You are on page 1of 7

Marile metropole occidentale au fost printre primele orase care au

dezvoltat, aplicat si demonstrat practic eficienta acestui concept cu efecte
pozitive asupra calitatii vietii si a dezvoltarii spatiale si socio-economice pe
criterii de durabilitate si protectie a mediului si resurselor energetice. Ca
urmare conceptul a devenit un obiectiv urmarit si de politicile europene
datorita numeroaselor exemple de buna practica in aplicarea ideilor,
metodologiilor si tehnologiilor inovative la scara orasului si a teritoriului in
directia asigurarii accesibilitatii si mobilitatii flexibile pentru persoane,
bunuri si servicii.
Principalele obiective a unui plan de mobilitate urbana durabila de
succes sunt:
-

-

-

Asigurarea accesibilitatii si a nevoilor de mobilitate de baza pentru
toti utilizatorii
Amortizarea si solutionarea problemelor diverse de servicii pentru
populatie, afaceri si industrie corespunzatori cererii de mobilitate si
transport
Ghidarea unei dezvoltari echilibrate cu o mai buna integrare a
tuturor modurilor de transport
Asigurarea parametrilor de dezvoltare durabila prin echilibrarea
viabilitatii socio-economice, a mediului si a starii generale de
sanatate a comunitatilor
Optimizarea eficientei de exploatare si a costurilor de transport
Utilizarea mai buna aspatiului urban, si a infrastructurilor si an
servicilor de transport existente
Cresterea atractivitatii mediului urban, a calitatii vietii si a sanatatii
publice
Imbunatatirea securitatii si sigurantei in trafic
Reducerea poluarii fonice si atmosferice, a efectului de sera si a
consumurilor de energie
Cresterea performantei retelei pan-europene de transport si a
sistemului european de transport

In acest sens s-au stabilit programe pentru mobilitate urbana de
catre Uniunea Europeana, ca autoritatile locale sa stabileasca strategii
si sa depuna proiecte adaptate conditiilor specifice care ssa raspunda
totodata dezoderatelor comunitare de accesibilitate, mobilitate si
dezvoltare durabila a comunitatiilor si teritoriului pentru crearea unui
spatiu european comun de trasport unitar si interoperabil si evitarea

pentru realizarea unui mecanism eficient de management al mobilitatii si activitatii de transport. precum si de finantare ainfrastructurilor necesare in corelare cu dezvoltarea socio-economica. restrictionarea si Aplicarea noilor prevederi se reglementeaza din punct de vedere metodologic si al cadrului continut prin propunerea normelor de aplicare conform legii 190/2013. Ramane doar ca si orasele din Romania sa dispuna de un cadru legislativ national mai stimulativ si mai coerent care sa faciliteze crearea acestor institutii. Astazi este evident ca mobilitatea in marile aglomerari urbane necesita coordonarea si actiuni comune sustinute de o finantare echitabila si eficienta pentru toti factorii implicati. teritoriale si urbanistice. Preocuparea oraselor mari din Romania pentru problema mobilitatii si accesibilitatii este astfel indreptatita. monitorizare si control al unei dezvoltari socio-economice. durabile si echilibrate. tehnologiilor.defragmentarii masurilor si accesibilitatea zonelor urbane. urbanistica si teritoriala din zona metropoitana. iar exemplele de buna practica europeana nu lipsesc. fundamental in procesul de evaluare. elaborate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratie Publice ceea ce nu asigura o buna integrare a conceptui la nivelul multiplelor valente ale acestui instrument sistemic. Grupul de lucru pentru realizarea planului integrat de mobilitate si zona de influenta a unui oras municipiu pune deja in dezbatere publica acest subiect cu exemplificari al experientelor de organizare si functionare pentru capitalele europene. Pentru aplicarea bunelor practici intr-o solutie optima de functionare a autoritatii metropolitane de transport este nevoie de mai multa claritate si coerenta legislativa. . Problema infintarii si functionarii unor autoritati metropolitane de transport este din ce in ce mai acuta.

Conceptul Planului de Mobilitate Urbana Durabila. (sustainable urban mobility plan). TRANSPORTUL DURABIL . in raportul „VIITORUL NOSTRU COMUN” cunoscut si sub numele de Raportul BRUNDTLAND. concept promovat la nivelul Uniunii Europene si cunoscut sub denumirea de SUMP. este rezultatul experientei teoretice si practice a numeroase orase europene confruntate in ultimele decenii cu probleme de congestie cronica a traficului din zona urbana si preurbana de influenta ca a impus masuri de solutionare ample. fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a si satisface propriile nevoi. fie ca e vorba de mediul inconjurator. Conceptul ce dezvoltare durabila desemneaza totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare socio economica care se axeaza in primul rand pe asigurarea unui echilibru intre aspectele sociale.DEZVOLTARE DURABILA Cea mai cunoscuta definitie a dezvoltarii durabile este cea data de COMISIA MONDIALA PENTRU MEDIU SI DEZVOLTARE. complexe si o buna coordonare a factorilor implicati in mobilitate si transport pentru asigurarea competitivitatii acestora la nivel regional. Dezvoltarea durabila urmareste si incearca sa gaseasca un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor in orice situatie in care se regaseste un raport de tipul om-mediu. national si international. economice si ecologice si elementele capitatului natural. mediul economic sau mediul social. Dezvoltarea durabila este dezvoltarea care urmareste satisfacerea nevoilor prezentului.

