You are on page 1of 3

PROBA 1.

Studierea climatului psihologic al colectivului
Scopul probei. Familiarizarea viitorilor pedagogi cu metodica climatului
psihologic al clasei.
Mersul lucrării. Elevilor li se propune să citească atent fiecare dintre cele
20 de aprecieri din cartela aprecierilor subiective şi să semneze prin semnul “+”
una dintre cele 4 rubrici (oricînd, deseori, rareori, nicicînd) care corespunde în cea
mai mare măsură atmosferei colective.
Prelucrarea datelor. Fiecărui răspuns i se va acorda un anumit număr de
puncte “oricînd”-4 puncte; “deseori”-3 puncte, “rareori”-2 puncte; “nicicînd”-1
punct.
Se va calcula indicele climatului psihologic (A) exprimat de fiecare elev.
Pentru aceasta suma punctelor celor 20 de aprecieri (a 1 + a2 + a3 + . . . a20) se va
împărţi la 20.

A = a1 + a2 + a3 + . . . a20
20
Cartela aprecierilor subiective
Nr.
d/o

Aprecierea

1.
2.
3.

În clasă domneşte o atmosferă de bunăvoinţă.
Elevii clasei sînt foarte prietenoşi.
În relaţiile dintre prieteni domneşte susţinerea şi

4.
5.
6.

aprobarea reciprocă.
Elevii clasei deseori petrec timpul liber împreună.
Conflictele care apar sînt aplanate de elevi.
Cei care încalcă disciplina sînt blamaţi

Ori Dese
cînd ori

Rare Nicic
ori
înd

umorul. Colectivul blamează pe cei ce nu vor să 18. Pentru exprimarea cantitativă a climatului psihologic se va utiliza următoarea scară.7. la elevi sentimentul de mîndrie.9 – 2. 12. plăcere de Apoi după formula de mai jos se va determina indicele climatului psihologic al clasei (ICP) – ICP= A1 + A2 + … An. 3. Aprecierea colectivului de către pedagogi – rezeşte 14. unde A este indicele climatului psihologic exprimat de fiecare elev. ajuta. Însărcinările se îndeplinesc cu 15. Fiecare membru al colectivului este convins că în 16. În clasă deseori domneşte gluma.0 – climat psihologic optimal. caz de necesitate el va fi ajutat de colegi. Elevii se simt singuri. majoritatea elevilor. ţin mult la onoarea lui. Activul clasei se bucură de autoritate. Scopul criticii reciproce-dorinţa sinceră de a se 8. 20. muncească. Insuccesele unuia 11. furtunos. Elevii neconştiincioşi sînt dezaprobaţi. (condamnaţi). .6 – climat psihologic cu predominarea caracteristicilor pozitive. La toate evenimentele colectivul reacţionează 17. Activul clasei este în stare să dirijeze colectivul şi 13. Elevii se compătimesc reciproc. îi interesează pe toţi. Elevii preţuiesc colectivul. iar n numărul elevilor. Insuccesele colectivului neliniştesc majoritatea 9. elevilor. 19. să-l conducă. 10. 4.

6 – climat psihologic instabil cu predominarea caracteristicilor negative.5 – 1.2. 1. .5 – 1 – climat psihologic negativ.