You are on page 1of 36

Televizor LED

U28HD1
Manual de utilizare

Vă rugăm citiți cu atenție acest manual, înainte de a utiliza televizorul.
Păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Cuprins
Instrucțiuni importante privind siguranța și întreținerea
3
Specificații și accesorii 6
Prezentare generală 7
Telecomanda 8
Descriere generală 10
Selectarea sursei de intrare 11
Configurarea inițială 12
Operarea meniului principal 13
Utilizarea dispozitivelor 28
Utilizarea USB-ului 30
Conexiunea externă 30
Depanare 31
Defecte de imagine și soluții 32

2

Instrucțiuni importante privind siguranța și întreținerea
ATENȚIE!
Pericol de electrocutare, nu deschideți.
Nu încercați să reparați personal acest produs, deoarece deschiderea
sau îndepărtarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase
sau alte riscuri. Pentru orice operațiuni de service, contactați personalul
de service calificat.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu expuneți acest produs
în ploaie sau umezeală. Aparatul nu trebuie expus picăturilor sau
împroșcărilor și nu așezați niciun fel de obiecte umplute cu lichid, cum
ar fi vaze, pe acesta.

Dacă sesizați fum, zgomote sau mirosuri ciudate emanate din televizor:
• Opriți imediat comutatorul de alimentare;
• Deconectați ștecherul de la priză;
• Contactați furnizorul sau centrul de service. Nu încercați niciodată să
efectuați personal aceste reparații, deoarece ar putea fi periculoase.

Nu introduceți niciodată niciun fel de obiecte în televizor prin orificii,
deoarece acestea pot intra în contact cu punctele cu tensiune
periculoasă sau cele de scurtcircuitare, ducând astfel la incendii sau
electrocutări. Nu vărsați niciodată niciun tip de lichid pe televizor.
Acordați o atenție specială copiilor. Aparatul nu este recomandat
pentru a fi operat de copii cu vârsta sub trei ani.

Cablurile de alimentare trebuie amplasate în siguranță pentru protecția
personală sau a proprietății contra pericolelor asociate unui cablu
defect.
Ștecherul de alimentare se folosește drept instrument de deconectare.
Acesta trebuie să fie ușor accesibil și neobstrucționat în timpul utilizării
conform scopului pentru care a fost creat. Pentru a deconecta complet
aparatul de la sursa de alimentare, trebuie să decuplați ștecherul.
Pentru evitarea incendiilor, nu așezați surse de flacără deschisă,
cum ar fi o lumânare, pe televizor.

3

aragaze sau alte produse (inclusiv amplificatoare) care generează căldură. perdelele. Opriți întotdeauna aparatul dacă nu îl folosiți. un difuzor cu amplificare de putere) pentru a evita deteriorarea culorii. În jurul aparatului. trebuie lăsat un spațiu de cel puțin 10 cm pentru asigurarea unei ventilații corespunzătoare. cum ar fi ziarele. Mențineți produsul la distanță de câmpurile magnetice ridicate (de ex. procedați cu atenție pentru evitarea contactului cu astfel de cabluri sau circuite de alimentare. deconectați imediat televizorul de la sursa de alimentare AC. În cazul fulgerelor. Se recomandă o iluminare indirectă ușoară în timpul vizionării și evitarea unui mediu complet întunecat și a reflexiei ecranului. Deconectați-l de la sursa de alimentare AC. 4 . Produsul trebuie amplasat la distanță de sursele de căldură. INSTALAREA Ventilația nu trebuie obstrucționată prin acoperirea orificiilor de aerisire cu diferite obiecte.Instrucțiuni importante privind siguranța și întreținerea INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA Nu amplasați antena de recepție a semnalului în apropierea sau lângă cablurile de alimentare sau alte circuite electrice de iluminare sau alimentare sau în zone din care pot cădea pe astfel de cabluri sau circuite electrice. La instalarea antenei exterioare. Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile ude. Așezați aparatul astfel încât ecranul să nu fie expus la lumina solară directă. Volumul excesiv în căștile audio interne și externe poate duce la pierderea auzului.. dacă urmează să nu îl folosiți o perioadă lungă de timp. deoarece aceasta poate obosi ochii. reșouri. fețele de masă. Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de fir. Nu atingeți niciodată cablul antenei în timpul fulgerelor. etc. deoarece contactul cu acestea poate fi fatal. cum ar fi radiatoare.

în apropierea unei căzi. înainte de a-l porni. Opririle bruște. Dacă televizorul este deplasat dintr-o locație răcoroasă. într-un subsol cu umezeală sau în apropierea unei piscine și altele asemenea. Folosiți o lavetă umedă pentru curățare.Instrucțiuni importante privind siguranța și întreținerea INSTALAREA Nu așezați televizorul pe un cărucior. forța excesivă și suprafețele neuniforme pot determina răsturnarea ansamblului.. AVERTIZARE Pentru a preveni extinderea incendiilor. Pentru siguranța dvs. Pentru evitarea rănirii. mențineți în permanență lumânările sau alte surse de flacără deschisă la distanță de acest produs. Nu așezați acest aparat în apropierea surselor de apă. Un ansamblu televizor-cărucior trebuie deplasat cu grijă. Nu folosiți substanțe de curățare lichide sau cu aerosol. de exemplu. precum și defectarea produsului. conform instrucțiunilor de instalare. suportul. 5 . a unui lighean cu apă. masă sau raft instabil. acest aparat trebuie fixat în siguranță pe podea/ perete. acesta trebuie lăsat un timp pentru ca umezeala din interior să se evaporeze. Aparatul poate cădea și poate cauza răniri personale grave. trepiedul. suport. vă rugăm citiți integral acest manual de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultare ulterioară. Folosiți doar căruciorul. chiuvete de bucătărie sau lighean pentru rufe. CURĂȚAREA Deconectați acest aparat de la sursa de alimentare AC înainte de a-l curăța. suprafața sau masa specificate de către producător sau comercializate împreună cu unitatea.

