You are on page 1of 31

Maşină de spălat rufe

Manual de utilizare
DWC-LD143X

MANUAL DE UTILIZARE

• Sistem economic de spălare
Datorită inteligenţei artificiale, maşina de spălat utilizează energie şi o cantitate de apă minimă prin
selectarea nivelului optim pentru apă şi timpul de spălare.
• Nivel de zgomot redus
Maşina de spălat reduce zgomotul produs în timpul spălării şi centrifugării datorită detectării cantităţii de
rufe.
• Sistem blocare
Sistemul de blocare este utilizat pentru a preveni apăsarea butoanelor de către copii şi modificarea
programelor în timpul utilizării.
• Sistem spălare cu abur (opţional)
Sistem de spălare cu abur.
• Spălare cu bule de aer (Opţional)
Aceasta este o tehnologie avansată ce generează milioane de bule de aer în interiorul cuvei în timpul
spălării, dizolvă particulele de detergent şi curăţă murdăria de pe haine.
• Program pentru curăţarea automată a cuvei
Permite curăţarea automată curăţarea cuvei.
• Sistem de uscare prin condensare
Sistem de uscare prin condensare, cu economisire a energiei (pentru modelul cu uscare).

1

CUPRINS
PĂRŢI COMPONENTE ŞI CARACTERISTICI...............................................................
MĂSURI PRIVIND SIGURANŢA....................................................................................
INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE....................................................................................
CONECTAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE ......................................................
CONECTAREA LA CIRCUITUL ELECTRIC .................................................................
MODUL DE UTILIZARE..................................................................................................
PANOUL DE CONTROL...................................................................................................
PROCEDURĂ DE SPĂLARE ŞI SELECTAREA PROGRAMELOR .............................
GHID PENTRU ALTE PROGRAME UTILE ...................................................................
ÎNTREŢINERE....................................................................................................................
CURĂŢAREA FILTRULUI...............................................................................................
ÎNDEPĂRTAREA PETELOR............................................................................................
PROBLEME ÎN FUNCŢIONARE......................................................................................
SPECIFICAŢII TEHNICE..................................................................................................
DIAGRAMA CONEXIUNILOR .......................................................................................

3
4
5
6
7
8
10
14
24
28
29
30
31
32
33

Stimaţi clienţi,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs DAEWOO.
Maşinile de spălat rufe produse de DAEWOO sunt uşor de utilizat şi vă permit să vă organizaţi mai bine
timpul.
Acest manual conţine informaţii importante referitoare la utilizarea şi întreţinerea corectă şi în siguranţă a
maşinii de spălat rufe.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual.

2

PĂRŢI COMPONENTE ŞI CARACTERISTICI
Pe această pagină sunt prezentate părţile componente şi caracteristicile maşinii de spălat rufe.
Vă rugăm să vă familiarizaţi cu acestea înainte de a utiliza maşina de spălat rufe.
OBSERVAŢIE:
Este posibil ca ilustraţiile din acest manual să fie uşor diferite de modelul de maşină de spălat
achiziţionat de dumneavoastră.
Acest manual este valabil pentru mai multe tipuri de maşini de spălat rufe, de aceea ilustraţiile
sunt generale.
Este posibil ca modelul dumneavoastră să nu prezinte anumite caracteristici.

VALVĂ ALIMENTARE
APĂ CALDĂ (OPŢIONAL)
FURTUN ALIMENTARE
CABLU ALIMENTARE
SERTAR DETERGENT
PANOU DE CONTROL

FURTUN DE EVACUARE

UŞĂ

CAPAC POMPĂ

Accesorii
Furtun alimentare

Manual

Capace (4 bucăţi)

3

Suport furtun
evacuare
(opţional)

Cheie
(opţional)

Nu adăugaţi lichide inflamabile în efectuată numai de către personalul apa din maşina de spălat. nu umblaţi bune. Particulele mici de fibră se pot lipi de ţesăturile spălate ulterior şi provoacă iritaţii ale pielii. Aceste substanţe calificat de la centrele de service emană vapori care prezintă pericol de autorizate. este posibil să apară scurgeri de la supapa neconectată. acestea trebuie poziţionate astfel încât să nu vină în contact cu apa. Scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză înainte de a verifica maşina de spălat. Acest aparat nu este destinat pentru a fi utilizat de către copii sau persoane cu • Nu instalaţi maşina de spălat în locuri cu umiditate ridicată. reparare sau înlocuire a unor piese de schimb trebuie (solvenţi de curăţare. 4 . Nu pulverizaţi apă pe panoul de control al maşinii de spălat rufe. dacă veţi conecta numai o supapă la alimentarea cu apă. Pentru a evita electrocutarea. o evacuare adecvată. În cazul modelului cu supapă dublă. înăuntru până când nu se opreşte. În scopul reducerii pericolului de incendiu. În cazul în care cablul de alimentare este conectat la un prelungitor sau o priză portabilă. la cea de deteriorat.MĂSURI PRIVIND SIGURANŢA Păstraţi acest manual de utilizare Siguranţa dumneavoastră este importantă pentru noi. vă rugăm să respectaţi următoarele măsuri de siguranţă în timpul utilizării maşinii de spălat rufe. electrocutare sau accidentare. locaţii unde temperatura poate scădea sub 0 grade. Nu spălaţi materiale care conţin fibră de sticlă. • • • • • • Citiţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza maşina de spălat rufe Nu utilizaţi şi nu depozitaţi în apropierea Atenţie! maşinii de apălat rufe lichide inflamabile • Orice operaţiune de instalare. decât sub stricta supraveghere a unui adult. acesta trebuie înlocuit numai de către un tehnician calificat de la un centru alimentare cu energie electrică şi asiguraţi de service autorizat. kerosen.). Vă puteţi electrocuta dizabilităţi. Pericol de incendiu sau de electrocutare. utilizaţi o ţeavă metalică pentru conectarea împământării. incendiu sau explozie. În cazul în care cablul de alimentare este • Conectaţi corect maşina de spălat rufe la sursa de alimentare cu apă. • Nu amplasaţi aparatul în aer liber sau în Nu mai umblaţi la butoanele de control. Responsabilităţile dumneavoastră • • • • • • • Nu combinaţi clor pentru înălbire şi amoniac sau acid (cum ar fi oţet sau soluţie pentru îndepărtarea petelor de rugină) în cadrul aceleiaşi spălări. • Menţineţi maşina de spălat în condiţii După ce a pornit maşina. Există pericolul producerii de vapori toxici. benzină etc. Acest aparat trebuie conectat la o priză prevăzută cu împământare. sau se poate produce un scurtcircuit.

