You are on page 1of 7

Dezvoltare durabila

Universitatea Transilvania Brasov
Facultatea de Drept si Sociologie
Specializari: Asistenta sociala, Anul III

DEZVOLTARE DURABILA
1. Noțiunea și conceptul de dezvoltare durabila.
Istoricul apariției concepului DD ( dezvoltare durabila)
DD - este dezvoltarea care urmareste satisfacerea nevoilor prezentului, fara a compromite
posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi. ( Mircea Ivanoiu, Veneția Sandu,
2005)
Iar in Dimensiuni ale dezvoltaarii durabile (coordonatori: Costica Mihai și Mioara Borze) Mihaela
Oțelea, definește dezvoltarea durabila ca o realizare a echilibrului intre nevoile umane și protecția
mediului inconjurator, nu numai in prezent ci și in viitorul nedeterminat, și susține ca ”politicile de
dezvoltare durabila cuprind trei medii de activitate: economic, protecția mediului și social.”
Dezvoltarea durabila impune revizuirea nevoilor prezente: securitate economica, adapost,
mancare, educatie, spatii libere, reprezentare politica, contactul cu natura, fara a compromite
posibilitatile generatiei viitoare, reducand folosirea resurselor neregenerabile ca: petrolul, uleiul si
gazul. Rreducand deseul si poluarea, protejam sistemele naturale.
In ultimul timp opinia publica si-a exprimat tot mai acut nevoile economice si sociale.
Toata lumea trebuie sa aiba acces la acele lucruri care imbunatatesc calitatea vietii precum securitatea
economica, adapost, sanatate, educatie, libertate si reprezentare politica. Toti avem nevoi economice
si sociale. In ultimii 20 de ani a aparut o alta sfera de interes: problemele mediului inconjurator.
Eforturile de a imbunatati calitatea vietii au avut ca rezultat deteriorarea mediului inconjurator. Pe
masura ce climatul se schimba, padurile dispar, gradul de poluare creste, este evident ca trebuie sa
acordam mai multa atentie mediului, pentru a evita sa platim un pret mare, de a trai fara suportul
mediului inconjurator.
Conceptul de dezvoltare durabila a luat naștere cu peste 30 de ani in urma, ca raspuns la
apariția problemelor de mediu și a crizei resurselor naturale, in special a celor legate de energie.
In 1972, la Stockholm are loc Conferința Națiunilor Unite la initiativa SUA si a tarilor
scandinave, Conferinta privind mediul uman(ECO I)., in care cele 113 natiuni prezente isi manifesta
ingrijorarea cu privire la modul in care activitatea umana influenteaza mediul. Sunt subliniate
problemele poluarii, distrugerii resurselor, deteriorarii mediului s.a.
Cațiva ani mai tarziu, in 1983, Națiunile Unite infiinteaza Comisia mondiala de mediu
și dezvoltare (WCED) care isi incepe activitatea, avand ca scop studierea dinamicii deteriorarii
mediului și oferirea de soluții cu privire la viabilitatea pe termen lung a societații umane. Comisia a fost
prezidata de Brundtland, care a subliniat existența a doua probleme majore: 1

