You are on page 1of 2

SJK (TAMIL) LADANG LABU BAHAGIAN 1

UNIT KOKURIKULUM
AGIHAN TUGAS 2016
Bil
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAMA
GURU/TUGAS

13

BADAN
BERUNIFORM

PERSATUAN

PN.D.SARASWAT

SUKAN &

RUMAH SUKAN
AM

PERMAINAN
PENGERUSI

HY
PN.N.NAGAMMAH

PENGAKAP
PANDU PUTERI

PN.S.JAYATHI
PN
V.SATHIYAVANI
PN.M.THAMILSEL
VI
EN.AHMAD
RAFFIE
PN.S.SARASWAT
HI
PN.A.VERNI
EN JEGATHISAN
PN.M.NOWMANI

11

12

KO-KURIKULUM

TUNAS
PBSM
P.P.TUNAS

DEVI
PN.S.KANMANI

BOLA JARING

B.TAMIL

BOLA SEPAK

KELAB
KEBUDAYAAN
B.INGGERIS
(KETUA)

PENGAKAP

B.MALAYSIA

PENGAKAP

KELAB

(KETUA)

KEBUDAYAAN
B.MALAYSIA

PENGAKAP
PBSM
PBSM

P.P.TUNAS
PN.S.JESSINTA
PN.K.VIMALA

B.INGGERIS

(KETUA)
PERS. SAINS &
MATHS (KETUA)
B.TAMIL
(KETUA)
KELAB
KEBUDAYAAN

BADMINTON
BOLA JARING
BOLA SEPAK

BIRU
HIJAU
MERAH

BELAJAR
MERAH
HIJAU

(KETUA)
BOLA JARING
BADMINTON
BOLA SEPAK
BADMINTON

(KETUA)
PBSM (KETUA)

B.INGGERIS

BIRU

PERS. SAINS &
MATHS

SETIAUSAHA SUKAN/ PERMAINAN

HIJAU

BADMINTON

BADMINTON

PENYELARAS UNIT SUKAN/
PERMAINAN

MERAH

MERAH (KETUA)

BOLA JARING

OLAHRAGA

HIJAU

PENYELARAS UNIT KELAB &
PERSATUAN

(KETUA)
P.P.TUNAS

N.PENGERUSI LAWATAN SAMBIL

HIJAU (KETUA)
BIRU

15 16 17 18 PN.PUSPARANI P.RAJESHWAR Y PN.K.S.TAMIL BOLA SEPAK KELAB CATUR(KETUA) KELAB CATUR BOLA SEPAK BADMINTON MERAH BIRU BIRU (KETUA) MERAH SETIAUSAHA LAWATAN SAMBIL BELAJAR RIMUP PENYELARAS UNIT BERUNIFORM SETIAUSAHA KOKURIKULUM .V.UGESWARA N PN.K.P.BAWANY EN.TUNAS PBSM PENGAKAP PBSM KELAB BOLA JARING KEBUDAYAAN (KETUA) B.