You are on page 1of 46

METABOLISMUL

:
ASPECTE GENERALE

Dr. Elena Petrescu

Tipuri de căi metabolice
 Degradarea oxidativă a combustibililor metabolici din dietă și din depozitele
tisulare (glucoză, acizi grași, aminoacizi)
 Stocarea combustibililor metabolici (în perioadele post-prandiale), respectiv
mobilizarea rezervelor (în perioadele inter-prandiale)
 Biosinteza de molecule biologice având diverse roluri structurale și
funcționale
 Degradarea biomoleculelor cu rol structural sau funcțional → formare de
produși reziduali → eliminați ca atare sau după detoxifiere

Catabolism vs. anabolism

Etapele catabolismului
combustibililor biologici

Rolurile diferite ale NADH / FADH2 și NADPH formate în cursul catabolismului .

Reglarea căilor metabolice Enzima cheie (reglatorie) – catalizează etapa limitantă de viteză:  este reacția cea mai lentă din întreaga cale metabolică → viteza sa determină viteza globală a căii  are un caracter ireversibil (fiind puternic exergonică)  este situată în prima parte a căii metabolice Mecanismele de control: .modificarea activității sau a cantității enzimelor cheie → ajustarea vitezei reacției pe care o catalizează => modificarea vitezei globale a căii metabolice .

Reglarea independentă și coordonată a căilor catabolice și anabolice .

acțiuni hormonale (frecvent). uneori metaboliți Tipuri particulare de reglare:  Inhibiția feed-back  Activarea feed-forward .NADH/NAD+ sau ATP/ADP/AMP  Reglarea covalentă .Mecanisme de reglare enzimatică I.influențată hormonal II. Reglarea cantității enzimelor în celule  Inducția și represia . Reglarea activității moleculelor individuale de enzimă  Reglarea alosterică .metaboliți din celulă .

Reglarea covalentă a activității enzimatice .

METABOLISMUL GLUCIDIC .

aldoze .Structura glucidelor .

cetoze .Structura glucidelor .

Ciclizarea glucozei .

Ciclizarea fructozei .

Tipuri de izomerie la monozaharide Izomeri D și L (enantiomeri) Anomeri α și β Epimeri .

Dizaharide 2 monozaharide unite prin legătură O-glicozidică .

Polizaharide – amidonul .

Polizaharide – glicogenul .

Căile de metabolizare ale glucozei .

GLICOLIZA .

Glicoliza – trăsături generale • • • • Scop: eliberarea parțială a energiei conținute în molecula glucozei → sinteză de ATP Se desfășoară în toate țesuturile Localizată în citosol Poate funcţiona atât în condiţii aerobe. celulele β pancreatice • GLUT-4 – țesut adipos și muscular (dependenți de insulină) . cât şi anaerobe  Pătrunderea glucozei în celule: transportorii din familia GLUT • GLUT-1 – eritrocit și creier • GLUT-2 – ficat.

GLICOLIZA – cele două faze .

Cele două faze ale glicolizei .

Formarea glucozo-6-P și metabolismul său ulterior .

GLICOLIZA – etapa consumatoare de energie .

GLICOLIZA – etapa generatoare de energie .

Glicoliza aerobă / anaerobă și reoxidarea diferită a NADH .

Rezultatele glicolizei aerobe Ecuație globală: glucoză + 2NAD+ + 2ADP + 2Pi → 2 piruvat + 2NADH + 2H+ + 2ATP + 2H2O .

Glicoliza anaerobă și reacția lactat dehidrogenazei Ecuație globală: glucoză + 2ADP + 2Pi → 2 lactat + 2ATP + 2H2O  Importanța reacției LDH: Glicoliza poate funcționa și poate genera ATP în condiții anaerobe .

Glicoliza – importanță particulară pentru țesuturile gluco-dependente  Creier – consum energetic substanțial → satisfăcut în cea mai mare parte pe seama glucozei (NU poate degrada acizi grași)  Eritrocit – nu are mitocondrii → nu poate degrada alte surse de energie (care necesită desfășurarea fosforilării oxidative)  Mușchi scheletic în activitate susținută – necesar energetic disproporționat față de aportul de oxigen → mare parte din ATP este obținut prin glicoliza anaerobă .

Alte roluri ale glicolizei .

Reglarea glicolizei .

6-P2 .Reglarea PFK-1 de către F-2.

Reglarea piruvat kinazei .

METABOLISMUL PIRUVATULUI .

Căi de metabolizare a piruvatului .

Decarboxilarea oxidativă a piruvatului .

Complexul piruvat dehidrogenazei (PDH) .

Componența complexului PDH Enzima Coenzime necesare Vitaminele din care provin Piruvat dehidrogenaza (E1) tiamin pirofosfat tiamina (vitamina B1) Dihidrolipoil transacetilaza (E2) acid lipoic acid lipoic coenzima A acid pantotenic FAD riboflavina (vitamina B2) NAD+ nicotinamida (vitamina PP) Dihidrolipoil dehidrogenaza (E3) .

TPP (tiamin pirofosfat) .

Acidul lipoic .

Coenzima A .

NAD+ FAD .

Mecanismul decarboxilării oxidative a piruvatului .

Reglarea activității complexului PDH (PDC) .

Michael Lieberman. Richard A Harvey. Farrell. Grisham. 4th edition. Nelson. 2008. 5th edition. Reginald H. Pamela C. Marks’ Basic Medical Biochemistry: A Clinical Approach. Mayes. 27th edition. Darryl K. Harper’s Illustrated Biochemistry. Victor W. Allan D. Biochemistry. Mary K. Colleen Smith. Shawn O. Rodwell. . 2006. 1999. Lehninger Principles of Biochemistry. Garrett. 2007. Charles M. Ferrier. Champe. Campbell. Lippincott’s Illustrated Reviews – Biochemistry. Granner. 6th edition. Biochemistry.Bibliografie • • • • • • David L. Marks. Denise R. Robert K Murray. 2004. Peter A. 2007. Michael M. 2nd edition. Cox. 2nd edition.