dezvoltarea nu

2 dezvoltarea nu ar trebui sa implice distrugerea sau folosirea nesabuita a resurselor noastre naturale. descentralizarii sist. in cadrul Consiliul European de la Goteborg. iunie 2001. cu titlul “Viitorul nostru comun”. incurajarea formațiunilor societații civile. era descoperita gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii și. cuprinsa sub numele de x'sustainable development'.  Reducerea (eradicarea) saraciei. Doi ani mai tarziu. a integrarii proceselor ecologice in actul decizional. Africa de Sud. educational. In 1987. un program extrem de cuprinzator privind dezvoltareadurabila in secolul XXI.  Dezvoltarea etnosului autohton și a minoritaților in baza unor relații de armonie si respect fața de valori. industriale si sociale in lume. public si slabirea rolului public.  Constituirea unei societați civile decshise democratizarii. In iunie 2006 aceasta a fost revizuita și un nou model de guvernare a fost adoptat. continue in baza stabilizarii mediului și a conservarii biodiversitații. științific și tehnologic spre noi valori spirituale și morale. acologica. a fost adoptata Strategia Europeana dedezvoltare de durabila (SDD) și a fost propus Setul de Indicatori dezvoltare durabila. . prin convenția de la Viena a inceput cautarea unor soluții pentru reducerea consumului de substanțe care dauneaza stratului protector de ozon care inconjoara Planeta. Scopul declarat al Conferinței secolului a fost stabilirea unei noi strategii a dezvoltarii economice. Ca urmare a acestui raport.La Summitul Mondial de la Rio de Janeiro din vara anului 1992. al WCED. Un eveniment de importanța centrala a fost insa emiterea Agendei 21. 2. remodelarea mentalitaților.  Promovarea unui nou proces de securitate a oamenilor: securitatea alimentara. la un an dupa catastrofa de la Cernobal apare asa numitul Raport Brundtland. pentru oameni si prin oameni.  Ecologizarea cunoștințelor. avand drept scop monitorizarea SSD. in care se studiaza progresul facut spre dezvoltarea durabila și se reafirma angajamentul țarilor In 2002 are loc Summitul privind participante. a alianțelor economice regionale si subregionale.inseamna doar profituri mai mari si standarde mai inalte de trai pentru un mic procent din populație. Aici sunt tratate aproape toate aspectele relevante din punct de vedere al dezvoltarii. al investitiei in capitalul uman si al asigurarii securitatii ecologice. La nivelul Uniunii Europene.  Promovarea dezv. sunt din nou aduse in centrul atenției problemele privind mediul si dezvoltarea. . Adunarea Generala a ONU decide sa organizeze o Conferinta privind Mediul si Dezvoltarea. nici poluarea mediului ambiant. ca process unitary al cresterii economice. dezvoltarea durabila de la Johannesburg. eticomoral. Principiile și obiectivele DD:  Promovarea dezv. reorientarea sist. ci creșterea nivelului de trai al tuturor. reducerea discrepanțelor in nivelul de trai a diferitelor categorii de populație.

in favoarea celor saraci. ș. profesionalism. 2. asigurarea sociala. 1. 3. sporirea roulului sistemului de invațamant in dezvoltarea economica și a resurselor umane. de servicii sociale prin diversificarea și imbunatațirea lor și implicarea mai activa a societații civile. . accesul liber la informații cu caracter economic. ocrotirea sanatații. Asistența sociala: instrument de redistribuire a resurselor dezvoltarii economice. Invațamant: Sistemul educațional are un rol definitoriu. politica pentru tineret. Obiective: ameliorarea sist. piața muncii. dar ce necesita imbunatațiri. 4. la crearea și utilizarea rețelelor naționale și internationale de comunicare in domeniul dezvoltarii durabile. Ocrotirea sanatații: Perioada de tranziție la economia de piața are un impact negativ asupra starii de sanatate a populației și a sist. amelioararea masurilor de profiaxie a bolilor grave si social cauzate. Obiectivele domeniului educațional in dezvoltarea durabila: asigurarea accesului la serviciul educațional de calitate. Inegalitatea afecteaza paturile sarace. Dezvoltarea sociala. Strategii: reformarea sistemelor de prestari sociale. Strategii pe termen lung: sporirea accesului populației la serviciul educațional in special a celor saraci. condiții și starea fizica a angajatilor. asistența sociala. depinde de grupurile de competența. Obiective: consolidarea stabilitații financiare. competența sociala. Strategii de dezvoltare (invațamant. perfecționarea metodologiei de calculare si revizuire a cuantumului plații. social și ecologic. de sanatate in intregime. participarii și constientizarii la procesul dezvoltarii durabile. funcționarea durabila a sistemului de invațamint. Strategii: sporirea stabilitații fin. sporirea eficienței utilizarii resurselor financiare in domeniul ocrotirii sanatații. perfecționarea sist. Asigurarea sociala: este principalul instrument de protecție sociala a populației. de integrare sociala a copilului cu necesitați educucaționale special. etc) Soluția problemei sociale economice pentru DD. ele avind o stare a sanatații deterioarate și fiind restransi de a participa la dezvoltarea economica și sporirea bunastarii societații. acela de a pregati specialiști in multe domenii. Asigurarea cunoașterii informarii. Strategii: asigigurarea sistemului de dezvoltare medicala obligatorie.  Asumarea de catre organele statale a atrubuțiilor de elaborare și garantare a realizarii programelor și strategiilor naționale de DD. pe termen mediu si lung. Obiective: imbunatațirea calitații și standartelor de deservire medicala.a. In acest context sunt principale: educația.

