You are on page 1of 1

PFA Zalana Dagos Stefan

CUI 25868713
J23/620/2009
str.Studioului, nr.22,Bl.35,Sc.D, Ap.12
Loc. Buftea, Jud. Ilfov

Test de evaluare a cunostintelor
dupa efectuarea instruirii introductive generale

1. Care este legea de Securitate si Sanatate in munca in Romania ?
a) H.G. 1425/2006;
b) Legea 319/2006;
c) Legea 53/2003;
2. Care din urmatoarele sunt obligatii ale lucratorilor conform articolului 22
din legea 319/2006 ?
a) Sa utilizeze corect masinile, aparatura,uneltele,substantele
periculoase, echipamentul de transport si alte mijloace de
productie;
b) Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;
c) Sa isi insuseasca sis a respecte prevederile segislatiei de
Securitate si Sanatate in munca;
3. Ce reprezinta culoarea albastra amijloacelor de semnalizare conform
legislatiei de Securitate si Sanatate in munca ?
a) Semnal de interdictie;
b) Semnal de avertizare;
c) Semnal de obligatie;
4. In caz de arsura cu flacara se procedeaza astfel:
a) Se stinge flacara cu apa, zapada sau prin acoperirea cu haina sau
patura a flacarii;
b) Se acopere victima in intregime cu haina sau patura;
c) Nu se apropie de victim;
5. Care sunt consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei de
Securitate si Sanatate in munca la nivelul lucratorilor in caz de accident?
a) Suferinta fizica;
b) Suferinta psihica
c) Niciuna