3. scoateţi şuruburile de transport (4 buc. Păstraţi şuruburile pentru situaţiile când maşina va trebui transportată. Deşurubaţi cele 4 şuruburi cu cheia furnizată. Dacă maşina nu este aşezată la nivel. Nu amplasaţi şi nu depozitaţi maşina de spălat în locaţii unde temperatura poate scădea sub 00 pentru a se evita eventualele deteriorări produse de îngheţ. spate: 10 cm). maşina va produce vibraţii puternice.) şi cauciucul. Circa 2 cm Lăsaţi spaţiu în jurul maşinii de spălat (dreapta şi stânga: 2 cm. Asiguraţi-vă că sunt îndeplinite toate condiţiile pentru o instalare corectă. 5 . • Dacă transportaţi maşina. Maşină de spălat maşina va produce mult zgomot. Acoperiţi orificiile cu capacele furnizate. În cazul incorporării aparatului într-un corp de mobilier. Înainte de a pune maşina de spălat în funcţiune. reglaţi înălţimea picioarelor acesteia. zgomot intens şi pot apare probleme în funcţionare. • Dacă nu veţi scoate şuruburile. Nu aşezaţi şi nu depozitaţi pe partea superioară a maşinii produse de curăţare. vibraţii puternice şi pot apare probleme în funcţionare. Cadă Fantele de ventilaţie nu trebuie să fie blocate de covoare atunci când aceasta este instalată pe un covor. stabilă. În Furtun evacuare cazul în care maşina este aşezată pe o suprafaţă inadecvată. şuruburile trebuie fixate la loc.INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE Scoaterea şuruburilor de transport 1. Amplasaţi maşina de spălat pe o suprafaţă orizontală. 2. Amplasarea maşinii de spălat rufe • • • • • • • Verificaţi locaţia în care va fi amplasată maşina de spălat. distanţa dintre partea superioară a maşinii de spălat şi blatul corpului de mobilier trebuie să fie de cel puţin 3 mm.

Pentru robinet cu filet 1. rotirea în sensul acelor de colierului capătului furtunului. Conectaţi adaptorul 4. ROBINET furtunul de 6. În cazul în care există numai o supapă pentru alimentarea cu apă. Trageţi de colier în jos pe 2. Conector A Conector B • Verificaţi suprafaţa din cauciuc din interiorul adaptorului pentru furtunul de admisie. Fixaţi adaptorul pentru pentru a fixa pe robinetul de robinet pe robinet şi furtun pentru a-l separa de apă. Îndepărtaţi banda şi strângeţi 5.CONECTAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE Maşina de spălat rufe trebuie conectată la sursa de alimentare cu apă prin intermediul unui set nou de furtunuri. ceasornic pentru a-l fixa. Slăbiţi cele patru şuruburi 3. strângeţi cele patru şuruburi adaptorul pentru robinet. Pentru robinet normal 1. Conector admisie Conector Conector Furtun Conector Furtun Conector * Verificaţi ambalajul furtunului de admisie. conectaţi furtunul de alimentare la robinetul de alimentare ce apă rece. Conectaţi adaptorul admisie la robinetul pentru admisie dacă este nevoie. Nu utilizaţi furtunuri vechi. 6 . Conectaţi admisie la adaptorul pentru furtunului de admisie la conectorul B în conectorul robinetul de admisie prin robinet prin tragerea în jos a A. uniform în timp ce împingeţi în sus adaptorul astfel încât manşonul din cauciuc să se fixeze pe robinet. Aveţi grijă să nu confundaţi robinetul de alimentare cu apă caldă cu cel de alimentare cu apă rece. Conectaţi furtunul de 2. admisia maşinii de spălat şi rotiţi pentru a-l fixa. Conectaţi conectorul de 3. furtunului de admisie la apă prin înfiletare.

ştecherul trebuie conectat la o priză prevăzută cu împământare (C). se pot produce zgomote. Pentru a minimiza pericolul de electrocutare. Fixarea corespunzătoare a furtunului de evacuare va proteja pardoseala de avarii ce pot apare datorită eventualelor scurgeri de apă. În cazul în care ştecherul nu se potriveşte la priză. Acest aparat trebuie conectat la o priză cu • Nu realizaţi împământarea la o ţeavă de împământare. Sistemul de evacuare • • • • Nu uitaţi să instalaţi futunul de evacuare înainte de a utiliza maşina de spălat rufe. 7 .CONECTAREA LA CIRCUITUL ELECTRIC • • Pericol de electrocutare Nerespectarea acestor instrucţiuni poate provoca moarte sau accidentări grave. trebuie bine prins cu un cordon. Dacă furtunul de evacuare este prea lung. vibraţii şi pot apare defecţiuni. Conectaţi furtunul de evacuare la orificiul de evacuare în partea din spatele maşinii de spălat. luaţi legătura cu un electrician calificat pentru a vă instala o priză adecvată. această maşină de spălat trebuie conectată la o priză prevăzută cu împământare. Metoda recomandată pentru realizarea împământării Pentru siguranţa dumneavoastră. Dacă maşina de spălat este instalată pe o pardoseală nepotrivită. gaze. Partea de sus a cuvei trebuie să fie la o înălţime de min. Maşina este prevăzută cu un cablu de alimentare (A) care are un ştecher pentru împământare (B). Dacă ştecherul nu poate fi introdus în • Nu schimbaţi cablul de alimentare. luaţi legătura cu un electrician • Solicitaţi sfatul unui electrician pentru a fi calificat pentru a vă instala o priză siguri că împământarea este corectă. 60 cm şi nu mai mare de 100 cm. Desfaceţi ambalajul. priză. Aşezarea la nivel 1. în interiorul cuvei veţi găsi furtunul de evacuare. Chiuvetă Suport furtun Cordon • • • Dacă furtunul de evacuare este instalat la cadă (chiuvetă). nu îl împingeţi în maşina de spălat. deoarece se va produce un zgomot ciudat. corespunzătoare.

