You are on page 1of 19

CUPRINS

1. INTRODUCERE.
2. GENERALITĂȚI.
2.1. DEFINIȚII.
2.2.GENERALITATI ASUPRA CONTROLULUI PRODUCTIEI.
2.3.CONTROLUL STATISTIC AL PROCESELOR.
3. COMPONENTELE IMPRIMANTE.
4. ELABORAREA SCHEMEI DE PRODUCERE.
5. SCHEMA TEHNOLOGICA PROCESULUI DE PRODUCȚIE.
6. SCHEMA PROCESULUI DE FABRICATIE A COPIATORULUI.
7. ELABORAREA PROCESULUI DE CONTROL.
8.INSPECȚIA.
9. CONTROLUL FINAL.
10 .CONCLUZII.
11.BIBLIOGRAFIE.

1

2 . Chester Carlson încheie un acord de licenţă pentru a dezvolta invenţia cu Haloid. care producea 2. Deşi nu a apărut niciodată pe piaţă. În 1964. Zece ani mai târziu. aproape toate xerografiate. xerografia. apare primul copiator de hârtie din lume. În 1955. Xerox 914. era introdus pe piaţă Xerox 6500. 20 de milioane de copii. se lansează Xerox 813. prima imprimantă laser comercială din lume. În 1963.400 de copii pe oră şi era echipat cu primul alimentator automat de hârtie. primul copiator de hârtie de mare volum din lume. atunci când inventatorul Chester Carlson a înregistrat primul patent al invenţiei sale şi a realizat prima copie xerografiată în data de 22 octombrie. care a fost privit cu reticenţă de clienţi şi totuşi. în fiecare an. atunci când s-a fabricat primul exemplar. prima aplicaţie complet automată a xerografiei şi unul dintre primele produse care a reuşit să facă profit din noua tehnologie. peste 10. În 1977 se lansează Xerox 9700. care are la bază xerografia.1. ce avea la bază noua tehnologie – xerografia. la cinci ani de la lansare. Procesul a rămas acelaşi până în zilele noastre. numărul crescuse la 9.000 de maşini fuseseră instalate în birourile din toată lumea. precum seria Xerox DocuTech. estimările erau de 5. erau realizate la nivel mondial. în 1944. trilioane de copii sunt realizate în lume. primul copiator desktop din lume. În 1948 Xerox devine marcă înregistrată şi un an mai târziu. înainte de apariţia Xerox 914. în 1949. se dezvoltă Model A OX Box. în Astoria. Alto este primul computer personal care a folosit un mouse şi o interfaţă grafică. Patru ani mai târziu.5 miliarde de copii la nivel global. Câteva momente esențiale din istoria Xerox. În 1955. în 1946. primul copiator color din lume. Queens. Şi acesta era doar începutul. Xerox făcuse o cercetare proprie care arăta că utilizarea culorii în prezentări şi alte tipuri de documente creşte atenţia cu până la 30% şi reţinerea informaţiilor cu până la 260%.000 de unităţi fabricate în următorii trei ani. La doi ani. prima imprimantă manuală comercială. După multe încercări eşuate. Xerox 2400. Însă la sfârşitul celui de-al doilea an. NewYork. Astăzi. În 1960. care schimbă radical modul de lucru cu documentele. Tehnologia folosită în dezvoltarea acestuia a evoluat şi a jucat un rol semnificativ în dezvoltarea sistemelor digitale avansate de imprimare. companie care devine ulterior Xerox Corporation. iar un an mai târziu. se lansează Copyflo.INTRODUCERE Istoria xerografiei începe în 1938. Battelle Institute din Ohio încheie un parteneriat cu Chester Carlson pentru dezvoltarea invenţiei sale.

