You are on page 1of 24

A tlgycsemetk

nevelsrl. *)

Irta: L e v i t z k y Albert, m. k. erdf z.


Jelige:

A tapasztaltakat kzlnnk kell.

A kontinensen egyetlen fanem sincsen, mely oly sokfle s oly


rtkes s nlklzhetetlen mfa vlasztkokat nyjtana, mint a tlgy.
Ezrt, s mert a kocsnyos s kocsnytalan tlgynek krge, s ezen
kvl az elsnek gubacsa is cserzsre alkalmas s keresett anyagot
kpez s a tlgyek gymlcst, a makkot is jl lehet rtkesteni,
tenysztst btran ajnlhatjuk, minden birtokosnak, kinek tlgy
tenysztsre alkalmas erdtalaja van.
A tlgynek termszetes uton val feljtsa, egyfell taln azrt,
mert a makkot a vad- s hzi llatok nagy rsze elszeretettel keresi
fel s fogyasztja el az erdben, msrszt pedig azrt, mert tlgyeseink
sokszor nem megfelelen kezeltetnek, nem mindig szokott sikerlni.
Ez a krlmny a birtokosokat arra indtotta, hogy tlgyeseiket
mestersges mdon ujitsk fel.
A mestersges feljtsi mdok kzl eleinte csak a vets alkal
maztatott , miutn azonban a vaddiszn, egr stb. s az elemi
csapsok a legtbb esetben a vets sikert meghistottk, a tlgy
csemetk nevelse s kiltetse mindig nagyobb s nagyobb trt hd
tott haznk minden rszben, s biztosan llithat, hogy a vetst
nemsokra teljesen ki fogja szortani **) s a vets csakis mezgazda
sgi kztes hasznlattal fog alkalmaztatni oly helyeken, hol a vadak
ltal okozott krtl flni nem kell***).
Szksges s hasznos teht, hogy az rdekelt birtokosok s
kzsgek rszletesen megszerezzk azokat az ismereteket, melyek az
ltetshez szksges csemetk nevelshez szksgesek, s a melyeket
mi albb lehet rszletessggel leirni treksznk.
*) E dolgozat, melyet szerz beleegyezsvel a mr kzlt plyamunkk
kiegsztsl utlag szintn jnak ltunk kzlni, az Orszgos Erdszeti Egyeslet
plyzatn dicsrettel tntettetett ki.
Szerk.
**) Mersz llts, melyet a jv nehezen igazol.
Birl b.
***) A vaddisznk 1886. v tavaszn 15 hold teljes vetst, 1887. v szn
20 hold teljes s 8 hold sorvetst tettek tnkre, a teljes vetst wi-nyi mlysgig
gyszlvn rigoliroztk, a sorvetsben a sorokbl trtk ki a makkot.

Knnyebb ttekints vgett az anyagot tbb fejezetre felosztva


fogjuk trgyalni, s pedig :
az I. fejezetben szlani fogunk: a t l g y m a k k r l l t a l
b a n s a m a k k s z e d s r l s k i t el el s i m d j r l :
a II. fejezetben : a t l g y c s e m e t k n e v e l s i m d j a i r l
a csemetekertekben;
a III. fejezetben : a t l g y c s e m e t k i s k o l z s r l s a
t l g y s u h a n g o k n e v e l s r l ; s vgl
a IV. fejezetben: a c s e m e t k k i e m e l s r l s c s o m a
golsrl.
I.
A tlgymakkrl

ltalban.

FEJEZET.
A malik szedsrl s eltartsrl
tttelesrl.

1. A t l g y m a k k r l
fordul el :

ltalban.

Haznkban

vagy

tlgyfaj

1. A kocsnyos tlgy, Quercus pedunculata Ehrh.


2. A kocsnytalan tlgy, Qu. sessiliflora Sm.
3. A magyar tlgy, Qu. huugarica Hub.
4. A molyhos tlgy, Qu. pubescens Willd.
5. A csertlgy, Qu. Cerris L.
A ngy els faj makkja a virgzsra kvetkez szn, a cser
tlgy makkja a msodik v szn rik meg.
1. A k o c s n y o s t l g y makkja ugy alak, mint nagysg
tekintetben igen klnbz, de valamennyi faj kztt a henger alakot
leginkbb megkzelti, legsimbb fellet s alakja legsimmetricusabb.
Frissen szedett korban srgr-barna, vrses rnyalssal, szrtott
llapotban srgs, a hossztengelylyel egy irnyban prhuzamos barna
svok futnak, melyek a makk friss llapotban igen jl kivehetk,
ksbb elmosdnak. Hegyn igen kifejlett tvissel bir. Egy M-be fr
12.00020.000 j makk.
2. A k o c s n y t a l a n t l g y alakja inkbb kp alak, tvise
alig van, friss llapotban piszkos zldes-barna, szrtott llapotban
piszkosan srgs szn, a hosszsvok egszen hinyoznak; alakja
simmetricus.
1325.000 szem van egy" M-ben.
ERDSZETI LAPOK.

47

3. A m a g y a r t l g y m a k k j a a legkisebb. Friss
srgs-barna, alig szrevehet hosszsvokkal, szrtott
szennyes srgaszn, tvise jl kifejlett, a tbbi makktl
bztethet ezeken kivl aprsga s csszjnek rdessge
2550.000 szem van egy hl-ben.

llapotban
llapotban
megkln
ltal.

4. A m o l y h o s t l g y m a k k ismertet jegyl a hosszten


gelyre keresztben fut zonalis psztzatot lehet tekinteni, mely ugyan
a csernl is elfordul nmileg, de ennek oly elt ms ismertet
jelei vannak, hogy sszetveszteni ket nem lehet.
1830.000 szem van egy hl-ben.
5. A c s e r t l g y m a k k j a legnagyobb. Mig a tbbi tlgy
fajok makkja igen klnbz alak, addig a csermakk alakja nem
igen vltozik, t. i. hengerded, kzepn legvastagabb, aljn vkonyabb,
s legvkonyabb a hegyn, mely hegyes tvissel van elltva. Szine
friss llapotban vrses sttzld, ksbb mindinkbb vilgosodik s
vrsdik; felletn hossztengelye irnyban igen finom s srn
fekv barzdk futnak vgig, melyek a makknak oly kinzst kl
csnznek, mintha c z i z e l a l v a volna.
1018.000 ezer szem megy egy hl-be.
Az t tlgyfaj kzl fleg a kt elst tenysztik mestersgesen,
mert a m o l y h o s s m a g y a r tlgy igen lassan nnek, a cser
pedig csak tzift szolgltat.
2. A m a k k s z e d s e . A kocsnyos tlgy makkja szeptember h
vgn kezd rni, a kocsnytalan tlgy pedig 14 nappal ksbben.
A makkrst egyltalban oktber hra lehet tenni.
Miutn elszr a kifejletlen, frges makk hull le, a szedssel
vrni kell, mig nagyobb es vagy szeles id utn a makk tmegesen
kezd hullani. Sokan ajnljk, hogy a rosz s frges makk feletet
sre a szeds eltt sertseket hajtsunk az erdbe. Tapasztalataim
szerint azonban a sertsek a kifejletlen makkot nem eszik meg s
a frges makkbl is csak a javt szedik fel s ekzben a fldet anynyira feltrjk, hogy ksbb a szedst csak megneheztik. A sertsek
behajtsa ennlfogva nem vezet teljesen czlhoz. Azt is tancsoljk,
hogy az elszr lehull, rosz makkot a fk trzse krl sszesepertessk, elrni akarvn ezltal azt, hogy a j makk tiszta terletre
essk s knnyebben felszedhet legyen. Ez a tancs ugyan knyvben

