You are on page 1of 1

Nmele şi prenumele................................................................

FISA DE MUNCA INDIVIDUALA
În tebelul de mai jos, sunt enunţate câteva dintre cele mai frecvente credinţe în legătură
cu cei care se sinucid.
Vă rugăm ca pe o scară de la 1 la 10, în care 1 este valoarea cea mai mică iar 10 este
valoarea cea mai mare, să arătaţi opinia dumneavoastră în legătură cu gradul de
adevăr al celor enunţate.
Nr.
Crt.
1.

Enunţ

Scala

Persoana care vrea să se sinucidă nu vorbeşte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
despre aceasta.

2.

Ameliorarea simptomatologiei
după trecerea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
crizei înseamnă anularea riscului de suicid.

3.

Sinuciderea este un act datorat tulburărilor psihice; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
persoanele care se sinucid au acelaşi nivel de
stress în viată ca şi non-sinucigaşii

4

Sinuciderea este o trăsătură moştenită

5

Dacă cineva a supraveţuit unei tentative de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sinucidere, aceasta înseamnă că el a vrut să
manipuleze anturajul

6

Nu este bine să i se amintească despre problema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sinuciderii celui care a avut o tentativă de
sinucidere

7

Persoana care a uzat de o metodă ,, blândă ‘’ în 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
tentative de suicid nu are un risc mare de a se
sinucide.

8

Împărţirea strictă a celor ca au avut un parasuicid în 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
două categorii: persoane cu intenţie serioasă de a
muri şi personae care vor să manipuleze.

9

Majoritatea celor care se sinucid aparţin unui grup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cu nivel socio-economic precar;

10

Grupa de vârstă cu cel mai înalt risc suicidar este 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
reprezentat de tineri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10