoana responsabilă Planificarea evenimentului 10-13.

2016 .Demontarea Aranjarea podiumului Planul de evacuare al instituţiei Amenajarea sectorului VIP Etichetele cu nume Indicaţiile exacte cu privire la locaţii  Biroul de înregistrări După eveniment  Persoana responsabilă  Dezbatere Comentarii despre toate aspectele (pozitive şi negative) Feedbackul oaspeţilor Indicaţii pentru îmbunătăţirea următoarei ediţii Evaluarea pe baza criteriilor Mulţumiri  Sărbătorirea 5 Responsabilul PSI Responsabilii comisiilor didactice planului amănunţit al locaţiei Asigurarea operativităţii biroului de înregistrări Coordonatorul Directorul instituţiei Personalul instituţiei Participare la Consiliul Profesoral 15.05.