care se pot clasifica astfel: . o crestere economica in condiții de corecta gestionare ecologica. Strategii: antrenarea activa a forței de munca. ar putea aparea din intelegerea greșita a acestuia de catre oamenii politici. Adepții tehnocentrismului susțin capacitatea omului și a tehnologiei de a se adapta oricarei lipse a vreunei resurse naturale datorita substituibilitații factorilor de producție și nu stabilesc nici un fel de limite pieței nici pentru producatori. dezvoltarea durabila a reflectat o mai buna intelegere a funcțiilor indeplinite de natura1. ca obiectiv politic. si anume tehnocentrismul si ecocentrismul. Conceptul dezvoltarii durabile a facut ca societatea sa recunoasca importanța calitații mediului natural ți a serviciilor oferite de acesta. ca un element esențial al activitații de recreere și in mod indirect prin televiziune. Piața muncii: in rezultatul crizei economice.43. realizand compatibilitatea acestora cu mediul inconjurator.funcții ce contribuie direct asupra calitații vieții. Un alt pericol este acela ca dezvoltarea durabila. s-au redus locurile de munca. gaze naturale. Spre exemplu. ameliorarea cadrului regulatoriu (legal) ș. . stratul de ozon regleaz nivelul radiațiilor ajunse pe pamant.funcții ce contribuie indirect la calitatea vieții. pg. In masura in care cheltuielile de mediu sunt mai puțin eficiente pentru PNB decat alte cheltuieli prevazute. Poluarea aerului și a apei afecteaza direct sanatatea ce va duce la scaderea bucuriei de viața și a capacitații de a munci pentru a realiza progresul economic. Deși unele servicii ecologice sunt definite corespunzator.Mediul natural furnizeaza materii prime brute și energie sub forma de petrol. Mass.funcții ce contribuie la susținerea sistemelor suport de viata. Capacitatea agenților de mediu de a primi aceste inputuri. care adesea. creșterea economica este mai inceata decat in alte cazuri. ele sunt adesea. Totuși. ci pentru ca folosește termenul dezvoltare. sunt greu de caracterizat in termeni economici. implimentarea unei medii a investițiilor private. in general. De cealalta parte se afla adepții ecocentrismului care susțin acțiunile de protecție a mediului combinate cu o limitare a nivelului producției. aceștia trebuind sa conceapa proiectele și reformele economice cu mai multa grija. Prin conștientizarea beneficiilor mediului inconjurator. Oceanele și marile sunt parte din ciclul carbonului și din ciclul hidrologic al vieții. carbune.. economiile nu pot funcționa corect.funcții cu contribțtie directa asupra activitații economice . nici pentru cumparatori. 1986. deoarece fara ele. al consumului și al creșterii demografice. . Boston. . Alte servicii.Astfel aprximativ 25 % din populația activa este in afara campului de munca. acest lucru ridica probleme nu din cauza ca conceptul este centrat pe sustenabilitate. Environment and Development. gestionare care trebuie sa devina prioritate și responsabilitate”. S-a constatat ca pentru a realiza o dezvoltare durabila. cum ar fi funcțiile padurilor tropicale de protecție impotriva apelor și de purificare a aerului. relația economie-mediu a cunoscut doua direcții ideologice de abordare a sa. cat si venituri si locuri de munca. aceasta trebuie sa se combine cu o dezvoltare economica și demografica care sa asigure masuri de protecție a mediului și de economisire a resurselor. Sectorul mediului natural genereaza atat cheltuieli pentru protejarea și prevenirea degradarii acestuia.funcții ce contribuie direct asupra produsului national brut (venitul real) prin sectorul mediului inconjurator. „Economia inseamna. . ignorate de analiza economica asupra mediului inconjurator. o problema in legatura cu conceptul de dezvoltare durabila.a.: Allen & Unwin. luarea in stapanire a lucrurilor utile omului care doreste sa traiasca in prosperitate.5. combustibil lemnos și minerale. poate deveni slaba si ineficace. film si radio. de a le absorbi și a transforma pierderile in beneficii reprezinta o resursa suplimentara. Semnificația conceptului de dezvoltare durabila Conceptul a aparut in momentul in care discuțiile privind mediul inconjurator ocupau locul central in dezbaterile politice. In mare parte. au o importanța fundamentala. Astfel.Mediul ofera oamenilor satisfactii prin faptul ca ei apreciaza și se bucura de frumusețea unui peisaj. Mediile naturale sarace contribuie la creșterea stresului și a imbolnavirilor. . Ecologia presupune o convietuire armonioasa a omului ( Bartelmus P.) cu natura.