50/60Hz Sistem recepție TV PAL/BG DK I Domeniu frecvență 48. 6 .) Rezoluție maximă 1366 x 768 Alimentare 110-240V .40°C Accesorii • Manual de utilizare • Accesorii montare în perete (opțional) • Telecomandă Notă: Deoarece televizorul poate avea diferite mărimi ale ecranului. greutatea menționată în acest manual sau pe ambalaj fac obiectul modificării fără notificare prealabilă.Specificații și accesorii Specificații Descriere U28HD1 Tip ecran Ecran LED color Dimensiune ecran Diagonală 28” (max.25MHz Intrare video PAL/NTSC Impedanță intrare antenă 75Ω Alimentare pentru telecomandă DC 3V (2 baterii AAA) Consum putere 65W Temperatura mediului de funcționare 0°C .863.25 .

sau butoanele VOL+/.)  INPUT Selectare sursă  Comutator Pornire/oprire CONEXIUNI TERMINAL TV VGA/AUDIO (PC IN) Conectați la mufa de ieșire video/audio de pe calculator.Reglare volum CH+/. Coaxial Conectați ieșirea coaxială.Selectare canal  MENU Intrare sau ieșire din meniu (folosiți butoanele CH+/. RF IN Conectați la un sistem de antenă sau cablu TV. SCART Intrare SCART.Prezentare generală FUNCȚIILE BUTOANELOR DE PE PANOUL DE COMANDĂ  Pornire/oprire TV  VOL  VOL +  CH CH+ VOL+/. USB IN Conectați la o unitate USB pentru redarea conținutului multimedia compatibil. CI+ Intrare CI+. YPbPr Conectați componenta video. 7 . HDMI Conectați la mufa HDMI a unui dispozitiv cu o ieșire HDMI. Conectați sursa audio sau componenta audio. 12 AV IN Conectați sursa video. 13 Earphone out Ieșire audio pentru căști.

Buton ASPECT Selectarea modului de afișare a imaginii. cu diferite cifre.Telecomanda PREZENTAREA TELECOMENZII ȘI DEFINIREA BUTOANELOR FUNCȚIONALE 1. Buton INPUT Apăsați pentru a selecta sursa dorită. Buton FREEZE (blocare) Blocarea imaginii 12. Buton PMODE Apăsați repetat pentru a selecta un mod redare imagine. 7. Zoom 2. de ex. Buton TV/RADIO Comutare între modurile televiziune și radio. Buton POWER Pornește televizorul din modul de așteptare. Butoane  /  /  /  / ENTER Utilizate pentru navigarea în meniul de pe ecran și pentru configurarea televizorului conform preferințelor dvs. 6. dacă acesta este pornit. 16. Buton SLEEP Configurarea modului automat de oprire pentru televizor.: 4:3. 17. Sau trece televizorul în modul de așteptare. 1 . de ex. 8. 14. 3. Buton RECALL Buton pentru revenirea la canalul vizionat anterior. etc.111. Zoom 1.11 . 15. În modul teletext. 13. 4. Buton SMODE Apăsați repetat pentru a selecta un mod de redare a sunetului. 9. introduceți numărul paginii. Butoane numerice 0-9 Apăsați butoanele de la 0 la 9 pentru a selecta direct un canal în timp ce vă uitați la televizor. Ecran complet. 2. Buton EPG Apăsați pentru afișarea/ascunderea ghidului electronic de programe. afișează meniul principal al meniului. Buton —/Se folosește pentru introducerea numerelor canalelor.. 11. Buton FAV Apăsați modul TV pentru a intra/ieși din meniul favorite. Buton NICAM Intrare NICAM/A2. Butonul EXIT Funcție pentru ieșirea dintr-un meniu sau ecran. Buton MENU În modul TV. 34 8 . 10. 5.

