Via Lucis – Njia ya Mwanga

Utangulizi: Via LucisNjia ya Mwanga Kiitikio Somo:

Kituo 1: Yesu amefufuka
Kiitikio Somo: Tuombe: Wimbo

Kituo 2: Petro na Yohane wakimbilia kaburini
Kiitikio Somo: Tuombe: Wimbo:

Kituo 3: Yesu anamtokea Maria Magdalena
Kiitikio Somo: Tuombe: Wimbo:

Kituo 4: Yesu anawasindikiza wafuasi wawili njiani kwenda Emau
Kiitikio Somo: Tuombe: Wimbo:

Kituo 5: Yesu anatambulika katika kuumega mkate
Kiitikio Somo: Tuombe: Wimbo:

Kituo 6: Yesu anawatokea wafuasi wake
Kiitikio Somo: Tuombe Wimbo:

Kituo 7: Yesu anawawezesha wafuasi wake
Kiitikio Somo: Tuombe:

Wimbo:

Kituo 8: Yesu anahakikisha imani ya Thoma
Kiitikio Somo: Tuombe Wimbo

Kituo 9: Yesu anawatokea wanafunzi kando ya ziwa Tiberia
Kiitikio Somo: Tuombe Wimbo:

Kituo 10: Yesu anamsimika Petro kuwa kiongozi wa kundi lake, yaani kanisa
Kiitikio Somo: Tuombe: Wimbo:

Kituo 11: Yesu anawakabidhi wafuasi wake Utume wa kuhubiri injili
Kiitikio Somo: Tuombe: Wimbo:

Kituo 12: Yesu anapaa mbinguni
Kiitikio Somo: Tuombe: Wimbo:

Kituo 13: Maria na Mitume wanasubiri ujio wa Roho Mtakatifu
Kiitikio Somo: Tuombe: Wimbo:

Kituo 14: Pentekoste - Roho Mtakatifu anawashukia Mitume katika umbo la ndimi za moto

Kiitikio Somo: Tuombe: Wimbo:

Hitimisho:
by Sahaya G. Selvam For similar docs see www.selvamsdb.multiply.com