mai rar. promovarea unui acord international de mediu. Intr-un fel. Conceptul de dezvoltare durabila este relativ nou in literatura economica moderna.existenta raritatii economice si ecologice. majoritatea tinand de sfera socio-economica. intr-un proces functional dinamic si flexibil. . ca atare.abordare favorabila din partea clasei politice a problemelor de mediu si gasirea masurilor corespunzatoare solutionarii acestora. In viziunea Uniunii Europene. ce-i drept. Obiectivul general al dezvoltarii durabile este de a gasi un echilibru al interactiunii dintre patru sisteme: economic. temeliile viitorului se zidesc in prezent. In linii mari. si anume asigurarea pentru cresterea prezenta nu pune in primejdie generatiile viitoare. realizarea unui plan de actiune in vederea combaterii ilegalitatilor. .perfectionarea metodelor de cuantificare a impactului ecologic si a resurselor in vederea unei evaluari corecte a costurilor si beneficiilor. in cazul reducerii acesteia. In definitiv. . in timp ce altele nu au aceeasi rata de refacere ca cea de exploatare. se mai vehiculeaza uneori. Nivelul optim al dezvoltarii durabile corespunde acelei dezvoltari de lunga durata care . transporturi. asezari umane si conservarea biodiversitatii. expresia dezvoltare sustenabila. cooperarea intre state in ceea ce priveste domeniul energiei si dezvoltarii economice. ambiental si tehnologic. Cu toate acestea. fara a le regenera. noi am imprumutat pamantul de la generatiile viitoare si deci nu putem trai ziua de azi fara a ne gandi la ceea ce lasam in urma noastra. el incercand sa traduca cat mai fidel termenul englez “sustainability”. realizandu-se o guvernare globala coerenta si eficienta din punct de vedere economic. specificandu-se. nivelul pana la care se va ajunge. social si ecologic.includerea costurilor de mediu in cele de productie si adoptarea unor modele economice ce se bazeaza pe resurse epuizabile finite si pe rate finite de reinnoire a resurselor de energie. Obiectivul principal este dezvoltarea durabila. adica. urmasilor nostri. O dezvoltare durabila nu poate fi realizata fara o implicare a societatii civile. .intelegere a faptului ca mediul este guvernat de legi ale fizicii. fara a le asigura posibilitatea de a trai decent pe pamantul stramosesc. Nu putem exploata la nesfarsit resursele naturale. prezentarea modului cum poti contracara dezastrele naturale etc. Dincolo de terminologie se afla insa ideea de “satisfacere a cerintelor generatiilor actuale fara a prejudicia interesele generatiilor viitoare’’. . aplicarea practica este dificil de realizat. a le rationaliza.existenta unor constrangeri la nivel macroeconomic si introducerea unui sistem economic care sa adopte decizii in favoarea mediului natural va duce la asigurarea unei libertati de optiune la nivel microeconomic pe termen lung. economice. Pentru ca modelul sa fie operational. Astazi. conceptul de dezvoltare durabila este actualmente acceptat si sprijinit pe plan mondial. deoarece Pamantul este o sfera finita si.obiective economice optime si nu maxime ale activitatii economice. fara a pune bazele activitatii constructive a generatiilor ce vor veni. Parafrazandu-l pe Stefan cel Mare am putea spune ca aceste meleaguri. . agricultura.Un model de dezvoltare durabila ar trebui sa cuprinda: . mesajul sau fiind preluat de Conferinta de la Rio din anul 1992. dezvoltarea durabila presupune un management durabil al resurselor naturale si al mediului incluzand o serie de activitati cum ar fi: promovarea unui management durabil al resursei de apa. cum sunt cele ale termodinamicii si. uman. dar si la disparitia multor aspecte familiare ale vietii economice. plecand de la energie. Desi tara se confrunta cu numeroase probleme ce trebuiesc rezolvate imediat. Toate acestea pot conduce la noi oportunitati. trebuie ca aceasta sustinere sau viabilitate sa fie aplicabila la toate subsistemele ce se circumscriu celor patru dimensiuni ale dezvoltarii durabile. energia libera este permanent degradata in forme legate. in care scara valorilor si a nevoilor este diferita. ci a urmasilor. in spatiul european. aceasta tara nu este a noastra. de aceea. industrie si pana la investitii. antropizandu-se. principiul integrarii mediului inconjurator in politicile Uniunii Europene reprezinta baza actiunilor desfasurate de Comunitate in ceea ce priveste mediul natural. Nivelul optim corespunde acelei dezvoltari de lunga durata care poate fi sustinuta de catre cele patru sisteme. cuprinde cantitati finite din unele resurse naturale. mai ales in ceea ce priveste obiectivele concertate la nivel international. umane. Tratatul de la Amsterdam prevede integrarea protectiei mediului inconjurator in cadrul politicilor si activitatilor Comunitatii Europene. ar fi o greseala fatala sa ignoram nevoile generatiilor viitoare.