Buton : derulare rapidă înainte 25. al razelor solare sau luminii din surse fluorescente/ de economisire puternice). Nu trebuie să existe obstacole solide între telecomandă și aparat.PAGE /  Buton S. 34. distanța de acoperire a telecomenzii scade.SHIFT Se folosește pentru pornirea înregistrării la un interval de timp presetat (interval de timp). Buton MUTE Apăsați pentru oprirea sonorului. durata de viață a bateriilor din telecomandă este de aproximativ 1 an. Buton DISPLAY Buton pentru afișarea sursei și informațiilor referitoare la canale.PAGE pentru a accesa o sub-pagină teletext. Buton AUTO/REC Buton AUTO: Folosit pentru configurarea automată în modul PC. filme) Se folosește pentru accesarea/părăsirea meniului listă PVR. 31. • Evitați impactul puternic al luminii (de ex. Dacă urmează să nu folosiți telecomanda o perioadă mai lungă de timp. Buton T. Funcția este disponibilă doar în modul DTV. Dacă domeniul efectiv de acoperire al telecomenzii este mult redus sau dacă apar probleme legate de utilizare. iar disponibilitatea butoanelor depinde de model. 5 metri. Buton PVR (înregistrare poze. Butoane VOL +/Apăsați pentru a mări/reduce volumul. Buton REC: Apăsați pentru a începe înregistrarea (numai în modul DTV). dacă este disponibilă. Buton REVEAL /  Buton REVEAL: Apăsați REVEAL pentru afișarea sau ascunderea informațiilor teletext ascunse (în funcție de canal). 32. Buton Roșu/Verde/Galben/Albastru Folosiți aceste butoane conform instrucțiunilor de pe ecran. Butoane CH +/Apăsați pentru a comuta între canalele individuale. 30. cu o deviație de până la +/30° față de direcția perpendiculară a senzorului telecomenzii din partea din față a dispozitivului. NOTĂ: • Scoateți bateriile din telecomandă în timpul depozitării sau dacă nu folosiți aparatul mult timp. Buton AUDIO Mod DTV/MEDIA: selectați sonorizare de fundal.Telecomanda PREZENTAREA TELECOMENZII ȘI DEFINIREA BUTOANELOR FUNCȚIONALE 18. Buton S. Notă: Funcția teletext este opțională.PAGE: Apăsați S. Buton TTX Pornire sau oprire teletext. Informațiile teletext depind integral de operatorul canalului. când se folosește telecomanda. 29. scoateți ambele baterii . care reduc eficacitatea și fiabilitatea telecomenzii cu IR. 20. Distanța maximă de acoperire a telecomenzii este de cca. 23. înlocuiți ambele baterii din telecomandă. • În cazul utilizării obișnuite. Buton INDEX /  Butonul INDEX: accesarea paginii cu conținut teletext. îndreptați telecomanda către televizor și apoi apăsați butonul cu funcția dorită. Dacă bateriile se descarcă.. Butonul : derulare rapidă înapoi 24. 19. 26. veți preveni posibilele daune cauzate de scurgerea acestora. 22. 33. Apăsați din nou pentru reactivarea sonorului sau apăsați VOL +. Buton  În modul MEDIA: salt la melodia anterioară 27. Buton HOLD /  Butonul HOLD: menținerea afișajului curent În modul MEDIA: Redare/pauză. dacă este disponibilă. • Pentru a comanda aparatul cu ajutorul telecomenzii.  Buton: Oprire. Buton SUBTITLE Buton pentru afișarea ascunderea subtitrării în partea de jos a ecranului. 9 . Buton SIZE /  Buton SIZE: Apăsați SIZE pentru a modifica dimensiunea ecranului în modul Teletext. Buton  : salt la melodia următoare 28.astfel. 21.

Pentru detalii. folosiți un convertor 75Ohm . • Nu folosiți bateriile vechi și cele noi împreună. trebuie să folosiți un convertor de 300 Ohm/75 Ohm pentru a conecta cablul antenei la mufa acesteia. 3.Descriere generală Instalarea bateriilor în telecomandă 1. flăcările sau altele asemenea. în cazul în care cablul antenei este unul plat în paralel de 300 Ohm. scoateți-le pentru a evita deteriorarea din cauza scurgerilor. Închideți capacul. bateriile vor rezista un an în condiții normale de utilizare. Capac baterie 2 x baterii AAA de 1. NOTĂ: • După încărcare. Cablurile coaxiale VHF/UHF de 75 Ohm pot fi conectate direct la mufa antenei. 2.5V cu polaritate corectă.300Ohm cablu coaxial 75 Ohm cablu 300 Ohm Antene cu Cabluri paralele plate de 300 Ohm cablu antenă Antene cu Cabluri rotunde de 75 Ohm 10 . Deschideți capacul compartimentului bateriei din partea din spate. deoarece acestea pot afecta negativ mediul înconjurător. Nu amestecați bateriile vechi sau folosite cu bateriile noi. Introduceți două baterii AAA de 1. Conectarea antenei Impedanța de intrare a antenei pentru televizor este de 75 Ohm. consultați schemele de mai jos. cum ar fi razele solare.5V • Îndreptați telecomanda către senzorul de telecomandă al televizorului și folosiți-o de la o distanță de maxim 8 metri. Capac baterie • Puneți bateriile folosite în coșul de gunoi. • Bateriile (setul de baterii sau bateriile instalate) nu vor fi expuse la căldură excesivă. • Dacă nu intenționați să folosiți telecomanda o perioadă lungă de timp.

11 . Apăsați butonul / pentru a selecta sursa de intrare dorită.Selectarea sursei de intrare Selectarea Sursei de intrare Apăsați butonul INPUT pentru afișarea listei surselor de intrare. Apăsați butonul ENTER pentru a introduce sursa de intrare. Apăsați butonul EXIT pentru a renunța.

Start La prima setare a canalelor digitale. o serie de ferestre derulante vă vor ajuta la configurarea setărilor de bază. 12 . Apoi. Tip tuner Apăsați butoanele / pentru a selecta tipul de tuner. apăsați butonul MENU pentru a sări peste reglarea digitală. Actualizarea automată a canalului Apăsați butonul / pentru a actualiza automat canalul (Auto Channel Update). la setarea canalelor analogice. Țara Apăsați butoanele / pentru a selecta țara dorită. apăsați butonul MENU pentru a sări peste reglarea analogică. Limba OSD Apăsați butonul / pentru selectarea modului.Configurarea inițială Prima setare La pornirea televizorului pentru prima dată. Scanare automată Apăsați butonul / pentru a selecta modul: DTV+ATV. LCN Apăsați butonul / pentru a opri sau porni funcția LCN. ATV. DTV. Apăsați butonul EXIT pentru a întrerupe scanarea automată.

