You are on page 1of 8

PROIECT DIDACTIC

PROPUNĂTOR: MANOLIU ALINA- MIHAELA
ŞCOALA NR. 5 PIATRA NEAMŢ
DATA : 10. 06. 2014
CLASA a VII-a B
OBIECTUL: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Imnul.Oda
SUBIECTUL : Atributul
TIPUL LECŢIEI : lecţie de recapitulare şi sist ematizare a cunoştinţelor

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.3 respectarea normelor morfo-sintactice în propoziţii şi în fraze;
3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, într-un text citit;
COMPETENŢE DERIVATE :
La sfârşitul activităţii, elevii vor demonstra formarea următoarelor competenţe:
C1 - să definească atributul;
C2 - să identifice atributele dintr-un text dat;
C3 - să analizeze sintactic şi morfologic diferite atribute;
C4 - să identifice tipurile de atribut din diverse contexte;
C5 - să creeze comunicări în care să folosească atribute;
C6- să rezolve sarcinile din testul de evaluare.

CONŢINUTURI VIZATE: atributul adjectival, atributul substantival, atributul pronominal, atributul verbal, atributul adverbial, atributul
interjecţional.

Florentina Sâmihăian.  Sofia Dobra. 2013  Emanuela Ilie. test de evaluare. cunoştinţele anterioare despre părţile de vorbire şi de propoziţie. Literatură. Comunicare (2). BIBLIOGRAFIE:  Programe şcolare Limba şi Literatura Română. Humanitas. cubul. 1995. Columban. Ed. Ed. Manual pentru clasa a VII-a.  Monica H. ed. a V-a. 2009. Bucureşti. b) Forme de organizare: activitate frontală. 2009  Alexandru Crişan. analiza gramaticală. Clasele a V-a – a VIII-a. Limba română. explicaţia. Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciţii. Buc. Limba română. Iaşi. 2006  Ştefania Popescu. Ed. a II-a. Polirom. . Didactica literaturii române. activitate individuală. Caietul inteligent. ciorchinele. Orizonturi.STRATEGIA DIDACTICĂ : a) Metode şi procedee: jocul didactic. Sofia Dobra. ed. Humanitas Educaţional. Art Grup Editorial. RESURSE: capacităţile intelectuale ale elevilor. nr de elevi : 32. timp: 50 de minute. Ed. 2011. activitate pe grupe. c) Mijloace de învăţământ: fişe de lucru. Ed. exerciţiul. problematizarea. . Limba română în gimnaziu.

Prezentarea sarcinilor de învăţare: 1' 5. atenţiei Sunt atenţi şi dezleagă rebusul 5' Conversaţia Manuale Fişa cu rebusul Activitate frontală Activitate frontală didactic Profesorul reaminteşte elevilor că atributul este o parte de propoziţie căreia trebuie să i se acorde importanţă. se vor recapitula şi sistematiza cunoştinţele acumulate despre atribut.Conducerea procesului de recapitulare şi sistematizare. şi anume atributul.urmărirea comportamentului elevilor Tabla Se scrie titlul lecţiei pe tablă şi în caiete. Anunţarea titlului lecţiei. apoi se enumeră competenţele pe care elevii trebuie să şi le formeze. 3. voi realiza pe tablă un ciorchine Participă activ.observare sistematicăaprecieri verbale . Evaluare organizare Conversaţia Jocul Forme de Conversaţia Caietul Activitate frontală . Conversaţia Fişa de lucru Activitate . a tipului ei şi a competenţelor 1' Urmăresc cu atenţie anunţarea competenţelor şi scriu titlul în caiete. chiar dacă este una secundară. 4. Moment organizatoric 1' Se stabileşte ordinea în sala de clasă şi Se pregătesc pentru ora se pregătesc materialele necesare bunei de Limba şi literatura desfăşurări a orei.urmărirea comportamentului elevilor .Secvenţele C. 30' C1 C2 Înmânez fişele (anexele) după care se va Ascultă şi adresează conduce procesul de actualizare şi de întrebări dacă au însuşire a cunoştinţelor. prin întrebări adresate elevilor. elevii vor utiliza mai multe tipuri de atribute.analiza frontală şi răspunsurilor individuală elevilor şi încurajarea lor prin Activitate diferite calificative Drept concluzie. Prin rezolvarea unei fişe (Anexa 2). dând răspunsurile aşteptate de profesor (definiţia atributului) şi completează proverbele de pe fişă. neclarităţi. română. 2. De aceea. Conversaţia Fişele de lucru Activitate frontală Solicit elevilor să definească atributul. în care sunt solicitaţi să completeze diverse proverbe. Exerciţiul Ciorchinele . Captarea Le împart elevilor o fişă cu un rebus a cărui soluţie este titlul lecţiei. Activitatea profesorului Activitatea elevilor lecţiei Elemente de strategie didactică Metode şi Mijloace procedee 1. asigurarea feedback-ului.