procese de servire și procese anexe. pentru a produce artefacte. dar în anii 1980 au fost introduse liniile color. 2. Calitatea reprezintă ansamblul caracteristicilor unei entitaţi materiale sau nemateriale care-i conferă aptitudinea de a satisface necesitaţile exprimate. GENERALITĂȚI 2. a adaptat xerografia pentru a elimina etapa aplicării manuale a cernelii în procesul de creare a milioanelor de cadre necesare unui film de animaţie.În 1990. Ub Iwerks. Calitatea procesului este măsurată nu numai prin gradul în care procesul este conform cu o calitate superioară. la o calitate foarte bună şi printul tranzacţional. faimosul animator american care l-a creat pe Mickey Mouse. Primul film animat care a utilizat acest proces a fost O sută unu dalmaţieni (1961). Pe baza acestei defini ții. chimice. procese auxiliare. se lansează presa digitală de producţie Xerox iGen3. În 2002. Control – proces managerial pentru asigurarea capabilității procesului prin măsurări. în comparație cu implementarea planificată. La început erau posibile doar liniile negre. inclusiv măsurători și criterii de calitate. revoluţionând tipărirea rapidă de documente. un produs va fi "de calitate" în măsura în care ansamblul de caracteristici va satisface cerințele clien ților (sau ale consumatorilor. Calitatea procesului se referă la gradul în care un proces acceptabil. Procesul de producție .reprezintă ansamblul de operații mecanice. care prin acțiune simultană sau succesivă transformă materiile prime în bunuri sau realizează asamblarea.1. ci și prin gradul de calitate al produselor rezultate din proces. care realizează rapid materiale de marketing color şi cărţi. producţia de volume mari. Un proces "de calitate" prezintă aptitudinea de a reproduce men ținerea sub control a fluxului procesului. îşi face apariţia seria Xerox DocuTech. comparări cu obiectivele și întreprinderea măsurilor corective în caz dde necesitate. La estimarea calită ții procesului se ia în considerare starea implementării curente a procesului. ale pieței). DEFINIȚII Procesul tehnologic . pentru satisfacerea necesităților umane. Calitatea unui produs reprezintă ansamblul de caracteristici ale produsului care îi conferă acestuia capabilitatea de a satisface cerințe și dorințe ale clien ților. Procesul de producție cuprinde diferite categorii de procese : procese tehnologice de bază. ghiduri etc. care finisează documentele şi este dotat cu un laser cu fascicul dublu controlat digital şi o interfaţă sofisticată pentru utilizatori. 3 . Un lucru mai puţin menţionat este că xerografia a fost folosită şi în animaţie. care au fost folosite în filme de animaţie precum The Secret of NIMH. a fost implementat și este conform cu standarde prestabilite.cuprinde totalitatea proceselor folosite pentru transformarea materiilor prime și a semifabricatelor în produse finite. fizice. repararea ori întreținerea unui sistem tehnic. primul sistem electronic de producţie. împreună cu Walt Disney. De exemplu.

Obiectivul de control al calităţii statistice este de a determina când procesul a ieşit de sub control statistice. Este aplicabil pentru organizaţii de toate mărimile si poate lucra ca instrument independent si se poate generaliza la nivelul intregii companii pentru a culege si prelucra date pe scara largă. Proba de articole este generată aleator de la populaţie. Un grafic de control conţine trei linii orizontale: linia centrala reprezinta medie a procesului de producţie. Fiecare element din eşantion este inspectat sau testat pentru anumite caracteristici calitative. care toate sunt corelate între ele. în continuare se va prezenta managementul controlului cantitativ al producţiei.GENERALITATI ASUPRA CONTROLULUI PRODUCTIEI Controlul producţiei implică controlul cantităţilor de produse. în funcţie de numărul de piese care au trecut de inspecţie sau de testare. În prelevarea de probe de acceptare. Un grafic de control este proiectat pentru a fi o tehnică simplă grafic de monitorizare şi control o caracteristică unică a procesului de producţie Obiectivul este de a obţine o estimare a parametru principal care descrie variabilitatea această caracteristică şi apoi de a utiliza un test de ipoteză pentru a determina dacă procesul este in control. De exemplu. astfel încât să se verifice ce acţiuni corective pot fi luate. 2.CONTROLUL STATISTIC AL PROCESELOR Controlul Statistic al Proceselor este o componentă vitală a managementului calităţii si contribuie la micsorarea numarului de produse neconforme cu cerintele standardelor de produs. În control al calităţii statistice. 4 . controlul calităţii şi controlul costurilor. procesul este în afara controlului şi trebuie să fie examinate pentru a determina un motiv. Limitele de toleranţă naturale (± 3 deviaţii standard) sunt utilizate în mod normal pentru a specifica limitele superioară şi inferioară într-un grafic de control.3. Dintre toate aceste tipuri de control. Cele două tehnici principale în controlul calităţii statistice sunt de prelevare a probelor de acceptare şi diagrame de control. lotul este acceptat sau respins. diametrul deo parte cilindrică este măsurată după operaţia de cotitură care a generat o parte este finalizată. În condiţiile de calitate cerute. În cazul în care valoarea măsurată a producţiei este în afara acestor limite.2. valoarea statistică a procesului de producţie. precum şi limitele superioare şi inferioare de control indica extreme. se ia o probă dintr-un lot de piese şi.2. deducţii sunt făcute cu privire la calitatea pe baza unui eşantion luat din populaţia de elemente.