olvasva jl hangzik, de a termszetben csak nagy kltsggel lenne


foganatosthat s n ezrt nem javasolhatom.
Mondjk vgl, hogy harmatosn ne szedjk ssze a makkot,
mert megpenszedik s elromlik. n e helyett inkbb arra figyelmez
tetem azokat, a kik makkot gyjtenek, hogy a nyirkos makkot
magasan fel ne halmozzk, vagy hosszabb idn t zskban ne tartsk,
mert ekkor csakugyan elromlik makkjuk.
sszel rvidek a napok s hamar ll be nedves, ess idjrs,
sietni kell teht a munkval. Annyi tny, hogy esben gyjteni nem
tancsos, mert az esben szedett makk a raksban kicsrzik. De ez
megtrtnik hossz eszs utn a fldn fekv makkal lelhelyn is.
Ha szszel vetjk el a makkot, btran szedhetjk esben is,
csak az ttelelend s elszlltand makkot kell lehetleg szra
zon sszeszedni.
A makk csrzsa klnben fajok szerint klnbz, leggyor
sabban csirzik a kocsnytalan tlgy, utna a magyar- s molyhos
tlgy, azutn a kocsnyos s vgre legnehezebben a csertlgy.
A makkszedsnl legczlszerbb eljrs a kvetkez. A makk
term erd kzepe tjn, erdtisztst vlasztunk ki, magasabb fekvssel,
melynek szln egyszer kunyht rgtnznk, ez lesz a makkot tvev
erdr tartzkodsi helye. A munksok, kik 12 ves gyerkczk is
lehetnek, fles kosarakkal vagy kisebb zskokkal, 2030-val egy
csoportban, egy erdr felgyelete alatt sorban bejrjk az erdt,
flszedik mindentt a j s nagy szem makkot.
Ha a kosr vagy zsk megtelt, tartalmt a szedk nyomban
jr szekrre rakjk, a mely a makkot a kunyhhoz szlltja, hol
legfeljebb 810 cm magassgban a gyepen kiteregettetik.
Magtl rtetdik, hogy ha a kunyh nem esik tvol a szeds
helytl, akkor a szekereket ers munksok ptolhatjk.
Abban az esetben, ha a szekr a szedket nem kvetheti min
denhov, akkor ezek a vlgyek mentn vr szekrhez viszik a makkot,
s ha a fuvaros szekervel a kunyhhoz tvozott, elre megllaptott
helyen halmozzk fel, a mit idkzben gyjtenek.
Egy msik mdja a makkszedsnek az, ha a birtokos rmrtk
utn tizet, pl. W-knt 80 krt, de ez esetben semmi esetre sem szabad
a makkot a helysgben gyjteni, mert ez az eljrs lopsra nyjt
alkalmat. Ilyenkor az tvtelnl gondosan meg kell vizsglni a hozott

makkot, s ha egszsgtelen apr is van belekeverve, az egszet ki


kell ntetni, a javt kivlogatni, s csak ezutn fizetni meg a dijat.
Ha telel kunyhink vannak, a makk ezeknl gyjtetik ssze,
hely nyerse vgett pedig, az elszr gyjttt makk, szi vetsre
alkalmaztatik, esetleg elszllittatik.
Felv: minl nagyobb szemeket szedetni, mert bebizonytott
tny, hogy minl nagyobb a makk, annl erteljesebb a csemete, mi
knnyen megfejthet abbl, hogy a nagyobb makkban a csemete
els tpllkozsra tbb tpanyag van felhalmazva.
Tapasztaljuk ezt az egyes fajoknl is, mert aszerint amint
makkjuk nagy vagy kicsiny, a cser- s kocsnyos tlgycsemetk leg
inkbb fejldnek, kevsbb fejldnek a kocsnytalan s molyhos tlgy, a
magyar tlgy pedig egy ves korban alig r el 10 cm magassgot.
Ha a beszedsnl gonddal s szigorral jrtunk el, kevs rossz
makkunk lesz.
A makk jsgt 1. kls kinzse utn tlhetjk meg.
A makk ugyanis csak akkor j, ha a hjt egszen kitlti, az
sszezsugorodott makk rossz; felletnek pnek kell lennie, a lyukas
makk frges;
2. slya utn, mert a j egszsges makknak nehznek kell lenni;
a knny makk ellenben rosz, s ezt az erdben kzbevtel alkalmval
lehet megtlni. Ha eltartsra sznt makkot vizsglunk meg a telel
kunyhknl, akkor vizbe dobjuk, a nehz, j makk az edny fenekre
slyed, a rosz a viz felletn szik, ezt teht eltvoltjuk.
3. Felmetszs ltal. A makk belnek nedvesnek, fehrsrgs
sznnek, a csirnak pedig pnek kell lenni.
A makknak ezen tulajdonsgaira a munksokat mr szeds
eltt figyelmeztetni kell, a figyelmetlen s a hanyag munksokat
pedig pldaads vgett el kell kldeni a munkbl.
Vilgos, hogy a makk megvizsglsa vizbedobs ltal sok idt
vesz ignybe, klnsen ha sok makkot kell eltartanunk, st a mak
kot is megnedvesti, pedig azt az elhelyezs vagy elszllts eltt
inkbb szikkasztani kell. Legczlszerkk, ha mr a beszedsnl nagy
gonddal jrunk el s a makk megvizsglst felmetszs ltal esz
kzljk, pl. 1000 drbot kssel felmetsznk, s ha ebbl 50 drb
rosznak bizonyult 5%-ka a makknak rosz, mirt is ugy elszllts,
mint elvetsnl a megllaptott makkmennyisget 5/ -al megtoldjuk,
0

vagyis 100 hektoliter


vetnk el.