• După reglare. UTILIZAREA MAŞINII DE SPĂLAT Pentru a obţine cele mai bune rezultate la spălare. Scoateţi acele de siguranţă. 3. • Goliţi buzunarele şi întoarceţi-le pe dos. trebuie să utilizaţi corect maşina de spălat. • Întoarceţi rufele din materiale sintetice pe dos. 8 . • Legaţi cordoanele. Aşezaţi maşina la nivel prin reglarea picioarelor. • Trataţi petele (vezi „Îndepărtarea petelor” la pagina 28). cataramele şi alte obiecte greoaie. capsele şi copcile. atunci când apăsaţi pe colţurile de pe blatul superior al acesteia. pentru a se evita încurcarea acestora. • Verificaţi dacă există spaţiu între cele patru picioare reglabile şi podea. pentru a evita zgârierea interiorului cuvei. Picior reglabil Şaibă de fixare • Aşezaţi maşina la nivel prin rotirea picioarelor reglabile. Verificaţi ca maşina să nu se balanseze.CONECTAREA LA CIRCUITUL ELECTRIC (continuare) 2. rotiţi şaibele de fixare şi strângeţi-le pentru a fi siguri că se menţine reglajul. pentru a evita prinderea rufelor între ele. OBSERVAŢIE Maşina nu trebuie să se mai mişte şi cele patru picioare ale acesteia trebuie să stea bine pe pardoseală. Pregătirea rufelor pentru spălare • Închideţi fermoarele. În acest capitol sunt oferite informaţii importante pentru utilizare.

se vor mişca mai uşor şi se vor spăla mai bine. redus). Separaţi rufele în funcţie de gradul de murdărire Separaţi rufele albe de cele colorate. • Separaţi rufele de albe de cele colorate. • În cazul utilizării unei cantităţi mai mari de detergent. Separaţi rufele care produc scame de cele care colectează scame. deschis. • Turnaţi cantitatea de lichid recomandată de producător pe ambalaj. • Vă rugăm să utilizaţi o cantitate corectă de detergent. • Reduceţi durata programului de spălare dacă greutatea încărcăturii este mai mică. Grad de murdărire (mare. Dacă nu este echilibrată cuva. puteţi să adăugaţi balsam de rufe. se menţine mai bine echilibrul cuvei. normal. jeans). • Nu turnaţi balsamul direct pe rufe. Astfel. Încărcarea rufelor în cuvă • Răsfiraţi rufele în cuvă. care colectează). Adăugarea detergentului Sertar pentru detergent Adăugarea balsamului • Dacă doriţi. balsamul va curge pe rufe şi le poate păta. Culori (alb. Prespălare • Nu depăşiţi limita maximă. • Nu deschideţi sertarul pentru detergent în timpul alimentării maşinii cu apă. • Încărcaţi bine cuva şi selectaţi setarea corectă pentru greutatea încărcăturii. există riscul producerii de spumă iar rezultatele de spălare şi clătire nu vor fi satisfăcătoare. Spălare principală Balsam În caz de supraumplere. în funcţie de recomandările producătorului. Supraîncărcarea cuvei şi selectarea unei setări prea reduse pentru încărcătură poate duce la: • Rezultate nesatisfăcătoare de spălare • Şifonare puternică • Multe scame • Uzarea ţesăturilor • Amestecaţi de fiecare dată rufe voluminoase cu rufe mai mici. Scame ( care produc scame. • Vă rugăm să utilizaţi numai detergent pudră pentru maşinile de spălat cu încărcare frontală. 9 . • Utilizaţi o setare pentru încărcături pentru a reduce şifonarea ţesăturilor sintetice şi a rufelor cu pliuri. maşina va produce mult zgomot în timpul centrifugării. Performanţele la spălare şi clătire vor fi reduse.UTILIZAREA MAŞINII DE SPĂLAT (continuare) Sortarea rufelor • Separaţi rufele cu grad mare de murdărire de cele cu grad redus de murdărire. închis). Aceste articole au nevoie de mai mult spaţiu pentru a se mişca mai bine (prosoape. chiar dacă în mod normal pot fi spălate împreună. Astfel.

Utilizaţi pentru a memora programele dorite. • Apă + – Dacă doriţi să adăugaţi mai multă apă.Prespălare Puteţi selecta programul dorit iar indicatorul acestuia se va aprinde. temperatura apei va fi selectată prin: Cold (apă rece) – 30°C – 40°C – 60°C – 95°C. Atunci când este apăsat acest buton. 10 . Prin selectarea funcţiei Clătire+. Rufele sunt mult mai curate. Puteţi utiliza pentru a seta timpul pentru pornirea întârziată. timpul de clătire şi cantitatea de apă necesară pentru clătire vor fi mărite. Abur – În timpul spălării este pulverizat abur în cuvă. viteza se va modifica. Funcţionarea şi oprirea temporară sunt repetate atunci când este apăsat. Prin apăsarea butonului de centrifugare. Puteţi selecta programul dorit iar fiecare indicator va fi aprins atunci când este selectat programul respectiv. este selectat programul: Spălare – Înmuiere . Pentru mai multe informaţii. Atunci când doriţi să modificaţi programul: Apăsaţi butonul „Start / Pauză” – Selectaţi programul pe care doriţi să îl schimbaţi – Apăsaţi din nou butonul „Start / Pauză”. se va aprinde indicatorul corespunzător. Dacă apăsaţi butonul pentru centrifugare. Puteţi selecta programul dorit. Puteţi ajusta temperatura apei în funcţie de tipul rufelor. vezi paginile 16 – 23. poate fi selectată viteza de centrifugare. apăsaţi acest buton. Atunci când butonul este apăsat. • • • Este utilizat pentru a adăuga o clătire pentru a îndepărta urmele de detergent.PANOUL DE CONTROL • DWC-LD1432x Water+ Apăsaţi butonul pentru a porni (ON) sau a opri (OFF) maşina de spălat.

. Spălare programată • Puteţi programa o spălare pentru o perioadă de 1 până la 12 ore. • Procedura pentru apăsarea butonului. SELECTARE MANUALĂ • Apăsaţi butonul Power pentru pornire. • Apăsaţi butonul Start / Hold.Introduceţi detergentul şi balsamul în compartimentul pentru detergent. 3.PROCEDURĂ DE SPĂLARE ŞI SELECTAREA PROGRAMELOR 1. • Dacă doriţi să verificaţi programul selectat. se măreşte timpul cu o oră. 11 . . • Condiţii iniţiale • Program: Bumbac • Spălare: Spălare principală • Clătire: 3 ori • Centrifugare: 800 • Temperatura apei: 40°C 2. • Selectaţi opţiunile dorite prin rotirea butonului pentru selectarea programului şi apăsarea fiecărui buton. Selectaţi programul sau manual Selectaţi programul sau manual * La fiecare apăsare a butonului. Programul pentru bumbac este selectat automat • Apăsaţi butonul Power pentru pornire. • Apăsaţi butonul Start / Pauză. • Programarea a fost realizată. . apăsaţi din nou butonul „Start / Pauză”. • Pentru a anula opţiunea de pornire întârziată. • Pregătiţi programul înainte de a seta opţiunea „Pornire întârziată”. Exemplu: Pentru a realiza o programare astfel încât spălarea să se încheie în 8 ore. apăsaţi butonul Power.Introduceţi rufele şi închideţi uşa.Deschideţi robinetul.

