You are on page 1of 4

Lista competenelor i volumului de lucru al medicului rezident

specialitatea Urologie, pe ani de studii.


Competena
Anul 1.
Examinarea clinic a
pacientului de profil
chirurgical/urologic.
Perfectarea foii de
observaie clinic.

Perfectarea foii de
indicaii.

Efectuarea
manoperelor
diagnostice i curative
de baza:
Palparea rinichilor, a
vezicii urinare, tuseul
rectal.
Pansamentul
postoperator.
Cateterizarea vezicii
urinare.
Activitatea n sala de
operatii n calitate de
ajutor/asistent medical
de operatii. Selectarea

Manopere efectuate/Volum de lucru


Examineaz primar pacienii internai n
secia de urologie, n secia de internare,
sau n alte secii spitaliceti.
Impreun cu medicul repsonsabil
elaboreaz planul de investigaii i
tratament al pacientului, completeaz
foaia de observaie clinic, cu
completrile necesare pe parcursul
spitalizrii. Monitorizeaz ndeplinrea
aciunilor prescrise.
Perfecteaz documetaia de gard cu
raporatarea ulterioar efului de secie,
clinicii, precum i la volanta de
dimineaa.
Impreun cu medicul responsabil
efectueaz primirea i examinarea
pacienilor ambulatori (In policinic) cu
ndeplinirea documentaiei necesare.
mpreun cu medicul repsonsabil
copleteaz primar foaia de indicaii, cu
completrile ulterioare zilnice.
Inregistreaz toi pacienii care se
adreseaz n secia de internare.
Impreuna cu medicul responsabil
efectueaza manoperile diagnostice i
curative necesare preoperator si
postoperator. Prelucrarea primara a
plagii, pansament. Cateterizarea vezicii
urinare.
Monitorizeaza i evalueaz starea
pacienilor operai, cu indicarea
suplimentar mpreun cu medicul
responsabil a aciunilor necesare
(analize, investigaii, etcc.)
Activeaza n sala de operaii n calitate
de ajutor/asistent medical.
Selecteaz instrumetariul nesesar
intreveniei chirurgicale. Prelucreaz

Note

i pregatirea
instrumentarul utilizat cu pregatirea sa
instrumentariului
ctre interveniile ulterioare.
chirurgical ctre
intervenii.
Pregtirea
Activeaz n calitate de asistent al
preoperatorie a
chirurgului. Pozitioneaz pacientul pe
pacientului, a cmpului masa de operaii, prelucreaz cmpul
operator, etc
operator. Efectueaz hemostaza
Cunoaterea
intraoperatorie. Sutureaza plaga.
principiilor de
Compleaz mpreun cu medicul
hemostaza chirurgical, responsabil documentaia necesar.
a tipurilor de suturi
Monitorizeaza transferul pacientului n
chirurgicale, a tipurilor secie sau n terapia intensiv.
de incizii si accese
chirurgicale.
Anul II
Se menin competenele i manoperele de la nivelul anului 1, cu activitate mai
mare n sala de operaii n calitate de asistent al chirurgului. In secie efectueaz
panasamentul i monotorizeaz pacienii operai.
Anul III.
Se mentin competenele precedente cu extinderea lor, precum i a manoperilor
efectuate de sinestttor. Astfel rezidentul anului III va examina primar pacientul
mpreun cu medicul responsabil, cu stabilirea tacticii de examinare i tratament,
iar ulterior va completa de sinestttor foaia de observaie clinica, foaia de
indicaii, etc...cu control ulterior al medicului responsabil.
Competente.
Manopere.
Efectuarea manoperilor Efectuaza examinarea imagistic,
diagnostice i curative radiologic a pacientului.
de complexitate medie: Stabilete diagnosticul primar i
Prelucrarea primar a
diferenciat. Diagosticul clinic si tactica
plagilor chirurgicale,
de tratament va fi confirmat de ctre
suturarea plagilor.
medicul repsonsabil.
Cistoscopia,
Efectuaz cistosopia. Cateterizarea
cateterizarea ureterelor. ureterelor sub subpravegnerea medicului
Interpretarea
responsabil.
imaginilor ecografice,
radiologice, a
analizelor de laborator
etc..
Examinarea ecografic
a pacientului urologic.
Stabilirea mpreun cu
medicul repsonsabil a
diagnosticului primar i

