You are on page 1of 10

1/9

2/9

Upravni i neupravni govor

Odigrajmo ovaj kratki igrokaz.


Gita je rekla: Kako je vama pastirima lijepo kad peete kukuruz.

Pastirica ree: Ispei emo i za vas kukuruz. Poimo otrgnuti nekoliko

klipova!

Hlapi povie: ekajte! A smije li se trgati kukuruz?

Mi smijemo jer ga uvamo , pohvali se Miko.

A kako ga uvate kad ga trgate? upita Gita.

uvamo ga od krava. Da nema nas, ne bi bilo ni kukuruza! ponosno


uzvikne Miko.
Prema
ulomku
kojeg romana je sastavljen ovaj igrokaz?
Pronai
izjavneizreenice.
Koji
likoviupitne
razgovaraju?
Pronai
reenice.Opii jednom rijeju kakav je koji lik.
to
je smijeno
u ovom
razgovoru?
Pronai
uskline
reenice.

Upravni i neupravni govor

Proitajmo prvu reenicu.

Gita je rekla:

Kako je vama pastirima lijepo kad peete kukuruz.

Tko govori?
to je Gita rekla?
Gornja reenica ima dva dijela. Iz prvoga dijela reenice saznajemo da
govori Gita, a iz drugoga dijela saznajemo to je tono Gita rekla.

Prepiimo zadanu reenicu u biljenicu.

3/9

4/9

Upravni i neupravni govor

Nastavimo itati igrokaz.

Pastirica ree:

Ispei emo i za vas kukuruz. Poimo otrgnuti nekoliko


klipova!

Tko govori?
to je pastirica rekla?

Tono navedene rijei piemo izmeu znakova


.
Te znakove zovemo navodnici, a takav nain zapisivanja neijih
rijei zovemo upravni govor.

Prepiimo reenice u biljenicu.

Upravni i neupravni govor

Nastavimo itati igrokaz.

Hlapi povie:

ekajte! A smije li se trgati kukuruz?

Upravni govor je tono navoenje (zapisivanje) neijih rijei.

Prepiimo reenice u biljenicu.

5/9

6/9

Upravni i neupravni govor

Dijelovi reenice mogu zamijeniti mjesta u reenici.


Mi smijemo jer ga uvamo , pohvali se Miko.

uvamo ga od krava. Da nema nas, ne bi bilo ni kukuruza!

A kako ga uvate kad ga trgate? upita Gita.


ponosno

uzvikne Miko.

Upravni govor je tono navoenje (zapisivanje) neijih rijei.

Prepiite reenice u biljenicu.

Upravni i neupravni govor

7/9

Uvjebajmo pisanje upravnog govora. Zadane reenice iz romana


udnovate zgode egrta Hlapia prepii pazei na pravopisne znakove.

Hlapi prie gospodaru i upita ga: Trebate li dobrih teaka?

Hlapiu, meni je vrue , rekla je Gita .

Da te nijesam vie vidio!

vikne za njom gospodar.

Upravni govor je tono navoenje (zapisivanje) neijih rijei.

Upravni i neupravni govor

Reenice u upravnom govoru moemo pretvoriti u neupravni govor.


Potrebno je samo malo promijeniti reenicu.
Upravni govor
Prosjakinja Jana upita Hlapia: A bi li ti staroj siroti pokrpao opanke?

Neupravni govor
Prosjakinja Jana upita Hlapia bi li on staroj siroti pokrpao opanke.
Upravni govor
Jana je rekla Hlapiu: Putuj samo po danu!
Neupravni govor
Jana je rekla Hlapiu neka putuje samo po danu.
Upravni govor
Hlapi ree veselo: Ne boj se nita!
Neupravni govor
Hlapi ree veselo neka se ne boji nita!

Reenice moemo preoblikovati iz upravnog u neupravni govor.

8/9

Upravni i neupravni govor

Proitajmo basnu Lisica i gavran. Prepriajmo basnu reenicama u


upravnom govoru. Odigrajmo basnu kao igrokaz.

Na visokom stablu sjedio je gavran i mumljajui gutao


veliki komad sira.
Lisica je mljackala i prodrljivo gledala gavranov sir.
Lukavo ga je pohvalila rijeima da je on ptica s najljepim
glasom u cijeloj umi. Rekla mu je da se cijela uma divi
njegovom glasnom i veselom crkutu. I jo mu je rekla da bi
bilo vrlo lijepo ba sada uti njegov radosni zvonki pijev.
Gavran je glasno zagraktao. Sir mu je ispao iz kljuna i
pao pred lisicu.
Lisica je spretno uhvatila sir i narugala se gavranu
rekavi da on moda i ima lijepi glas, ali da pameti nema ni
malo.

9/9

Upravni i neupravni govor

Dodatak

NPIP 2006.
4.r.
Jezino izraavanje
Tema 5 Upravni i neupravni govor
Kljuni pojmovi: upravni i neupravni govor.
Obrazovna postignua: razlikovati upravni od neupravnog govora; sluiti se upravnim i
neupravnim govorom u govorenju i pisanju.

TUMA
Ponavljanje gradiva
Novo gradivo
Vjebanje
Dodatni sadraji
Sadraj koji uenici zapisuju u biljenice
Oznaka za prelazak na novu sliku
K.S. 2009.