You are on page 1of 2

ÀGORA DE CAN ALCOVER

AULA DE FILOSOFIA
PROGRAMA DE DIA 6 DE FEBRER DE 2015
KANT
Aproximació motivadora:

1.Documental sobre Kant de F. Savater a “La aventura del pensamiento” (27
m.):https://www.youtube.com/watch?v=jNPRlhJlj2A
2.Introducció a Kant en vídeo de Jesús Palomar (http://filosofiapalomar.blogspot.com.es/)
(5 m.): http://youtu.be/zzi_ZvG0Cas
3.Còmic Un día loco en la vida del professor Kant, col·lecció Los pequeños platones, Ed.
Errata naturae. Hi ha la Unitat Didàctica per descarregar
a:http://www.erratanaturae.com/index.php/colecciones/los-pequenos-platones/
4.Si teniu l’oportunitat, vegeu l’obra de teatre Té con Kant, de la companyia Inversa
teatro: pàgina a Facebook https://www.facebook.com/teconkant.enkonigsberg?fref=ts

Per a l’estudi i Selectivitat:

1.Apunts sobre Kant de l’IES Mossèn
Alcover:http://www.iesmossenalcover.es/joomla/Documents/Departaments/Filosofia/09Ka
nt.pdf
2.Lliçó amb preguntes a filòpolis.cat: http://www.xtec.cat/~lvallmaj/barrinou/kant-in.htm
3.Presentació sobre Kant: http://www.slideshare.net/jcalzamora/immanuel-kant-17241804-20132014

•Per aclarir el problema de la Metafísica haurà d’analitzar com funciona la raó humana. No ho podem fer però ho feim perquè la metafísica és una tendència natural de l’ésser humà. acció i reacció seran sempre iguals” . de la Crítica de la raó pràctica. l’Analítica transcendental i la Dialèctica transcendental. “la quantitat de matèria resta invariable en totes les modificacions del món corpori”. •Els a priori de l’enteniment són dotze categories. la categoria de substància. •La raó es divideix en 3 facultats: sensibilitat. enteniment i raó que seran explicades a l’Estètica transcendental. La matemàtica es basa en l’espai i el temps i per això és una ciència. els conceptes purs de l’enteniment. on simultàniament tractarà de la Matemàtica. i per tant. el subjecte cognoscent té uns a priori que només s’apliquen si els objectes desperten els nostres sentits. són els a priori. Mitjançant la sensibilitat intuïm o percebem un objecte. La Metafísica no és una ciència però és la base de la moral. “la línia recta és la distància més curta entre dos punts”. i les matemàtiques i la física són ciències perquè segueixen aquest funcionament racional. de causa. Mitjançant l’enteniment entenem o comprenem de quin objecte es tracta. “Sintètics” perquè el predicat no està inclòs en el subjecte.CLAUS PER ENTENDRE LA CRÍTICA DE LA RAÓ PURA DE KANT •El problema que vol aclarir Kant és si podem fonamentar racionalment la metafísica. La Física es basa en les categories i per això és una ciència. són intuïcions pures a priori. La raó unifica sota tres principis tots els fenòmens de la sensibilitat i l’enteniment: el jo o ànima. •Els a priori de la sensibilitat són l’espai i el temps. el món o realitat. per exemple. i “a priori” perquè no depenen de l’experiència. per això són universals i necessaris. Exemples de judicis sintètics a priori de Kant: “7+5=12”. •En canvi. Així el funcionament de la raó i el de la ciència van de la mà. la metafísica no. a la raó (la tercera facultat) no hi ha a priori i no hi ha experiències de les quals començar el coneixement. Recordem que ell era un racionalista “dogmàtic” hereu de Wolff que es basava en Leibniz i que fou Hume qui el despertà del seu “somni dogmàtic”. la Física i la Metafísica. en canvi. de unitat i de pluralitat. i Déu. i això el conduirà a explicar per què les ciències avancen i la metafísica no. “a tota transmissió de moviment. amplien el nostre coneixement. •La qüestió clau és que el coneixement ha de començar amb l’experiència per aplicar-li uns coneixements que el subjecte ja té. •El subjecte cognoscent és el centre entorn del qual giren els objectes: la revolució copernicana de Kant. les condicions d’un coneixement o ciència. •Les Matemàtiques i la Física són ciències perquè s’expresen en judicis sintètics a priori. És a dir.