apăsați butonul MENU pentru a salva și a reveni la meniul anterior. Culoare Folosiți pentru compensarea culorii modificate cu transmisia în codul NTSC. Dinamic personal ușor).Operarea meniului principal Meniul imagine Apăsați butonul MENU pentru afișarea meniului principal. apoi apăsați butonul / pentru a selecta. Contrast Reglați intensitatea imaginii. Luminozitate/Contrast/Acuitate/Saturație/Culoare Apăsați butonul / pentru selectarea opțiunii. Saturație Reglați saturația culorii. apoi apăsați / pentru reglare. Warm Imagine cu o nuanță ușor roșie. Apăsați butonul / pentru a selecta opțiunea IMAGINE (Picture) din meniul principal. MODUL Imagine Apăsați butonul / pentru a selecta Modul Imagine. (Mod Imagine disponibil: Standard. Aspect Ratio Apăsați butonul /pentru a selecta Aspect Ratio. Acuitate Reglați intensitatea maximă a detaliilor imaginii. 13 . Cool Imagine cu o nuanță ușor albastră. Standard Imagine vie. Temperatura (intensitatea) Culorii Modificați reglajele generale de culoare ale imaginii. Luminozitate Ajustarea luminozității imaginii. dar nu puteți modifica umbrele imaginii. După terminarea reglajelor. apoi apăsați ENTER / pentru accesare. 1. apoi apăsați / pentru a alege Standard/Cool(Rece)/Warm (Cald). Apăsați butonul / pentru reglare. Ecran complet/4:3/Zoom 1/Zoom2 Pentru a selecta formatul de afișaj disponibil. în funcție de preferințe. Apăsați butonul / pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o reglați în meniul IMAGINE. apoi apăsați / pentru selecție. Apăsați butonul /pentru a selecta Temporizator Culoare. 3. 2.

Screen Mode Apăsați butonul /pentru a selecta HDMI Mode. Opțiune disponibilă doar pentru HDMI Input. 14 . apoi apăsați / pentru a selecta. Contract dinamic (Dynamic Contrast) Ajustați automat detaliile și luminozitatea imaginii. Weak Detectarea și reducerea zgomotului video redus. Apăsați butonul /pentru a selecta PC Setting. H Position Reglați poziția orizontală a imaginii V Position Reglați poziția verticală a imaginii. Setări avansate (Advanced Settings) Ajustați funcțiile video avansate pentru reglarea fină a imaginii. Slab. Off Selectați pentru a opri detecția zgomotului video. apoi apăsați butonul / pentru a selecta meniul IMAGINE. apoi apăsați / pentru reglare. Clock Minimizați dungile verticale de pe imaginea de pe ecran. Apăsați butonul /pentru a selecta NR. apoi apăsați / pentru a selecta (Opțiuni disponibile pentru contrastul dinamic: Dezactivat. în poziția optimă. Phase Minimizați distorsiunea pe orizontală. Apăsați MENU pentru accesarea meniului principal. Strong Detectarea și reducerea zgomotului video puternic. Apăsați ENTER / pentru accesare și apăsați  pentru a selecta PC Setting. apoi apăsați / pentru a selecta Auto. Mediu. Apăsați butonul /pentru a selecta Contrast dinamic. apoi apăsați butonul ENTER / pentru accesarea sub-meniului. Apăsați butonul /pentru a selecta Setări avansate. NR Setați opțiunile pentru reducerea zgomotului video.Operarea meniului principal PC Setup Apăsați butonul INPUT pentru a selecta PC Source. Auto Adjust Apăsați butonul MENU /  pentru ajustarea automată a imaginii pe ecran. Video sau PC. Puternic). Medium Detectarea și reducerea zgomotului video moderat.

Treble/Bass/Balance Apăsați butonul /pentru a selecta opțiunea. Tip sunet Apăsați butonul /pentru a selecta Tip sunet. Mod EQ Apăsați butonul /pentru a selecta Mod EQ. Balance Reglați balansul dintre difuzorul din stânga și cel din dreapta. Treble Reglați efectul de frecvențe înalte. Apăsați butonul /pentru a selecta AVL. Intensificați sau atenuați sunetele înalte. Pop. Apăsați butonul /pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o reglați în meniul SUNET. Utilizator). apoi apăsați /pentru a selecta On sau Off. Muzică. în funcție de poziția dvs. După ce ați terminat reglajele. Personal. Apăsați butonul ENTER //pentru ajustare. AVL (controlul automat al volumului) Setați controlul automat al volumului. de ascultare. (Opțiuni disponibile în mod EQ: Dezactivat. Rock. apoi apăsați /pentru a selecta On sau Off. 2. 15 .Operarea meniului principal Meniul sunet Apăsați butonul MENU pentru afișarea meniului principal. Apăsați /pentru a selecta Setare EQ. apoi apăsați /pentru a selecta. 3. apăsați butonul MENU pentru a le salva și a reveni la meniul anterior. Apăsați butonul /pentru a selecta SUNET în meniul principal. apoi apăsați ENTER /pentru accesare. Bass Reglați efectul de bas. apoi apăsați /pentru a selecta. Jazz. Surround sound Apăsați butonul /pentru a selecta Surround Sound. apoi apăsați ENTER / pentru a intra în sub-meniu. (Opțiuni Tip sunet disponibile: Standard. Intensificați sau atenuați sunetele joase. Setare EQ Reglați curba egalizatorului cu 7 benzi. Film). 1. apoi apăsați /pentru a selecta.

Dual II. Dacă modul este On. În acesta. Sound Type Apăsați butonul /pentru a selecta Sound Type. apoi apăsați /pentru a selecta Off/Auto/PCM. Dual I. Mode Apăsați butonul /pentru a selecta Mode. apoi apăsați /pentru a selecta On sau Off. Combinat). apoi apăsați ENTER / pentru a intra în sub-meniu. 16 . puteți activa (ON) sau dezactiva (OFF) Auto Description și setați raportul de volum al unei melodii standard și descrierea melodiei. apoi apăsați /pentru a selecta. Audio Description Apăsați /pentru a selecta Audio Description. Volumul poate fi ajustat de utilizatori.Operarea meniului principal SPDIF Apăsați butonul /pentru a selecta SPDIF. (Opțiuni disponibile în modul Sunet: Stereo.