Pentru imbunatatirea comportamentului in raport cu mediul.Obiectivul general ar fi asigurarea ca sistemele de transport sa satisfaca nevoile economice. Dezvoltarea transporturilor are in vedere facilitarea includerii sistemelor urbane din Romania in mediul european prin imbunatatirea serviciilor rutiere. copii. batrani. urmand ca proportia sa creasca apoi pana la 15% la emisiile unde trasportul constitue sursa principala de poluare. precum si tendintele negative inregistrate in ultimii ani în privinta productivitatii resurselor consumate. Se va realiza o reducere cu 5% pana in 2015 a depasirilor actuale ale nivelurilor limita privind caliatea aerului in orase. acestui sector ii revine o pondere semnificativa din alocarile de fonduri UE nerambursabile. feroviare. se va diminua progresiv impactul global al emisiilor poluante din transporturi in vederea incadrarii obiectivelor stabilite pentru Romania privind plafoanele nationale de emisii. care este in prezent de 4 ori mai mare decat media UE. sociale si de mediu ale societatii. iar riscurile existente vor fi evaluate continuu la toate modurile de transport. se estimeaza ca se va reduce in viitor ca urmare a: • Modificarii progresive a structurii economiei prin reducerea ponderii sectoarelor care lucreaza cu cantitati mari de produse transportate (industriile extractive de minereuri. in acelasi timp. societatii si mediului. la minimum impactul lor nedorit asupra economiei. Tinand seama de situatia precara a infrastructurii si a parcului de mijloace de transport. siderurgia si petrochimia) si consuma multa energie si prin cresterea ponderii . persoane cu mobilitate redusa. Accesibilitatea se va imbunatatii facand legatura intre orase prin stimularea serviciilor de transport public interurban si de coordonare a gestiunii si se va garanta o accesibilitate generala minima a serviciilor publice pentru toti cetatenii. se va asigura la nivelele minime stabilite. Accesibitatea transportului public la zonele cu densitate mica a populatiei si nuclee dispersate. avand destinatiile principale in Europa. Raportul negativ dintre evolutia cererii de transport (în special rutier) si cresterea produsului intern brut (PIB). maritime. fluviale si aeriene. In domeniul protectie infrastructurii de transport se va dezvolta o politica de risc zero. reducand. acordandu-se o atentie speciala grupurilor vulnerabile. Conditiile de siguranta vor creste estimandu-se o reducere cu 50% a numarului de decese in urma accidentelor din transporturi in perspeciva anului 2030 fata de anul 1998.

uneori pe distante mari • Reducerii. biomasa. a ritmului de crestere a transportului rutier si reorientarea fluxurilor de marfuri si calatori spre celelalte moduri de transport în urmatoarele etape • Stabilizarii cererii de transport privat si a evolutiei artificiale a nevoii de mobilitate in si in afara centrelor urbane printr-o planificare urbana si spatiala echilibrata si prin imbunatatirea serviciilor publice in transportul de calatori. cu efecte asupra ponderii cererii de transport de marfa si persoane • Ajustarii treptate a structurii transporturilor prin diminuarea. in conformitate cu standardele europene. Obiectiv national: Promovarea unui sistem de transporturi în România care sa faciliteze miscarea in siguranta. Tendinta nefavorabila privind productivitatea resurselor consumate inregistrata in perioada 2001-2005 (sporirea valorii totale a activitatii de transport s-a realizat integral prin consum suplimentar de resurse) se va aplatiza ca urmare a finalizarii si implementarii progresive a unui set de actiuni specifice cu privire la: • Modernizarea infrastructurilor de transport rutier. geotermala. ca urmare a valorificarii unor surse regenerabile de energie (eoliana. ca urmare a implementarii programelor de impulsionare a inovarii tehnice si tehnologice si de crestere a competitivitatii. rapida si eficienta a persoanelor si marfurilor la nivel national si international.sectoarelor care au consumuri materiale si energetice mai reduse (serviciile. depozitare si desfacere. feroviar. . intr-o prima etapa. solara. ceea ce va permite cresterea vitezelor medii de circulatie si a fluiditatii traficului. optimizarea utilizarii mijloacelor de transport in conditii de siguranta si competitivitate. naval si aerian. cu perspectiva construirii altor doua unitati în urmatorii 7-9 ani) si a diminuarii ponderii centralelor termoelectrice pe carbune si pacura care necesita transportul unor cantitati mari de combustibil. a extinderii energeticii nucleare (dublata în 2008. cu efecte asupra volumurilor transportate • Modificarii graduale a proceselor de productie.) si valoare adaugata mare • Modificarii structurii productiei de energie electrica. micro-hidro). industriile prelucratoare etc. a consumurilor specifice de materiale si energie in toate sectoarele productive ale economiei. sporirea si diversificarea ofertei de transport de marfuri si a calitatii serviciilor de transport de calatori.

