You are on page 1of 2

PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/3
LAPORAN PROGRAM
Panitia Kemahiran Hidup
1.

Nama Program

:

2.

Tarikh

:

3.

Hari / Masa

:

Sabtu
7.30 – 1.00 petang

4.

Tempat

:

SK Taman Megah Ria

5.

Objektif

:

6.

Sasaran

:

3 orang murid dari setiap sekolah di
Daerah Pasir Gudang

7.

Butiran aktiviti

:

a) Pendaftaran
b) Membina Jambatan berasaskan kotak,
suratkhabar dan straw dalam kumpulan
c) Menghasilkan Buku Idea berdasarkan projek
Tempoh : 2 jam
d) Majlis penyampaian hadiah

8.

Penilaian Program :
8.1 Kekuatan Program

Pertandingan Reka Bentuk & Teknologi (Tahun 4)
Membina Jambatan berasaskan kotak,suratkhabar
dan straw.

:

a) Penglibatan yang memuaskan dari semua peserta yang terlibat.
b) Semua kumpulan menjalinkan kerjasama yang baik antara ahli kumpulan
c) Program dapat dilaksanakan dalam tempoh yang telah ditetapkan.
8.2 Kelemahan Program

:

a) Semua peserta perlu mendapat pendedahan mengenai projek yang akan
dihasilkan dengan lebih menyeluruh dan terperinci.
b) Penambahbaikan diperlukan bagi memastikan murid – murid lebih kreatif
dalam penghasilan Bahan Projek

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 – Pengurusan Panitia 8.Keluaran 03 | Pindaan 00 . Jabatan Pelajaran Johor 19 Mac 2012 .. b) Penambahbaikan terhadap penghasilan Buku Idea 9.3 Cadangan Penambahbaikan : a) Menambah bilangan ahli dalam setiap penyertaan. Pn Zuraidah Bt Suut Pengerusi Panitia K Hidup …………………. Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti. Dokumentasi Bergambar : Disediakan : Disemak : Disahkan : ……………………… Pn Azlina Bt M Yausop Setiausaha Panitia K Hidup …………………….