You are on page 1of 1

Rezumat

În lucrarea de faţă am avut ca obiectiv urmărirea motivelor şi funcţiilor manageriale
care au dus la formarea şi menţinerea unei structuri stabile de vânzări în cadrul companiei
Cramele Recaș precum şi încercarea de îmbunătăţire a performanței. În prima parte a
lucrării sunt prezentate aspectele generale despre subiectul abordat, în a doua parte am făcut
referire la partea teoretică a funcţiilor manageriale cu cele mai relevante noţiuni pentru
lucrarea de faţă. În partea a treia am detaliat studiul de caz cu prezentarea datelor
companiei, a modului în care s-a dezvoltat şi a mediului în care evoluează în prezent pentru a
putea avea o imagine reală a subiectului urmărit. Ultima parte prezintă concluziile trase în
urma studiului de caz şi recomandări pentru a îmbunătăți performanţele echipelor din
Cramele Recaș. În această societate, cea mai puternică motivaţie e climatul de siguranţă
urmat de componenta financiară abia apoi au relevanţă aspectele morale ca recompensă.
Cuvinte cheie: motivaţia, manageri, funcţii, companie.