You are on page 1of 2

Turtureanu Radu – Mecatronică aplicată, anul II

Studiul ciocnirii elastice cu ajutorul senzorului de distanţă
1. Obţinerea datelor experimentale

Fig. 1. Graficul d = f(t) ce prezintă mişcarea mobilului înainte şi după ciocnire

Fig. 2. Reprezantarea grafică a liniarizării celor două portiuni ale graficului d = f(t) şi determinarea vitezelor
acestora

1

v şi v` – viteza mobilului înainte şi după ciocnire. t şi t` – momentul în care are loc ciocnirea. repectiv momentul când se finalizează aceasta. Unde: P – percuţia. ΔH – variaţia impulsului. Percuţia în cazul acestui experiment are următoarea valoare: 2 . F – forţa percutantă. anul II 2. Determinarea percuţiei Forţele percutante apar asupra corpurilor supuse ciocnirii şi numai pe durata acesteia.Turtureanu Radu – Mecatronică aplicată. m – masa mobilului.