You are on page 1of 2

Grădiniţa : „Bambi”

Str.Bucureşti nr.22
Cluj – Napoca
Educatoare : Kanizsay Annamaria – institutor I.
Laszlo Sarolta - educatoare
TEMA : CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU ?
SUBTEMA : „ Un copil harnic, cinstit şi bun ”
Data
Luni
18.05.2009

ALA
Joc de rol : “De-a gospodinele”
“ De-a medicul”
Jocuri cu text şi cânt în curtea
grădiniţei

Bibliotecă : “ O aniversare în
familie” – citire de imagini
Marţi
19.05.2009

Joc exerciţiu : “ Ce obiect este
acesta şi ce faci cu el?”
Joc de rol : “ De-a familia”
“ În vizită”

Miercuri
20.05.2009

Joc mimă: “ Spune ce fac”

ADE
Activitate integrată
“ Politeţea la grădiniţă”
DŞ + DLC + DLC(lb.rom)
“ Bunele maniere la grădiniţă” –
conversaţie
“ Feledékeny Ferkó” – lectura
educatoarei
“ Un copil politicos” – predare
cântec în limba română

ADP
Rutine :Înt. de dimineaţă : “Salutul” –
reguli de bază
“ Mă pregătesc pentru activităţi”deprinderi de ordine
“ Ne ascultăm, ne respectăm” – de a
participa la decizii comune

Activitate integrată
“ Aniversare în familie”
DŞ + DOS
“ La cumpărături” – joc didactic
“ Primim oaspeţi la masă” –
activitate gospodărească

Rutine : Înt. de dimineaţă: “ Cine sunt
ei?”-dezv.abilităţilor de comunicare
“ Cuvinte magice” – să formuleze
politicos dorinţele
Opţional : Limba engleză

Tranziţii :
Jocuri muzicale învăţate

Tranziţii : “ 1, 2, 3, 4,...” – joc muzical
Activitate integrată
“ Igiena personală”
DLC + DEC + DLC(lb.rom)
“ Fogkefe – vers” - memorizare
“ De ce am nevoie ca să fiu
curat?” – desen
“ Rica Murdărica” – povestea
educatoarei în limba română

Rutine : Înt. de dimineaţă :” Cuvinte
frumoase” – discuţii libere
“ Sunt copil politicos” – de a saluta
copiii şi adulţii la sosire
“ Prietenii mei” – de a folosi numai
obiectele de uz personal în mod
corespunzător
Tranziţii: “ Hüvelyk ujjam”...”-joc
muzical

ALA, ADE, ADP
ALA – “Cine ştie, câştigă” – joc
educativ
ADE – DŞ: “ Illemberke” – lectura
educatoarei
DOS: “ Cum vorbim la telefon?” conversaţie
ADP - “Pregătim masa pentru
musafiri”
“ Facem ordine după ce am luat
masa” – depr.specifice
ALA- “ De-a vizitatorii” – joc de rol
ADE – DLC: “ Un copil politicos”repetarea poeziei
DLC: “ Feledékeny Ferkó” repovestire
ADP – “ Masa de prânz”
“ Mânuţe curate”
“ Ne pregătim pentru
relaxare” – deprinderi specifice
ALA- “Să construim împreună”cuburi, lego
ADE – DEC: “Gyerekek...” –
repetare joc muzical
DŞ: „ Numără şi rezolvă problema”
– joc didactic
ADP – „ Sunt harnic şi ordonat”-de a
aşeza hainele în spaţiul destinat
„Gustarea”-folosirea şerveţelului

.2009 Artă : Temă la alegere – desen. ADP ALA –“Nu te supăra. altuia nu-i face” – conversaţie “ Respectă regulile grupei” – de a nu întrerupe conversaţiile adulţilor şi a colegilor “ Îmi ajut prietenul” – de a se ajuta unii pe alţii la îmbrăcat şi dezbrăcat Tranziţii : “ Egy.2009 ALA Ştiinţă : “ Să cântărim piesele groase şi subţiri” Jocuri de mişcare la aparatele din curte ADE ADP DŞ – “ Te rog să-mi dai” – joc Rutine : Înt.de a îndeplini joc muzical unele sarcini pe spaţiul verde din curte “ Bimm. ADE.Data Joi 21.predare cântec Tranziţii : “Jákobnak volt . modelaj DPM – “ Cumpăna şi semisfoara” Jocuri de mişcare la aparatele din curtea grădiniţei Rutine : Înt. de dimineaţă: “ Ce logic înseamnă să ne comportăm frumos?” “ Când şi unde ajutăm?” .. kettő.frate” – joc de masă ADE – DLC: Repetarea poeziei “ Fogkefe vers” DLC: “ Rica Murdărica” repovestire ADP : “ Poftiţi. de dimineaţă: “ Ce ţie nuţi place. joc exerciţiu ADP – „ Îmi place să ofer ajutorul meu” – de a oferi ajutor colegilor mai mici „ Un copil politicos” – salutul la plecare ..” – joc muzical ALA.05. vă rog” – de a acorda prioritate fetiţelor “ Cuvinte fermecate în orice împrejurare” – de a se exprima politicos ALA –“ De-a gospodinele” – joc de rol ADE – DEC: “ O faptă bună” desen DŞ – “ Numără din câte forme geometrice am construit…” joc logic. bam…”..05.” – joc muzical DOS – “ La teatru” – convorbire Vineri 22.de a oferi ajutor copiilor DEC – “ Gyerekek…” –repetare “ Am şi eu viaţă” .