Intensiv • SELECŢIA Tip ţesătură Bumbac / Normal • ŞI Mai puţin de 3 kg Prespălare Clătire+ Plăcuţa cu date tehnice Mai puţin de 3 kg Fără încărcare Prespălare: Dacă rufele sunt foarte murdare. 30°C. Poliester. Rece Uscare doar pentru modelele cu uscare Evacuare Pentru a evacua apa din cuvă. draperii). Acrilice. 60°C (Rece. Rece Haine cu grad mare de murdărire (jeans. este recomandat programul „prespălare”. Clătire +: Utilizat pentru a introduce o clătire suplimentară ce ajută la îndepărtarea urmelor de detergent. 95°C) Rapid 20 Rufe colorate cu un grad redus de murdărie. Rece Articole sportive Rufe culori rezistente şi cu grad redus de murdărie şi rufe subţiri. 40°C. 95°C) Prespălare Clătire+ Plăcuţa cu date tehnice Culori rezistente (cămăşi. rucsac. in. 30°C. 40°C (Rece. 30°C. 30°C (Rece. articole sportive). Prespălarea este disponibilă pentru programele Bumbac şi Sintetice. 60°C (Rece. 40°C) Prespălare Clătire+ Mai puţin de 3 kg Delicate / Spălare manuală Rufe delicate ce pot fi avariate cu uşurinţă (mătase. haine de lucru. 40°C. 30°C. 60°C) Prespălare Clătire+ Plăcuţa cu date tehnice Sintetice Poliamide.PROCEDURĂ DE SPĂLARE PROGRAMELOR (continuare) Program Temp. Opţiuni Încărcare maximă Verificaţi dacă pot fi spălate în maşina de spălat rufe (bumbac albe. 12 . 40°C) Prespălare Clătire+ Curăţare cuvă Utilizat pentru a curăţa cuva (pentru modelul cu uscare). pijamale) şi rufe din bumbac cu grad redus de murdărie (lenjerie intimă). Rece (Rece. prosoape şi cearceafuri).

apăsaţi butonul „Start / Pauză” pentru a întrerupe utilizarea şi modificaţi programul dorit prin apăsarea butonului corespunzător. Balsamul nu trebuie să depăşească nivelul „MAX”. • Temperatura apei „Rece”. 13 . va fi alimentată puţină apă rece înainte de evacuarea apei de la spălarea principală. „40”°C. Închideţi uşa. adăugaţi-l în compartimentul pentru spălarea principală împreună cu detergentul. • Atunci când doriţi să utilizaţi înălbitor. „Clătire +” pot fi selectate pentru programul Bumbac / Normal. ATENŢIE • Dacă selectaţi temperatura apei „95”°C. (Aveţi grijă atunci când evacuaţi apa. viteza de centrifugare sau să adăugaţi opţiuni de spălare (Clătire +. Apăsaţi butonul „Start/Pauză”. • Dacă apăsaţi butonul „Start/Hold” după ce apăsaţi butonul Power fără a 3 selecta programul. • Led-ul va arăta doar semnalul „---” şi toate indicatoarele programelor se vor aprinde. „30”°C. • Opţiunile „Prespălare”. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune. Selectaţi programul „Bumbac/Normal” cu ajutorul butonului pentru selectarea programului. • Sunt selectate automat opţiunile temperatură apă „40°C”. 2 Apăsaţi butonul Power. 1 • Introduceţi detergent în compartimentul pentru spălarea principală şi cel pentru prespălare. 4 • Maşina va funcţiona cu uşa blocată şi va începe alimentare cu apă după ce a detectat automat cantitatea de rufe. • Introduceţi detergent în sertarul pentru prespălare doar dacă doriţi prespălare. programul „Bumbac/Normal” este selectat ca program iniţial.PROCEDURĂ DE SPĂLARE ŞI SELECTARE (continuare) * PROGRAM BUMBAC / NORMAL Introduceţi rufele în cuvă şi detergentul şi balsamul în sertarul pentru detergent. viteza centrifugare „800”. Acest lucru protejează utilizatorul de leziuni sau arsuri prin reducerea temperaturii apei în locul evacuării. deoarece poate fi fierbinte dacă nu este redusă temperatura). OBSERVAŢIE • Dacă doriţi să modificaţi setările programului în timpul utilizării. • Dacă doriţi să modificaţi temperatura apei. „60”°C şi „95”°C poate fi selectată în programul Bumbac / Normal. Prespălare) apăsaţi fiecare buton.

1 • Introduceţi detergent în compartimentul pentru spălarea principală şi cel pentru prespălare. apăsaţi butonul „Start / Pauză” pentru a întrerupe utilizarea şi modificaţi programul dorit prin apăsarea butonului corespunzător.PROCEDURĂ DE SPĂLARE ŞI SELECTARE (continuare) * PROGRAM SINTETICE Introduceţi rufele în cuvă şi detergentul şi balsamul în sertarul pentru detergent. adăugaţi-l în compartimentul pentru spălarea principală împreună cu detergentul. • Dacă doriţi să modificaţi temperatura apei. viteza de centrifugare sau să adăugaţi opţiuni de spălare (Clătire +. Apăsaţi butonul „Start/Pauză”. • Atunci când doriţi să utilizaţi înălbitor. Selectaţi programul „Sintetice” cu ajutorul butonului pentru selectarea programului. viteza 3 centrifugare „800”. 4 • Maşina va funcţiona cu uşa blocată şi va începe alimentare cu apă după ce a detectat automat cantitatea de rufe. Apăsaţi butonul Power. Închideţi uşa. Observaţie • • • • Dacă doriţi să modificaţi setările programului în timpul utilizării. • Sunt selectate automat opţiunile temperatură apă „30°C”. Doar opţiunile „Rece”. Prespălare) apăsaţi fiecare buton. „40” °C pot fi selectate pentru programul Sintetice. Cantitatea de rufe pentru programul Sintetice este de maxim 3 kg. Balsamul nu trebuie să depăşească nivelul „MAX”. 14 . „30” °C. • Introduceţi detergent în sertarul pentru prespălare doar dacă doriţi prespălare. „Clătire +” pot fi selectate în programul Sintetice. Opţiunile „Prespălare”. 2 • Led-ul va arăta doar semnalul „---” şi toate indicatoarele programelor se vor aprinde.

