You are on page 1of 11

GENETICA POPULAŢIILOR

MODULUI 1
INTRODUCERE

Introducere • OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE GENETICII POPULAŢIILOR • SCURT ISTORIC • NOŢIUNILE GENERALE • PRINCIPIILE GENERALE ALE GENETICII POPULAŢIILOR .

Definiţie • GENETICA POPULAŢIILOR STUDIAZĂ FACTORII CARE DETERMINĂ COMPOZIŢIA GENETICĂ A UNEI POPULAŢII ȘI MODUL ÎN CARE ACEŞTEA INTERACŢIONEAZĂ. .

MUTAŢIILE.Obiective • • • DETERMINAREA MODIFICĂRILOR ÎN TIMP A POPULAŢIILOR NATURALE ŞI A MECANISMELOR DE INTERACŢIUNE. MIGRAŢIA) . STUDIEREA FACTORILOR CE DETERMINĂ EVOLUŢIA (SELECŢIA NATURALĂ. EVALUAREA VARIAŢIEI GENETICE ÎN POPULAŢIILE NATURALE. • • EVIDENŢIEREA PROCESELOR CE CONSERVĂ ŞI REDUC VARIAŢIILE GENETICE ÎN POPULAŢIILE NATURALE. ELUCIDAREA PROCESELOR CE DETERMINĂ DIVERGENŢA POPULAŢIILOR ŞI APARIŢIA DE NOI SPECII. DRIFTUL GENETIC.

Wright (1889-1988) .aprofundarea studiului structurii genetice a populaţiilor .A.S.analiza proceselor evolutive în baza tehnicilor moleculare .B.S. .elucidarea rolului mutaţiilor neutre . Fisher (1890-1962) .J. Haldane (1892-1964) • Anii ’60 ai sec.XX: dezvoltarea Geneticii populaţiilor .R.valorificarea statisticii. .Scurt istoric • 1920 – 1930: apariţia Geneticii populaţiilor ca ştiinţă.

Darwin legată de selecţia naturală cu teoria mendeliană a eredităţii.bazată pe dezvoltarea geneticii şi biologiei moleculare • Specie Un ansamblu de populaţii naturale ale căror indivizi se pot reproduce între ei.Noţiuni generale • Evoluţia Proces complex de modificare a compoziţiei genetice a populaţiilor naturale sub acţiunea forţelor evolutive • TSE – teoria sintetică a evoluţiei O îmbinare a concepţiei lui Ch. dar care sunt izolaţi reproductiv de indivizii altor specii .

Noţiuni generale (continuare) • Populaţie Un grup de indivizi care aparţin unei specii şi care ocupă un anumit habitat din arealul speciei • Microevoluţie (speciaţie) Proces evolutiv în ecosistemele naturale ce asigură formarea de noi forme (specii) • Macroevoluţie (filogeneză) Proces evolutiv ce asigură diferenţierea unităţilor taxonomice mai mari ca specia • Factori evolutivi Un anumit factor ce poate determina evoluţia biologică .

dar nu noi alele ▫Asigură heterogenitatea genetică a populaţiilor .Principiile generale • Mutaţii ▫Sursă de variaţii genetice care furnizează materialul brut asupra cărora acţionează celelalte procese evolutive ▫Erori la nivelul materialului genetic. care au loc întâmplător sau indus. şi sunt în detrimentul sau în beneficiul organismului ▫Asigură heterogenitatea genetică a populaţiilor • Recombinare genetică ▫Sursă de variaţii genetice care furnizează noi combinaţii de gene.

Principiile generale (continuare) • Selecţie naturală ▫Factor evolutiv (în cadrul TSE factorul evolutiv principal) care asigură supravieţuirea şi reproducerea diferenţiată a celor mai adaptate organisme ▫Se poate realiza în diferite forme ▫Este greu de studiat cantitativ datorită numeroşilor factori implicaţi • Driftul genetic ▫Fluctuaţie întâmplătoare a frecvenţei alelice ca rezultat al combinării randomizate a gameţilor în procesul de reproducere ▫Pe termen lung. induce creşterea variabilităţii genetice .

Principiile generale (continuare) • Fluxul de gene ▫Favorizează introducerea de noi alele în populaţii datorită deplasării indivizilor dintr-o zonă în alta ▫Induce creşterea asemănării între populaţii ▫Provoacă un efect invers driftului genetic • Frecvenţa alelică şi vrecvenţa genotipică ▫Cele mai importante valori folosite în Genetica populaţiilor ▫Se calculează pe baza unor eşantioane prelevate din populaţiile investigate şi oferă informaţii cu privire la cantitatea de variaţie genetică din populaţiile naturale .

propuneri?! . comentarii.Întrebări.