Tava 5 cu extensia tăvii Suport creion stylus Creion stylus Capacul documentului Ecranul documentului Panoul de comandă Tava de ieşire centrală 8. Tăvile 1–4 12. 4. 7. 6.3. Rotiţe blocabile 5 . COMPONENTELE IMPRIMANTEI Figura. 5. 2. Uşa frontală 11. Comutatorul secundar de pornire/oprire 10. 3. Tavă de ieşire 9.1 Vedere din stânga-faţă 1. 3.

Port de date. Uşa C 6. Port USB.13. Conexiune Ethernet 11. Porturi USB. 22. 24. Figura. 14. tip B 8. Fantă pentru cartela de funcţi 13. Uşa E 2. 16. 19. 3. Serviciu 12. 16. tip A 9.2 Vedere din dreapta-spate 17. Uşa A 3. Uşa B 5. Uşa D 4. 20. 21. 15. Picior de nivelare 7. LED-ul controlerului 10. Butonul Resetare 15. 25. Interfaţă dispozitiv extern (opţională) 14. 18. 23. 6 . 1. 26.

22. 19. 35. Componentele interne 36. Comutatorul principal de pornire/oprire 37. Cartuşele cu toner 42. 34. 18. Figura. 2. 21. Linia 2 25. 24. 3. 28.17. 30. Cuptor 41. 27. 33. 1. 20. Bandă de Transfer 43.3. Bagheta de curăţare a ferestrei laser 39. 29.4. A Doua Rolă de Transfer Polarizată 40.Conexiunea pentru telefon şi fax 31. 26. 3. Cartuşuri Cilindru 38. Capacul cartuşului cilindru 7 . Linia 1 23. 32. Figura.

Tavă de ieşire documente 69. Uși 4. 4. 5. Capac 3. 73. 1. Tava alimentatorului de documente 63. 7. 72. Caecasa 6.1 Parți componete fabricație proprie 1. 56. 6. ELABORAREA SCHEMEI DE PRODUCERE 74. 60. Recip. 3. 49. Banda de transfer 8. 50. Indicator de confirmare 66.44. 8. 11. 48. Recipient pentru riziduu 10. 55. Ecranul CVT 70. Ghidaj documente 5. 5. 4. 4. 57. 53. 62. 9. Mânerul de eliberare a capacului cartuşului cilindru 45. 5. cu Reziduuri 46. 58. 51.2 Parți componete achiziționate 8 . interior Mânerul de deschidere a capacul 68. 52. Fig. 59. 54. 2. Element de silicon 9. 65.6 Alimentatorul de documente 61. Elemente rotative 7. 47. Capac superior 67. Ecranul documentului 64. Capac interior Ghidaje document 71. Tave pentru hîrtie 2.

12. 13. Motoare 23. Panou de comandă 16. Plastic 31. Aliaj 32. Cartușe 28. Semiconductoare 29. Sticlă 24. Întrerupător 18. Convertor 17. Șuruburi 20. Cuptor 27. Silicon 15. Elemete de memorie 22. Roti 21. Softw 9 . Conductoare 26. Lampă 25. Porturi 19. Metal 14. Placa de textolit 30.

repararea ori întreținerea unui sistem tehnic. procese auxiliare. 46.reprezintă ansamblul de operații mecanice. 36. 49.cuprinde totalitatea proceselor folosite pentru transformarea materiilor prime și a semifabricatelor în produse finite. care prin acțiune simultană sau succesivă transformă materiile prime în bunuri sau realizează asamblarea.33. pentru satisfacerea necesită ților umane. 34. 43. Procesul de producție cuprinde diferite categorii de procese : procese tehnologice de bază. 41. 39. procese de servire și procese anexe. fizice. Procesul tehnologic . SCHEMA TEHNOLOGICA PROCESULUI DE PRODUCȚIE . 51. 40. 47. 44. chimice. 50. 45. 37. 5. 48. 38. 35. Procesul de producție . 42.