DTV. Frequency Apăsați butonul /pentru a selecta Frecvența: Auto sau introduceți cifrele. Scanare automată Apăsați butonul /pentru a selecta Tip Tuner. 17 . 2. Rapidă. Completă.Operarea meniului principal Meniul Canal Apăsați butonul MENU pentru afișarea meniului principal. Scan Type Apăsați butonul /pentru a selecta Tipul de scanare: Avansată. apoi apăsați ENTER /pentru accesare. 3. Apăsați butonul /pentru a selecta opțiunea dorită din meniul CANAL. Apăsați butonul MENU pentru a reveni la meniul anterior. apoi apăsați butonul /pentru a selecta opțiunea Antenă sau Cablu. Tip Tuner Apăsați butonul /pentru a selecta Tip Tuner. Apăsați butonul ENTER pentru accesarea sub-meniului. Tipul de dispozitiv de recepție este Antenă Tipul de dispozitiv de reglare este Cablu Țara Apăsați /pentru a selecta țara. ATV. Network ID Apăsați butonul /pentru a selecta Identificatorul rețelei: Auto sau introduceți cifrele. 1. Apăsați /pentru a selecta CANAL. apoi apăsați butonul ENTER /pentru a accesa sub-meniul. Mod Apăsați butonul /pentru a selecta Modul: DTV+ATV.

Symbol Rate Apăsați butonul /pentru a selecta Rata simbolului: Auto sau introduceți cifrele. Configurarea greșită a opțiunii Signal Type (Tip semnal) poate determina neidentificarea niciunui canal. Scanare digitală manuală Apăsați butonul /pentru a selecta scanarea digitală manuală. apoi cele analogice. Start Apăsați butonul ENTER /pentru a începe căutarea automată. Vor fi căutate mai întâi canalele digitale. Tipul de dispozitiv de recepție este Antenă Tipul de dispozitiv de reglare este Cablu Digital Scan Apăsați butonul /pentru a selecta numerele canalelor digitale. 18 . confirmați dacă tipul de antenă este Air (aeriană) sau Cable (cablu). apoi apăsați butonul ENTER / pentru accesarea sub-meniului. apoi apăsați butonul ENTER /pentru accesarea sub-meniului. Network ID Apăsați butonul /pentru a selecta Identificatorul rețelei: Auto sau introduceți cifrele. Canalele înregistrate nu includ programele criptate. Înainte de executarea căutării automate a canalelor. Frequency Apăsați butonul /pentru a selecta Frecvența: Auto sau introduceți cifrele.Operarea meniului principal Symbol Rate Apăsați butonul /pentru a selecta Rata simbolului: Auto sau introduceți cifrele. Manual Scan Apăsați butonul /pentru a selecta Manual Scan.

Channel to Save Apăsați butonul /pentru salvarea canalului. 64QAM. PAL sau SECAM. Start Apăsați butonul ENTER /pentru a începe căutarea canalelor. 256QAM. apoi apăsați butonul ENTER /pentru accesarea sub-meniului. Scanare analogică Apăsați butonul /pentru a selecta Căutarea analogică. AFC Reglare fină automată. BG.Operarea meniului principal Modulație Apăsați butonul /pentru a selecta Modulația: Auto. Scanare analogică manuală Apăsați butonul /pentru a selecta Scanarea analoaga. 128QAM. I sau L. 19 . 16QAM. Apăsați butonul /pentru activare sau dezactivare. Auto Channel update Apăsați butonul /pentru actualizarea automată a canalului. Sistem sunet Apăsați butonul /pentru a selecta Sistemul de sunet: Auto. Sistem culori Apăsați butonul /pentru a selecta Sistemul de culori: Auto. DK. 32QAM. Start Apăsați butonul ENTER /pentru a începe căutarea canalelor.

apoi apăsați ENTER /pentru accesarea sub-meniului. apoi apăsați butonul ENTER /pentru accesarea sub-meniului. Common interface (CI+) Apăsați butonul /pentru a selecta Interfața comună. 20 .Apăsați butonul Roșu pentru a șterge canalul. Apoi. Opțiune disponibilă numai în recepționarea digitală a semnalului. Cele trei zone colorate sunt comenzile scurte pentru programarea canalului. Apăsați mai întâi /pentru evidențierea canalului pe care doriți să îl ștergeți sau să îl mutați sau săriți. . apoi: .Operarea meniului principal Editare canale Apăsați butonul /pentru a selecta Editare canale.pentru vizionarea canalelor.Apăsați butonul Verde pentru a sări peste canalul selectat. . Favorite Manager Apăsați butonul /pentru a selecta aplicația de gestionare a canalelor favorite pentru editarea meniului Favorite.Apăsați butonul Galben pentru redenumirea canalului selectat.(Televizorul va sări automat peste canal când folosiți CH+/.) . apăsați /pentru a-l muta în poziția dorită. .Apăsați butonul Albastru pentru a seta canalul pe starea mutare.

