You are on page 1of 2

Concluzii

:
1)Conceptele utilizate:
Atît globalizarea cît şi regionalizarea sunt două concept ce au o legătură strînsă, firească între
ele, pentru că acestea au drept scop dezvoltarea vieţii economice.Acestea au drept scop
eliminarea barierelor economice care stau la baza vieţii economice.Concurenţa reprezintă
elementul de bază al acestor două concept.De aceea, regionalizarea reprezintă ca statele naţionale
să cultive elemente integrative tot mai strînse între ele pe baze complexe şi echivalente, iar
globalizarea în sine cuprinde multitudinea de susţinători şi constestatari ce au o latură modernă
prin adîncirea şi expansiunea integrării corporative atît în interior cît şi între companiile
multinaţionale.Aceste două concepte au contribuit la evoluţia vieţii economice şi anume prin
interdependenţa economică.Interdependenţa economică reprezintă ansamblul interacţiunilor ale
economiilor naţionale precum şi a fluxurilor economice internaţionale din Economia
Mondială.Delocalizarea cît şi internaţionalizarea îmbină cu maiestrie transferul de activităţi
economice dintr-o ţară în alta si operaţiunile internaţonale ale firmei (prin fuziuni, achiziţii,
conglomerate, internaţionalizare, alianţe strategice).
2)Forme şi factori determinaţi ai IE:
Circulaţia fluxurilor economice internaţionale cuprinde 6 elemente de bază:comerţul
international, RVFI, MIFM, cooperarea economică internaşională, trasferul tehnologic, turismul
internaţional.
Comerţul internaţional reprezintă totalitatea schimburilor de bunuri şi servicii dintre două sau
mai multe state, zone geografice.Comerţul internaţional se referă la comerţul exterior.Acesta
implică cu sine exportul, importul reexportul, tranzitul.Exportul reprezintă activitatea desfăşurată
de persoanele autorizate de a vinde bunuri şi servicii în alte ţări.Importul este reprezentat de
activitatea desfăşurată de persoane autorizate pentru cumpărarea de bunuri şi servicii din diverse
ţări.Reexportul este activitatea desfăşurată de persoanele autorizate de a cumpăra mărfuri din
unele ţări şi a le revinde în altele.Tranzitul cuprinde în sine activitatea desfăşurată de persoanele
autorizate pentru transportarea mărfurilor străine pe teritoriul naţional, dar şi în activitatea de
depozitare temporară a acestor mărfuri în condiţii de securitate.Cooperarea economică
internaţională reprezintă relaţiile bilaterale şi multilaterale dintre state sau operatori economici
din ţări diferite ce au drept scop realizarea prin eforturi conjugate şi pe baze contractuale a unor
activităţi complementare, eşalonate în timp cu scopul obţinerii unor rezultate comune, superioare
celor individuale.Transferul tehnologic permite creşterea multitudinelor de produse, diminuarea
costurilor de transport, creşterea vitezei , a siguranţei la fel şi transmiterea cu rapiditatea a unor
informaţii.Turismul internaţional are o contribuţie majoră în formarea economiei fiecărui
stat.Sunt patru factori determinanţi ai IE, aceştia sunt:DMM/DIM, tendinţe de deschidere a EN

spre exterior/eliminarea protecţionismului. deoarece acest factor reprezintă însuşi creşterea unor game de produse ce ar influenţa creşterea economică a statelor. aceşti factori stau la baza dezvoltării statelor.Factorii politici şi sociali sunt nişte factori ce influenţează dezvoltarea economică a tuturor statelor. .Revoluţiile tehnologice şi internaţionale favorizează dezvoltarea pe plan mondial a tuturor statelor.revoluţiile tehnologice şi internaţionale cît şi factorii politici şi sociali.Diziunea internaţională a muncii are tendinţa de a specializa agenţii economici în vederea participării la circuitul economic mondial.Tendinţele de deschidere a EN spre exterior reprezintă factorul esenţial de dezvoltare per ansamblu a economiei naţionale pe plan internaţional şi anume prin eliminarea protecţionismului.