helyett

105 hektolitert szlltunk, illetleg

A makk szikkasztst ugy eszkzljk, hogy szabadban, vagy


ha lehet fedl alatt 810 cm magassgban kiteregetjk s naponta
tbbszr tlapltatjuk, de a szikkasztst nem szabad addig folytatni,
mig a makk a hjban kopog, mert ekkor csirzkpessgt elve
sztette.
3. A m a k k k i t e l e l s e . Ha szszel nem vethetnk, akkor
a makkot gondosan ki kell telelni. Azonban brmily szoros gonddal
s szakrtelemmel kezeljk is a makkot, tlen t egy rsze mgis
elveszti csrz kpessgt. Els helyen ll e tekintetben a kocsnytalan
tlgy, utnna a magyar, molyhos, kocsnyos s vgl a csertlgy.
Kitelelskor a makkot a tlsgos nedvessg, kiszrads s meg
fagys ellen, azonkvl llatok s emberek elidegentse ellen kell
megvdeni.
Emberek s llatok ellen legjobban vdjk a makkot, ha nem
a szabadban, hanem megbzhat emberek udvarban vagy kertjben
teleljk ki.
A kitelelsre igen klnfle mdokat ajnlanak, melyek kzl
kvetkezket emiitjk meg :
1. S z r k b e n vagy pajtkban akknt teleljk t a makkot,
hogy 12 cm vastag rtegben szalmval felvltva halmozzuk fel.
Lehet homokkal vegytve is felhalmozni, de ers hidegben a rakst
szalmval ekkor is be kell fedni. Ha szalma kz rakjuk a makkot,
egerek ellen nincsen megvdve, homokkal keverve ellenben jobban
van biztostva az egrpusztits ellen, mivel ezek a raks belsejbe
nem hatolhatnak be.
2. M a g a s a b b helyen, kert vagy udvarban kart szrunk a
fldbe, melynek fels vgre zsupszalmt ktnk, a kartl 13 m
tvolsgban rkot sunk krben, melytl a fldet a kar fel
hnyjuk, s ezt akknt egyengetjk el, hogy a karnl legmagasabb
legyen, erre aztn felrakjuk a makkot a zsupszalmig, ezt krbe a
makkra helyezzk, erre az egsz rakst szalmval befedjk, hogy a
viz a raksba ne szivrogjon.
Jobb azonban, ha a makkot homokkal keverjk.
A raks krli sncz fenekn ednyeket alkalmazunk az egerek
megfogsra.

3. K a s b a n is eltarthatjuk a makkot akknt, hogy ugy mint az


elbb leirt mdnl, szrt ksztnk, de a szr kerletn l 5 m
magas svnyt fonunk, a falak oldalt mohval jl kibleljk s a
makkot felvltva szalmval rtegekben helyezzk el, midn aztn a
makkrteg 12 cm, a szalmarteg pedig 5 cm vastag. Szalma helyett
itt is lehet homokot alkalmazni, a mi mint emltk, jobban megvdi
a makkot az egerek ellen. Vgre zsupszalmbl fedelet ksztnk.
-

4. r o k b a n eltartjuk a makkot Alemann" mdszere szerint


30 cm mlysg rkot hzunk magasabb helyen, az rok 2 m szles
s brmily hossz lehet. A fldet az rok mindkt oldaln felh
nyatjuk, s a tltsre szarufkk sszekttt rudakat ezekre hosszban
felkttt erdei lczeket, a lczekre kttt glykat, azutn szalmt,
dudvt s lombot adunk, ellltva ily mdon olyan fedelet, hogy
alatta egy ember meghajolva dolgozhassk.
Az rok egyik vgt resen kell hagyni, hogy a makkot lap
tolskor odafordtani lehessen.
Az oromzat egyik vge betmetik szalmval, gazzal, a msik
vge addig, mig a lanyha idjrs tart, nyitva marad, az ess s
hideg id beltval azonban be kell tmni itt is a nyilast, hogy a
makk meg ne fagyjon.
Melegebb napokon azonban jra ki kell nyitni a fedelet, hogy
a makk nedvessge kiprologhasson.
Ezen telelsi md nagyon czlszer, mert minden pillanatban
meggyzdhetnk a makk llapotrl s azt szksg szerint meg
forgathatjuk.
A fedltl 80 cm tvolsgban rkot kell huzui, a viz lefoly
sra, melynek fenekbe az egerek fogsra ednyeket sunk.
Ha egerek hzdtak volna a fedl al, ezek megmrgezsre
tlban bzt nedvestnk, liszt, czukor s egrkvel (arzenik) vegyit
jk s belje egy pr csp rti kmnyolajt ntnk.
5. T o m c s n y i Gusztv m. kir. erdmrnk mdszere sze
rint. Ez nagyon hasonlt az elbbihez, csakhogy rendes szalmval
fedett kunyht emel a ketts 4060 cm mly, 1*52 m szles
rkok fl, melyek kztt 0 5 1 0 0 m szlessg gyalogjr van
hagya.
Termszetes, hogy a kunyh hosszt itt is a szksglet szerint
llapithatjuk meg. A szikkadt makk keverk nlkl rakatik az rkokba
-

csak kemny hidegek belltval kell azt szalmval befedni, ezt azonban
nehogy a nedvessg elprolgsa megakadlyoztassk, mihelyt az id
engedi, el kell tvoltani. Ers jjeli derek alkalmval a rcsajtt
szalmatakarval bortjuk be. Ezen telelsi kunyh lersa az E. L."
1886. V. fzetben tallhat.
6. Genth" a makk kitelelsnek klns mdjt alkalmazza.
Fslyt fektet arra, hogy a makk folytonosan kell nedvtartalommal
brjon, ezen czlbl vkony rtegben gyepes fldre teregetik ki a
makkot, addig mig minden makk elg vizet szvott fel, erre szlesre
font kosarakba rakja a makkot s szalmval s darczczal befedi.
Mihelyt a nedvessg elprolgott, mit a kosarak slyvesztsbl lehet
megtlni, jbl kiteregeti, ha nem lehet mskp hra.
Ezen kitelelsi mdok kzl kisbirtosoknak a 4-ik, nagybirtoko
soknak az 5-ik md ajnlhat.
Emltve volt mr, hogy a kitelels alatt, legyen az brmily
gondosan s szakrtelemmel keresztlvive, sok makk elveszti csirz
kpessgt. Ezrt a csemetekertekbe vetend makkot sokan elre
csirztatni szoktk, hogy roszszat ne legyenek knytelenek elvetni.
A csirztats kvetkezleg trtnik : fal- vagy kerts mellett,
mely dlnek fekszik s igy majd egsz napon t hsugarakat ver
vissza az eltte fekv trre, szrt ksztnk, melyre vkony rtegben
makkot tltnk, ezt lombbal vagy rosz gyknnyel befedjk s ersen
meglocsoljuk. A nedvessg s hsg elsegtvn a csrzst, a makk
rvid id mlva csirzani kezd. Ekkor aztn a mr kicsirdzott mak
kot gyermekek ltal kivlogattatjuk, a szrre pedig friss makkot tl
tnk, s az eljrst folytatjuk, mig makkszletnk tart. A kiszedett
makkot lehetleg azonnal el kell vetni.
Megjegyzend, hogy a csirztats semmi veszlylyel sincs szszektve, csak arra kell gyelni, hogy az ilyen makk tbb ki ne
szradjon. Ha a csna fonnyadt, fekete-foltos s penszes lesz, akkor
a makk hasznavehetetlen.
Sokan a csirt leszoktak csipegetni, s ezltal azt az elnyt
rik el, hogy a kargykr nem fejldik ki oly hosszsgra, st nha
tbb gu gykrzet szrmazik.

II.

FEJZET.

Tlgycsemetk nevelse csemetekertekben.