adăugaţi-l în compartimentul pentru spălarea principală împreună cu detergentul. OBSERVAŢIE • Nu pot fi selectate programele. • Cantitatea de rufe pentru programul Delicate este de maxim 3 kg.PROCEDURĂ DE SPĂLARE ŞI SELECTARE (continuare) * PROGRAM DELICATE / SPĂLARE MANUALĂ Introduceţi rufele în cuvă şi detergentul şi balsamul în sertarul pentru detergent. 3 • Opţiunile temperatură apă „Rece”. • Atunci când doriţi să utilizaţi înălbitor. Închideţi uşa. 1 • Introduceţi detergent în compartimentul pentru spălarea principală şi cel pentru prespălare. 15 . 4 • Maşina va funcţiona cu uşa blocată şi va începe alimentare cu apă după ce a detectat automat cantitatea de rufe. Apăsaţi butonul Power. Selectaţi programul „Delicate/Spălare manuală” cu ajutorul butonului pentru selectarea programului. viteză centrifugare „400” sunt selectate automat. Balsamul nu trebuie să depăşească nivelul „MAX”. Apăsaţi butonul „Start/Pauză”. 2 • Led-ul va arăta doar semnalul „---” şi toate indicatoarele programelor se vor aprinde.

Balsamul nu trebuie să depăşească nivelul „MAX”. • Toate temperaturile pentru apă pot fi selectate în programul Intensiv. • Introduceţi detergent în sertarul pentru prespălare doar dacă doriţi prespălare. 2 • Led-ul va arăta doar semnalul „---” şi toate indicatoarele programelor se vor aprinde. Apăsaţi butonul Power. viteza de centrifugare sau doriţi să adăugaţi opţiuni de spălare (Prespălare. Apăsaţi butonul „Start/Pauză”. 4 • Maşina va funcţiona cu uşa blocată şi va începe alimentare cu apă după ce a detectat automat cantitatea de rufe. • Atunci când doriţi să utilizaţi înălbitor. 1 • Introduceţi detergent în compartimentul pentru spălarea principală şi cel pentru prespălare.PROCEDURĂ DE SPĂLARE ŞI SELECTARE (continuare) * PROGRAM INTENSIV Introduceţi rufele în cuvă şi detergentul şi balsamul în sertarul pentru detergent. Închideţi uşa. apăsaţi butonul „Start / Pauză” pentru a întrerupe utilizarea şi modificaţi programul dorit prin apăsarea butonului corespunzător. • Opţiunile „Prespălare”. apăsaţi fiecare buton. 16 . adăugaţi-l în compartimentul pentru spălarea principală împreună cu detergentul. • Opţiunile temperatură apă „60°C”. Selectaţi programul „Intensiv” cu ajutorul butonului pentru selectarea programului. viteză centrifugare „1000” sunt 3 selectate automat. „Clătire +” pot fi selectate în programul Intensiv. OBSERVAŢIE • Dacă doriţi să modificaţi setările programului în timpul utilizării. • Dacă doriţi să modificaţi temperatura apei. Clătire +).

Apăsaţi butonul „Start/Pauză”. adăugaţi-l în compartimentul pentru spălarea principală împreună cu detergentul. 2 • Led-ul va arăta doar semnalul „---” şi toate indicatoarele programelor se vor aprinde. • Atunci când doriţi să utilizaţi înălbitor. • Cantitatea recomandată de rufe pentru programul Rapid 20 este de maxim 3 kg. Balsamul nu trebuie să depăşească nivelul „MAX”. 4 • Maşina va funcţiona cu uşa blocată şi va începe alimentare cu apă după ce a detectat automat cantitatea de rufe. Închideţi uşa. 17 . 3 • Opţiunile pentru temperatura apei „Rece” şi viteza de centrifugare „800” sunt selectate automat. Apăsaţi butonul Power.PROCEDURĂ DE SPĂLARE ŞI SELECTARE (continuare) * PROGRAM RAPID 20 Introduceţi rufele în cuvă şi detergentul şi balsamul în sertarul pentru detergent. Selectaţi programul „Rapid” cu ajutorul butonului pentru selectarea programului. 1 • Introduceţi detergent în compartimentul pentru spălarea principală şi cel pentru prespălare. OBSERVAŢIE • Nu toate programele pot fi selectate ca program Rapid 20.

şi „40”°C pot fi selectate în programul Articole sportive. OBSERVAŢIE • Dacă doriţi să modificaţi setările programului în timpul utilizării. adăugaţi-l în compartimentul pentru spălarea principală împreună cu detergentul. Apăsaţi butonul Power. apăsaţi butonul „Start / Pauză” pentru a întrerupe utilizarea şi modificaţi programul dorit prin apăsarea butonului corespunzător. • Sunt selectate automat opţiunile temperatură apă „Rece”. 18 . 1 • Introduceţi detergent în compartimentul pentru spălarea principală şi cel pentru prespălare. Închideţi uşa. viteza centrifugare „800”. Apăsaţi butonul „Start/Pauză”. 4 • Maşina va funcţiona cu uşa blocată şi va începe alimentare cu apă după ce a detectat automat cantitatea de rufe. Balsamul nu trebuie să depăşească nivelul „MAX”. Selectaţi programul „Articole sportive” cu ajutorul butonului pentru 3 selectarea programului. „30”°C. • Temperaturile apei „Rece”. • Atunci când doriţi să utilizaţi înălbitor. 2 • Led-ul va arăta doar semnalul „---” şi toate indicatoarele programelor se vor aprinde.PROCEDURĂ DE SPĂLARE ŞI SELECTARE (continuare) * PROGRAM ARTICOLE SPORTIVE Introduceţi rufele în cuvă şi detergentul şi balsamul în sertarul pentru detergent. • Introduceţi detergent în sertarul pentru prespălare doar dacă doriţi prespălare.

1 • Led-ul va arăta doar semnalul „---”. • Vor fi selectate opţiunile „Înmuiere”.PROCEDURĂ DE SPĂLARE ŞI SELECTARE (continuare) * PROGRAM CURĂŢARE CUVĂ Apăsaţi butonul Power. • Utilizaţi acest program fără a introduce rufe. 3 • Maşina va funcţiona cu uşa blocată şi va începe alimentare cu apă. Selectaţi programul „Curăţare cuvă” cu ajutorul butonului pentru selectarea 2 programului. • Este recomandabil să curăţaţi cuva o dată pe lună. 19 . Apăsaţi butonul „Start/Pauză”. viteză de centrifugare „400” şi temperatura apei „Rece”. OBSERVAŢIE • Programele nu sunt selectabile.

