You are on page 1of 1

OTSAILAREN

2 1 n,

D
DO
OM
MEEKKAAN
N

Irteera 8:30etan

ERETZA (880m)
((ZZaarraam
miilllloo)) S
Saarraattxxoottiikk
88 K
Km
m--kkoo iibbiillbbiiddeeaa eettaa 338800 m
m--kkoo ddeessnniibbeellaa m
meettaattuuaa
IIrraauuppeennaa 33 oorrdduu
Irteera ordua: 8:30 etan, batzokiko
patioaren aurrean dagoen autobus
geltokitik. Automobilez joango gara.
Itzulera: 14:00ak inguruan

Hora de salida: 8:30 horas, desde la


parada de autobs de enfrente del
patio del batzoki. Salimos en coche.
Regreso: sobre las 14:00

200

Izen ematea: posta elektroniko bat itxartumendi2015@gmail.com-era bidali


behar dute, otsailaren 19a, ostiraleko 14:00ak baino lehenago. Posta horretan
pertsona kopurua eta automobila eramateko prest bazaude, adierazi behar dira.
Bidaiari bakoitzak 3 euro ordainduko dizu
Apuntarse: enviar un correo electrnico a itxartumendi2015@gmail.com antes
de las 14 horas del viernes da 19 de febrero. En dicho correo se deber indicar
el nmero de personas y si se est dispuesto a llevar vehculo. Cada pasajero te
pagar 3 euros.

2005eko martxoan