You are on page 1of 2

ВЕЖБА

ВЕЖБА

Име и презиме:___________________________________________
1. Попуни таблицу:
·
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

Име и презиме:__________________________________________
1. Попуни таблицу:
·
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

2. Одреди брoј који је:

2. Одреди брoј који је:

За 6 већи од 7____________________________________________

За 6 већи од 7____________________________________________

6 пута већи од 7 _______________________________________

6 пута већи од 7 _______________________________________

3. Израчунај:

3. Израчунај:

(2 • 3) • 10 =________________

4 • 6 + 8 =______________

(2 • 3) • 10 =________________

4 • 6 + 8 =______________

5 + 5 • 9 = _________________

26 - 3 • 7 = _______________

5 + 5 • 9 = _________________

26 - 3 • 7 = _______________

4. Тијана је имала 100 динара, купила је 9 сличица по 5 динара.
Колико јој је новца остало?

4. Тијана је имала 100 динара, купила је 9 сличица по 5 динара.
Колико јој је новца остало?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Одговор________________________________________________

Одговор________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________
_