prin dezvoltarea structurii functionale a acestora. cu efecte benefice asupra costurilor si competitivitatii pe ansamblul sistemului national de transport. consolidarea intermodalitatii prin dezvoltarea de platforme logistice în portul Constanta si porturile dunarene. transformarea lor in centre logistice si integrarea lor in sistemul de transport intermodal. asigurarea conditiilor de navigatie a navelor de pana la 2. corespunzatoare normelor tehnice si de exploatare ale UE si cu eficienta economica. . Aceste masuri vor conduce implicit la reducerea semnificativa a consumurilor de energie si a emisiilor poluante. modernizarea parcului de material rulant si asigurarea conditiilor pentru transferul echilibrat al unei parti din transportul rutier pe cel feroviar. Promovarea transportului pe caile navigabile interioare va avea un impact economico-social semnificativ prin cresterea competitivitatii transportului fluvial in relatia cu celelalte moduri de transport. intr-un cadru echilibrat de concurenta loiala inter-portuara • Implementarea standardelor UE privind transportul indermodal sau combinat.000 tdw pe sectorul romanesc al Dunarii precum si a fluentei traficului fluvial pe toata lungimea coridorului Rhin-Main-Dunare (care intereseaza direct 8 state membre ale UE). repararii si intretinerii infrastructurii si mijloacelor de transport (mai ales in ceea ce priveste transportul feroviar) • Accelerarea innoirii parcului de vehicule prin scoaterea din exploatare a mijloacelor de transport cu uzura fizica si morala avansata si inlocuirea acestora cu mijloace moderne. cu tinta de a obtine o cota de piata de 15% pana in 2015 (26% pentru transportul de pasageri) • Dezvoltarea progresiva a traficului pe caile navigabile interioare prin modernizarea si dezvoltarea infrastructurii portuare. sociala si ecologica ridicata • Cresterea vitezei de circulatie pe caile ferate la 140-160 km/ora. oferind alternative de transport competitive in lantul logistic „door.• Asigurarea unui tratament egal între sistemele de transport din punctul de vedere al finantarii modernizarii. de platforme multimodale cargo pe Aeroportul International „Henri Coanda” Bucuresti Otopeni si pe alte aeroporturi specializate in operarea de marfuri. Programul Operational Sectorial „Transport”.door” si contribuind la reducerea impactului asupra mediului • Relansarea transportului maritim prin porturile românesti de la Marea Neagra si de pe Dunarea maritima.to . ca optiune de transport complementara transportului rutier. aprobat la 12 iulie 2007. cresterea gradului de accesibilitate a transportului feroviar in porturi • Realizarea progresiva a performantelor impuse pe piata transportului aerian securitate si de protectie a mediului.

prin instrumente financiare si/sau fiscale (reducerea sau scutirea de accize. corespunzator angajamentelor asumate de România in acest sector si Strategiei pentru Transport Durabil pe perioada 2007-2013 si 2020. Pentru minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului se va elabora o strategie privind protectia mediului in domeniul transporturilor. Obiectivul urmarit este accentuarea coeziunii teritoriale dintre România si statele membre ale UE prin reducerea semnificativa a timpilor de parcurs. intr-o viziune coerenta. Se va intreprinde cartografierea emisiilor sonore provocate de transporturi in marile aglomeratii urbane si pe retelele de transport cu trafic intens in vederea stabilirii modalitatilor optime de protejare a populatiei si a mediului. concentrate pe urmatoarele obiective: - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare de transporturi transeuropene (TENT) de pe teritoriul Romaniei in scopul realizarii unui sistem sustenabil de transport integrat cu retelele UE. si reducerea efectelor adverse asupra mediului - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport. Pe baza analizei celor mai bune practici din celelalte tari ale UE. a sanatatii umane si a sigurantei circulatiei. se vor elabora reglementari privind taxele de utilizare a infrastructurilor si mijloacelor de transport si se vor promova masuri stimulative.stabileste. cu scopul de a realiza un sistem national de transport sustenabil - Modernizarea sectorului de transport in scopul îmbunatatirii protectiei mediului. obiectivele si modalitatile de alocare a fondurilor structurale si de coeziune pentru dezvoltarea sectorului de transport. . prioritatile. subventii pentru cercetare-dezvoltare) pentru utilizarea mai larga a biocarburantilor si a combustibililor alternativi in activitatea de transporturi. Acest program operational sectorial de transport reprezinta una dintre componentele prin care se asigura implementarea obiectivelor stabilite prin lege inca din anul 2003 pentru realizarea. metodele si mijloacele de monitorizare si control pentru emisiile poluante. focalizata pe indicatori privind nivelurile admisibile. gazele cu efect de sera si pentru zgomotele la sursa provenite din activitatile de transport. corelata cu noile politici ale UE. atat pentru pasageri cat si pentru marfuri. îmbunatatirea sigurantei si calitatii serviciilor pe principalele destinatii la nivel national si în cadrul UE. inclusiv cu reglementarile in domeniul maritim. in afara axelor prioritare TEN-T. 2030 (elaborata in anul 2008). dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european.