OBSERVAŢIE • Programele nu sunt selectabile. 20 . 1 • Led-ul va arăta doar semnalul „---”. 3 Va începe evacuarea apei.PROCEDURĂ DE SPĂLARE ŞI SELECTARE (continuare) * PROGRAM EVACUARE Apăsaţi butonul Power. Apăsaţi butonul „Start/Pauză”. 2 Selectaţi programul „Evacuare” cu ajutorul butonului pentru selectarea programului.

• Balsamul nu trebuie să depăşească nivelul „MAX”. Închideţi uşa. Observaţie • • • • • Dacă doriţi să verificaţi programul selectat. • Sunt selectate automat opţiunile „Program spălare”.--”. programul „NORMAL” este selectat ca program iniţial. „Rapid 20”. „Curăţare cuvă” şi „Evacuare” nu se poate selecta opţiunea „Pornire întârziată”. 2 Apăsaţi butonul Power. • Dacă apăsaţi butonul „Start/Pauză” după ce apăsaţi butonul Power fără 3 a selecta programul. Timpul de finalizare diferă uşor faţă de timpul selectat datorită condiţiei de alimentare şi temperatura selectată pentru apă. • Introduceţi rufele şi închideţi uşa. apăsaţi din nou butonul „Start / Pauză”. viteza centrifugare şi temperatură apă prin apăsarea butoanelor corespunzătoare. Nu este permisă adăugarea de rufe în timpul funcţionării opţiunii „Pornire întârziată”.GHID PENTRU ALTE PROGRAME UTILE * START ÎNTÂRZIAT (SPĂLARE PROGRAMATĂ) Introduceţi rufele în cuvă şi detergentul şi balsamul în sertarul pentru detergent. • Se va aprinde led-ul pentru pornire întârziată. • Selectaţi timpul dorit (de la 1 oră la 12 de ore) cu ajutorul butonului. Apăsaţi butonul „Start/Pauză”. • Atunci când doriţi să utilizaţi înălbitor. adăugaţi-l în compartimentul pentru spălarea principală (marcat cu II ) împreună cu detergentul. 1 • Introduceţi detergent în compartimentul pentru spălarea principală (marcat cu II) şi în compartimentul pentru prespălare (marcat cu I). • Adăugaţi detergent şi balsam în compartimente. doar indicatoarele pentru „Pornire întârziată” şi „Blocare” vor fi aprinse. • Led-ul va arăta doar semnalul „. 4 • Dacă programul este setat corect. Selectaţi programul prin apăsarea butonului „Start întârziat”. • Introduceţi detergent în sertarul pentru prespălare (marcat cu I) doar dacă doriţi prespălare. • Deschideţi robinetul. Pregătiţi programul de spălare înainte de a apăsa butonul „Start întârziat”. În cazul programelor „DELICATE”. 21 . • Timpul afişat indică timpul de finalizare al programului.

GHID PENTRU ALTE PROGRAME UTILE (continuare) * DOAR SPĂLARE 1 2 3 4 Introduceţi rufele în cuvă şi detergentul şi balsamul în sertarul pentru detergent. 4 • Maşina va porni cu uşa închisă. Apăsaţi butonul Power. Selectaţi programul „SPIN CONDITION” cu ajutorul „SPIN”. Apăsaţi butonul „Start/Pauză”. • Led-ul va arăta doar semnalul „. • Maşina va porni cu uşa închisă şi se va începe alimentarea cu apă. 22 . • Led-ul va arăta doar semnalul „. 3 • Temperatura apei este setată automat pe „Rece”. • Opţiunea „Rece” pentru temperatura apei este selectată automat. * DOAR CENTRIFUGARE 1 Introduceţi rufele în cuvă şi închideţi uşa. 2 Apăsaţi butonul Power.--”. Închideţi uşa. Apăsaţi butonul „Start/Pauză”.--”. Selectaţi programul „WASH COURSE” cu ajutorul butonului „Wash”.

DWC-LU1XXX) 1 Introduceţi rufele în cuvă şi închideţi uşa.--”. • Led-ul va arăta doar semnalul „. şi porneşte programul După ce aţi finalizat acest program. apăsaţi butonul „DRY” apoi apăsaţi butonul „Start / Pauză”. Trebuie să deschideţi robinetul pentru apă rece. 3 Atunci când este apăsat acest buton. Observaţie • • • • • • • • Nu utilizaţi detergent şi balsam. Dacă rezultatele la uscare sunt slabe. pe afişaj apare mesajul antişifonare timp de 30 de minute apoi se opreşte maşina de spălat. Dacă doriţi să uscaţi cu spălare. Apăsaţi butonul „Start/Pauză”. După uscare pot apare o şifonare uşoară. este selectată opţiunea pentru uscare „Cupboard” (fără călcare) – „Very” – „Time (1:00. Aveţi grijă la temperatura ridicată a rufelor atunci când le scoateţi din cuvă. 4 • Maşina va porni cu uşa închisă. În programele „DELICATE”.* USCARE (PENTRU DWC-LD1XXX. Selectaţi programul „DRY CONDITION” cu ajutorul „DRY”. „Rapid 20”. 4:00) – OFF (oprit) – Low Temp” (temperatură redusă) – „Iron” (călcare) – „Cupboard”. 3:00. 2 Apăsaţi butonul Power. „Curăţare cuvă” şi „Evacuare” nu se poate selecta opţiunea „DRY”. verificaţi dacă rufele sunt uscate. după ce aţi selectat programul. 23 . modificaţi setarea pentru temperatură. 2:00.