1. A c s e m e t e k e r t e k f e i c v s e s b e k e r t s e . A cse
metekert lehetleg kzel fekdjk az erdgondnok s erdr laks
hoz s azon kzsghez, melynek laki a munksokat szolgltatjk.
Olyan fekvse legyen, hogy sem hsg, sem fagy krt ne okozzanak.
A hsg legtbb krt tehet a dli s dlnyugoti fekvsben, ily
helyeken a ksi fagyok is legveszlyesebbek, mivel a nap heve
folytn a csemetk ily helyeken gyorsabban fejldnek.
A ksi fagyok kikerlse vgett vakodni kell egyszersmind
a mly szk vlgyektl, teknktl is. A csemetekert inkbb magasabb,
mint alacsonyabb helyen fekdjk. A keleti oldalok sem czlszerek,
mivel a hideg, szraz szelek rtanak a csemetknek.
Legjobb fekvs eszerint az jszaki vagy jszaknyugati, mert a
csemetk ilyen helyeken ksbben fejldnek, nincsenek kitve a ksi
fagyoknak, a korai fagyok pedig nem rtanak nagyon a tlgycseme
tknek, ily helyeken tovbb a nap hevnek nincsenek kitve.
A lejtnek mrskeltnek kell lenni, mivel az es klnben a
fels talajrteget lemossa, a patks megmvels pedig sokba kerl,
s ezenkvl a patkkban a talaj klnbz mlysgben munkltatik
meg, mi hasonlan htrnyos.
A csemetekert talaja legyen porhany s de, mlynek csak
akkor kell lennie, ha egyttal suhngokat is akarunk benne nevelni,
leginkbb megfelel a homokos agyagtalaj.
A kert alakjnak a ngyzet felel meg leginkbb, mivel nemcsak
beosztsa legknnyebb, de a bekerts is legkevesebbe kerl, ha a
kertnek ngyzet alakot adui nem lehet, legyen legalbb ngyszg
alak.
A csemetekertek emberek s llatok ltali megkrosts ellen
kertssel kell megvdennk. A kertsek klnbzk lehetnek.
Legczlszerbb a tviskerits. Tlgyerdkbon galagonya rendesen
szokott elfordulni, ezt egymstl 70 cm tvolsgban a fldbe vert
kark kz fonjuk, ha a svny fels rsze romladozni kezd, ptol
hatjuk a nlkl, hogy a kertst szt kellene bontani, t. i. bunkkkal
a rgi kertst leszortjuk s tetejbe uj sort fonunk.

J a czlp vagy a hasitvny kerts is. A czlpket vagy


hasitvnyc-kat fldbe vers utn egy lcz segtsgvel sszektjk.
Svnykertst kszthetnk vkony rudakbl is, melyeket vagy
vzszintesen, vagy merleges. irnyban fonhatunk.
Rudkeritsek szintn megfelelnek a czlnak, a rudakat vagy
vzszintesen, vagy ferdn, avagy merlegesen szegezhetjk fel.
A csemetekertek elzrsa minl egyszerbben trtnjk, mert
rosz akarat ellen a legjobb zr sem vdelmezi meg a kertet. Ha
rendes ajtk, zr s lakattal alkalmaztatnak, a zrakat s lakatokat
legtbbnyire elrontjk vagy ellopjk.
Egyszer deszka vagy lczbl kszlt ajt, melyet horoggal
lehet elcsukni, teljesen megfelel a czlnak.
2. A f l d m e g m u n k l s a . A fld megmunklsa kln
bz, aszerint, amint a nevelsi mdokhoz kpest a kargykr
szabad kifejldst elsegteni vagy megakadlyozni hajtjuk.
Ezen pontban csak az els mdoknl alkalmazsban lev fld
megmunklsrl fogunk szlani.
A terletet felszntjuk s egy vagy kt vig bkknynyel
vetjk be, a bkknyt pedig, mindn virgozni kezd, alszntjuk,
ezltal elrjk nem csak azt, hogy a gyom legnagyobb rsze kipusztul,
de a terlet trgvzva is lesz.
Kt v mlva makkvetshez foghatunk. E czlbl felssuk a
terletet 30 cm mlysgig s mrskelten megtrgyzzuk, mert j
gykrzetet csak az esetben fogunk nevelhetni, ha a talaj fels rtege
elgg meg van trgyzva s az altalaj megmunklva nincs. Sovny
s mlyen megmunklt talajban a tlgy kargykere az els vben
40 cm, a msodik vben 70 cm hossz lesz.
3. A m a k k f e k t e t s e s b e f e d s e . Brmily csemetenevelsi mdot alkalmazunk a makk elvetsnl, fgondot arra kell
fordtanunk, hogy a makkot vzmentesen helyezzk el, mert ez a
legtermszetesebb fekvse. A makk hegyn ered csira ugyanis mint
kargykr frdik lefel a talajba, ha ez kellleg megersdtt s a
nedvek feltdulnak, fejldik ki a makk hegyn a trzsecskje.
Mr ebbl is kitnik, hogy a fejldsben zavarnak kell bellani,
ha a makk hegye az elvetskor felfel vagy lefel jut.
Ha a makk fekvse olyan, hogy a makk hegye felfel ll, akkor
a gykr csak nagy kzds s meggrbls utn jut merleges hely-

zetbe, eme czlra sok tpanyagot fogyaszt el s igy, habr a trzsecske fejldse akadlyokba nem tkzik, visszamarad s a gykr
gyakran seklyen elgazik.

l-s bra.

Ha a makk hegye lefel ll, ak


kor a gykr kifejldse ugyan aka
dlyozva nincs, de a trzsecske csak
hossz kzds utn jelenik meg a fel
sznen, st gyakran az es vben nem
is fejldik ki, vzna marad s tlen
nem ritkn lefagy.
Az elvetett makk 35 cm vas
tag fldrteggel lesz befedve, ezen fld
nek porhanynak kell lennie s nem
rt mrskelten gyephamu vagy korhanyflddel trgyzni.
4. A c s e m e t e n e v e l s i m
d o k l e r s a . A tlgynek azon tu
lajdonsga, hogy mindjrt az els v
ben igen hossz kargykeret ereszt,
nagyon drgv tenn a csemetelte
tst, ha a csemetket egsz gyke
rkkel ltetnk el, ennek kikerlse
vgett a csemetknek megcsonktott
gykrrel val iskolztatsa vagy oly
nevelsi mdok alkalmazsa vlik szk
sgess, mely nevelsi mdok a kar
gykr tlsgos fejldst megakad
lyozzk.

Emiitettk mr, hogy a makkot sokan az elvets eltt azrt


csirztatjk, hogy a csirt lemetszhessk s ezltal a kargykr
tlsgos kifejldst megakadlyozzk.
Azon trekvsek pedig, melyek a kargykr tsgos kifejl
dsnek megakadlyozst czlozzk, a tlgy azon tulajdonsga ltal
igazolvk, hogy a tlgy vezrgykert, ha brmi akadlyhoz r, legyen
az termketlen rteg, szikla vagy alapviz, mellkgykerekre vltja
fel, csak a talaj legyen klnben de s termkeny.