66. 56. 71. 64. . 70. 57. 61. 59. 62.1 Schema procesului de producție 55. 60. 54. 63. 58. 5. 53. 69. 68. Figura.52. 72. 65. 67.

1 Schema procesului de fabricatie a copiatorului 82. 74. 78. 76.73. 81. Figura. 79. 6. . SCHEMA PROCESULUI DE FABRICATIE A COPIATORULUI 77. 6. 80. 75. 83.

87. 93. 89. 86. . 94. 95.84. 7.2. 91. Elaborarea procesului de control al calității la ansamblarea copiatoarelor se face pe baza de schemei de producere prezentată mai jos: 92. ELABORAREA PROCESULUI DE CONTROL 90.Schema de control 88. 85. Figura. 6.

97. 100.  Calitatea va fi verificată de fiecare persoană care participă la procesul de producere. Figura 7. 8.  Controlul final. Schema procesului de producere 101. 102.96. . 106. 105. 98. Controlul calitatății îl vom efecutua în trei etape:  Inspecția. 103. 104. 99. 107.1.INSPECȚIA 108.

 Activitatii: cine ce face: Bucla de feedback implica multe sarcini. Fiecare lucrător este controlor calitate 120. 113. Rezultatele inspectiei sunt comparate cu cerintele specifice pentru a stabili daca conformitatea a fost sau nu atinsa.declarațiile furnizorului sau certificatul de caliate se folosesc pentru verificare sau urmărire. luand in considerare factorii motivationali. 111. astfel incat.  Controlu fizic al calității-se verifică calitate materiei prime pentru fiecare companentă în parte(ex: se verifică ecranle daca funcționează etc. 115. 116. 117. 110. Inspectiile folosesc observatia. Inspectiile produselor compara caracteristicile produselor cu cerintele produselor cu scopul de evalua conformitatea. fiecare lucrator sa poata avea initiative personale sau colective si sa luceze cu placere.  Aceasta presupune ca fierca lucrător care partcipă direct la producerea televizorului este responsabil de calitate  Antrenarea penrsonalului pentru realizarea obiectivelor referitoare la calitate.  - compararea obiectivelor cu performantele reale. Evaluarea rezultatelor. baza ei reprezentand-o motivarea. testarea si judecarea pentru a evalua conformitatea. . intr-un climat de consens si de armonie sociala.  Se verifică codul de bare-echipamentul de citire a codului de bare se folosește pentru a controla codul de bare a echipamentelor.)  Se verifică dimensiunile-se verifică da detaliile sunt de mărimile specificate. În procesul nostru de producție vom utiliza inspecția pentru a determina calitatea materie prime care trebuie utilizată pentru producerea copiatoarelor acestea se mai numește în engleză “InputControl”. Controlul materiei prime se efectuiază în modul următor:  Se verifică certificatul.  - interpretarea obiectivelor.  Controlul proprietaților fizice-se controlează cantitatea.109. 114. Antrenarea are un pronuntat caracter operational. masurarea. Intreprinderile promotoare ale managementului total la calitatii pun un accent deosebit pe motivarea prin implicare a personalului. si anume:  - evaluarea performantelor reale. 119.Functia de antrenare se refera la totalitatea proceselor prin care personalul intreprinderii este atras si determinat sa participe la realizarea obiectivelor planificate in domeniul calitatii. 118. (ISO 9001 pentru managementul calitatii) 112.

