You are on page 1of 2

b) HeatDFD scripti kullanılarak sorudaki fonksiyon ve sınır değerleri için u değerleri

elde edilmiştir.

c)CN metodu için Heat1DCN scripti kullanılarak aşağıdaki u değerleri elde edilmiştir.

d)Verilen örnekteki şartlar için r=1/2 çıkmıştır ve FD ile CN yöntemlerinin ikisi de bu
örneğin çözümünde kullanılabilmiştir. Eğer r=1/2’den büyük çıksaydı FD metodu
uygulanamaz. Verilere baktığımızda ilk sütun değerleri iki yöntemde de aynı

CN metodu gerçek değerlere daha yakın sonuçlar vermiştir. FD metodunda adım sayısı ilerledikçe değerler CN metoduna göre daha az değişim göstermiş. .çıkmıştır.