Elre kell itt bocstanom, hogy nha ugyan az erdben is


tallhatunk igen szp gykrzet csemetket, de csak televnyben
gazdag, vagy radvnyi talajon. Sovny talajon a csemete gykere
vkony, hossz s hajszl gykerei alig vannak.
Ezek utn a tlgycsemete nevelsi mdjai kzl a kvetkezket
emltem fel:
a) kznsges csemetenevels, a vezrgykr fejldsnek meg
akadlyozsa nlkl;
b) Birmaus csemetenevelsi mdja;
c) Holland csemetenevelsi mdja;
d) Levret-fle csemetenevelsi md;
e) az n csemetenevelsi mdom.
a) A k z n s g e s c s e m e t e u e v e l s i md. A fldet
ugy munkljuk meg, a mint mr ezen fejezet 2. pontjban leirva volt.
A bevetend terletet azutn 1 1"2 m szles gyakra osztjuk, s az
gyak hosszval egy irnyban 2025 cm tvolsgban 46 cm mly
hornyokat hzunk, melyekbe a makkot az ezen fejezet 3. pontjban
mr leirt mdon elhelyezzk s betakarjuk, akknt, hogy a makk
makk mell jjjn.
100 lre ily mdon 2*53 hl makk kell.
A csemetk egy, legfeljebb kt vig e helyen maradnak s akkor
t kell iskolztatni vagy csonktva kiltetni, mi nem nagyon tancsos.
A drga iskolztats kikerlse vgett szoks a csemetk kargykert a 2-ik v kezdetn les sval 1015 cm hosszban lemet
szeni, ha ezen munklatot gyes munks les sval vgzi, akkor az
eredmny sokkal jobb, mintha a csemetk egy ves korban tisko
lztatnak.
b) B i r m a n s c s e m e t e n e v e l s i m d j a . A megmvelend
terletrl a gyepet lehntjuk, elgetjk s a hamut hosszabb idig
a nap, es s leveg befolysnak tesszk ki, hogy mar tulajdon
sgt elvesztse.
A talajt nem mveljk meg, hanem letapossuk s re 15 cm
magassgban a gyephamut tltjk, erre jn a makk elvetve oly srn,
hogy makk makk mellett legyen, a makkot 3 cm magas gyephamu
rteggel fedjk be, a gyephamunak nedvesnek kell lennie.
Hogy a gyephamuban ezen uton erteljes s gazdag gykrzet
csemetket nevelhetnk, ktsget sem szenved.

Sokan 15 cm mlysg s 10 cm szles hornyokat tltenek


meg gyephamuval s ezen hornyokba vetik el a makkot.
Ha a megmvelend terlet nem gyepes, vagy ha gyepes is,
de nem kpes elg gyephamut szolgltatni, akkor a szomszd ter
letrl hntott gyepbl lltjuk el a szksges gyephamut.
c) A H o l l a n d c s e m e t n e v e l s i m d . Ez abbl ll,
hogy a terletrl kiemeljk a fldet 2025 cm mlysgig s termsk
vagy tgla kvezetet rakunk le, melyre azutn 1518 em-nyire
trgyzott fldet rakunk. A makkot ugy vetjk el, mint a Birmansfle mdnl lttuk, csakhogy a fds nem ll gyephamubl, hanem
trgyzott fldbl.
Ezen csemetenevelsi md mellett a vezrgykerek ugyancsak
a kvezetig hatolhatnak, de legtbbnyire a kvetkezet mellett oldalt
elhzdnak, a mint magam is tapasztaltam, de tagadhatatlan, hogy
ds gykrzet csemetket lehet nevelni.
d) A L e v r e t - f l e
csemetenevelsi
md. Levret
13 cm mlysgre kisott terleten a kvezet helyett 10 cm magas
apr, likacsos kavicsot halmoz fel, kzvetlenl a kavicsra rakja a
makkot, magot mag mell ugy, hogy egy m -re krlbell 1000
makk esik, a makkra 2 cm fldet tlt.
Ha a talaj igen porhany volna, akkor az gy aljt betapossa
s e letaposott terletre rakja fel a kavicsrteget.
A vezrgykr a likacsossgnl fogva a nedvessget magban
visszatart kavicsrtegen thatolva sok hajszlgykeret hajt, melyek a
kavicsban sztterjedve az esviz ltal lemosott fdm fldben elg
tpllkot tallnak.
A vezrgykr behatol ugyan a kavics alatti fldrtegbe is, de
itt vkony marad s oldalgykereket nem bocst.
Lovret a gykr fejldst elsegt tnyezk : a melegsg,
leveg, nedvessg s tpanyag kztt a levegnek tulajdontja a
legnagyobb befolyst. Lovret tovbb a plumult (sziklevelek) kifejl
dsnek 56. napjn lecspi s pedig azon okbl, mivel azt lltjk,
hogy a gykr s a csemete fldfeletti rsze egymstl fggetlenl
mkdnek. A gykr fejldik elszr, csak azutn a plumula, s ezen
pillanattl a fld alatti mkds csaknem sznetel.
Lovret teht a plumult azrt csipi le, hogy a fldalatti mk
dst meghosszabbtsa.
2

E trgyban tett ksrleteim mg oly eredmnyt sem mutattak,


mint a Holland mddal tett ksrleteim. Igaz ugyan, hogy egyszer
kavicsot hasznltam, mely ugyan likacsos volt, de vizet magban
visszatartani nem igen volt kpes, az gyakat rnyalkkal kellett a
nap heve ellen vdeni, st locsolni, klnben elszradtak volna a
csemetk.
Ha horzsa kvet lehetne olcsn
sikert lehetne elrni.

beszerezni, akkor nagyobb

Azt azonban tapasztaltam, hogy a plumula lecsipse dsabb


gykrzetet eredmnyez.
e) Az n c s e m e t e n e v e l s i m d o m . Miutn az zem
tervek szerint vente a ptlsok s ismtlseken kivl 150 holdat
kell mestersgesen beerdsitenem, a makkvetsek pedig a vaddiszn
s egr puszttsai miatt nem sikerltek, mindenfle ismeretes cse
metenevelsi mddal tettem ksrletet, mig vgre azon meggyzdsre
jutottam, hogy a kvetkez eljrs mellett olcsn, rvid id alatt,
kis terleten sok csemett lehet felnevelni.
Eljrsom a kvetkez :
A megmunkland terletrl pldul, 100 f j lrl a fldet 18 cm
mlysgre lehordatom, a mire a terletet rendes szrv vltoztatom
t, vagyis szalmt szrva r, pr lval addig tapostatom, mig a lovak
patki alatt a fld nem kong. A lehordott fldet erdei flddel vagy korhanyflddel szksg szerint sszekeverem, mire a szrre 18 cm
magassgban ismt feltltm. Hogy a fldfeltlts egyenl magas
legyen, glykbl czvekeket ksztetek, melyek egyik vgkn meghegyeztetnek, msik vgktl pedig 18 cm mretvn le. jellel lttat
nak el, mire a szrn hlszern a jelig beveretnek.
Megjegyzem, hogy a terletnek egy kis lejttel kell brnia, hogy a
viz a kemnyre dnglt szrn meg ne gylhessen, mert ez a cseme
tket tnkre tehetn, ha pedig sk terleten volna a csemetekert s
valaki ezen md szerint hajtana csemetket nevelni, akkor ajnlom,
hogy a szrt tbb helyen ttrje, az ttrseket pedig oly helyen
eszkzlje, a hov az gyak kztt utak jnnek, hogy a szrn szszegyl viz e helyeken a talaj mlyebb rtegeibe szivroghasson,
100 lnl 20 ttrst elgsgesnek tartok.
A fld feltltse utn a tbla a lejtre keresztben fekv gyakra
osztatik be. Az utakrl most az gyakra szratik a makk akknt,

