You are on page 1of 1

TRIBUNALUL GORJ

Nr. 56/19.05.2015

CATRE,
SC PROGRAMUL PENTRU APLICATII BUGETARE SRL,
prin administrator Pro Patria et Honor Vigilans

inregistrata la Tribunalul Gorj

Ca raspuns la adresa nr. 131114.05.2015,
sub numarul 56/18.05.2015, va comunicam
referitoare

la materialul

faptul ca nu exista propunen

documentar transmis,

avand in vedere specificul

activitatii Tribunalului Gorj.
In situatia unei cereri de comunicare a unor informatii

de interes public

care sa priveasca domeniul nostru de activitate, ne manifestarn disponibilitatea
I

forrnularii unui raspuns.
Cu consideratie,

BlROUL DE INFORMARE ~I RELA TH PUBLICE,

Rl;!c.l. D.S IC B./19 05 2015