diferenciat, a tacticii de
tratament.
Competena
Asistentul 1 sau 2 n interveniile
chirurgical:
chirurgicale de complexitate medie si
Acitivatea de asistent
mare.
n sala de operaii la
Poate efectua de sinestttor sub
intervenii de
supravgherea medicului repsonsabil sau
compelxitate medie si
asistena sa a urmtoarleor intervenii
mare.
chirurgicale: Circumcizia, vazorezecia,
Efectuarea
vazoligatura,curele de tratament n
interveniilor
hidrocel, varicocel, cistostomia deschisa,
chirirgicale urologice: cistostomia toracara, orhectomia.
Circumcizia,
vazorezecia,
vazoligatura, curele de
tratament n hidrocel,
varicocel.
Cistostomia deschisa,
cistostomia toracara.
Orhectomie.
Elaboarea referatelor
Efextueaza i prezint comunicri,
stiintifice.
referate la confertinele stiinifice.
Analiza si pregatirea
Particip i face recenzii mpreun cu
rapoartelor pentru
medicul repsonsabil la conferinele
cazurile clinice dificile. clinico- morfologice.
Anul IV(program de 4 ani)- V (program de 5 ani)
Se mentin competenele precedente cu extinderea lor, precum i a manoperelor
efectuate de sinestttor. Rezidentul anului IV-V va examina primar pacientul
mpreuna cu medicul responsabil, cu stabilirea tacticii de investigaii i tratament,
va completa singur foaia de observaie clinica, foaia de indicaii, etc...sub
semnatura medicului responsabil. Va efectua examinarea imagistic a pacientului.
Se vor exitinde competenele chirurgicale. Va rezovla singur urgenele urologice,
cu ntiinarea medicului responsabil sau sefului de secie.
Competente
Efectuarea de sinestttor sub
chirurgicale:
subrapvegherea medicului responsabil
Efectuarea
sau cu asistenta sa, a manoperilor
interveniilor
conform competenelor:
chirurgicale urologice
Cura de tratament in priapism.
de urgen, a celor
Nefrostomia deschisa.
complexe i a celor
Nefrostomie percutana
endourologice de baz: Decapsularea renala.
Cura de tratament in
Drenarea paranefriului.
priapism.
Suturarea rincichului.
Nefrostomia deschis. Nefrectomie.

Nefrostomie percutan
Decapsularea renal.
Drenarea paranefrului.
Suturarea rinichiului.
Nefrectomie.
Adenomectomie.
Rezecia vezicii
urinare.
Cistolotitomie.
Sling Pubo-uretral.
Orhidopexie.
Pielolitotomie.
Ureterolitomie.
Rezecia chistului
renal.
Puncia sclerozare a
chistului renal.
Biopsia prostatei.
TurP
TurV
Uretrotomie interna.
Litotritia calcului
vezicii urinare.
Ureteroscopie.
Instalarea stend JJ
Extragere stend JJ.

Adenomectomie.
Rezectia vezicii urinare.
Cistolitotomie.
Orhidopexie.
Pielolitotomie.
Ureterolitomie.
Rezectia chistului renal.
Sling pubo-uretral
Punctia sclerozare a chistului renal.
Biopsia prostatei.
TurP
TurV
Uretrotomie interna.
Litotritia calcului vezicii urinare.
Ureteroscopie.
Instalarea stend JJ
Extargere stend JJ.

ef catedra Urologie i
Nefrologie Chirurgical

Prof. A. Tnase

ef studii rezideni

Conf. I. Dumbrveanu