3. sunt disponibile setările Channel Locks (Blocare canal). Apăsați butonul /pentru a selecta opțiunea de Blocare a sistemului din meniul principal. Activat Apăsați butonul /pentru a selecta Activat. contactați centrul de service. 2. Meniul blocare sistem Apăsați butonul MENU pentru afișarea meniului principal. 1. apoi apăsați ENTER /pentru a vedea informațiile detaliate referitoare la semnal. apoi apăsați ENTER /pentru accesare. Parental Rating (Evaluare parentală) și Lock Keypad (Blocare tastatură). Opțiune disponibilă numai dacă există semnal DTV. Parola implicită este 0000. Apăsați ENTER / pentru introducerea parolei. apăsați butonul MENU pentru a salva modificările și a reveni la meniul anterior. Notă: Televizorul este furnizat cu decodor TV digital DVB-T2 pentru urmărirea canalelor televizate. Apăsați butonul /pentru selectarea opțiunii dorite din meniul PARENTAL. apoi apăsați butonul /pentru activare sau dezactivare.Operarea meniului principal Signal Information Apăsați butonul /pentru a selecta Informațiile de semnal. 21 . Dacă opțiunea Activat este activă. După ce ați introdus parola. Dacă uitați parola.

apoi apăsați /pentru activare sau dezactivare. Apăsați butonul /pentru a selecta opțiunea Blocare tastatură. Clear Lock Apăsați butonul /pentru a selecta Ștergere blocare. Evaluare parentală Apăsați butonul /pentru a selecta Evaluare parentală. Blocare tastatură Setați pentru a preveni utilizarea de către copiii mici sau alte utilizări neașteptate.Operarea meniului principal Blocare canal Apăsați butonul /pentru a selecta Blocare sistem. 22 . New Password (Parolă nouă) Apăsați butonul /pentru a selecta Parola nouă. apoi introduceți de două ori codul din patru cifre pe care doriți să-l setați. apoi apăsați butonul /pentru selectare. apoi apăsați ENTER /pentru accesarea sub-meniului.

Operarea meniului principal Meniul Setări Apăsați butonul MENU pentru afișarea meniului principal. 2. Subtitrare Apăsați butonul /pentru a selecta Subtitrare. Apăsați ENTER //pentru ajustare. apoi apăsați butonul/pentru selectare. apoi apăsați ENTER /pentru accesare. apăsați butonul MENU pentru a salva și a reveni la meniul anterior. După ce ați terminat reglajele. 23 . Limbile Audio Apăsați butonul /pentru a selecta Limbile audio. Pentru persoane cu deficiențe de auz Apăsați butonul /pentru a selecta Deficiențe de auz. Limba OSD Apăsați butonul /pentru a selecta opțiunea Limba OSD. 3. 1. apoi apăsați butonul ENTER /pentru accesarea sub-meniului. Apăsați butonul ///pentru a selecta Limba audio principală și Limba audio secundară. apoi apăsați butonul/pentru activare sau dezactivare. Apăsați /pentru a selecta SETARE în meniul principal. Mod Apăsați butonul /pentru a selecta Modul. apoi apăsați butonul/pentru a selecta activare sau dezactivare. Apăsați butonul /pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o modificați în meniul SETARE. Apăsați butonul ///pentru a selecta Limba principală de subtitrare și Limba secundară de subtitrare. apoi apăsați butonul ENTER /pentru accesarea sub-meniului.

Setare mod Apăsați butonul /pentru a selecta Setarea modului. În sursa DTV. apoi apăsați butonul ENTER /pentru accesarea sub-meniului. 24 . Apăsați /pentru a selecta Teletext. se va afișa un ecran albastru. apăsați butonul/pentru a selecta Limbă teletext digital. pentru prezentarea într-un magazin. selectați Home (Acasă). selectați Store (Magazin). Ecran albastru Dacă televizorul nu are semnal. Setări timp Apăsați butonul /pentru a selecta Setările de timp. Disponibilă numai pentru sursă DTV și ATV. apăsați butonul/pentru a selecta Pagina decodare limbă. apoi apăsați butonul ENTER /pentru accesarea sub-meniului. Pentru utilizare în condiții normale.Operarea meniului principal Teletext Ajustarea reglajelor Teletext. În sursa ATV.

puteți seta manual ora. Notă: În cazul penelor de curent. 120 de minute. Apăsați butonul /pentru a selecta Temporizatorul de oprire. apoi apăsați butonul ENTER /pentru accesarea sub-meniului. 60 de secunde). apoi apăsați butonul/pentru a selecta Dezactivat. (Opțiuni disponibile pentru Temporizatorul de oprire: Dezactivat. setarea orei se pierde. apoi apăsați butonul/pentru selectare. 30 de secunde.Operarea meniului principal OSD Time Apăsați butonul /pentru a selecta Timp OSD. Configurați Sincronizare automata pe Dezactivat. 15 minute. 10 secunde. 5 minute. Pornire/oprire temporizator pe Activat. 3 ore. Time Zone Apăsați butonul /pentru a selecta Fusul orar. (Opțiuni Timp OSD disponibile: Dezactivat. apoi apăsați butonul ENTER /pentru accesarea sub-meniului. 30 de minute. 90 de minute. apoi. apoi apăsați butonul/pentru selectare. Timp Apăsați butonul /pentru a selecta Ora. 20 de secunde. 240 de minute). Sleep Timer Setați un temporizator pentru oprirea automată a televizorului. 60 de minute. 4 ore sau 5 ore. 25 . Auto Sleep Apăsați butonul /.