gaze. fabrici sau industria distracțiilor pentru adulți (aprox. Dimensiuni ale dezvoltarii durabile in Romania.2 miliarde de copii din lume) au o copilarie foarte grea datorita saraciei. Ed. Seria : Politici. SIDA sau a razboiului? (raport Unicef. Mircea Ivanoiu. Bibliografie: 1. 3. termala. și totuși acest lucru nu se intampla? . Dezvoltare durabila. Environment and Development. Veneția Sandu. 8 milioane din ei ca sclavi sau forțați)? • 80% din producția globala de energie provine din resurse limitate de combustibili fosili (carbune. XIX cu alte 600 de milioane iar in sec. populația lumii a crescut cu 300 de milioane. Ed.1ȘTIAȚI CA: • In secolul XVIII. Mass: Allen & Unwin. Strategii. mine. ar fi fost suficient ca toți copiii din lume sa poata urma o școala. 4.3 milioane de copii sub 5 ani (din cauza lipsei de acces la apa curata si igiena)? 1. 2006. Punerea lui in practica trebuie insa realizata in functie de specificul fiecarei zone. 2004)? • Diareea ucide anual 3. Dezvoltare. 2009. Irina Voda.2ȘTIAȚI CA: • 12% din populația lumii foloseste 85% din apa. • Mai putin de 1% din cat este cheltuit la nivel global pe arme in fiecare an. Adrain Badea. In ultimii ani conceptul de dezvoltare durabila a devenit un obiectiv strategic pentru intreaga umanitate. Brașov. Bartelmus P. 2005. Boston. Iasi. Deyvoltare energetica durabila.02% din resurse regenerabile . • Peste un miliard de oameni au intrat in secolul 21 fara sa poata citi o carte sau a-și semna numele? Doua treimi din ei sunt femei.4 miliarde de persoane? • 78% din populația lumii este clasificata drept saraca (sub 11$/zi)? • Jumatate din populatia lumii nu a dat niciodata un telefon? • Numarul mediu de mașini in lume este de 90 la 1000 de persoane? Daca India. Universitatea Transilvania. XX cu inca 4. Bucuresti. Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”. Ed. Iar restul din hidro. ar fi nevoie de alte 200 de milioane de mașini (dublu cat exista in SUA acum) • 60% din cele mai mari orașe europene consuma apa din panza freatica disponibila intr-un ritm mult mai alert decat aceasta se reface? • Cantitatea de carne consumata global s-a triplat din 1961 pana acum? In China a crescut de 13 ori.eoliene si solare. nucleara… • CO2 (dioxidul de carbon – eliberat principal prin arderea combustibililor fosili) este considerat cauza principala pentru schimbarile climatice globale? Acestea sunt preconizate a accelera topirea ghețarilor. • 1 miliard de copii (din cele 2. petrol)? Doar 0. in sec. Costica Mihai. 1986 Problematicile lumii globale 1. avand in vedere o distributie mai echitabila a resurselor si accentuarea laturilor calitative ale solutiei. cei mai bogati 20% de oameni din lume folosesc 86% din bunurile existente? • 250 de milioane de copii din intreaga lume lucreaza in agricultura. China și Indonezia ar fi sa atinga aceiași cifra. Agir. 2. a cauza inundații si apoi seceta sau a reduce accesul la apa potabila pentru milioane de oameni.poate fi redimensionarea cresterii economice. Mioara Borze.

In sec. • 60% din pierderea totala a padurilor tropicale de cand exista civilizația noastra s-a intamplat dupa 1900? • Numarul de ONGuri (organizatii non-guvernamentale) la nivel global a crescut simtitor dupa 1950? Azi se estimeaza ca exista cel puțin un milion.3ȘTIAȚI CA: • Din 7100 de specii de fructe existente la 1800. • 40% din cantitea de pește la nivel global este pescuita la limita capacitații biologice de reproducere. XX s-a pescuit de 35 de ori mai mult pește decat secolul trecut. .1. azi mai gasim doar 1000 (metodele moderne de agricultura favorizeaza producția intesiva a doar cateva).