• Balsamul trebuie să se afle sub nivelul „MAX”. Închideţi uşa. 4 • Maşina va porni cu uşa închisă.GHID PENTRU ALTE PROGRAME UTILE (continuare) * CLĂTIRE + CENTRIFUGARE (PENTRU DWD-LD1XXX. apăsaţi butonul corespunzător. Observaţie • Temperatura apei poate fi selectată în timpul acestui proces. Apăsaţi butonul „RINSE + SPIN”. DWD-LU1XXX) Introduceţi rufele în cuvă şi detergentul şi balsamul în sertarul pentru 1 detergent. Apăsaţi butonul „Start/Pauză”. 3 • Opţiunile viteza de centrifugare „800” şi temperatura apei „Rece” sunt selectate automat. • Dacă doriţi să modificaţi viteza de centrifugare. 2 Apăsaţi butonul Power. 24 .--”. • Led-ul va arăta doar semnalul „.

monede. Dacă depozitaţi sau deplasaţi maşina de spălat pe timpul iernii. Curăţarea maşinii de spălat rufe Exterior Ştergeţi urmele de detergent. Reconectaţi furtunurile de alimentare cu apă. Interior Curăţaţi cuva cu un amestec de 250ml de clor şi 500ml de detergent. Scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză. În acest mod se evită pericolul producerii de inundaţii (din cauza presiunii) când nu sunteţi acasă. Ştergeţi periodic exteriorul maşinii de spălat pentru a îi menţine un aspect îngrijit. Depozitare pe timp de iarnă sau transport Instalaţi şi depozitaţi maşina de spălat în locaţii ferite de îngheţ. • • • • Pentru utilizare din nou Scurgeţi furtunurile de alimentare şi evacuare. de clor sau alte produse de curăţare cu o lavetă moale şi uşor umedă. 25 . Este posibil ca pe furtunuri să mai rămână apă. Nu introduceţi obiecte ascuţite sau metalice în maşina de spălat rufe. Deschideţi robinetul de alimentare cu apă. şaibe etc. şuruburi. Realizaţi un program complet de spălare. • Opriţi alimentarea cu apă de la maşina de spălat rufe. Repetaţi procedura dacă este necesar. Verificaţi înainte de spălare ca în buzunare să nu existe ace. În acest capitol sunt oferite explicaţii cu privire la întreţinerea corectă a maşinii de spălat rufe. procedaţi astfel: • • • • Pregătire Opriţi robinetul de alimentare cu apă. deoarece acestea pot deteriora stratul de finisaj al cuvei. Dacă plecaţi în concediu sau dacă nu utilizaţi maşina de spălat pentru o perioadă îndelungată de timp. Perioade de neutilizare Puneţi maşina de spălat în funcţiune numai când sunteţi acasă.ÎNTREŢINERE Prin întreţinerea corespunzătoare a maşinii de spălat rufe puteţi contribui la prelungirea duratei de utilizare a acesteia. procedaţi astfel: • Scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză. de aceea maşina se poate deteriora din cauza îngheţului. Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priză. Deconectaţi furtunurile de alimentare evacuaţi apa de pe furtunurile de alimentare. agrafe. Rulaţi un program de evacuare sau centrifugare (vezi pagina 10) timp de 1 minut.

4. există riscul să apară probleme în evacuare. deschideţi filtrul pompei (3) rotind către stânga. capete de aţă etc. * După curăţare. puneţi sertarul la loc şi realizaţi o etapă de clătire. • Pentru a uşura curăţarea. deoarece este posibil ca apa să fie fierbinte. • 1. Curăţarea sertarului pentru detergent * În cazul în care se acumulează depuneri de detergent sau balsam: • Trebuie să fie curăţat din când în când sub jet de apă. poate fi îndepărtat complet din maşina de spălat prin apăsarea dispozitivului de fixare din interior şi trăgând în afară. 26 . rotiţi filtrul pompei în sensul invers acelor de ceasornic şi introduceţi capacul furtunului (2) în locul acestuia. Scoateţi filtrul. Îndepărtaţi murdăria de pe filtru cu o perie.CURĂŢAREA FILTRULUI Curăţarea filtrului de admisie Filtrul trebuie curăţat în momentul în care în zona de admisie a apei apar scurgeri. • Dacă este nevoie. trebuie curăţat cu o perie. AVERTIZARE: Aveţi grijă când deschideţi capacul pompei. Aşezaţi capacul furtunului (2) pentru a se scurge apa. partea de sus din compartimentul pentru detergent poate fi îndepărtată. nasturi. Atunci când nu mai curge apă. 3. 1. Opriţi alimentarea cu apă şi scoateţi furtunul de alimentare. Scoateţi obiectele străine din filtrul pompei (3). ace. Scoateţi ştecherul din priză înainte de curăţarea filtrului. Scoate furtunul complet (aproximativ 13 – 14 cm). Îndepărtaţi capacul pompei (2) pentru a scoate furtunul. 2. 2. Deschideţi capacul pompei (1) cu ajutorul unei monede. • În cazul în care filtrul de evacuare nu este curăţat crespunzător (după fiecare 10 utilizări). Utilizaţi un recipient pentru a colecta apa ce se poate scurge. 3. * Se poate acumula detergent şi în interiorul sertarului. După curăţare. Închideţi capacul de jos. În această situaţie. Curăţarea filtrului de evacuare Acest filtru este utilizat pentru colectarea unor obiecte străine cum ar fi monede. fără rufe.