hogy szem szem mellett fekdjn, teht hogy egy ngyzet mteren
krlbell 1000 szem, a 100 l tbln teht, az utak terlett
nem szmthatvn, 300.000 szem j makk legyen. A makk azutn
trgyzott flddel fedetik be, s ha a szajkk kroststl kell tar
tani, akkor a vets tvissel takartatik be, vagy fonalakkal fonatik t.
A vezrgykr a porhany trgyzott fldn thatolva a szrhz r,
melybe nagynehezen belefrdik ugyan, de nem kpes benne fejldni,
mivel a szr szraz s kemny, ennek kvetkeztben a szr felett,
ds haj szlgykereket hajt, melyhez a trgyzott talajban b tp
llkot tallnak.
A hollandi csemetenevelsi mdnl a gykr a kvezeten oldalt
kitrhet s vzszintes irnyban tovbb fejldhetik, mirt a kiltetsnl
a gykr j rszt mgis le kell nyesni. Az n mdom szerint nevelt
csemetk gykere behatol ugyan a szrbe, de itt sem msfel
kitrni, sem tovbbfejldni nem kpes. gyszlvn fogva tartatik, s
ezrt a kiltets alkalmval alig kell valamit lenyesni belle, a lenye
sett rsz is fonyadt, mert alig vegetlt s igy lenyesse a csemete
tovbbi fejldsre rosz befolyssal sehogy sem lehet.
Magtl rtetdik, hogy tetszs szerint kevesebb makkot is
lehet a terletre szrni, miltal a csemetk nvsnek nagyobb tr
biztosttatik.
Korhanyfld helyett lehet gyephamut is alkalmazni.
Ha makk-makk mell fektetnk, akkor 100 l terletre
szksges 20 hl kocsnyos tlgymakk, vagy 24 hl kocsnytalan
tlgy makk.
A kiadsok 1887. v szn a kvetkezk voltak :
1. 24 hl makk rtke (egy hl rozs 4 frt 80 kr)
1 frt 60 kr
38 frt 40 kr.
2. Makkfuvarozs
2 40 ,,
3. Fldtaposs lovakkal
2 ,, ,,
4. Fldless, trgyval val felkevers, felhords,
makkvets, a terletnek tvissel val befedse szajkk
ellen 55 napszm, 50 kr
27 50 .,
5. 15 szekr korhanyfld. 40 kr
.
.
. 6 .,
sszesen . 76 frt 30 kr.
Kiltsom van 300.000 csemetre, 1000 drb csemete teht
2 5 / krba kerl.
1

Ezen csemetket nem csak iskolztatni lehet, de ds gykr


zetknl fogva mindjrt a szabadba is ki lehet ket ltetni.
Hogy erdei trgya folyvst tallhat legyen, czlszer a nyri
erdei legel brbeadsa alkalmval szerzdsszerleg megllaptani
azokat a helyeket, hol a marhknak delelni s jszakzni kell.
Ily helyeken erdei trgya minden vben tallhat, a ganaj a
lehull lombbal sszegylvn, pomps trgyt kpez.
5. A v e t s e k v d e l m e s p o l s a . Els sorban felemlitendk a kertsek, melyekrl mr sz volt, ezek azonban szajk
s egr ellen nem kpesek megvdeni a vetst.
Szajk ellen legjobban megvdhetjk vetsnket, ha tvissel
befdjk. De a tvist rvidre darabolva, srn kell rakni, klnben
a szajk a tvis kz behatol s tavaszig tnkre teheti az elvetett
makkot, st a tavaszszal vetett makkot is kipusztthatja annyira, hogy
csak imitt-amott emelkedik felsznre egy-egy csemete.
Az gyak fel kifesztett fonalakkal is megvdhetjk a vetst,
de ezeket oly srn kell hzni egyms mell, hogy a szajk a fldre
ne llhasson, legfeljebb 78 cw-nyire lljanak a fonalak egymstl.
Ha reg halsz hl ll rendelkezsnkre, ez is j szolglatot tesz.
Egerek ellen mrgezs ltal vdekezhetnk. Legczlszerbb
alagcsvekben mreg labdacsokat elhelyezni.
Arra is kell gyelnnk, hogy ne halmozzunk fel sem dudvt,
sem fldet a kert kzelben, mert ily helyeken nagyon szeretnek az
egerek kitelelni.
A forrsg s fagy, ha a csemetekertet j helyen lltottuk fel,
a tlgycsemetknek nem nagyon rtanak. Nagyon forr idben tan
csos estnknt ntzni.
A vetgyak polsa abbl ll, hogy a csemetket a gyomtl
tisztn tartjuk.
A sorvetsnl a csemetesorokat felkapitatjuk, tovbb abbl,
hogy a villsan nv csemetket nyess ltal rendbe hozzuk.
III.

FFJEZET.

A tlgycsemetk iskolzsa s suhngok nevelse.


1. Az i s k o l z a n d c s e m e t k k o r r l . Az els t
ltetst a 2-ik v tavaszn eszkzljk, mert a mint mr elbb
emiitettk, a kargykr kt ves korban nha 6070 cm hossz,

de ha 2 ves korban rvidebb is volna, nem kpzelhet, hogy a


csemete megsinls nlkl elbrn az iskolzsnl kikerlhetetlen
nagyobbmrv megcsonktst. Az tltetett csemett 2 vig a faisko
lban hagyjuk, mire vagy a 3-ik v szn, vagy jobban a negyedik
v tavaszn, teht 3 ves korban a szabadba btran elltethetjk.

I
2-ik bra.

3-ik bra.

4-ik bra.

2. A g y k r m e g c s o n k t s a a z e l s t l t e t s k o r .
Mr az elbbi fejezetben lttuk, hogy a tlgycsemete mr egy ves kor
ban oly hossz kargykeret fejleszt, hogy a kznsges mdon nevelt
csemett tiskolztatni kell, ha biztos eredmnyt akarunk elrni.
A 2. bra a le nem csonktott gyker csemett, a 3. bra az
ersen lecsonkitottat s a 4. bra a mrskelten lecsonkitott csemett
mutatja.

Az iskolzsnl kikerlhetetlen a kargykr megcsonktsa.


A megcsonkts mrve fell a szaktrsak nem rtenek egyet,
a mig pldul Alemann lehetleg teljes vezrgykeret akar meghagyni,
addig Manteufel a 2 ves csemete gykert 3 cm-ig nyesi le.
E szlssgek kztt a kzpton haladni a legtancsosabb,
mirt is a kargykrnek 15 cw-nyire val lenyesst ajnljuk.
Schtz tekintettel arra a tapasztalatra, hogy a csemete az elve
sztett gykrrszeket ptolni igyekszik, vagyis hogy a nyess utn
ered 24 mellkgykr a mlysgbe hatolni trekszik, a megcson
ktst mellzhetnek tartja s e helyett a gykr felkanyaritst
javasolja. (1. az 5. brt.)
Ezen eljrs kiss termszetellenes, mirt
inkbb a nyesst ajnljuk, miutn a csemete
gykert ugy is meg kell nyesni a vgleges
kiltetsnl, czlszer teht a csemett ehhez
hozzszoktatni, s itt azon javaslatot tesszk
mg, hogy a kargykeret mr els meg
csonktsnl sem kell 15 cm-nl hosszabbra
hagyni.
Az 1885. v tavaszn kisrletkpen az
iskolzand egy ves csemetk gykert 6
cm-re csonktottam meg, a megmaradt cseme
tk gykrzete igen dsan fejldtt ki, de a
csemetk 2 0 % elpusztult.
3. A t r z s m e g n y e s s e a z e l s t l t e t s k o r . A
nzetek a trzs megnyesse tekintetben is klnbzk. Mig nmelyek
csak a kellen ki nem fejlett szt. Jnos hajtsokat s a sudr tl
sgos elgazsait nyesik, addig msok azon elvbl indulva ki, hogy a
tlgycsemete 1 ves korban val gondos nyesse a trzs jvendbeli
kifejldsnek alapja, kvetkez mveleteket ajnljk :
1. A sudr vgn csomban ll oldalrgyek kitrst a fvagy cscsrgy fejldsnek elsegtse s a sudr pereszlenes kifej
ldsnek kikerlse vgett. A rgyeknek ezen mveletnl jl kifej
letteknek kell lennik, mi szt. Jnos hajtsoknl nem szokott el
fordulni. (1. a 7. brt).
2. Az retlen szt. Jnos hajtsok egy jl kifejlett oldalrgyig
lenyesetnek. A sudr vge tovbb az esetben is lemetszetik egy
EEDSZETI LAPOK.

