You are on page 1of 4

Autor: Josep Ramon Giménez

esos
l
o
g
n
2
als co
r
u
t
GRUP
a
n
rsos
Recu
OBJECTIU

CONTEXT

CONTEXT
ESPECÍFIC

ACTIVITATS

Conèixer els recursos presents a la República Democràtica del Congo (RDC) i reflexionar sobre les
dificultats de la població per accedir als recursos identificats. Detectar si hi ha algun recurs mineral
que utilitzem diàriament.
Fa més de vint anys que la República Democràtica del Congo (RDC) pateix un conflicte —encara
present a l’est del país— que ha provocat més de cinc milions de víctimes mortals i greus violacions
dels drets humans.
Les causes del conflicte són diverses (històriques, econòmiques, polítiques...), així com també ho són
els interessos que hi ha en joc i els grups armats que hi participen. Un element important que cal
destacar en relació amb el conflicte són els recursos naturals del país. La RDC és rica en recursos; al
seu territori en trobem una gran varietat: or, coure, fusta, terres, coltan, estany, diamants, etc. El
control i l’explotació il·legal dels recursos naturals han permès i permeten que grups armats puguin
obtenir diners per finançar la guerra. Els països veïns, així com diferents empreses, també treuen un
bon partit d’aquesta explotació.
Tot i que actualment existeixen algunes iniciatives per regular els minerals procedents de zones en
conflicte, encara queda un llarg camí per recórrer per a la seva total aplicació, i per tal que la població
congolesa es beneficiï dels seus propis recursos naturals i pugui millorar la seva qualitat de vida. A
més a més, el control dels minerals és un pas imprescindible, però ha d’anar acompanyat de la resolució del conflicte i la construcció de la veritable pau (desmobilització dels grups armats, compliment
dels acords de pau, resolució dels conflictes per la propietat de la terra i de governança, etc.).
La RDC és un dels països més rics en recursos naturals. El vostre grup serà l’encarregat de descobrir
els recursos que hi ha al país. Entenem per recursos naturals tots aquells béns que sorgeixen de la
natura de manera directa, a través del sòl, les aigües, la vegetació, etc. Els recursos naturals són
necessaris per satisfer les necessitats humanes i s’utilitzen en determinats processos productius.
Com és possible que el Congo sigui tan ric en recursos naturals i que, al mateix temps, tanta gent al
país es trobi en situació de pobresa?
ACTIVITAT 1. Identificar els recursos naturals
AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT 1. Accés als recursos naturals
ACTIVITAT 2. Els minerals congolesos que utilitzem
AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT 2. Què és un mineral en conflicte?
ACTIVITAT 3. Presentació
Ordinador amb accés a Internet.
Fragments del Documental Uchungu na Tumanini. Crònica del dolor i l’esperança. Dirigida per
Josep Ramon Giménez. Una producció de la Lliga dels Drets dels Pobles (DVD).
Article: «Les riqueses naturals de la República Democràtica del Congo i les seves contradiccions». Rita Huybens. Desembre de 2015. Lliga del Drets dels Pobles (annex- material suport alumnat)

RECURSOS

PÀGINES WEB:
Campanya “Congo, perill de riqueses” Lliga dels Drets dels Pobles: www.perillderiqueses.org
FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura):
http://www.fao.org/home/es/
Greenpeace: http://www.greenpeace.org/espana/es/
Veterinaris sense Fronteres: https://vsf.org.es/
Campanya Alboan: http://www.tecnologialibredeconflicto.org/
Enough Project: www.enoughproject.org/

1

Enumera els principals cultius de la RDC.org/espana/es/Trabajamos-en/Bosques/Africa/ Campanya “Congo.google. perill de riqueses” Lliga dels Drets dels Pobles: www.org/browse/rankings/commodities_by_country/S Greenpeace: http://www. ALGUNES PÀGINES WEB PER RECOPILAR INFORMACIÓ: Campanya “Congo.2 als congolesos P U R ur G s nat rso Recu ACTIVITAT 1. ramaderia i pesca).greenpeace. Ètnia Pigmea) Veterinaris sense Fronteres: https://vsf.org.perillderiqueses.fao. RECURSOS FORESTALS Descriu les principals característiques del bosc congolès.perillderiqueses.org (documentació sobre la RDC. perill de riqueses” Lliga dels Drets dels Pobles: www. RECURSOS MINERALS Identifica els principals minerals de la RDC. Mapes: https://www. Identificar els recursos naturals Sabies que la RDC és un país ric en tot tipus de recursos naturals? · Completa la següent taula: RECURSOS BÀSICS: AIGUA I TERRA Identifica quanta gent viu del sector primari (agricultura.es/maps/ 2 .es/donde-trabajamos/rd-congo · Busca un mapa de la RDC i situa-hi els diversos recursos. dades bàsiques) FAO (principals productes): http://faostat3.org (documentació sobre la RDC. Localitza las regions on es troben aquests minerals.

així com per treballar dignament a les mines.2 als congolesos P U R ur G s nat AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT 1. Veterinaris Sense Fronteres: http://aquivivegente. ENOUGH Project: Autor: Josep Ramon Giménez Llegeix l’article «Les riqueses naturals de la República Democràtica del Congo i les seves contradiccions».com/watch?v=XjSqyXwovD8 Respon: Quins minerals s’utilitzen per a la fabricació d’un mòbil? Què és el coltan i quines són les seves utilitats? Quantes reserves mundials de coltan hi ha a la RDC? ALGUNS RECURSOS PER RECOPILAR INFORMACIÓ: Campanya “Congo.youtube. creus que n’hi ha algun que utilitzis diàriament? Visiona el reportatge Minerales en conflicto. 2. però esbrina si la seva població hi té accés. Minerals ACTIVITAT 2. Lliga del Drets dels Pobles (annex-material suport alumnat). perill de riqueses” Lliga dels Drets dels Pobles: www. Desembre de 2015. perill de riqueses). AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT 2. Aigua Visiona el fragment del documental Uchungu na Tumaini. Desembre de 2015. https://www.org/amenazas-en-africa http://vsf. Rita Huybens. Crònica del dolor i l’esperança sobre l’organizació juvenil congolesa La Lucha i la seva campanya sobre el dret a l’aigua (DVD). Rita Huybens. Què és un mineral en conflicte? Defineix què és un mineral en conflicte. Els minerals congolesos que utilitzem Dels minerals que trobem al Congo. Terra En aquestes pàgines web trobaràs informació sobre la propietat de la terra i l’acaparament de terres. 3 Autor: Josep Ramon Giménez Article «Les riqueses naturals de la República Democràtica del Congo i les seves contradiccions».org.es/actualidad/conversando-con-nethanael-buka 3. Accés als recursos naturals Ara ja coneixes els recursos naturals que trobem a la RDC. .org (documentació sobre la RDC. Descriu les dificultats de la població congolesa per aconseguir aigua potable i terres per cultivar.perillderiqueses. Autor: Josep Ramon Giménez rso Recu Tria un recurs: 1. Lliga del Drets dels Pobles (annex-material suport alumnat).

Mural Opció B. Presentació Troba i analitza la informació. Opció A.2 als congolesos P U R ur G s nat rso Recu ACTIVITAT 3. PowerPoint (cartolina DIN A3) (màxim quatre pàgines) 4 Amb el suport de: . recull les principals reflexions i conclusions a què hagis arribat per presentar-les als teus companys i companyes. Després.