You are on page 1of 1

ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

PENGAMBILAN CALON PEGAWAI KADET UNTUK


BERKHIDMAT DALAM ANGKATAN TENTERA MALAYSIA
(ATM) 2016
1. ATM
mempelawa
warganegara
Malaysia
berkelayakan SPM untuk dilantik sebagai Bakal
Pegawai Kadet bagi menjalani pengajian dan
latihan di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
(UPNM) di bawah tajaan Kementerian Pertahanan
Malaysia. Mereka akan berkhidmat dalam
Perkhidmatan Tentera Darat Malaysia (TDM),
Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) atau Tentera
Udara Diraja Malaysia (TUDM) setelah tamat
pengajian.
SEKSYEN A - SYARAT-SYARAT AM
PERMOHONAN
2. Syarat Kelayakan Umum. Calon -calon perlu
memenuhi kriteria seperti berikut:
a. Fizikal.

e. Pelantikan Pegawai Kadet (PK) UPNM.


Sepanjang Pengajian Program Asasi, calon calon akan dilantik sebagai Pegawai Kadet
(PK) PALAPES. Pelantikan sebagai PK Angkatan
Tetap akan dilaksanakan pada tahun pertama
pengajian. Pelantikan adalah berdasarkan
kecemerlangan latihan ketenteraan, pengajian
akademik dan Lembaga Temuduga.
f. Gaji Dan Elaun.
(1)

PK PALAPES -menerima elaun latihan


PALAPES dan lain -lain bayaran dan
kemudahan telah yang berkuatkuasa.

(2)

PK UPNM -menerima gaji dan upah


berdasarkan Skim Perkhidmatan ATM
Tahun 2013 yang telah berkuat kuasa.

(1) Jantina: Lelaki dan wanita.


(2) Tinggi minimum: 1.62 m (Lelaki)/ 1.57m
(Wanita).

SEKSYEN B-SYARAT-SYARAT
KELAYAKAN AKADEMIK

(3) Berat minimum: 47.5 kg (Lelaki)/ 45.0


kg (Wanita).

3. Kelayakan Akademik. Kelayakan akademik


berlandaskan syarat yang telah ditetapkan oleh
universiti mengikut Program Asasi seperti berikut:

(4) Ukuran dada minimum (Lelaki sahaja):


76 sm.
(5) Body Mass Index (BMI): 18.0 hingga 23.0.
b. Umur. Berumur 17 tahun 6 bulan hingga 19
tahun pada 31 Dis 16. Calon -calon yang
berumur bawah 17 tahun 6 bulan perlu
mendapat kebenaran ibu-bapa/penjaga
c. Taraf Kesihatan. Tahap Penglihatan ialah 6/6
tanpa kaca mata dan kanta lekap. Calon calon perlu lulus pemeriksaan kesihatan yang
dijalankan oleh Pegawai Perubatan ATM.
d. Kriteria Pemilihan. Pr oses pemilihan adalah
berdasarkan kepada merit Kelayakan Akademik,
Ujian Kepimpinan, Ujian Fizikal, Ujian Bertulis
dan Penilaian Lembaga Pemilihan seperti yang
telah ditetapkan oleh ATM. Kecemerlangan
dalam bidang sukan akan diberi keutamaan.

a. Program Asasi Perubatan.


b. Program Asasi Kejuruteraan dan Sains Teknologi.
c. Program Asasi Pengurusan dan Strategi.
SEKSYEN C - MAKLUMAT PERMOHONAN
4. Cara Memohon. Calon- calon hendaklah memohon
melalui Unit Pusat Universiti dengan mendaftar
melalui www.upu.mohe.gov.my dan memilih UPNM
sebagai pilihan pertama. Hanya calon-calon yang
layak mengikut syarat-syarat tertera di atas akan
disenarai pendek dan dipanggil untuk proses
pemilihan di tempat yang akan ditetapkan kelak.
5. Maklumat Permohonan. Sebarang pertanyaan
sila hubungi 03 -20714524/20714526/20712391
atau Talian Bebas Tol 1-800-88-7588.
6. Tarikh Tutup Permohonan: 5 Apr 2016.