You are on page 1of 1

CRITERIS D'AVALUACI GREC

1r i 2n de Batxillerat
Els criteris d'avaluaci de la matria de GREC a primer i a
segon de Batxillerat figuran a la programaci del curs 20152016.
La qualificaci de cada avaluaci vindr determinada per:
- un 70% a partir de les proves objectives fetes a classe , ms
- un 30% a partir de les fitxes , treballs i deures fets a casa.
Cada setmana hi haur deures o fitxes que s'hauran de lliurar un
dia concret.
La suma de totes les notes de la feina feta a casa determinar el
30% de la nota de cada avaluaci.
D'aquesta forma es vol potenciar el treball autnom diari, i
quantificar el progrs de l'alumnat.
- A primer de batxillerat el treball fet a casa s ms dirigit, s a
dir, han de omplir gaireb setmanalment una fitxa amb el material
de suport del seu llibre de text.
- A segon de batxillerat els alumnes treballen a casa de manera
ms autnoma; traduccions i qestions sobre el text molt
semblants a les de la prova de les PAU.
- Han de llegir uns cant de la Ilada i de l'Odissea i presentar un
treball amb les respostes d'un qestionari proposat.
- Per ltim, assistiran a la representaci en el tercer trimestre
d'una tragdia grega, el 20 d'abril Les Bacants d'Eurpides, la que
anualment representen al camp de Mart organitzada pel Teatre
greco-llat, i elaboraran un treball dirigit amb un qestionari
proposat sobre la tragdia que han vist representada.