Formulez concluziile referitoare la Receptează aprecierile. Formulez tema pentru acasă: compunere gramaticală (10-15rânduri).li se explică elevilor faptul că vor fi împărţiţi în 6 grupe. -li se împart elevilor fişele de lucru (anexa 3) şi au la dispoziţie 10 minute pentru această activitate.analiza răspunsurilor ele-vilor şi încurajarea lor prin diferite calificative (aprecieri verbale) . Rezolvă sarcina de lucru. în care să fie folosite 10 atribute de diverse tipuri.C3 C2 C3 C4 C5 6. cu titlul Cel mai bun prieten.Evaluarea 10' 7. Tabla Caietele frontală şi (aprecieri individuală verbale) Conversaţia Ascultă şi adresează întrebări dacă au neclarităţi. Retenţia şi transferul 2' C6 în care voi nota tipurile de atribute învăţate şi părţile de vorbire prin care pot fi exprimate. activitate. voi face analiza activităţii pe grupe. Explicaţia Cubul Rezolvă cerinţele sub atenta supraveghere a profesorului Problematizarea Fişa de lucru Aduc completări unde este cazul şi notează în caiete Ascultă indicaţiile profesorului.după expirarea timpului. folosind metoda cubului: . desfăşurarea lecţiei şi fac aprecieri despre Notează tema pentru modul în care elevii au participat la acasă. Le voi cere elevilor să folosească informaţiile acumulate până în acest moment pentru a rezolva exerciţiile din testul de autoevaluare (anexa 4). Observ că elevii şi-au însuşit cunoştinţele predate despre atribut şi propun trecerea la fixarea noţiunilor prin exerciţii.proba scrisă autoevaluare -aprecieri verbale . specifice celor 6 feţe ale cubului. fiecare grupă având un lider care va vorbi în numele echipei/va completa fişa cu exerciţii. elevii notând pe caiet rezultatul muncii lor şi a colegilor. Vor completa ciorchinele cu tipurile de atribute. în 5’.observarea sistematică a comportame n-tului elevilor . . rezolvările fiind prezentate de către liderul fiecărei grupe. Exerciţiul Activitate frontală Activitate pe grupe Caiete Activitate frontală Problematizarea Exerciţiul Conversaţia Explicaţia Testul de autoevaluare Activitate independentă Caiete Activitate frontală .

....ANEXA 1 A 2 3 4 5 6 B 1. Cuvântul subliniat din enunţul: Se aude tunând. se exprimă printr-un pronume .. În enunţul: A fost certat de părinţi pentru greşeală... 6..... PASIVĂ 5...... NOMINAL 2.... Subiectul din propoziţia: Fiecare îşi alege o meserie... 5..... ... 7. subiectul este ……………………………. îndeplineşte funcţia sintactică de ……………………………. SUBIECT A-B: ATRIBUT ... este unul ………………………… .. ... IATĂ 3. .. Predicatul nominal din enunţul: E greu a-l convinge.... NEHOTĂRÂT 4... REZOLVARE: 1. are numele predicativ exprimat prin ………………………… . ADVERB 6.... predicatul se exprimă prin verb la diateza ………………………….... 2.Acum iată că din codru și Călin mirele iese’’ 3.. INCLUS 7..... ……………………… este primul predicat din versul: .. . În enunţul Discutam despre excursie.... 4... Predicatul din enunţul: El a rămas prietenul meu cel mai bun.

.....(cu clopoţei)  Pe unde trece roata .........(bună...... ........................(făcută)  Pisica ........... să nu te duci cu sacul...........(altuia) ... (doi)  Buturuga ....... tot pe acolo trece şi roata ...... din spate)  Din greşeala ... de un prieten nu se vindecă niciodată.....................................ANEXA 2 FIŞĂ CU SARCINI DE LUCRU -ATRIBUTUL- Completează spaţiile punctate cu atributele corespunzătoare..... răstoarnă carul . nu prinde şoareci............ trece primejdia ....... rea)  Rana .............................................. cel înţelept o îndreaptă pe a lui........ (lăudat)  Meseria e brăţară ....... mare)  La pomul .. pentru a descoperi proverbele:  Cine aleargă după ........................ ............................ ...........(din faţă................ nu miroase a bine................ iepuri nu prinde niciunul......................................................... ...............( de aur)  Lauda .... (mică..( de sine)  Paza ..