AQ

erteljes oldalrgy felett, ha a cscsrgy krl tlsgos mennyisgben


fejldtek ki az oldalrgyek. (1. a 6. brt).
3. A flsleges sudarhajtsok, a legalkalmasabbnak kivlasztsa
utn eltvolttatnak, vagy visszametszetnek. (1. 8. brt).

8-ik

bra.

Ezen mveleteket kzltk ugyan, de nem prtolhatjuk mr


kltsgkimls szempontjbl sem s azrt is, mivel szksgteleneknek
tartjuk.
4. Az i s k o l z s k e r e s z t l v i t e l e s c s e m e t k p o
l s a . A csemete fldfeletti s fldalatti rsznek kell megnyesse
utn a 30 cm mlysgig felporhanyitott, fels rtegben mrskelten
trgyzott talaj 1'21'3 m szles gyakra osztjuk, melyekbe zsinr
utn 2530 cm sortvolsg s 510 cm csemetetvolsg mellett er-

sebb ltet fa, vagy Buttlr-fle vassal beltetjk a csemetkt. Igen


czlszer az ltet deszkt hasznlni, mely a sortvolsgnak 2530
cm-nek megfelel szles, 2 cm vastag, az egyik oldala sima, a msik
oldala 12 cm mly s szles egymstl, 5 15 cm tvolsgnyira
alkalmazott rovsokkal elltott deszkbl ll. Ezzel az iskolzs kvet
kez mdon foganatosittatik.
Az ltet deszka sima szle mellett kapval, vagy kln e
czlra hasznlhat kzi ekvel hornyot hzunk, mire az ltet deszkt
rovtkos szlvel a horony fel forditjuk, minden rovsba egy-egy
csemett akasztunk, a kihnyt fldet a csemetk mell hzzuk s
leszortjuk.
Miutn a talaj le fog lepedni, a csemetket kiss mlyen
ltessk.
Az ltets akadly nlkl folyik, ha a rovsok a csemetk
vastagsgnak megfelelnek, mert ha igen szlesek, akkor a csemetk
lecssznak, ha nagyon szkek, gyakran elfordul, hogy egyes csemetk
a deszka felemelsekor kirntatnak.
A deszkt nem emeljk fel elbb (?) mig sima le mell hornyot
nem hztunk, ezen horonynak a deszka mellett minl meredekebbnek
kell lennie, mi czlbl a fldet elzetesen meglocsoljuk.
Megemlitend mg, hogy a terletet nem okvetetlenl szksges
gyakra osztani.
Az iskolzsra gpeket is szoks hasznlni, ugy a Hacker-fle
gpet, mely az Erdszeti Lapok" 1887. vi II. fzetben van leirva.*)
A csemetk kzeit gyomllni s kaplgatni kell, mi a fejldst
nagy mrtkben elsegti. Az elltets utn kvetkez msodik, esetleg
harmadik vben a nyess is szksgess fog vlni, mire nzve az elbbi
pontban fejtegetett elvek mrvadk.
Fgondot kell fordtani arra, hogy a csemetk koronja kp
alakban fejldjk s ne kzvetlenl a fld felett kezddjk, mi czlbl
az als gakat kzvetlenl a trzs mellett lemetszk, a felsbb gakat
pedig, tekintettel a kpalakra, nyesegetjk.
A trzs grbleteit ilyenkor figyelmen kivl hagyni nem szabad.
Magtl rtetdik, hogy a nyesst les szerszmmal, legczlszerbben
gollval eszkzljk.
*) Ez a gp nem tlgycsemetk, hanem t'enycsemetk tltetsre val.
Birl b.

5. T l g y s u h a n g o k n e v e l s e . Hogyha kt-hrom, st
ngy m magas csemetket, gynevezett suhngokat akarunk nevelni,
akkor az egyszeri iskolzs nem elgsges. Az egyes csemetknek
els iskolzsakor adhatunk ugyan nagy ntrt is, de azrt kiltetsre
alkalmas suhngot igy sem fogunk nevelhetni. Ms fanemeknl elg
sges az egyszeri tltets is, de a tlgyet msodszor, st harmadszor
is t kell ltetnnk.
Ha tlgysuhngokat akarunk nevelni, a talaj megmvelse
50 - 6 0 cm mlysgig szksges, nmelyek azonban mg mlyebb,
egszen 1 m-ig terjed megmlst ajnlanak.
Az eljrs kvetkez :
Az egyszer mr tiskolzott csemetket az tiskolzs utni
msodik, ritkn harmadik vben jbl kiemeljk s 25 cm sor- s
csemetetvolsg mellett*) msodszor tltetjk, miutn a gykrzetet
20 cm-nyire kellen megcsonktottuk volna.
A suhangok nevelse az elbbi pontban leirt mdon trtnik,
szksg esetn a sorok kzeit j erdei flddel trgyzni fogjuk. Ezen
terleten a suhangok 46 vjg maradnak s e szerint 7 11 vesek.
Sok tenyszt a harmadik tiskolzst is javasolja, mely esetben
a csemetk 3032 cm (?) sor- s csemetetvolsg mellett harmad
szor tltettetettnek.
A suhngokat a szabadba val kiltets eltti vben meg kell
nyesni az elbbi pontban leirt mdon akknt, hogy a suhang koronjnak
kpalakja legyen s a korona a trzs 11*3 cm magassgban kez
ddjk.
C. W. Geyer porosz ferdsz a sukangnevels egy klns
mdjt ajnlja. A csemetket egy ves korukban tlteti, egy v
mlva tavaszszal a csemete fldfeletti rszt 3 cm magassgban
lemetszi s a sebhelyet ksznktrnnyal bekeni. Valamint a vgs
lapon, ugy alatta a trzsn uj hajtsok keletkeznek, melyek mjus
hban gyes munks ltal egynek kivtelvel kzzel eltvolittattnak.
Legczlszerbb oly hajtst visszatartani, mely a vgslapon tmadt,
mert a seb gyorsabban beforrad.
Ha az ujabban megjelen hajtsokat ismtelten eltvoltjuk s
a terletet gondosan kaplgatjuk, a trzs az v vgn 6090 cm
magassgot r el.
*) Ez a tvolsg nem elgsges.

