You are on page 1of 2

Ime i prezime

:
index br.

Zavrˇ
sni deo ispita iz Matematiˇ
cke statistike
Teorija redova
1. Odrediti oblast konvergencije redan(2x − 1)n
.
4n
n=0

2. Razviti u stepeni red funkciju f (x) = x2 ln(1 − 2x) +

3
i odrediti za koje x dobijeni razvoj vaˇzi.
1 − 3x

Na´ci sumu reda ∞ ∑ (n + 2)xn .3. (n − 1)! n=1 .