.... Joia. 4... atributul subliniat este în cazul genitiv. zi din viaţa de elev este specială..nehot. b.. .. Ieri am găsit pe banca solitară Din parc un biet mănunchi de flori trecute..pron...... Fiecare zi trebuie trăită frumos.) dintre cele . 9. dar cele (numeral card..ANALIZEAZĂ atributele subliniate din enunţurile de mai jos: a.. completând spaţiile libere cu atributele potrivite: (adj.. nu există niciun atribut pronominal. 10.. În propoziţia Cum a fost discuţia cu ai tăi?. 3..... Ionuţ.ARGUMENTEAZĂ diferenţa dintre atributele adjectivale subliniate: 1. Mi-a venit altă idee..(numeral card).. încercuieşte litera A..)..). A G 5.... atributul subliniat este în cazul genitiv... cazul nominativ.)...... În propoziţia Colegul meu... 3... există 4 atribute....pron.. Vinovatul însuşi a recunoscut..nehot.... 4. În enunţul Campania împotriva fumatului a dat roade..... dacă o consideri greşită: 1.. zile sunt mai uşoare şi noi ne arătăm mai activi... În enunţul Dirigintele apreciază comportamentul conform regulamentului. Care pahar s-a spart? 6...... M-am întâlnit cu doi colegi de clasă. A G 6....la infinitiv cu prep. dar cea de-a cincea este cea mai grea. În versul Aud sunetul frunzelor risipite din nevăzute ramuri.ANEXA 3 FIŞĂ CU SARCINI DE LUCRU PE GRUPE: CUBUL 1.. 2.. 5. Avea o voce tremurândă.. (adj. Discuţia aceasta a fost interesantă..... dacă o consideri adevărată.... Parcă (numeral ord.. mai preocupaţi... Cu braţele-amândouă de gâtul meu te-anini Şi parc-ai vrea a-mi spune ceva. ore este ... sau litera G. APLICĂ ceea ce ai învăţat. Privirea duioasă a mamei mă linişteşte. În enunţul Te-am întâlnit pe aceiaşi bancă.... citind următoarele afirmaţii... A G 2...... cuvântul subliniat este atribut substantival apoziţional.. 7.. lipseşte astăzi. DESCRIE cea mai grea zi de şcoală din orarul tău. zile de şcoală dintr-o săptămână nu sunt toate la fel.. şi.... Fructele culese sunt puse la păstrare... A G 7. A G Atributul determină un substantiv sau un înlocuitor al lui.... cu dorinţa (vb... A G 3. 2. apoi suspini...... atributul adjectival este scris greşit. Am fost impresionat de reacţia sa... 8..). A G 4.

..... H.(adj.. Ideea celuilalt a fost mai bună .... ........nehot.............. 5. numeral ordinal cu valoare adjectivală... verb la supin... 5. dintre elevii (subst. adverb de timp......... două probleme la fizică...... 2.)......).. pronume demonstrativ............... interjecţie. venirea celui de-al doilea / venirea lui cel de-al doilea. Problemele de rezolvat sunt dificile.....)...... adjectiv pronominal posesiv. .... litera corespunzătoare părţii de vorbire prin care sunt exprimate atributele subliniate: 1. dem. pictor ai cărui tablouri / pictor ale cărui tablouri.. COMPARĂ variantele de mai jos şi subliniaz-o pe cea corectă: ora douăsprezece / ora doisprezece.... 4....comun în G)......... o compunere la română...... B..... astfel că . 6..... 7...solicitantă: lecţii (vb.... în spaţiul punctat din dreptul fiecărei cifre....... şi (adj...... cam zece noţiuni noi la biologie.... I..... îi consolează gândul că după (adj.. G.. ai noştrii / ai noştri părinţi. propriu-zis)........propriu-zis)... propriu cu prep...... zi începe weekendul. 8..la supin). 3. Cadoul de la ai mei mi-a plăcut. A............ verb la gerunziu..pron.... 6... la geografie.. În caz că iau note (adj. ASOCIAZĂ Scrie. pronume posesiv. substantiv comun.. Strigătul vai! se auzi de dincolo..pron..... E.... Ne preocupă ziua de mâine. teme: vreo şapte exerciţii (adj... ..... aceleiaşi fete / aceleeaşi fete.. Maria înseşi /Maria însăşi.pron nehot......... o fişă (subst. C...). ..... copaci a căror frunze / copaci ale căror frunze. la matematică. ........... D.................... vin nepregătiţi la câte un obiect.. A început lupta contra adversarilor.... nici un copil / niciun copil.. Păsări ciripind se întorc la cuib..... F. . Textul primei pagini a fost şters. ...