You are on page 1of 7

Projekt wymiany midzynarodowej

w ramach programu Erasmus+

We are on the
move!

4 szkoy partnerskie
3 lata wsppracy
W projekcie uczestnicz 4 szkoy:
Gimnazjum nr 17 we Wrocawiu
IES Gomez Moreno w Madrycie
Sndre Skole w Hobro (Dania)
Collge Victor Schloecher w Torcy
(Francja)
Czas realizacji projektu:
wrzesie 2015 czerwiec 2018

Cele projektu
Poznanie

i porwnanie systemw
edukacji w rnych krajach europejskich
Wymiana dobrych praktyk midzy
wsppracujcymi szkoami
Doskonalenie umiejtnoci jzykowych
uczniw
Ksztatowanie u uczniw postawy
otwartoci poprzez nawizywanie
bezporednich kontaktw z rwienikami
z innych krajw

4 moduy
Kada szkoa partnerska promuje
jeden modu metodyczny:
Ruch w klasie (Dania)
TIC w nauczaniu (Francja)
CLIL-Zintegrowane ksztacenie
przedmiotowo-jzykowe (Hiszpania)
Praca metod projektu (Polska)

Pierwszy rok wsppracy


2015/2016
Wizyty studyjne koordynatorw:
poznawanie systemw edukacji w
krajach partnerskich, organizacji
pracy w kadej ze szk oraz
wymiana dobrych praktyk
Listopad 2015 -Dania
Stycze 2016 Francja
Marzec 2016 Hiszpania
Maj 2016- Polska

Kolejne lata wsppracy


2016/2017 i 2017/2018
Kada ze szk wdraa kolejne
moduy do programu nauczania.
Podsumowanie kadego etapu i
wymiana dowiadcze -podczas
midzynarodowej wymiany uczniw
i nauczycieli:
Polska Marzec 2017
Hiszpania Maj 2017
Dania Padziernik 2017
Francja Marzec 2018

Dzikuj za uwag
Koordynator projektu
Agnieszka Bowiska