apăsați butonul roșu pentru a iniția formatarea dispozitivului. La prima utilizare pentru PVR. pentru evitarea deteriorării acestora sau pierderii de date. Nu modificați fișierele PVR de pe un calculator. Dacă sunteți sigur că doriți să resetați. dacă nu doriți să pierdeți aceste date. apăsați ENTER pentru accesarea sub-meniului. Formatarea USB-ului Apăsați butonul PVR pentru accesarea meniului Setări PVR și apoi apăsați/pentru a selecta Device List.Operarea meniului principal PVR Settings (Setări PVR) Apăsați /pentru a selecta Setările PVR. apăsați/pentru a selecta dispozitivul USB pe care doriți să salvați fișierul cu înregistrări. 26 . Sistemul de fișiere PVR ATENȚIONARE: 1. First Time Setup Apăsați /pentru a selecta Prima setare. 2. Înainte de a conecta dispozitivul USB la televizor. Nu deconectați discul sau sursa de alimentare în timpul formatării. Notă: Asigurați-vă că dispozitivul USB este compatibil cu televizorul și că acceptă înregistrarea PVR. apoi apăsați ENTER /pentru accesarea sub-meniului. Orice date prezente pe disc se pierd în procesul de formatare. apoi apăsați butonul ENTER /pentru accesarea sub-meniului. Se recomandă să folosiți un disc destinat exclusiv utilizării pentru PVR. faceți o copie de siguranță a fișierelor. discul USB trebuie configurat. apăsați Yes (Da) pentru confirmare. Realizați copii de siguranță ale datelor de pe disc. Reset (Resetare) Apăsați /pentru a selecta Resetare. apoi apăsați butonul ENTER /pentru accesare. În meniul Device List. 3.

27 .Operarea meniului principal Ghid PVR Dacă discul pentru PVR este pregătit. Notă: Apăsați butonul ///pentru ajustarea datei de reamintire. Selectați canalul dorit și apoi apăsați butonul “REC” de pe telecomandă pentru a începe înregistrarea redării curente. apăsați butonul “REC “ pentru Setarea “Înregistrare”. apăsați butonul ENTER pentru salvarea setării. Înregistrare în timp real 1. apăsați butonul ENTER pentru salvarea setării. se va afișa un mesaj prin care vi se va solicita să continuați sau să nu “OPRIȚI ÎNREGISTRAREA” EPG Menu (Ghid Electronic de Programe) Apăsați butonul EPG de pe telecomandă pentru accesarea meniului EPG. modificați intrările sau intrați în modul de așteptare în modul Time Shift. Se va afișa o bară de progres în partea de jos a ecranului. Notă: • Difuzorul canalului răspunde de informațiile EPG. Notă: Puteți viziona canalele doar pe aceeași frecvență cu cea a programului înregistrat. Dacă încercați să treceți pe alt canal sau să accesați interfața principală. • În meniul Guide. Notă: Time Shift se oprește dacă schimbați canalele. Înregistrarea se oprește după ce apăsați butonul  și fișierul înregistrat este stocat automat pe dispozitivul USB extern. apăsați butonul ALBASTRU pentru accesarea meniului “Reamintire”. Apăsați butonul PLAY pentru a reda în continuare programul din momentul în care a fost întrerupt. • În meniul Guide. Time shift În modul DTV. programele pot fi înregistrate în modul DTV. Perioada de timp pe parcursul căreia poate fi oprit un program depinde de setarea din Sistemul de fișiere PVR. Notă: Apăsați butonul ///pentru reglarea intervalului programat. apăsați butonul GALBEN pentru accesarea meniului Program. 2. apăsați butonul “T.SHIFT” pentru oprirea programului DTV. Apăsați  pentru a opri intervalul de timp. apăsați din nou pentru a continua redarea. • În meniul Guide.

Setarea PC din meniul PICTURE (Imagine) este disponibilă exclusiv în modul PC Input (Intrare PC). 2. • Apăsați butonul /pentru a selecta opțiunea de revenire pentru a vă întoarce la meniul anterior. conectați dispozitivul USB. Opțiunile Parental Rating (Control parental) și Channel Locks (Blocare canal) din meniul PARENTAL RATING (Control parental) nu sunt funcționale pentru modul MEDIA/HDMI/AV/SCART/YPbPr/PC. Opțiunile Audio Description și Sound Type din meniul AUDIO nu sunt funcționale. apoi apăsați butonul ENTER pentru accesare. • Apăsați butonul /pentru a selecta unitatea de pe care doriți să vizionați. Opțiunile Audio Languages (Limbi audio). Opțiunea Parental Rating nu este disponibilă pentru recepția analogică a semnalului. Foto • Apăsați butonul /pentru a selecta opțiunea FOTO în meniul principal. 5. Modul MEDIA/HDMI/AV/SCART/YPbPr/PC nu are niciun meniu CHANNEL. Apăsați butonul /pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o configurați în meniul USB principal.Operarea meniului principal MEDIA/HDMI/AV/SCART/ YPbPr/PC 1. 4. apoi apăsați butonul ENTER pentru accesare. apoi apăsați butonul ENTER pentru accesare. • Apăsați butonul Albastru pentru a accesa Meniul Quick (Rapid). Opțiunea Screen Mode (Mod ecran) din meniul PICTURE este disponibilă exclusiv în modul HDMI Input (Intrare HDMI). Utilizarea dispozitivelor Utilizarea dispozitivelor Notă: Înainte de a utiliza meniul USB. apoi apăsați butonul ENTER pentru accesare. Subtitle (Subtitrare). Apăsați butonul /pentru a selecta MEDIA în meniul Source (Sursă). 3. apoi apăsați butonul INPUT pentru a seta opțiunea Input Source (Introducere sursă) pe MEDIA. 28 . Teletext și PVR Settings din meniul SETUP (Setare) nu sunt funcționale pentru modul HDMI/YPbPr/AV/PC/Media/SCART.

Film • Apăsați butonul /pentru a selecta opțiunea MOVIE din meniul principial. • Apăsați butonul /pentru a selecta opțiunea de revenire pentru a vă întoarce la meniul anterior. apoi apăsați butonul ENTER pentru accesare. • Apăsați butonul /pentru a selecta unitatea de pe care doriți să vizionați. • Apăsați butonul Albastru pentru a accesa Meniul Quick (Rapid). apoi apăsați butonul ENTER pentru accesare.Utilizarea dispozitivelor Muzică • Apăsați butonul /pentru a selecta opțiunea MUZICĂ din meniul principial. • Apăsați butonul /pentru a selecta opțiunea de revenire pentru a vă întoarce la meniul anterior. • Apăsați butonul Albastru pentru a accesa Meniul Quick (Rapid). 29 . apoi apăsați butonul ENTER pentru accesare. • Apăsați butonul /pentru a selecta unitatea de pe care doriți să vizionați. apoi apăsați butonul ENTER pentru accesare.

