You are on page 1of 11

TEMA 2

:
PENGANGKUTAN
KEBERKESANAN SISTEM PENGANGKUTAN
BAS AWAM DARI PUSAT BANDAR KE
TAMAN MERPATI BATU 7 SANDAKAN.

DISEDIAKAN OLEH : SHAFIQA BINTI KEMBO
KELAS
: 6 ATAS KEMANUSIAAN 3

PENGENALAN Pengangkutan bas awam merupakan sistem pengangkutan apabila penumpang tidak bergerak menggunakan kenderaan sendiri. Pengangkutan awam adalah jalan penyelesaian utama untuk mengurangkan kesesakan trafik yang melampau. .

Mengkaji masalah yang dihadapi oleh pengguna ketika menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam. .OBJEKTIF KAJIAN Meninjau pandangan penduduk Taman Merpati Sandakan terhadap kualiti perkhidmatan pengangkutan bas awam.

LOKASI KAJIAN Pusat Bandar Sandakan Taman Merpati Batu 7 Sandakan .

KAEDAH KAJIAN  KAEDAH PEMERHATIAN  KAEDAH TEMU BUAL  KAEDAH SOAL SELIDIK  KAEDAH FOTOGRAFI .

DAPATAN KAJIAN  Demografi Responden .

  KUALITI Sangat Memuaska BIL. Tidak Pasti (orang ) Bas beroperasi mengikut jadual. PERKHIDMATAN Memuask n (orang) PENGANGKUTA an (orang) N BAS AWAM 1. Penyediaan ruang tempat simpan barang.ANALISIS TAHAP KEPUASAN PENGGUNA TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN BAS AWAM. 3. - 4 5 Tidak Memuask an (orang)   12 Sangat Tidak Memuask an (orang) 4 - 6 4 15 - 7 13 1 4 -   8     12         3     2   Penyediaan tong sampah. 6 9 3 5 2 4 10 5 3 3 . 5. 6. 2. 4. Loceng bas berfungsi dengan baik. Kadar tambang bas. Masa yang diambil untuk menunggu bas.

.

.

ANALISIS TERHADAP MASALAH YANG DIHADAPI OLEH PENGGUNA KETIKA MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN BAS AWAM. .

masalah yang dihadapi oleh pengguna dapat dikurangkan seterusnya dapat di atasi dengan lebih berkesan.RUMUSAN Pihak bas sepatutnya lebih peka terhadap keperluan dan masalah yang dihadapi oleh pengguna. Dengan ini. .