Dacă pata persistă. Clătiţi cu apă rece. clătiţi şi spălaţi normal. Frecaţi cu puţin detergent şi spălaţi la temperatura maximă permisă de tipul de ţesătură. clătiţi cu APĂ CĂLDUŢĂ şi spălaţi normal. pe un material absorbant. Dacă se recomandă înălbitor. care este tipul de ţesătură şi dacă materialul se decolorează (verificaţi eticheta). Ghid pentru îndepărtarea petelor PATĂ Sânge Gumă de mestecat Cacao. Aplicaţi suc de lămâie şi sare şi lăsaţi la soare. pata este forţată spre exterior. aşezaţi-o peste zona afectată şi apăsaţi cu un fier de călcat uşor încălzit. uscaţi la soare şi spălaţi normal. Înainte de a trata orice pată. lapte sau iarbă. cât de veche este. Frecaţi cu un detergent de prespălare pe bază de enzime şi spălaţi normal. Aplicaţi soluţia de îndepărtare a petei pe spatele materialului. Spălaţi normal. înmuiaţi în apă rece cu un detergent de prespălare cu enzime. foarte murdare sau cu urme de grăsime trebuie prespălate sau înmuiate. Apa fierbinte fixează unele pete. Dacă pata persistă şi ţesătura permite. frecaţi cu puţin detergent şi clătiţi cu apă rece. Puneţi un cub de gheaţă într-o pungă pentru a întări guma de mestecat. apoi spălaţi normal. Majoritatea petelor se îndepărtează mai uşor când sunt proaspete. Trataţi petele persistente cu un detergent de prespălare cu enzime. ciocolată Cafea Smântână/Lapte Îngheţată Deodorant Ou Balsam Pete de fructe Iarbă Grăsime şi ulei Metal sau rugină Ruj Mucegai Noroi Vopsea pe bază de ulei Vopsea pe bază de apă Urme de arsură ÎNDEPĂRTARE Clătiţi imediat cu APĂ RECE. Frecaţi pata cu puţin detergent şi spălaţi normal. Frecaţi cu un burete impregnat în alcool alb. 27 . Spălaţi cu APĂ CĂLDUŢĂ şi detergent. Aşezaţi zona afectată cu faţa în jos. utilizaţi un înălbitor care este sigur pentru ţesătura respectivă. Ştergeţi cu alcool alb metilic şi spălaţi normal. Prin înmuiere se îndepărtează petele pe bază de proteine. Impregnaţi o lavetă cu perhidrol. Ştergeţi cu alcool alb sau cu un fluid pentru curăţare uscată. Trataţi cât mai repede posibil cu un burete impregnat în APĂ RECE. Frecaţi zona afectată cu oţet alb şi apoi clătiţi cu APĂ RECE. articolele pătate. Ştergeţi cu alcool alb. Înmuiaţi cu un detergent de prespălare cu enzime. cum ar fi cele de sânge. Clătiţi cu APĂ RECE şi spălaţi normal. În acest mod. Trataţi cât încă este umedă. Frecaţi zona afectată cu o bucată de săpun şi spălaţi normal. utilizaţi un înălbitor.Spălaţi normal. Ştergeţi cu un burete impregnat cu APĂ RECE sau înmuiaţi în apă rece cu un detergent de prespălare cu enzime. Ştergeţi cu un burete impregnat cu alcool alb. ştergeţi cu un burete impregnat în alcool alb. Dacă pata persistă. Apa fierbinte fixează petele. frecaţi cu puţin detergent şi spălaţi normal. Ştergeţi cu peria urmele de noroi uscat. Aşezaţi zona pătată cu faţa în jos. Utilizaţi apă călduţă sau rece. pe un şervet de hârtie sau un material textil de culoare albă. Prin prespălare particulele de murdărie sunt desprinse din ţesătură. Dacă pata persistă. Clătiţi imediat cu APĂ RECE. Reguli pentru îndepărtarea petelor • • • • • • • Utilizaţi apă călduţă pentru înmuierea sau prespălarea rufelor pătate. verificaţi de ce natură este. Dacă pata încă este vizibilă. Prin spălare şi uscare unele pete se fixează. Răzuiţi urmele de vopsea proaspătă şi ştergeţi cu un fluid de curăţare uscată neinflamabil.ÎNDEPĂRTAREA PETELOR Pentru rezultate mai bune. Înmuiaţi zona cu suc de lămâie.

Dacă apar erori cum ar fi IE. • • • • • • • Verificare Există o întrerupere în alimentarea cu energie? Cablul de alimentare este conectat corespunzător la priză? Aţi pornit maşina de spălat? Aţi apăsat butonul Start / Pauză? Există o cantitate corespunzătoare de rufe în maşină? Aţi conectat furtunul de alimentare şi aţi deschis robinetul de alimentare cu apă? Furtunul de alimentare sau robinetul sunt îngheţate? Alimentarea cu apă este oprită? Există obiecte străine ce blochează filtrul furtunului de admisie? Furtunul de alimentare este îngheţat sau blocat cu murdărie? Furtunul de evacuare este răsucit sau deformat? Capătul furtunului de evacuare este introdus în apă? Există murdărie în exces în filtrul de evacuare? Hainele din cuvă s-au adunat într-o parte? Maşina este instalată pe o suprafaţă neuniformă sau sunt produse vibraţii? Uşa este deschisă? (Indicatorul „ ” se aprinde în acest caz). • Maşina nu centrifughează. pentru a rezolva această problemă. UE.PROBLEME ÎN FUNCŢIONARE Majoritatea problemelor sunt uşor de rezolvat dacă ştiţi care este cauza. porniţi-o. OE. • • • • • se • • Maşina nu alimentează cu apă. • Centrifugarea nu este suficientă. 28 . Dacă apare eroarea PFE. Problemă • Maşina nu funcţionează. pentru a rezolva aceste probleme opriţi alimentarea cu energie a maşinii de spălat apoi porniţi-o din nou. Verificaţi lista de mai jos înainte de a apela la un centru de service autorizat. Filtrul sau pompa de evacuare sunt înfundate? Pompa de evacuare funcţionează? Aţi utilizat o cantitate corespunzătoare de detergent? Furtunul de evacuare este situat mai sus de 1m faţă de pardoseală? Maşina de spălat este instalată pe o suprafaţă neuniformă? Bolţurile de transport au fost îndepărtate? Următoarele nu reprezintă o defecţiune. opriţi alimentarea maşinii de spălat. Apare afişată eroarea • Vibraţii şi zgomot puternic . • • • • Maşina nu evacuează apa.  Se aud bătăi în timpul alimentării cu apă produse de valva de admisie. Apare afişată eroarea . apăsaţi butonul SPIN şi apoi butonul Start / Hold. • Maşina se opreşte în timpul centrifugării. • • • • • • Apare afişată eroarea Apare afişată eroarea . .

3kgf/cm2 ~ 8kgf/cm2) 29 . maxima de incarcare (kg) 10kg(Spalare) / 7kg(uscare) Greutate (net/gross) 76/80 Consumul de apa standard 125 ℓ Viteza de roatatie (RPM) Presiunea apei MAX 1400 0.03MPa ~ 0.SPECIFICAŢII TEHNICE DWC-143'S MODEL 600 X 645 X 850 Dimensiuni (mm) Cap.8MPa (0.

DIAGRAMA CONEXIUNILOR  Seriile DWC-LD (OPTION) (OPTION) (OPTION) 30 .

Pentru mai multe informaţii privind reciclarea acestui produs. Predaţi echipamentul la un centru de colectare al echipamentelor electrice şi electronice. Prin reciclarea corespunzătoare a acestui produs. contactaţi autorităţile locale. centrele de service sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.Reciclarea echipamentului electric şi electronic uzat Acest simbol de pe produs. veţi ajuta la protejarea mediului şi a sănătăţii. 32 . de aceea nu reciclaţi echipamentele electrice şi electronice împreună cu gunoiul menajer. *Versiunea în limba engleză este de referinţă. În Uniunea Europeană şi alte ţări europene unde există sisteme separate de colectare a produselor electrice şi electronice. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. accesorii şi de pe ambalajul acestuia semnifică faptul că produsul nu trebuie să fie tratat ca şi gunoi menajer.