You are on page 1of 1

Postoje promene u evoluciji Karači stila,ali neke osnovne karakteristike se

nastavljaju: naglasak na naturalizam,bogate boje,naglašavanje emocije i ono
što se opisuje kao herojski idealizam.
Anibale Karači,je poput Leonadra da Vinčija,bio vrsta umetnika koji nikada
nije ispuštao svoju olovku.Skicirao je stalno,uvek i svuda.
Karačijevi crteži otkrivaju mnoštvo najčešćih i banalnih tema:dečak koji
obuva svoje čarape,mačka i žena se greju ispred vatre...Umetnikove skice za
naručena dela su podjednako bili u izobilju.Ovi crteži predstavlaju
neverovatnu slobodu izražavanja,lakocu i kvalitet koji nekada nedostaje u
Karačijevim formalnim slikama.
Karači nijw samo reformisao stil italijanskog slikarstva,on je takodje
predstavio potpuno nove teme u italijanskom repertoaru.Karačijeve slike,sa
žanr scena sa pejzažima,freskama na plafonu predstavljaju neke od najlepših
i najrazličitijih dela bilo kog umetnika.
Dok je Karavađo bio opisan kao revolucionar italijanskog slikarstva,Anibale
Karači je,moyda još bitnije,njegov reformator.Iako su Karavađove slike
poznatije danas,Karačijev stil je bio taj koji je trijumfovao i dominirao celog
17.veka.
Tehnike:
1) Studija života: Anibale je institirao na direktnom posmatranju prirode.
2) Crteži: Više nego bilo koji drugi umetnik,Anibale je vole da crta.Bio je tip
umetnika koji je stalno skicirao.
3) Freske