30 Fixați baza pregătită și gâtul suportului pe carcasa din spate. Când evidențiați opțiunea selectată. Instrucțiuni de instalare a suportului. apoi apăsați butonul ENTER pentru accesare. . Conexiunea externă Asamblarea suportului Înainte de a monta/demonta unitatea pe/de pe suport. asigurați-vă că opriți televizorul. • Apăsați butonul Albastru pentru a accesa Meniul Quick (Rapid). Astfel. apoi puneți baza pregătită și gâtul suportului pe carcasa din spate.Înainte de a efectua lucrări. Așezați mai întâi televizorul pe masă. . apoi apăsați butonul ENTER pentru accesare. veți preveni deteriorarea. cu 2 șuruburi BB4x12 și 2 bucăți BB3x8. Fixați baza pe gâtul suportului. • Apăsați butonul /pentru a selecta unitatea de pe care doriți să vizionați. cu 4 șuruburi PWB4x12. așezați un material moale pe suprafața de bază pe care veți așeza televizorul LED. • Apăsați butonul /pentru a selecta opțiunea de revenire pentru a vă întoarce la meniul anterior.Utilizarea USB-ului Text • Apăsați butonul /pentru a selecta opțiunea TEXT din meniul principial. informațiile fișierului se afișează în partea dreaptă.

Simptomele de mai jos pot fi cauzate de ajustarea necorespunzătoare. nu este vorba despre performanțe reduse ale produsului sau fiabilitate redusă. mai degrabă decât de defectarea unității. folosiți o lavetă moale și curată pentru ștergerea prafului de pe ecran și carcasă. din cauza caracteristicii speciale a produsului. Reglați antena. servisarea produsului nu va fi influențată. Dacă problema persistă. aduceți telecomanda mai aproape de televizor. Verificați dacă nu există obstacole între telecomandă și televizor. Apăsați butonul TV/AV. Nu folosiți naftalină. Asigurați-vă că ați conectat cablul de alimentare. Problema Soluție posibilă Calitate deficitară a imaginii și sunetului Încercați un alt canal. Telecomanda este în afara domeniului de acoperire. 31 . culori sau nuanțe incorecte Asigurați-vă că programul este difuzat color. Dacă este necesară curățarea suplimentară a ecranului. Lipsă sunet sau imagine în stare TV Încercați un alt canal. locația și conexiunea antenei. Verificați bornele bateriei. verificați volumul unităților conectate la televizorul dvs. Imagine neclară sau albă. Punct colorat Acest produs este un televizor LED de înaltă rezoluție și pot apărea puncte colorate în cazul anumitor pixeli. Dacă este vorba despre câteva puncte colorate. consultați soluțiile pentru fiecare dintre simptomele menționate mai jos. Reglați volumul televizorului în mod corespunzător. Verificați reglajul sunetului (Volum și Sunet dezactivat) Lipsă culoare. Verificați conexiunile antenei. contactați centrul de service. Lipsă sunet sau sunet prea redus la volum maxim Mai întâi. Curățarea unității Când curățați ecranul. diluant sau lichide similare pentru curățare. Aceste interferențe se datorează adesea folosirii unei antene de cameră. Telecomanda este defectă Schimbați bateriile telecomenzii. Criteriul punctului colorat nu este inclus în motivele pentru returnarea produsului din rațiuni de calitate. Asigurați-vă că ați conectat televizorul. Imaginea rulează pe verticală Verificați toate conexiunile prin cablu.Depanare Dacă întâmpinați dificultăți. Din perspectiva punctelor de culoare. Verificați toate conexiunile prin cablu. Selectați meniul pentru imagine și ajustați sub-meniul culoare sau nuanță la valoarea corectă. Sperăm că stimații noștri clienți nu vor considera că acest lucru reprezintă o problemă. televizoarele UTOK sunt similare cu alte televizoare comercializate în România. folosiți o lavetă umedă curată. În acest caz. sunet distorsionat Verificați direcția. scoateți cablul de alimentare. Imaginea nu este centrată pe ecran Reglați poziția verticală și orizontală.

imaginile albe sunt cauzate de semnalul slab.Defecte de imagine și soluții Cele mai frecvente tipuri de interferențe TV sunt următoarele: IMAGINE ALBĂ În general. de obicei. cauzate. INTERFERENȚELE CU UNDELE RADIO Pe ecran se formează dungi în mișcare. de apropierea emițătoarelor radio sau de echipamente receptoare de unde scurte. INTERFERENȚE ELECTROTERMICE CU TEMPERATURĂ RIDICATĂ Pe ecran apar modelele diagonale sau în formă de os de pește sau imaginea este incompletă. IMAGINI DUBLATE SAU “FANTOME” În general. Reglați direcția antenei sau ridicați-o. probabil. NOTĂ: Dacă vă confruntați cu una dintre aceste situații în cazul recepției prin cablu. de echipamentul electrotermic de temperatură ridicată din spitalul din apropiere. este posibil ca responsabil să fie furnizorul de televiziune prin cablu. Acest lucru este cauzat. Reglați antena sau montați un amplificator de antenă. 32 . imaginile dublate sunt cauzate de reflexiile clădirilor înalte.

33 .

34 .

35 .