B. b.

A csemetk a kvetkez vben 60 cm ntrrel gumval tisko


lztatnak. A suhangok gondos pols utn, mely a terlet kaplgatsa
s a fls hajtsoknak ideje korn kzzel val lecsipsbl ll, hrom
v mlva 1 m ntrrel gumval harmadszor ltettettnek t. A trzs
nyesse a kvetkez vben trtnik. Geyer is kupalakra nyesi a
koront, mely 1*2 m magassgban veszi kezdett. A suhngokat a
harmadik helyen 3 vig hagyja llani, teht 10 ves korukban lteti
ki a szabadba.
Ksrletek azonban igazoltk, hogy az ekknt nevelt csemetk
csak / -ei rsze egszsges.
A tlgysuhngok nevelsi mdjt nem azrt trgyaltuk, mintha
nevelsket prtolnk, hanem inkbb azrt, mert az rtekezs keretbe
tartozik. Legczlszerbbnek tartom a kznsges csemetenevelsi
mdot egyszeri iskolzssal s a Birmans s sajt nevelsi mdomat,
mely utbbiak szerint nevelt csemetket vagy mindjrt, vagy vesz
lyesebb gykrcsonkits nlkl keresztlvitt iskolztats utn hrom
ves korukban szabadba lehet kiltetni.
1

IV.

FEJEZET.

A csemetk kiemelse s csomagolsa.


A csemetk s suhangok kiemelst legnagyobb elvigyzattal
kell eszkzlnnk. Vigyznunk kell arra, hogy a kiemelsnl a cse
metnek sem fld feletti, sem fld alatti rsze meg ne srljn. Ha a
csemetket teljes vetsbl kell kiemelni, akkor legczlszerbben ers
vasvillt hasznlunk, melylyel az gy szltl kezdve nagyobb gomokat kihzunk s azokat aztn kzzel sztvlasztva, az egyes cseme
tket kiszedjk. Sorvetsnl kis rkot hzunk a csemetesoroktl oly
tvolsgra, hogy a gykereket meg ne srtsk, mire a csemetesor
msik oldaln egy st merlegesen a fldbe szrunk, s a csemetket
az rokba fordtjuk.
A suhangok gykereit kereken krl kell sni s flddel egytt
kiemelni, kltsgkmls szempontjbl a mlyre men gykereket
teljesen ki nem emelhetjk, mirt a gykereket a fld alatt kell s
vagy kapval keresztl vgnunk, mely mveletnl teht vigyznunk
kell arra, hogy az s bevgsokat kell mlysgben s oly ervel
eszkzljk, hogy a gykerek p vgslappal vljanak el. A cseme
tket kiemelsk utn a nap hevnek nem szabad kitenni, mert a

gykrszlak elszradnak, hvs helyen kell teht ket elhelyezni,


vagy gykerket flddel betakarni.
Elvl kell elfogadnunk, hogy tbb csemett ne emeljnk ki,
mint a mennyit az nap elltethetnk, ha ez lehetsges nem volna,
akkor a csemete gykereit korhanyfld s vizbl kszlt ppbe
mrtjuk s az elltetsig flddel betakarjuk. Ha csemetket elkellene
szlltani, akkor nagysg szerint vlasztkoljuk ket s meghatrozott
szmban csomba ktjk, mivgbl hosszban egyms mell helyezzk,
gykereiket korhanyfld ppbe mrtjuk, azutn ismt agyagbl ksz
tett kemnyebb pppel sszefoglaljuk, vizes ruhba rakjuk s ssze
ktjk.
Az Erdszeti Lapok" 1887. II. fzetben Fldes Jnos egy
nagyon czlszer csomagolsi mdot ismertet, melyet itt sz szerint
kzlnk.
Egy elgg vastag csom zsupszalmt kalszos vgn ers
zsineggel j szorosan sszektnk s a kalszos csomval felfel ugy
tesznk a fldre, hogy a szalmaszlak legyez alakulag sugr irnyban
szttertve krlapot kpezzenek. Erre az alapra trekszalmt s ztatott
moht tve, a kzpont krl a csemetket helyezzk el gykerkkel
lefel, ugy a mint a fahasbokat szoktuk az ll bogsba rakni.
Minden sor gykr fel egy-egy nedves moharteget rakunk s
igy haladunk kpalakban felfel, mig a csomag elg nagy. Vgl a
kill gykerek kzeit mg bedugdossuk nedves mohval s az egsz
kpot vkony moharteggel betakarjuk s e fl elbb trek- s azutn
zsupszalmt rakunk krskrl s az egszre alulrl rhajtjuk a fldre
fektetett zspnak mintegy ktharmad rszre kill vgeit s a cso
magot ugy fellrl le, mint krskrl hlalakulag egymsbafont
szalmaktelekkel szorosan sszektjk".
Fldes lltsa szerint egy csomagba 10.000 kt ves tlgy
csemett lehet becsomagolni s egy napszmos egy nap alatt 23.330
darab tlgycsemett csomagolhat.
Ezen csomagolsi md klnsen akkor alkalmazand, ha a
csemett tvol helyre vaston kell elszlltani.
Ha pedig kzelfekv helyre szlltjuk a csemetket, akkor az
agyagpp s mohba val raks teljesen megfelel.
Magtl rtetdik, hogy a tlgysuhngokat csak ezen md sze
rint csomagolhatjuk.

Zrsz.
Hogy tlgycsemetket olcsn nevelhessnk, mindenekeltt olcs
s j makkra van szksgnk, szksges teht, hogy sajt birto
kunkon termett makkot vessnk el, mert a makknak szlltsa a
vaston roppant drga, mivel vasutaink a bkmakkra engedlyeztek
ugyan szlltsi kedvezmnyt, de a tlgymakkra nem.
Tancsos volna teht, ha minden erdbirtokos, birtoka arnyban
nevelne egy olyan tlgyerdt is, mely csupn makktermsre volna
sznva.
Ezen czlbl egy kedvez fekvssel bir helyen 1030 hold
60 ven felli erdt hasithatunk ki s ebben idk folytn megjegyezzk
azon fkat, melyek nagyobb szem makkokat teremnek s ezekbl
aztn holdanknt hszat fantartunk.
A fk ritka llsba jutva, tereblyesek lesznek s csaknem min
den vben b makktermst fognak adni. Ez a terlet nemcsak a
makkterms ltal fog b jvedelmet szolgltatni, hanem mindenesetre
ftermst is rtkesteni lehet. Az elhal trzsek ptlsra ksbb
suhngokat lehet mr elre kiltetni s igy az erdt llandan fentartani.

A lcz- s vrsfeny csemetnek kertekben val


nevelse.
J e l i i g e : A ki mint vet, ugy arat.

A lcz- (abies excelsa D. C. Fichte) s vrsfeny (Larix europaea. D. C. Lrche) egyarnt magasabb hegysgi erdeink fja, hol
tiszta, rszben bkk s jegenyefenyvel elegyes llabokat alkotva for
dulnak el. Fjuk kitn volta miatt mindkett megteleptse s ter
jesztse nemcsak termszetes uton, de mestersges vets s ltets
ltal is mr rg idtl fogva eszkzltetik. A vets azoban nem min
dentt s mindg hozvn meg a kvnt eredmnyt, hov tovbb mind
inkbb mellztetett, trt engedvn a kertekben nevelt csemetk lte
tse ltali erdstsnek s mondhatni, hogy manap mindkt faj mester
sges uton trtn megteleptse kizrlag ily csemetk ltetse ltal