123. 599 207. 164. 4 199. executanti. 5 197. 602 243.7 181. 234. 602 150. 1 144.4 253. 169. 601 145.p 129. 603 248. 3 247. Media 131. CONTROLUL 124. 2 242. 5 259. 3 168. 1 206. 599. inspectorii de calitate. 172.2 229. 134. 4 252. 3 216. Acest proces consta dintr-o serie de pasi. 599 159. 140. 133. trebuie sa exprimam mai intai ce semnificaţie are termenul de „control”. 2 149. 127. 4 256. 1 237.28 142. Nr. 126. 122. 600 212. 2 180. 141. 125. personal de intretinere. - decizia in privinta conformitatii. 3 185. 2 211. planificatorii ( inginerii de proces ). supraveghetorii. aplicat la calitate. 598 176. 170. 226. 165. . 233. 602. 139.4 204. sunt mai multe persoanela fiecare post de control: lucratorii. 227. Înainte de a discuta despre rolul controlului calitatii. 171.  De obicei. 231. 262. 265. 600. 598. 600.8 217. 600. 603. 601 198. tion 135. 5 166. 602 191. 264. 601 222. 128. 1. 4 155. 3 160. 3 225. 600 154. 232. Controlul. 601. 3 136. Nr. 1 175. 604 260. 604 137. 600 238. 4 261.94 173. este un proces care asigura ca standardul de produs sau serviciu este stabilit si respectat. 1 268. in acest context. 138. 196. 604.  - actiuni in consecinta.4 167. 2 273. 121. Subiectul de controlat poate fi orice aspect al produsului care poate influenta calitatea primita de client. 599. 201. 200. FINAL 9. Amplit eșantio rodu tatul eșantio udinea nului sulu măsu nului eșantio i în rării nului eșan 132. Pot exista chiar mai multe operatiunii de reglare. 1 163. 4 221. 257. 600 186. 2 194. Aceasta poate fi o parte tangibila a produsului ori pot fi esenţiale pentru procesul de livrare a produsului. 4 190. 203. statisticienii. 202.2 230. Tabelul 1. 5 228.48 235. Rezul 130. 195. 603 269.1 274.

258. 362. 295. 278. 320. 3 279. 326. 357. 7 349. 597.21 353. 358. 4 314. 597. 4 345. 602.14 297.82 266. 6 318. 3 352. 599 331. 361. 5 290. 363. 600. 364. 600 263. 289. 2. 325. 324. 5 321. 360. 3 340. 5 287. Media 354. 601 346. 4 283. 355. 294.8 322. 293. 1 330. 296. 319. 596. 327. 1 299.9 .9 305. 359. 598 310. 3.1 292. 2 304. 596 300. 5 350. 601. 2 323.64 328. 602 284. 602 351. 600 336. 356. 2 335. 597 315. 601 291. 288. 600. 3 309.2 341.

388.CONCLUZII 370. 374.produsele trebuie să corespundă unor norme drastice care asigură o funcționare normală. 371. 389.cum ar fi: controlul la intrarea. 379. dar nu și în cele calculate. 384. Astfel prin punctele mentionate am argumentat procedura de control care se efectueaza la etapele de producere a mașinelor de spălat automate cît și o programare bine stabilită a dezvoltării ra ționale în procesul de fabricare a acestor electrocasnice. Adică procesul se încadrează în limitele standardizate. vîndute și cerute pe piață. 372. 368.Deci elaborarea procedurilor de control a procesului de producere este actuală deoarece controlul este menţionat ca una din cele mai importante funcţii manageriale. Pentru ca acestea să fie accepate. 383. În cazul dat trebuie să verificăm și să reparăm partea care se ocupă de centrifugare. 373. În principiu controlul este un proces de care depinde calitatea produselor. putem asigura o calitate bună a produselor finite. 386. 366. 380. În rezultat s-ar putea concluziona că controlul calității joacă un rol foarte important în procesul fabricării. controlul final. 377. În lucrarea de an. În baza acestei lucrări de an efectuate vedem că controlul calită ții proceselor de producție este o etapă foarte importantă din domeniul de fabricație.c ontrolul pe linia de producere. 381. . 10 . 385. Pentru a afla dacă procesul este sau nu conform am efectuat unele măsurări luînd cîteva eșantioane de măsurări și construind fișa de control din care nu se observă o deviere a procesului de la normal. 382. 367. 378. 375. am avut drept scop dezvoltarea notiunii de control aplicata la procesul de fabricare a copiatoarelor. El este împarțit în mai multe etape. 376.365. Ținînd sub control un proces. 369. 387.

dr Alexandru Tarlajan. 398. 11. 6. 1. 8. ISO 50001:2011. 395. 391.univ. 3. Manualul calităţii. 400. 394. care prevede sistemele de management în energie. 2. Cursul de control și certificare Alexandru Tarlajan. Cursurile de metrologie Andrei Chiciuc. cerințele față de acestea și ghidul de utilizare al acestora. ISO 18001:2007. Sergei Ceapa. 396. 399. Editura Tehnică. B. 7. . Bucureşti.Ilie Nucă. Cursul de managementul calității conf. Îndrumar de laborator la controlul și certificarea producției Alexandru Tarlajan. 4.. 393. Cursul de statistică Ilie Nucă.390. care prevede cerințe față de sistemele de management de Securitate și Sănătate în Muncă. 5.BIBLIOGRAFIE 397. 392. Froman.