You are on page 1of 11

Bankarski agregati

JS

Uvod  U analizi bankarskih agregata polazi se od osnovne identičnosti da su obaveze i kapital banke jednaki njenoj aktivi: A = O+NW gde je:      A – aktiva O – obaveze NW – Kapital banke (neto aktiva) Banka se nalazi u fundamentalnoj ravnoteži ukoliko su joj obaveze i kapital pokriveni dovoljnim obimom aktive i ako ima pozitivnu vrednost kapitala. .

Na osnovu bilansih pozicija ravnoteža banke može se prikazati na sledeće načine: Aktiva = Obaveze + Kapital  Kapital = Aktiva – Obaveze  Obaveze = Aktiva – Kapital  .

Bankarski agregati – širi smisao .

najznačajniji bankarski agregat.  Finansijski potencijal banke izražava izvore sredstava koje banka transformiše u različite oblike finansijskih plasmana.  Finansijski potencijal se može poistovetiti sa ukupnom pasivom.  Realnim sagledavanjem finansijskog potencijala i finansijskih plasmana poslovne banke izvodi se ocena njene performansnosti (boniteta).  Lice i naličje jedne iste stvari su finansijski potencijal i finansijski plasmani. a finansijski plasmani sa ukupnom aktivom (kreditnim i nekreditnim plasmanima) poslovne banke.Pojam finanijskog potencijala Finansijski potencijal banke .  .

Rb – rezerve banke .Međusobna zavisnost finansijskog potencijala i finansijskog plasmana banke iskazuje se:  Fpo = Fpl  UP = UA  Fpo = Dp+Ko+Oo  Fpl = Kp+Hov+Rb  Dp+Ko+Oo           = Kp+Hov+Rb Fpo – finansijski potencijal. Oo – ostale obaveze. Ko – kreditne obaveze. UP – ukupna pasiva. Fpl – finansijski plasmani. Hov – hartije od vrednosti. Dp – depozitni potencijal. Kp – kreditni plasmani. UA – ukupna aktiva.

Finansijski potencijal banke se sastoji iz: Sredstava koja je banka prikupila kao depozite (depozitna sredstva) .

Bankarski agregati – uži smisao Kreditni potencijal .

 Kp=Fpo – SR Gde je:  Kp – kreditni potencijal. a da održava rezerve. a da pritom ne ugrozi svoju likvidnost i solventnost.  SR – sredstva rezervi.  Fpo – finanisjki potencijal. .Pojam kreditnog potencijala  Kreditni potencijal – raspoloživa sredstva banke koje ona može da plasira u vidu kredita ili drugih plasmana.

. jer je u skladu sa merama monetarno-kreditne politike dužna da deo sredstava izdvoji na ime obaveznih rezervi kod centralne banke. Prema tome. pa se na taj način njen finansijski potencijal umanjuje za određeni iznos.   Ni jedna banka ne sme sav svoj finansijski potencijal usmeriti u plasmane. potencijal za plasmane (kreditne i druge) banke je iznos sredstava ukupnog finansijskog potencijala – umanjen za iznos obavezne rezerve i rezerve likvidnosti. Jedan deo se još izdvaja u vidu rezervi likvidnosti.

Rezime:  Finansijski potencijal: depozitna sredstva.zbir izvora sredstava iskazanih u pasivi bilansa  Plasmani su vezani za izvore  Banka ne plasira sva sredstva kojima raspolaže. kreditna sredstva i sopstveni kapital  Finansijski potencijal . već ih umanjuje za iznos planiranih rezervi. multiplikovana sopstvena sredstva. .